Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Małgorzata Lidia

w KRS

Małgorzata Lidia Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Lidia
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Świdnica (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anioł-bodnar Małgorzata, Bajrak Agnieszka, Bekas Stanisław, Bernat Wiesława Marianna, Bielecka Henryka Emilia, Cechnicka Urszula Bronisława, Chęcik Kazimierz, Chęciński Zbigniew, Chronówka Monika, Czapliński Andrzej Edmund, Dudycz Józefa Stefania, Dzieciątkowska Jadwiga, Dziedzic Beata, Ferenc Bolesław, Hliwa Mieczysław, Jaroszuk Anna, Konieczka Barbara Lidia, Kowalik Ewa Grażyna, Krokowicz Maria, Kryjom Anna, Kryjom Elżbieta, Kryjom Łukasz, Kuchnia Magdalena Anna, Kuczyńska Iwona Agnieszka, Kukla Jan, Kwaśny Zygmunt Ireneusz, Lisowska Aneta, Lisowska Edyta Joanna, Marcinek Marian, Mizer Marek, Mroczek Stanisław, Mucha Stanisław, Nowak Janina, Pater Jarosław, Pater Kazimierz, Pawłowska Iwona Maria, Prask Wacław, Pudlik Tadeusz, Reruch Danuta Stanisława, Ruszkiewicz Iwona, Rzeszowska Alicja, Siedlecka Ewa, Szydłowska Paulina Agata, Tucholska Aneta, Walada Maria Krystyna, Walentowski Wiesław Janusz, Waliczko Małgorzata Agnieszka, Wąsowicz Anita Marianna, Zaremba Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziobro Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arete Media Group S.A., Świdnica − KRS 0000419278
 2. Bank Spółdzielczy W Świdnicy, Świdnica − KRS 0000089274
 3. Bera Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000728423
 4. Dase S.A., Świdnica − KRS 0000377029
 5. Fundacja Naszej Szkole, Świdnica − KRS 0000151403
 6. Genealogiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Saga Rodów Barszczewskich, ...., Świdnica − KRS 0000081334
 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Świdnica ., Świdnica − KRS 0000172478
 8. Ja-no Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000606042
 9. Ja-no Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wałbrzych − KRS 0000626683
 10. Jawa J.janowski K.janowska Sp. J., Świdnica − KRS 0000095004
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowicach, Nowice − KRS 0000104586
 12. Opolski Związek Hodowców Świń, Opole − KRS 0000022659
 13. Rustykal-granit Sp. Z O.O., Zebrzydów − KRS 0000161486
 14. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Lutomii, Lutomia Dolna − KRS 0000241180
 15. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Świdnica − KRS 0000150488
 16. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Sudecki Oddział W Wałbrzychu, Wałbrzych − KRS 0000087553
 17. Towarzystwo Miłośników Świebodzic, Świebodzice − KRS 0000053193
 18. Toyota Bielany Nowakowski Sp. Z O.O., Bielany Wrocławskie − KRS 0000203687
 19. Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000338101
 20. Zrzeszenie Producentów Rolnych Agro - Jaworzyna Śląska, Jaworzyna Śląska − KRS 0000027737

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Grupa Producentów Rolnych Hodowca Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000391038
 3. Pasol-paco Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000142335
 4. Pks Sudety Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000284454
 5. Pracownia Projektowo - Usługowa Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000159022
 6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Świdnicy Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Świdnica − KRS 0000171637
 7. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Świdnica − KRS 0000050108
 8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Modesto Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Świdnica − KRS 0000029739
 9. Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa Spółdzielnia Usług Socjalnych Samopomoc Chłopska, Polanica-zdrój − KRS 0000159216
 10. Spółdzielnia Handlu Produkcji i Usług W Bolesławicach, Bolesławice − KRS 0000266578
 11. Spółdzielnia Pracy Handlowo - Usługowa Agrohandel W Świdnicy, Świdnica − KRS 0000108414
 12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Żarowie Sp. Z O.O., Żarów − KRS 0000011337

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 600 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
  Zamawiający: Gmina Głuszyca, Głuszyca
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 600 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na następujących warunkach: Kredyt w kwocie 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych). Kredyt w PLN. Uruchomienie kredytu po podpisaniu umowy, nie później niż do dnia 21.12.2015 r. Okres spłaty kapitału listopada 2021 r. - listopad 2025 r. Spłata rat kapitałowych - wg harmonogramu wskazanego w pkt. 2 niniejszej SIWZ. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie. Jeżeli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym terminie. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Burmistrza z kontrasygnatą Skarbnika. Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Burmistrza z kontrasygnatą Skarbnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Głuszyca. Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj. prowizji przygotowawczej, prowizji od przyznanego kredytu. Termin i warunki wykonania zamówienia: Planowany okres, w którym zostaną przelane środki z kredytu - od daty zawarcia umowy do 21.12.2015 r. Planowany okres spłaty kapitału listopad 2021 r. - listopad 2025 r. (okres karencji spłaty rat kapitałowych do listopada 2021 r.). Spłata rat kapitałowych - wg poniższego harmonogramu: Rok 2021: spłata 200.000,00 zł - 1 rata płata w listopadzie 2021 r., Rok 2022: spłata 100.000,00 zł - 1 rata płata w listopadzie 2022 r., Rok 2023: spłata 100.000,00 zł - 1 rata płata w listopadzie 2023 r., Rok 2024: spłata 100.000,00 zł - 1 rata płata w listopadzie 2024 r., Rok 2025: spłata 100.000,00 zł - 1 rata płata w listopadzie 2025 r.
 2. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ZEBRZYDÓW Z PRZESYŁEM DO MARCINOWIC W KWOCIE 1.100.000,00 ZŁ..
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o., Marcinowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) 2. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać: a) udzielenie kredytu długoterminowego b) okres wykorzystania kredytu do dnia 31 lipca 2016 r. c) karencję w spłacie rat do 31 grudnia 2011 r., d) okres spłaty kredytu: od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 lipca 2016 r. w następujących terminach i ratach: 31.01.2012 r. 20.000,00 zł 29.02.2012 r. 20.000,00 zł 31.03.2012 r. 20.000,00 zł 30.04.2012 r. 20.000,00 zł 31.05.2012 r. 20.000,00 zł 30.06.2012 r. 20.000,00 zł 31.07.2012 r. 20.000,00 zł 31.08.2012 r. 20.000,00 zł 30.09.2012 r. 20.000,00 zł 31.10.2012 r. 20.000,00 zł 30.11.2012 r. 20.000,00 zł 31.12.2012 r. 20.000,00 zł 31.01.2013 r. 20.000,00 zł 28.02.2013 r. 20.000,00 zł 31.03.2013 r. 20.000,00 zł 30.04.2013 r. 20.000,00 zł 31.05.2013 r. 20.000,00 zł 30.06.2013 r. 20.000,00 zł 31.07.2013 r. 20.000,00 zł 31.08.2013 r. 20.000,00 zł 30.09.2013 r. 20.000,00 zł 31.10.2013 r. 20.000,00 zł 30.11.2013 r. 20.000,00 zł 31.12.2013 r. 20.000,00 zł 31.01.2014 r 20.000,00 zł 28.02.2014 r. 20.000,00 zł 31.03.2014 r. 20.000,00 zł 30.04.2014 r. 20.000,00 zł 31.05.2014 r. 20.000,00 zł 30.06.2014 r. 20.000,00 zł 31.07.2014 r. 20.000,00 zł 31.08.2014 r. 20.000,00 zł 30.09.2014 r. 20.000,00 zł 31.10.2014 r. 20.000,00 zł 30.11.2014 r. 20.000,00 zł 31.12.2014 r. 20.000,00 zł 31.01.2015 r. 20.000,00 zł 28.02.2015 r. 20.000,00 zł 31.03.2015 r. 20.000,00 zł 30.04.2015 r. 20.000,00 zł 31.05.2015 r. 20.000,00 zł 30.06.2015 r. 20.000,00 zł 31.07.2015 r. 20.000,00 zł 31.08.2015 r. 20.000,00 zł 30.09.2015 r. 20.000,00 zł 31.10.2015 r. 20.000,00 zł 30.11.2015 r. 20.000,00 zł 31.12.2015 r. 20.000,00 zł 31.01.2016 r. 20.000,00 zł 29.02.2016 r. 20.000,00 zł 31.03.2016 r. 20.000,00 zł 30.04.2016 r. 20.000,00 zł 31.05.2016 r. 20.000,00 zł 30.06.2016 r. 20.000,00 zł 31.07.2016 r. 20.000,00 zł e) spłatę odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, f) że, dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 30.01.2012 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, g) że, kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, h) prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Inne osoby dla Włodarczyk Małgorzata Lidia (37 osób):