Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Jacek Kazimierz

w KRS

Jacek Kazimierz Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Furtak Robert, Kossowski Jan, Kwaśniewski Krzysztof, Kłos Zbigniew Antoni, Mastalerz Roman Zdzisław, Moryl Zygmunt, Mytych Andrzej, Nieciąg Andrzej, Parszywka Marek Tadeusz, Staszkiewicz Edmund Stanisław, Wójcik Piotr Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stępniak Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Radio Taxi Partner Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000047263

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
  Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Kocmyrzowie-Luborzycy, Luborzyca
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepsiami prawnymi. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia z przewozóww korzystać będą tylko w/w osoby posiadające miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Przedmiot zamówienia jest usługą typu - od drzwi do drzwi, tj. usługą każdorazowo zapewniającą osobom przewożonym pomoc od wyjścia z domu lub innego miejsca do punktu docelowego. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym opieki ( w tym zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony ich mienia). Pojazdy, którymi przewożone będą dzieci muszą być w pełni sprawne technicznie. Zamawiający na stan obecny szacuje, że w ramach przedmiotu zamówienia dowożonych będzie 40 osób.
 2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i internatów
  Zamawiający: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce
  1. Na przedmiot zamówienia składa się przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do i z przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i internatów przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Krakowie pojazdem specjalistycznym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich (1 miejsce na wózek składany), w dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2011r. do 29.06.2012r. oraz zapewnienie opieki w czasie dowozu z i do miejscowości: 1) Rudno Górne (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6, Gimnazjum Specjalne nr 56, ul. Ptaszyckiego 9 w Krakowie); 2) Dobranowice (2 osoby w tym 1 osoba codziennie - do Samorządowego Przedszkola Specjalnego nr 100, os. Urocze 15 w Krakowie oraz 1 osoba dowóz do internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, Gimnazjum Specjalne nr 63, ul. Niecała 8 w Krakowie - w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej); 3) Stręgoborzyce (1 osoba - codziennie - do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Spadochroniarzy 1 w Krakowie); 4) Wygnanów (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28 w Krakowie); 5) Wawrzeńczyce (3 osoby - codziennie w tym: 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28 w Krakowie, 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79, ul. Ptaszyckiego 9 w Krakowie, 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6, Gimnazjum Specjalne nr 56, ul. Ptaszyckiego 9 w Krakowie); 6) Złotniki (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28 w Krakowie); 7) Igołomia (2 osoby - w tym 1 osoba codziennie - do Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79, ul. Ptaszyckiego 9 w Krakowie oraz 1 osoba dowóz do internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3, Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy nr 9, ul. Praska 64 w Krakowie w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej; 8) Zofipole (1 osoba - dowóz do internatu - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4, ul. Hieronima Wietora 7 w Krakowie - w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej); 9) Tropiszów (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 31, os. Sportowe 28 w Krakowie). 2. Dowozy będą odbywać się po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach. Planowane trasy przewozów w dni nauki szkolnej w okresie 01.09.2011r. - 29.06.2012r. z wyszczególnieniem km: Trasa dowozu do szkół codziennie wraz z dowozem do internatu: Dobranowice - Rudno Górne - Stregoborzyce - Wygnanów - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Tropiszów - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Kraków os. Sportowe 28 - Kraków os. Urocze 15 - Kraków ul. Spadochroniarzy 1 - Kraków ul. H. Wietora 7 - Kraków ul. Praska 64 - Kraków ul. Niecała 8 (razem ok. 70 km) Trasa dowozu do szkół codziennie bez dowozu do internatu: Dobranowice - Rudno Górne - Stregoborzyce - Wygnanów - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Tropiszów - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Kraków os. Sportowe 28 - Kraków os. Urocze 15 - Kraków ul. Spadochroniarzy 1 (razem ok. 55 km) Trasa przejazdu powrotnego do domów codziennie bez przywozów z internatów: Kraków ul. Spadochroniarzy 1 - Kraków os. Urocze 15 - Kraków os. Sportowe 28 - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Tropiszów - Igołomia - Złotniki - Wawrzeńczyce - Wygnanów - Stregoborzyce - Rudno Górne - Dobranowice (razem ok. 55 km) Trasa przejazdu powrotnego do domów codziennie wraz z przewozem z internatu: Kraków ul. Niecała 8 - Kraków ul. Praska 64 - Kraków ul. H. Wietora 7 - Kraków ul. Spadochroniarzy 1 - Kraków os. Urocze 15 - Kraków os. Sportowe 28 - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Tropiszów - Igołomia - Złotniki - Wawrzeńczyce - Wygnanów - Stregoborzyce - Rudno Górne - Dobranowice (razem ok. 70 km). 3. Przedmiot zamówienia jest usługą typu od drzwi do drzwi tj. usługa każdorazowo zapewniającą osobom przewożonym pomoc od wyjścia z domu lub innego miejsca do punktu docelowego. 4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym opieki (w tym zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony ich mienia). 5. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia winien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne pojazdu do przewozu 13 osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce dla opiekuna. Pojazd musi być wyposażony w windę oraz posiadać miejsce na jeden złożony wózek inwalidzki. Pojazd musi być w pełni sprawny technicznie. 6. Liczba kilometrów przejechanych w danym dniu rozliczana będzie w następujący sposób: KURSY PORANNE Od miejsca zamieszkania pierwszego zabranego dziecka do dowozu do szkoły (internatu) ostatniego dziecka. KURS POPOŁUDNIOWY Od rozpoczęcia popołudniowego kursu pod budynkiem szkoły (internatu) do wysadzenia ostatniego dziecka w miejscu zamieszkania. 7. W poszczególnych miesiącach dowozu Wykonawca bez uzasadnionej zgody Zamawiającego nie może wykonać więcej kilometrów niż: wrzesień 2011r. - 2600 km, październik 2011r. - 2500 km, listopad 2011r. - 2300 km, grudzień 2011r. - 1800 km, styczeń 2012r. - 2400 km; luty 2012r. -1300 km; marzec 2012r. - 2600 km; kwiecień 2012r. - 2100 km; maj 2012r. - 2500 km; czerwiec 2012r.- 2400 km
 3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu samochodem specjalistycznym w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach, Zielonki
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz 26 dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno - wychowawczych. Zamówienie obejmuje dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz po zajęciach lekcyjnych do miejsca zamieszkania.
  Transport realizowany będzie w dni nauki szkolnej na trasie dom - szkoła - dom.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 60.13.00.00-8. Orientacyjna liczba kilometrów miesięcznie:10 868 km.
 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami (stanowiący zał. nr 3 do specyfikacji). Wybrany Wykonawca zaoferował: cenę za 1 kilometr efektywnego przebiegu z pasażerem (dopłata ponoszona przez Zamawiającego): 3,98 zł.
 5. Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 3.01.2011r do 28.02.2011r.
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz do zlokalizowanych w Dzielnicach I-XVIII MK placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz odwóz do miejsca zamieszkania ok. 678* dzieci niepełnosprawnych (w tym ok. 100 na wózkach inwalidzkich) w okresie od. 3.01.2011r do 28.02.2011r.

  * Liczba dzieci objętych dowozem (wg stanu na dzień 20.12.2010r.):
  - Styczeń 2011r.: 678, w tym 37 dzieci przedszkolnych,
  - Luty 2011r.: 674, w tym 37 dzieci przedszkolnych.
 6. DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
  Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Kocmyrzowie-Luborzycy, Luborzyca
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia z przewozów korzystać będą tylko w/w osoby posiadające miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Zamawiający na stan obecny szacuje, że w ramach przedmiotu zamówienia dowożonych będzie 36 osób. Przedmiot zamówienia jest usługą typu - od drzwi do drzwi, tj. usługą każdorazowo zapewniającą osobą przewożonym pomoc od wyjścia z domu lub innego miejsca do punktu docelowego. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie osobom przewożonym opieki ( wtym zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia). Pojazdy którymi przewożone będą dzieci muszą być w pełni sprawne technicznie i oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
 7. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów
  Zamawiający: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce
  1. CZĘŚĆ NR 1-Przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych: Na przedmiot zamówienia składa się przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do i ze szkół specjalnych i internatów przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Krakowie pojazdem specjalistycznym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich ( jeden uczeń we własnym specjalnym wózku inwalidzkim, który musi być odpowiednio zabezpieczony podczas jazdy oraz 1 miejsce na wózek składany), w dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2010r. do 24.06.2011r. oraz zapewnienie opieki w czasie dowozu z i do miejscowości: -Rudno Górne (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, Gimnazjum Specjalne nr 56, ul. Ptaszyckiego 9, przewożona na specjalnym własnym wózku inwalidzkim, który musi być odpowiednio zabezpieczony podczas jazdy); -Dobranowice (1 osoba - dowóz do internatu -przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 154, ul. Niecała 8 - w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej); -Stręgoborzyce (1 osoba - codziennie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Spadochroniarzy 1) -Wygnanów (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28); -Wawrzeńczyce (3 osoby - codziennie w tym: 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28; 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79, ul. Ptaszyckiego 9; 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, Gimnazjum Specjalne nr 56, ul. Ptaszyckiego 9); -Złotniki (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28); -Igołomia (3 osoby - w tym, 2 osoby codziennie: 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79, ul. Ptaszyckiego 9;1 osoba - do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie, ul. Ptaszyckiego 9; oraz 1 osoba - do internatu w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej do internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Krakowie, Gimnazjum Specjalne nr 66, ul. Praska 64); -Zofipole (1 osoba - dowóz do internatu - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie, ul. Hieronima Wietora 7 - w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej); -Tropiszów (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, Gimnazjum Specjalne nr 71, os. Sportowe 28). Pojazd, którym będą dowożeni uczniowie musi być wyposażony w windę. 1.1. Dowozy będą odbywać się po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach. Planowane trasy przewozów w dni nauki szkolnej w okresie 01.09.2010r. - 24.06.2011r. z wyszczególnieniem km: Trasa dowozu do szkół codziennie wraz z dowozem do internatu: Dobranowice - Rudno Górne - Stregoborzyce - Wygnanów - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Tropiszów - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 -Kraków os. Sportowe 28 - Kraków ul. Spadochroniarzy 1 - Kraków ul. H. Wietora 7 - Kraków ul. Praska 64 - Kraków ul. Niecała 8 (razem ok. 75 km) Trasa dowozu do szkół codziennie bez dowozu do internatu: Rudno Górne - Stregoborzyce - Wygnanów - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Tropiszów - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Kraków os. Sportowe 28 - Kraków ul. Spadochroniarzy 1 (razem ok. 50 km) Trasa przejazdu powrotnego do domów codziennie bez przywozów z internatów: Kraków ul. Spadochroniarzy 1 - Kraków os. Sportowe 28 -Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Tropiszów - Igołomia - Złotniki - Wawrzeńczyce - Wygnanów - Stręgoborzyce - Rudno Górne (razem ok. 50 km) Trasa przejazdu powrotnego do domów codziennie wraz z przewozem z internatu: Kraków ul. Niecała 8 - Kraków ul. Praska 64 - Kraków ul. H. Wietora 7 - Kraków ul. Spadochroniarzy 1 - Kraków os. Sportowe 28 - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Tropiszów - Igołomia - Złotniki - Wawrzeńczyce - Wygnanów - Stręgoborzyce - Rudno Górne - Dobranowice (razem ok. 75 km). 1.2. W poszczególnych miesiącach dowozu Wykonawca bez uzasadnionej zgody Zamawiającego nie może wykonać więcej kilometrów niż: - wrzesień 2010r. - 2500 km; październik 2010r. - 2400 km; listopad 2010r. - 2300 km; grudzień 2010r. - 1800 km; styczeń 2011r. - 2200 km; luty 2011r. - 1300 km; marzec 2011r. - 2500 km; kwiecień 2011r. - 2000 km; maj 2011r. - 2400 km; czerwiec 2011r. - 1900 km. 1.3. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa Wykonawca do realizacji części nr 1 niniejszego zamówienia winien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne pojazdu do przewozu 13 osób niepełnosprawnych, w tym 1 stanowisko do przewozu na specjalnym własnym wózku inwalidzkim, który musi być odpowiednio zabezpieczony podczas jazdy oraz 1 miejsce dla opiekuna. Pojazd musi być wyposażony w windę oraz posiadać miejsce na jeden złożony wózek inwalidzki. Pojazd musi być w pełni sprawny technicznie.

  2. CZĘŚĆ NR 2-Przewóz 1 uczennicy niepełnosprawnej: Na przedmiot zamówienia składa się przewóz 1 uczennicy niepełnosprawnej zamieszkałej w miejscowości Stręgoborzyce (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) do i z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79, ul. Ptaszyckiego 9, 31-979 Kraków specjalnym pojazdem specjalistycznym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, 2 (dwa) dni w tygodniu zgodnie z planem zajęć ustalonym przez szkołę, w dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2010r. do 24.06.2011r. oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu. Uczennica musi być przewożona na specjalnym wózku inwalidzkim należącym do dziecka, który musi być odpowiednio zabezpieczony podczas jazdy. Pojazd, którym będzie dowożone dziecko musi być wyposażony w windę. 2.1. Trasa dowozu: Trasa dowozu do szkoły: Stręgoborzyce - Kraków ul. Ptaszyckiego 9, Trasa ok. 23 km Trasa przejazdu powrotnego: Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Stręgoborzyce, Trasa ok. 23 km 2.2. W poszczególnych miesiącach dowozu Wykonawca bez uzasadnionej zgody Zamawiającego nie może wykonać więcej kilometrów niż: - wrzesień 2010 r. - 500 km; październik 2010 r. - 400 km; listopad 2010 r. - 450 km; grudzień 2010 r. - 400 km; styczeń 2011r. - 400 km; luty 2011 r. - 200km; marzec 2011r. - 500 km; kwiecień 2011r. - 400 km; maj 2011r. - 450 km; czerwiec 2011r. - 350 km. 2.3. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa Wykonawca do realizacji części nr 2 niniejszego zamówienia winien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne pojazdu do przewozu co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej na specjalnym własnym wózku inwalidzkim, który musi być odpowiednio zabezpieczony podczas jazdy oraz 1 miejsce dla opiekuna. Pojazd musi być wyposażony w windę i musi być w pełni sprawny technicznie. 3. Przedmiot zamówienia (część nr 1 i nr 2) jest usługą typu od drzwi do drzwi tj. usługa każdorazowo zapewniającą osobom przewożonym pomoc od wyjścia z domu lub innego miejsca do punktu docelowego. 4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym opieki (w tym zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony ich mienia). 5. Liczba kilometrów przejechanych w danym dniu rozliczana będzie w następujący sposób: KURSY PORANNE Od miejsca zamieszkania pierwszego zabranego dziecka do dowozu do szkoły (internatu) ostatniego dziecka. KURS POPOŁUDNIOWY Od rozpoczęcia popołudniowego kursu pod budynkiem szkoły (internatu) do wysadzenia ostatniego dziecka w miejscu zamieszkania..
 8. Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli specjalnych oraz niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczających do szkół integracyjnych w roku 2010 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie, Zabierzów
  Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli specjalnych oraz niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczających do szkół integracyjnych w roku 2010 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.
 9. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, internatów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce
  Na przedmiot zamówienia składa się przewóz 14 dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do i z przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i internatów przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Krakowie pojazdem specjalistycznym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, w dni nauki szkolnej w okresie od 04.01.2010r. do 25.06.2010r. oraz zapewnienie opieki w czasie dowozu z miejscowości: 1) Rudno Górne (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, Gimnazjum Specjalne nr 56, ul. Ptaszyckiego 9); 2) Dobranowice (1 osoba - dowóz do internatu -przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 154, ul. Niecała 8 - w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej); 3) Stręgoborzyce (1 osoba przewożona w specjalnym wózku inwalidzkim 2 razy w tygodniu do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79, ul. Ptaszyckiego 9); 4) Wygnanów (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28); 5) Wawrzeńczyce (3 osoby - codziennie w tym: 1 osoba - do Samorządowego Przedszkola Specjalnego Nr 100 w Krakowie, os. Urocze 15, 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79, ul. Ptaszyckiego 9, 1 osoba - do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, Gimnazjum Specjalne nr 56, ul. Ptaszyckiego 9 ); 6) Złotniki (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28); 7) Igołomia (4 osoby - w tym, 2 osoby codziennie: 1 osoba - do Samorządowego Przedszkola Specjalnego Nr 100 w Krakowie, os. Urocze 15 i 1 osoba - do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie, ul. Ptaszyckiego 9; oraz 2 osoby do internatu w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej w tym: 1 osoba - do internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Krakowie, Gimnazjum Specjalne nr 66, ul. Praska 64 i 1 osoba - do internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie, ul. Hieronima Wietora 7); 8) Zofipole (1 osoba - dowóz do internatu - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie, ul. Hieronima Wietora 7 - w pierwszy dzień każdego tygodnia nauki szkolnej i odbiór z internatu w ostatni dzień każdego tygodnia nauki szkolnej); 9) Tropiszów (1 osoba - codziennie do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, Gimnazjum Specjalne nr 71, os. Sportowe 28). 2. Dowozy będą odbywać się po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach. Planowane trasy przewozów w dni nauki szkolnej w okresie 04.01.2010r. - 25.06.2010r. z wyszczególnieniem km: Trasa dowozu do szkół codziennie wraz z dowozem do internatu: Dobranowice - Rudno Górne - Stregoborzyce - Wygnanów - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Tropiszów - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Kraków os. Urocze 15 - Kraków os. Sportowe 28 - Kraków ul. H. Wietora 7 - Kraków ul. Praska 64 - Kraków ul. Niecała 8 (razem ok. 70 km) Trasa dowozu do szkół codziennie bez dowozu do internatu: Rudno Górne - Stregoborzyce - Wygnanów - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Tropiszów - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Kraków os. Urocze 15 - Kraków os. Sportowe 28 (razem ok. 43 km) Trasa przejazdu powrotnego do domów codziennie bez przywozów z internatów: Kraków os. Sportowe 28 - Kraków os. Urocze 15 - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Tropiszów - Igołomia - Złotniki - Wawrzeńczyce - Wygnanów - Stregoborzyce - Rudno Górne (razem ok. 43 km) Trasa przejazdu powrotnego do domów codziennie wraz z przewozem z internatu: Kraków ul. Niecała 8 - Kraków ul. Praska 64 - Kraków ul. H. Wietora 7 - Kraków os. Sportowe 28 - Kraków os. Urocze 15 - Kraków ul. Ptaszyckiego 9 - Tropiszów - Igołomia - Złotniki - Wawrzeńczyce - Wygnanów - Stregoborzyce - Rudno Górne - Dobranowice (razem ok. 70 km). 3. Przedmiot zamówienia jest usługą typu od drzwi do drzwi tj. usługa każdorazowo zapewniającą osobom przewożonym pomoc od wyjścia z domu lub innego miejsca do punktu docelowego. 4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym opieki ( w tym zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony ich mienia). 6. Liczba kilometrów przejechanych w danym dniu rozliczana będzie w następujący sposób: KURSY PORANNE Od miejsca zamieszkania pierwszego zabranego dziecka do dowozu do szkoły (internatu) ostatniego dziecka. KURS POPOŁUDNIOWY Od rozpoczęcia popołudniowego kursu pod budynkiem szkoły (internatu) do wysadzenia ostatniego dziecka w miejscu zamieszkania. 7. W poszczególnych miesiącach dowozu Wykonawca bez uzasadnionej zgody Zamawiającego nie może wykonać więcej kilometrów niż: - styczeń - 1000 km; luty - 2000 km; marzec - 2250 km; kwiecień - 1800 km; maj - 2000 km; czerwiec - 1800 km
 10. Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz do zlokalizowanych w Dzielnicach I-XVIII MK placówek oświatowych i odwóz do miejsca zamieszkania ok. 620 dzieci niepełnosprawnych (w tym ok. 105 na wózkach inwalidzkich) w okresie od 1.01.2010r do 28.02.2010r.
 11. Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa
 12. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielka Wieś wraz z opieką do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych w Krakowie w roku szkolnym 2009przez2010 i 2010przez2011
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Wielkiej Wsi, Wielka Wieś
  dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielka Wieś wraz z opieką do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych w Krakowie w roku szkolnym 2009przez2010 i 2010przez2011. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 13. Świadczenie usług przewozu dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w danym roku kalendarzowym dni wolnych od zajęć szkolnych (wakacje, ferie, itp.) środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich wraz z kierowcami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 4 części zamówienia - 4 trasy przewozu: Część 1 (Szkoła Podstawowa Nr 27) - Trasa przewozu: Pętla autobusowa linii 107 Soboniowice - Przystanek Barycz - Kosocice 2 - Kosocice Kościół - Kosocice 1 - ul. Podedworze 16, 1 kurs ranny, 1 kurs popołudniowy. Część 2 (Szkoła Podstawowa Nr 74) - Trasa przewozu: Pętla autobusowa linii 146 - ul. Rzepakowa - ul. Karasiówka - powrót do ul. Rzepakowej - ul. Szymańskiego, ul. Tokarzewskiego - ul. Branicka - Szkoła Podstawowa Nr 74, 1 kurs ranny, 1 kurs popołudniowy. Część 3 (Szkoła Podstawowa Nr 80) - Trasa przewozu: Igołomska - os. Pleszów (ul. Nadbrzezie, ul. Suchy Jar, ul. Branicka, ul. Kąkolowa, ul. Truskawkowa, ul. Rumiankowa, ul. Kłosowa, ul. Łubinowa, ul. Wrzosowa, ul. Karowa, ul. Dymarek, ul. Ziemianek, ul. Dymarek) - Szkoła Podstawowa Nr 80, os. Na Skarpie 8, 1 kurs ranny, 1 kurs popołudniowy. Część 4 (Gimnazjum Nr 77) - Trasa przewozu: ul. Brzeska - os. Wolica - os. Przylasek - os. Branice - os. Chałupki - ul. Narcyza Wiatra - Szkoła w Kościelnikach, ul. Sawy - Calińskiego 12, 1 kurs ranny, 1 kurs popołudniowy. Szczegółowy wykaz części zamówienia wraz z podaniem numeru i nazw szkoły, jej adresu, trasy przewozu, ilości kursów i planowanej ilości uczniów przewożonych na danej trasie zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części
 14. Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli specjalnych oraz niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów uczęszczających do szkół integracyjnych i specjalnych w roku 2009/2010 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie, Zabierzów
  Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli specjalnych oraz niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów uczęszczających do szkół integracyjnych i specjalnych w roku 2009/2010 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.

Inne osoby dla Włodarczyk Jacek Kazimierz (47 osób):