Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Krystyna Teresa

w KRS

Krystyna Teresa Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Magierek Alicja Małgorzata, Szermach Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000065284
 2. Polisa-życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa − KRS 0000057533
 3. Spółdzielnia Usługowa Vig Ekspert W Warszawie, Warszawa − KRS 0000405458
 4. Spółdzielnia Vienna Insurance Group It Polska, Warszawa − KRS 0000561669
 5. Vienna Insurance Group Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000260353

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Usługa kierowania zadaniami badawczymi nr 15, 16 i 22 w ramach Projekt WROVASC - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej - w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kierowania zadaniami badawczymi nr 15, 16 i 22 w ramach Projekt WROVASC - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej - w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych w podziale na 3 pakiety:


  Pakiet 1 - kierowanie zadaniem badawczym nr 15 pn: Wykorzystanie innowacyjnych metod obrazowania in vivo (DSCT DECT, MRI, IVUS w diagnostyce miażdżycy tętnic szyjnych i wieńcowych


  Pakiet 2 - kierowanie zadaniem badawczym nr 16 pn: Badania nad patomechanizmem rozwoju tętniaka aorty brzusznej z uwzględnieniem analizy klinicznej stanu pacjentów oraz stosowanych procedur medycznych w okresie okołooperacyjnym


  Pakiet 3 - kierowanie zadaniem badawczym nr 22 pn: Obrazowanie układu żylnego oraz jego endowaskularna korekcja jako potencjalna metoda leczenia przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej (CCSVI) w aspekcie perspektyw leczenia stwardnienia rozsianego

  2. Zakres usługi określonej w pkt 1 obejmuje w szczególności:

  1) Koordynacja prac zespołu projektowego Zadania badawczego nr 15/16/22 WROVASC zgodnie z umową o dofinansowanie projektu WROVASC realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  2) Weryfikacja przebiegu prac badawczych, okresowa merytoryczna analiza uzyskiwanych wyników, pomoc w przygotowaniu przez zespół projektowy publikacji naukowych.
  3) Dbałość o prawidłowe i terminowe wdrożenie Zadania oraz bieżące monitorowanie przebiegu realizacji Zadania, podejmowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia opóźnień i problemów.
  4) Sporządzenie okresowej sprawozdawczości na poziomie Zadania, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji osiągniętych wyników badawczych.
  5) Składanie zapotrzebowania na dostawy i usługi niezbędne do prowadzenia prac naukowo-badawczych w ramach Zadania oraz udział w weryfikacji zgodności złożonych przez Wykonawców ofert z potrzebami zespołu projektowego.
  6) Opieka nad aparaturą, urządzeniami i materiałami zakupionymi z budżetu projektu oraz dbałość o jego prawidłową eksploatację i wykorzystywanie na cele prac naukowo - badawczych w ramach projektu.
  7) Udział w posiedzeniach Rady Projektu WROVASC organizowanych przez Beneficjenta (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) oraz stała współpraca z biurem projektu.
  8) Rozpowszechnianie informacji nt. uzyskiwanych rezultatów, w tym oficjalnie prezentacje naukowe, przygotowanie materiałów informacyjnych nt. Zadania dla mediów itp.
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 5.1 - 5.3 do niniejszej SIWZ.

Inne osoby dla Włodarczyk Krystyna Teresa (29 osób):