Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Krystyna Halina

w KRS

Krystyna Halina Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Drugie imię:Halina
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Wyszków (Mazowieckie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abramczyk Tadeusz Walenty, Ampulska Hanna, Augustynik Mirosław Piotr, Bardyszewska Sylwia, Bartkiewicz Andrzej, Bartkiewicz Barbara Danuta, Baryła Monika Anna, Bernat Barbara, Bobrowska Wioletta Ewa, Bogacki Rafał Piotr, Brzuszkiewicz Wojciech, Burghardt Bożena Barbara, Chibowski Piotr, Chmielak Sławomir Józef, Ćwik Jerzy, Dembińska Ewa, Dubniak Teresa Maria, Dudzińska Krystyna Lucyna, Dzierzba Katarzyna, Gadaj Świerżewska Monika, Gąsior Marzena, Gąska Bożena, Gawryś Barbara Jolanta, Gałązka Anna, Gradek Choba Elżbieta Maria, Jakubczak Beata Elżbieta, Jakubczak Robert Jan, Jarosławska Bożena, Kajma Halina Jadwiga, Kalisz Marek, Kamiński Tadeusz Józef, Kania Grażyna, Karp Donat, Karp Iwona, Klimkiewicz Jan, Koszyk Małgorzata Dorota, Kozon Pelagia, Krauze Wultańska Małgorzata, Kucharski Roman Jerzy, Kuchta Joanna, Kuchta Mariusz, Kuchta Zofia, Laskowska Joanna Małgorzata, Lewandowicz Stanisław Edward, Modzelewska Lucyna, Montrymowicz Barbara Wanda, Ostrowska Bożena, Pachniak Tomasz Artur, Pawlak Beata Monika, Pałaszewska Wiesława Józefa, Pochmara Łukasz, Rodziewicz Danuta, Romanowicz Dorota Barbara, Rzepliński Feliks Wacław, Sienkiewicz Grzegorz Marcin, Sikorski Jan Kazimierz, Solmińska Halina Barbara, Sosnowik Bęza Renata Aldona, Szczecińska Paulina Marianna, Szlaga Ewelina, Taperek Barbara, Ulejczyk Barbara Maria, Wilczyńska Halina Marianna, Witkowska Hanna, Woźniak Janusz, Wróblewska Elżbieta Bogumiła, Zacharski Ryszard Stanisław, Zając Bogusława, Zarzycka Aneta Renata, Zdziarstek Beata Wiesława, Zielińska Agnieszka Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróblewska Renata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amm Studio-agencja Reklamowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000290035
 2. Forum Gospodarcze Pruszkowa, Pruszków − KRS 0000081777
 3. Fundacja Nowy Start, Warszawa − KRS 0000281582
 4. Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000152578
 5. Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne, Pruszków − KRS 0000073597
 6. Polski Bank Spółdzielczy W Wyszkowie, Wyszków − KRS 0000156687
 7. Przedsiębiorstwo Handlowe Stanbol-gum Lewandowicz Stanisław, Bożenna Sp. J., Piastów − KRS 0000045563
 8. Słoń Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000292274
 9. Stowarzyszenie Euro-nadzieja, Wyszków − KRS 0000097018
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Części Powiatu Grodziskiego, Izdebno Kościelne − KRS 0000559160
 11. Stowarzyszenie Ruch Ludzi Pracy, Warszawa − KRS 0000437226

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Białej Rawskiej, Biała Rawska − KRS 0000072736
 2. Bank Spółdzielczy W Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000165555
 3. Bank Spółdzielczy W Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki − KRS 0000100007
 4. Bank Spółdzielczy W Pruszkowie, Pruszków − KRS 0000117321
 5. Futura - G.m. Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000250422
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Trojanach ., Trojany − KRS 0000240431
 7. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Wyszków − KRS 0000144455
 8. Rejonowa Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Samopomoc Chłopska W Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000136386
 9. Solar - Energy S.A., Warszawa − KRS 0000387831
 10. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Rp, Warszawa − KRS 0000128241
 11. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Rp W Warszawie, Warszawa − KRS 0000063938

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.700.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Błonie, Błonie
  1. Opis przedmiotu zamówienia:<br>
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.190.160,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.509.840,00 zł.<br>
  2. Warunki kredytu:<br>
  2.1. Waluta kredytu: PLN (złoty polski).<br>
  2.2. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.<br>
  2.3. Gotowość udzielenia kredytu - od dnia podpisania umowy.<br>
  2.4. Wykorzystanie kredytu - do dnia 25 grudnia 2016 r.<br>
  2.5. Karencja w spłacie kredytu - do dnia 24.01.2017 r.<br>
  2.6. Oprocentowanie oblizane w oparciu o WIBOR 3M - według średniej z notowań za okres z 10 dni poprzedzający okres obrachunkowy.<br>
  2.7. Środki pieniężne przekazywane będą na rachunek bieżący Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy).<br>
  2.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu - bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.<br>
  2.9. W przypadku niewykorzystania kwoty kredytu w całości - odsetki naliczone będą wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej, płatne do dnia 25 stycznia 2017 r.<br>
  2.10. Wysokość prowizji winna zostać określona w % od kwoty kredytu jako wyodrębniona stawka.<br>
  2.11. Spłata kredytu w 60 miesięcznych równych ratach kapitałowych, powiększonych o należne odsetki, określone każdorazowo przez Wykonawcę notą odsetkową. Raty płatne do 25 dnia każdego m-ca. Pierwsza rata spłaty określona na 25 stycznia 2017 r., ostatnia na 25 grudnia 2021 r.<br>
  2.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazywanie środków na rachunek Zamawiającego.<br>
  2.13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.<br>
  2.14. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie od końca umowy
 2. Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Wieliszewie przy ul. Aleja Solidarności
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew" Sp. z o.o., Wieliszew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotowego w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Alej Solidarności w Wieliszewie. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do 24 miesięcy.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ZP.271.17.2016
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kredyt długoterminowy w kwocie 4.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym: Cel kredytu, pożyczki Podmiot udzielający Roczne spłaty w 2016 Kwota spłaty z kredytu Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekow w Grodzisku Maz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 879 640,00 1.000.000,00 Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 100 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych PKO BP SA 480 000,00 0,00 Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekow w Grodzisku Maz.PKO BP SA 940 000,00 500.000,00 Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 290 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ING Bank Śląski 750 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych BRE Bank 625 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Pekao S.A. 400 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych PKO BP SA 400 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ING Bank Śląski 1 300 000,00 900.000,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Bank Spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim 600 000,00 300.000,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg Bank Spółdzielczy w Wyszkowie 1 000 000,00 750.000,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg ING Bank Śląski 1 000 000,00 750.000,00 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy A2 ING Bank Śląski 750 000,00 300.000,00 10.514.640,00 4.500.000,00 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i Załączniki..
 4. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Opis przedmiotu zamówienia
  Dane wyjściowe:
  - wysokość kredytu - 1.400.000,00 zł,
  - okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu (karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych),
  - okres kredytowania obejmuje lata 2015 - 2021 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2016 - 2021,
  - spłata odsetek od wykorzystanej raty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca (sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego), począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu,
  - spłata kapitału w 60 ratach miesięcznych, z tego:
  2 raty po 100.000 zł w 2016 r., 12 rat po 10.000 zł w 2017 r., 12 rat po 21.500 zł w 2018 r., 12 rat po 21.500 zł w 2019 r., 12 rat po 21.500 zł w 2020 r., 10 rat po 30.600 zł w 2021 r.
  - zabezpieczenie (wyłącznie) w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową
  i oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawionym przez dwóch członków zarządu
  z kontrasygnatą skarbnika.
  3. Przykład ( dla porównania ofert )
  Przewidywana data uruchomienia kredytu - 20 listopada 2015 r.
  - spłata pierwszej raty kapitałowej - 30 listopada 2016 r.
  - spłata ostatniej raty kapitałowej - 31 października 2021 r.
  - pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu - 30 listopada 2015 r. (11 dni)
  - ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - 31 października 2021 r.
  - wysokość miesięcznych rat kapitałowych :2 raty po 100.000 zł, 12 kolejnych rat po 10.000 zł, 36 rat po 21.500 zł, 10 rat po 30.600 zł. 4. Ogólne zasady określania ceny oferty. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą całkowity koszt zaciągnięcia kredytu:
  - odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 2.10.2015 r. plus marża banku tj. 1,73 + marża banku = oprocentowanie w stosunku rocznym.
  Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ).
 5. UDZIELENIE GMINIE IZABELIN KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 500 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
  Zamawiający: Gmina Izabelin, Izabelin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł), przeznaczonego na sfinansowanie wydatków majątkowych.
  2. Kredyt zostanie udzielony w jednej transzy, przelewem, w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.
  3. Karencja w spłacie pobranego kredytu: od dnia przyznania do dnia 31.03.2015 r. 4. Oprocentowanie kredytu powinno być zmienne w okresach kwartalnych.
  5. Przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć liczbę dni w roku 365.
  6. Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w latach 2015-2023 w kwartalnych ratach, wg harmonogramu.
  7. Dopuszcza się pobranie tylko jednej prowizji za udzielenie kredytu, płatnej jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat.
  8. Zamawiający wyklucza założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy.
  9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat. Rezygnacja z części zaciągniętego kredytu nie może nieść ze sobą pobierania przez Wykonawcę opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. Z wszelkich dodatkowych opłat zwolniona też będzie zmiana warunków spłaty kredytu.
  10. Zabezpieczenie będzie w formie weksla In blanco na kwotę zaciągniętego kredytu
 6. Udzielenie Gminie Mrozy w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych).
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1.Nazwa zamówienia: Udzielenie
  Gminie Mrozy w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych). 2. Oznaczenie wg CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Gminie Mrozy kredytu i jego obsługę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) zgodnie z poniższymi założeniami i wymogami: 1) waluta kredytu - PLN złoty polski; 2) kwota kredytu - 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych); 3) przeznaczenie kredytu - kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy; 4)
  zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zobowiązanie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; 5) uruchomienie kredytu - postawienie do dyspozycji Gminy Mrozy pełnej kwoty kredytu nastąpi w jednej transzy do dnia 29.01.2015 roku, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy; 6) wykorzystanie kredytu nastąpi w jednej transzy w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Mrozy wskazany w umowie; 7) oprocentowanie kredytu - miesięczne, zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny wskaźnik oprocentowania kredytów WIBOR 1M, notowany na ostatni dzień miesiąca, powiększony o stałą marżę; 8) oferta składana wg WIBOR 1M na dzień 09.01.2015 roku; 9) odsetki płatne od miesiąca stycznia 2015 roku; 10) spłata kredytu następować będzie w następujących ratach: kwota
  800.000,00 zł - spłata do 31.12.2015 roku, 11) spłata kapitału i odsetek następować będzie w formie obciążenia rachunku Gminy Mrozy lub w formie przelewu na rachunek kredytowy; 12) Zamawiający będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez naliczania i pobierania przez Wykonawcę dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu; 13) w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy; 14) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami, niż wymienionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę
 7. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 900.000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego.
  Dokumenty zawierające informację na temat sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się pod następującymi linkami:
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=117&lang=
  http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index2998.html?id=140&zwin=1
  http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index3ee7.html?id=7207
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=81&lang=
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1517&lang=
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  Dane wyjściowe:
  - wysokość kredytu - 900.000,00 zł,
  - okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu (karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych),
  - okres kredytowania obejmuje lata 2014 - 2019 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2015 - 2019,
  - spłata odsetek od wykorzystanej raty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca (sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego), począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu,
  - spłata kapitału w 48 ratach miesięcznych, z tego 4 raty po 2.500 zł w 2015 r., 12 rat po 2.500 zł w 2016 r., 12 rat po 25.000 zł w 2017 r., 12 rat po 25.000 zł w 2018 r., 8 rat po 32.500 zł w 2019 r.
  - zabezpieczenie (wyłącznie) w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową.
  3. Przykład ( dla porównania ofert )
  Przewidywana data uruchomienia kredytu - 29 września 2014 r.
  - spłata pierwszej raty kapitałowej - 31 września 2015 r.
  - spłata ostatniej raty kapitałowej - 31 sierpnia 2019 r.
  - pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu - 30 września 2014 r. (2 dni)
  - ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - 31 sierpnia 2019 r.
  - wysokość miesięcznych rat kapitałowych :
  a)16 rat po 2.500 zł,
  b)24 kolejnych rat po 25.000 zł,
  c)8 rat po 32.500 zł,
  4. Ogólne zasady określania ceny oferty
  Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą całkowity koszt zaciągnięcia kredytu:
  - odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 11.09.2014 r. plus marża banku tj. 2,49 + marża banku = oprocentowanie w stosunku rocznym,
  - prowizję od udzielenia kredytu.
  Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ).
 8. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.950.000,00 zł na okres 7 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres 7 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w tym finansowanie wkładu własnego w realizacje projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Dokumenty zawierające informację na temat sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się pod następującymi linkami:
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=117&lang=
  http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index2998.html?id=140&zwin=1
  http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index3ee7.html?id=7207
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=81&lang=

  2. Opis przedmiotu zamówienia
  Dane wyjściowe:
  - wysokość kredytu - 1.950.000,00 zł,

  - okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu (karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych),

  - okres kredytowania obejmuje lata 2014 - 2021 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2015 - 2021,

  - spłata odsetek od wykorzystanej raty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca (sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego), począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu,

  - spłata kapitału w 72 ratach miesięcznych, z tego 6 rat po 5.000 zł w 2015 r., 12 rat po 5.000 zł w 2016 r., 12 rat po 33.500 zł w 2017 r., 12 rat po 33.500 zł w 2018 r., 12 rat po 33.500 zł w 2019 r., 12 rat po 33.500 zł w 2020 r., 6 rat po 42.000 zł w 2021 r.

  - zabezpieczenie (wyłącznie) w formie weksla in blanco.

  3. Przykład ( dla porównania ofert )
  Przewidywana data uruchomienia kredytu - 25 lipca 2014 r.
  - spłata pierwszej raty kapitałowej - 31 lipca 2015 r.
  - spłata ostatniej raty kapitałowej - 30 czerwca 2021 r.
  - pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu - 31 lipca 2014 r. (7 dni)
  - ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - 30 czerwca 2021 r.
  - wysokość miesięcznych rat kapitałowych :
  a)18 rat po 5.000 zł,
  b)48 kolejnych rat po 33.500 zł,
  c)6 rat po 42.000 zł,

  4. Ogólne zasady określania ceny oferty
  Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą całkowity koszt zaciągnięcia kredytu:
  - odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 30.06.2014 r. plus marża banku tj. 2,68 + marża banku = oprocentowanie w stosunku rocznym,
  - prowizję od udzielenia kredytu.
  Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ).
 9. udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 PLN
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000
  przeznaczonego na
  a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 PLN