Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Karol Piotr

w KRS

Karol Piotr Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karol
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1996 r., wiek 23 lata
Miejscowości:Gostynin (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Konrad Andrzej, Włodarczyk Maryna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Gospin Sp. Z O.O., Gostynin − KRS 0000206152
 2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gostynińskich, Gostynin − KRS 0000182132

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Polam W Gostyninie, Gostynin − KRS 0000205397

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.
  Zamawiający: Gmina Nowy Duninów, Nowy Duninów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”

  1.1. Opis przedmiotu zamówienia:
  W ramach zadania przewiduje się wykonanie n/w elementów robót dla:
  CZĘŚCI I:
  I. Architektura:
  A. Szkoła:
  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
  2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  3. Docieplenie ścian,
  4. Obróbki blacharskie,
  5. Opaska wokół budynku,
  6. Rusztowania i wywóz gruzu,
  7. Ocieplenie dachu
  B. Sala Gimnastyczna:
  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
  2. Docieplenie ścian,
  3. Obróbki blacharskie,
  4. Opaska wokół budynku,
  5. Rusztowania i wywóz gruzu,
  II. Elektryka:
  A. Instalacja elektryczna:
  1. Demontaże,
  2. Modernizacja rozdzielnic,
  3. Oprzewodowanie,
  4. Osprzęt instalacyjny,
  5. Oprawy oświetleniowe,
  6. Sterowanie oświetleniem,
  7. Instalacja odgromowa,
  8. Pomiary
  B. Instalacja fotowoltaiczna
  III. Sanitarne (system ogrzewania)
  1. Instalacja co - roboty demontażowe
  2. Instalacja co - roboty montażowe

  Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszelkie prace nieuwzględnione w przedmiarze robót, a ujęte w dokumentacji projektowej.
  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i wyceny malowania powierzchni ścian i sufitów na których będą prowadzone roboty sanitarne, elektryczne i instalacji c.o.
  Zamawiający w ramach zadania polegającego na wymianie oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rezygnuje z wykonania instalacji EIB/KNX sterującej oświetleniem w pomieszczeniach komunikacyjnych oraz toaletach. Z zakresu dokumentacji projektowej należy wyłączyć:
   szafę sterowniczą EIB z wyposażeniem,
   serwer KNX,
   okablowania sterownicze,
   czujniki natężenia oświetlenia oraz DALI,
  W zamian powyższego zakresu należy wykonać i wycenić tradycyjny sposób sterowania oprawami oświetleniowymi z wykorzystaniem lokalnych wyłączników oświetleniowych. W korytarzach przewidzieć wydzieloną grupę opraw oświetlenia nocnego ze sterowaniem oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego.
  Zasilanie opraw pozostaje bez zmian z rozdzielni piętrowych.

  CZĘŚĆ II:
   naprawa ubytków tynków na kominach
   malowanie kominów
   wymiana skorodowanych elementów pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi
   przygotowanie podłoża pod malowanie pokrycia dachu
   malowanie pokrycia dachu farbą podkładową i wierzchniego krycia lub farbą 2w1
   malowanie wewnętrzne ścian i sufitów na których nie będą prowadzone roboty sanitarne, elektryczne i instalacji c.o.
  Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący Części II - należy wykonać zgodnie z opisem w załączonym przedmiarze robót.
 2. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego leśniczówki l. Drobin w Petrykozach, nazywana zamiennie również rozbudową i przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią biurową wraz z rozbiórką części budynku.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płock, Płock
  Zakres prac rozbiórkowych dotyczy rozbiórki części budynku - kancelarii. Rozbiórce podlegają:
  - przewody instalacji odgromowej,
  - pokrycie dachu,
  - ołacenie dachu z folią paroprzepuszczalną,
  - elementy konstrukcji dachu,
  - strop nad parterem,
  - ściany przyziemia,
  - posadzki,
  - fundamenty ścian,
  - uprzątnięcie i wyrównanie terenu.
  i inne wg załączonego projektu, kosztorysu nakładczego, opisu i Specyfikacji Technicznych

  Konstrukcja części dobudowanej – tradycyjna w tym: fundamenty żelbetowe, ściany zewnętrzne murowane z
  bloczków gazobetonowych, strop żelbetowy wylewany, dach o konstrukcji drewnianej.
  Zakres prac dotyczący rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część biurową (kancelarię
  leśniczego) z poddaszem mieszkalnym i przebudowę części mieszkalnej polegającą m.in. na:
  - rozbiórce dobudowanej części budynku zlokalizowanej od strony północno wschodniej
  stanowiącego kancelarię leśniczego,
  - dobudowaniu części budynku w celu utworzenia kancelarii leśniczego wraz z łazienką i
  kotłownią,
  - wykonanie konstrukcji dachu drewnianej i pokrycia dachowego z blachodachówki
  - wykonaniu otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy pokojami zlokalizowanymi w południowo-zachodniej
  części budynku wraz z zamontowaniem drzwi harmonijkowych,
  - poszerzeniu otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy kuchnią i pokojem południowo-zachodnim,
  - wykonaniu otworu drzwiowego (przejścia) w ścianie szczytowej (północno-wschodniej) na
  poddaszu w celu połączenia części istniejącej poddasza z częścią projektowaną,
  - zamurowanie okna istniejącego w ścianie szczytowej i wykonanie okna w ścianie frontowej w
  pomieszczeniu kuchennym.
  - zamurowaniu okienka piwnicznego w ścianie szczytowej (północno-wschodniej) w piwnicy,
  - zdemontowaniu warstwy ocieplającej ze styropianu, na ścianie szczytowej (północno-wschodniej)
  – w miejscu projektowanej dobudowy,
  - rozbiórka istniejącego komina do poziomu stropu nad poddaszem,
  - wykonanie otworu w ściance na przedłużeniu schodów z poddasza na parter w celu likwidacji
  zabiegu na parterze na rzecz przedłużenia (wyprostowania) biegu,
  - wykonaniu ścianki w „duszy” schodów pomiędzy biegami piwnicznym i biegiem na poddasze.
  i inne wg załączonego projektu, kosztorysu nakładczego, opisu i Specyfikacji Technicznych

  Zakres prac dotyczący przebudowy istniejącej części budynku
  Parter m.in.:
  - likwidacja okna w pomieszczeniu kuchni (demontaż i zamurowanie),
  - wykonanie nowego okna w kuchni o wym. 145x145 cm,
  - poszerzenie przejścia z kuchni do pokoju o wym.200x200 cm,
  - likwidacja ściany pomiędzy pokojami na parterze od strony południowej,
  - wymiana podłóg deskowych na panele podłogowe,
  - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach pomieszczeń,
  - schody wewnętrzne na poddasze – istniejące – zlikwidować dolny zabieg i po rozebraniu
  ścianki dzielącej komunikację od klatki schodowej przedłużyć na przedłużeniu biegu.
  Poddasze m.in.:
  - wymiana okna w ścianie szczytowej (od południa),
  - wykonanie przejścia (wykucie otworu) w ścianie szczytowej z części istniejącej do części
  projektowanej budynku,
  - rozbiórka komina do poziomu ca 50 cm poniżej pokrycia dachowego,
  - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach pomieszczeń.
  i inne wg załączonego projektu, kosztorysu nakładczego, opisu i Specyfikacji Technicznych.

  Zakres prac dotyczący branży sanitarnej oraz elektrycznej określają kosztorysy nakładcze, projekty branżowe i specyfikacje techniczne - załączniki do SIWZ.

Inne osoby dla Włodarczyk Karol Piotr (57 osób):