Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Małgorzata Joanna

w KRS

Małgorzata Joanna Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Joanna
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Leśniewicz Elżbieta, Stańczyk Jan Eugeniusz, Stańczyk Michał Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witek Sławomir Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Firma Usługowa Masarz Barbara Zielińska i Wspólnicy Sp. J., Kutno − KRS 0000033664
 2. Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej, Łódź − KRS 0000192048
 3. Fundacja Uwolnienie, Łódź − KRS 0000197380
 4. Noventa Spółdzielnia Socjalna, Łódź − KRS 0000367698
 5. Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus, Łódź − KRS 0000207222
 6. Wola-hotel Sp. Z O.O., Janów − KRS 0000621983

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Naviculam Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000072381
 2. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000075599

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Świadczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości wraz z prewencyjną deratyzacją.
  Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
  a) obsługa codzienna: obejmująca w systemie ciągłym sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynku polegające na:
  omiataniu pajęczyn, usuwaniu, zamiataniu, zbieraniu nieczystości z powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców tj: klatka schodowa, korytarz, pomieszczenie zsypowe, ustęp ogólny, kabina dźwigowa, itp.
  b) obsługa codzienna: obejmująca w systemie ciągłym sprzątanie powierzchni zewnętrznych budynku polegające na:
  usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni zewnętrznych nieruchomości tj; podwórza, placów, bram, przejść, pergoli (miejsc w których są ustawione pojemniki na śmieci) i piaskownicy dla dzieci, zieleńców oraz chodnika na odcinku położonym wzdłuż nieruchomości.
  c) obowiązki w miarę potrzeb:
  raz w tygodniu mycie biegów schodowych wraz z drzwiami wejściowymi, parapetami, które to czynności winny być potwierdzone czytelnym podpisem lokatora wraz z numerem mieszkania.
  co najmniej raz w miesiącu sprzątanie korytarzy piwnicznych, pralni, strychów, suszarni.
  co najmniej raz na kwartał w okresie objętym umową mycie okien na klatkach schodowych, w suszarniach, w pralniach, na strychach oraz w pomieszczeniach zsypowych, czynności te winny być potwierdzone czytelnym podpisem lokatora wraz z numerem mieszkania.
  dwa razy w roku (wiosna, jesień) mycie ścian na klatkach schodowych oraz
  pomieszczeń ogólnych i korytarzy malowanych farbą olejną lub wyłożonych glazurą.
  konieczność palenia w piecu w WC ogólnym przy temperaturze otoczenia poniżej 0ºC (węgiel zakupiony przez Wykonawcę)
  oraz
  - wywieszanie flag (zakupionych we własnym zakresie) w dni wskazane przez Zamawiającego,
  - wymiana żarówek w pomieszczeniach wspólnego użytku (zakupionych we własnym zakresie),
  - mycie numerów policyjnych, gablot, tablic ogłoszeniowych na terenie posesji,
  - informowanie o potrzebie wykonania dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,
  - sygnalizowanie o nieterminowym wywozie nieczystości z pojemników,
  - dostarczanie do rąk własnych lokatorów za czytelnym potwierdzeniem odbioru
  korespondencji dotyczącej zmiany opłat,
  - przeprowadzanie deratyzacji prewencyjnej co najmniej dwa razy- w terminach:
  od 20 marca do 20 kwietnia oraz od 15 października do 15 listopada, a także na każde
  polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca jest
  zobowiązany do wywieszenia informacji o przeprowadzonej deratyzacji.
  - informowanie Zamawiającego o zauważonych usterkach technicznych występujących
  w sprzątanej nieruchomości,
  zmywanie chodnika w okresie od kwietnia do października z wyłączeniem okresów
  występowania opadów atmosferycznych i mrozów, z częstotliwością zapewniającą
  utrzymanie odpowiedniego standardu czystości- nie dotyczy chodników na których jest
  dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów oraz na których znajdują się
  przystanki komunikacyjne,
  d) Likwidowanie skutków zimy w systemie ciągłym od 01.01. do 31.03. i od 01.11. do 31.12.2014r i w miarę potrzeb:
  - usuwanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z powierzchni dojść, chodników
  oraz dojazdów do garaży (oprócz zieleńców),
  - posypywanie piaskiem chodników oraz ciągów komunikacyjnych na terenie nieruchomości. Piasek użyty do powyższej czynności należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Prace związane z uprzątnięciem śniegu powinny być podejmowane natychmiast po jego opadnięciu, a w przypadku szczególnie obfitego opadu również w czasie jego trwania. Odgarnięty śnieg nie powinien powodować zakłóceń w ruchu pieszych. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
  e) Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni polegających na:
  - przekopaniu i obsianiu trawą ubytków w terenach zielonych,
  - wygrabianiu liści i innych nieczystości, koszeniu trawy w miarę potrzeby w ciągu sezonu. Po każdym koszeniu i wygrabieniu liści Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wywóz skoszonej trawy i wygrabionych liści na kompostownię.

Inne osoby dla Włodarczyk Małgorzata Joanna (52 osoby):