Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Leszek

w KRS

Leszek Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Leszek
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Dzierżązna (Wielkopolskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kocańska Justyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Rm Beton Sp. J. W.kocański i J.kocańska, Dzierżązna − KRS 0000348229

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe - Wietchinin - Mikulice w m. Wietchinin
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, Turek
  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe - Wietchinin - Mikulice w m. Wietchinin

  Przedmiot zamówienia obejmuje min. nw. zakres robót:

  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4500P
  Kaczki Mostowe - Wietchinin - Mikulice w m. Wietchinin

  Parametry projektowanego chodnika:

  - długość chodnika - ok. 88,0mb
  - szerokość chodnika - 1,50m
  - spadek chodnika w kierunku jezdni 2%.

  Zakres robót:

  1. roboty pomiarowe - 0,088km
  2. wykopy pod chodnik, obrzeże, poszerzenie, ściek przykrawężnikowy i krawężnik najazdowy, przedłużenie przepustu w ciągu rowu - 68,0m3
  3. profilowanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i poszerzenia drogi - 230,0m2
  4. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik gr. 20cm - 155,0m2
  5. podbudowa na poszerzeniu z gruntu stabilizowanego mechanicznie Rm=5MPa gr. 12,0cm - 75,0m2
  6. podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm
  7. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR1-2 wg PN-EN 13108-1 - 155,0m2
  8. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 155,0m2
  9. ustawienie krawężnika najazdowego 15/22 wraz z wykonaniem ławy betonowej pod krawężnik i ściek przykrawężnikowy z oporem z betonu C12/15 - 90,0mb
  10. wykonanie ścieku przykarwężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm- 95,0mb
  Rzeczywista ilość wykonanych robót zostanie określona po wykonaniu i rozliczeniu rzeczowym przedmiotu umowy.
  Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową
 2. BUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SŁONECZNEJ Z DROGĄ 3KD-D - BUDOWA ZJAZDU NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ 3KD-D W TURKU.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Turku, Turek
  Budowę zjazdu na drogę wewnętrzną 3KD-D w Turku w zakresie polegającym na wykonaniu nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szarej), układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3 o grubości 5cm - 160 m2.
 3. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Turku w sezonie zimowym 2012/2013
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, Turek
  Zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Turku
  w sezonie zimowym 2012/2013
 4. Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco w ilości 350 ton przeznaczonej do remontu cząstkowego nawierzchni drogowych wraz z transportem w termosie do miejsca wbudowania w granicach administracyjnych powiatu tureckiego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, Turek
  Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco w ilości 350 ton
  przeznaczonej do remontu cząstkowego nawierzchni drogowych
  wraz z transportem w termosie do miejsca wbudowania
  w granicach administracyjnych powiatu tureckiego.
 5. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Turek w sezonie zimowym 2011/2012
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, Turek
  Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Turek
  w sezonie zimowym 2011/2012