Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Paweł

w KRS

Paweł Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Prudnik (Opolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drohomirecka Bogusława, Gacek Zygmunt, Heś Mikołaj, Kawecki Paweł, Krzysztofczyk Leszek, Syska Alicja, Szczepański Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zioła Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Rudziczce, Rudziczka − KRS 0000013257
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna W Krakowie, Kraków − KRS 0000006328
 3. Spółdzielnia Producentów Ziaren Zbóż Nasze Zboże, Skrzypiec − KRS 0000472475
 4. Stowarzyszenie Kobiet Pomocna Dłoń, Prudnik − KRS 0000197644
 5. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka W Moszczance, Moszczanka − KRS 0000323786
 6. Textilinvest S.A., Gliwice − KRS 0000118410
 7. Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. Z O.O., Lubrza − KRS 0000170886
 8. Zakład Usług Komunalnych - Jednoosobowa Spółka Gminy Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Prudnik − KRS 0000142489
 9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Prudnik − KRS 0000100300
 10. Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich W Opolu, Opole − KRS 0000060143
 11. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Otmuchów, Otmuchów − KRS 0000027617

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Prudniku, Prudnik − KRS 0000107358
 2. Cukrownia Otmuchów S.A., Otmuchów − KRS 0000140763
 3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn - Koźle − KRS 0000008993
 4. K2 Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000154074
 5. Kombud Sp. Z O.O., Biała − KRS 0000181884
 6. Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000304258
 7. Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Opole − KRS 0000098783
 8. Pkf Accounting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000026977
 9. Pkf Consult Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000034774
 10. Pkf Tax Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000303087
 11. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. W Prudniku, Prudnik − KRS 0000215463
 12. Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Prudnik − KRS 0000182603
 13. Przedsiębiorstwo Komunalne Hydrokan Sp. Z O.O. W Kietrzu, Kietrz − KRS 0000089765
 14. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Kluczborku Sp. Z O.O., Kluczbork − KRS 0000135935
 15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Torkonstal Sp. Z O.O., Prudnik − KRS 0000167662
 16. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-inżynieryjnych Prii Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000034347
 17. Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych Bazalt-gracze Sp. Z O.O., Gracze − KRS 0000040547
 18. Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, Opole − KRS 0000045928
 19. Przedsiębiorstwo Transportowo-spedycyjne Cementu Luzem Transcem, Opole − KRS 0000135673
 20. Przedsiębiorstwo Usługowo-projektowo-consultingowe Desestbud Brudkiewicz Urszula i Spółka,sp. J., Opole − KRS 0000191821
 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prudnik − KRS 0000086445
 22. Spółdzielnia Producentów Nasion Oleistych Nasz Olej W Prudniku, Rudziczka − KRS 0000281235
 23. Spółdzielnia Producentów Rolnych i Usług, Opole − KRS 0000146751
 24. Stowarzyszenie Akropolis, Łąka Prudnicka − KRS 0000054770
 25. Wodociągi i Kanalizacja W Białej Sp. Z O.O., Biała − KRS 0000158325
 26. Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex S.A. Likwidacyjnej, Prudnik − KRS 0000031518

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zakup nowego agregatu prądotwórczego dla zapewnienia bezpieczeństwa w dostawach wody
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., Prudnik
  1. Przedmiotem zamówienia dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego trójfazowego agregatu
  prądotwórczego. Agregat będzie znajdował się na podwoziu jezdnym, co umożliwi transport agregatu w razie potrzeby do miejsca gdzie jest wstrzymana dostawa prądu. 2.
  Zakres dostawy: Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie oraz pozostałe wymogi dla agregatu prądotwórczego zostały określone w załączniku nr:
  2 do SIWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1). Agregat prądotwórczy musi być fabrycznie
  nowy, musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie będą przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia. 2).
  W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony agregat jest wadliwy lub nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
  Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego asortymentu wolnego od wad w terminie 7 dni od dnia dostarczenia asortymentu wadliwego. 3).
  Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 4). Wykonawca zamówienia musi zapewnić serwis
  gwarancyjny i pogwarancyjny agregatu. Wykonawca zapewni na okres trwania gwarancji - bezpłatny roczny przegląd agregatu wraz z wpisami od książki serwisowej. 5). W
  trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza agregat prądotwórczy tylko tego producenta i model, których wykonawca wskazał w ofercie, w załączniku nr. 2. 4. Wykonawca zamówienia zapewni bezpłatny instruktaż i przeszkolenie obsługi Zamawiającego (minimum 6 osób) w zakresie
  pozwalającym na obsługiwanie agregatu, zapozna pracowników z wymogami i warunkami BHP. Szkolenie obsługi potwierdzenie zostanie protokołem. 5. Warunki gwarancji:
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na cały zakres zamówienia określonego w SIWZ. Okres gwarancji liczony jest od daty
  podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 48
  godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (maksymalny czas realizacji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta). Niezależnie od gwarancji
  Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia nieodpłatnie
  udostępnienie agregatu prądotwórczego (o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych) na okres wykonywanych napraw w przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 7
  dni. 6. Warunkiem odbioru zadania będzie: 1). Pozytywnie przeprowadzone próby rozruchu. 2). Przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji agregatu
  prądotwórczego w języku polskim. 3). Instrukcja rozruchu zespołu prądotwórczego w trybie awaryjnym. 4). Przekazanie kart katalogowych agregatu i jego elementów zawierające
  dane techniczne, 5). Przekazanie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów i licencji, DTR 3). Przekazanie protokołów pomiarowych kontrolnych instalacji elektrycznej dla
  agregatu prądotwórczego 5). Przedstawienie i przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych. 6). Urządzenie musi posiadać numer fabryczny oraz Deklarację zgodności UE,
  uprawniającą do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE i będzie oznaczone tym znakiem. 7). Przeszkolenie pracowników Zamawiającego (w liczbie min. 6 osób) z obsługi
  i eksploatacji agregatu prądotwórczego. 8). Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji (świadectwo homologacji dla przyczepy w języku polskim) 9). Spisanie protokołu
  obioru końcowego. 7. Rozliczenie za wykonane roboty (bez zastrzeżeń), odbędzie się po dostarczeniu przez Wykonawcę zamówienia fakturę VAT z podanym kontem bankowym.
  Faktura powinna być z 30 dniowym terminem płatności

Inne osoby dla Włodarczyk Paweł (36 osób):