Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Piotr

w KRS

Piotr Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Żółkiewka (Lubelskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartoszek Marian, Bobel Julian, Bociąg Jan Marian, Ciemięs Henryk, Dąbski Marek, Gajor Bronisław Marian, Gąsławski Zdzisław, Grula Ryszard Andrzej, Kardyka Wiesława, Kędzierski Marian Zbigniew, Kędzierski Zygmunt, Kołodziej Henryk, Kyc Ryszard, Majkut Jan, Miś Mieczysław, Odrzywolski Bronisław Michał, Podgórski Józef, Prościński Bolesław Tadeusz, Rams Tadeusz, Tomasik Edward, Walaszek Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apteka Fidecka, Bociąg Sp. J., Gorzków − KRS 0000354155
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Żółkiewce, Żółkiewka − KRS 0000192004
 3. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Zakręcie − KRS 0000193319
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Olchowcu Kolonii, Olchowiec-kolonia − KRS 0000060241
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Wólce, Wólka − KRS 0000048916
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Żółkiewce, Żółkiewka-osada − KRS 0000048883

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Ruda Huta − KRS 0000148322
 2. Mostostal Chełm S.A. Likwidacyjnej, Chełm − KRS 0000037088
 3. Przedsiębiorstwo Pomix Sp. Z O.O., Wierzbica − KRS 0000065094
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Żółkiewce, Żółkiewka − KRS 0000141794
 5. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Małochwieju, Małochwiej Mały − KRS 0000123778
 6. Włodawskie Przedsiębiorstwo Budowlane We Włodawie, Włodawa − KRS 0000166321

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg tj.zwalczanie śliskości i odśnieżanie w sezonie zimowym 2009/2010r. na drogach administrowanych przez RDW w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie w sezonie zimowym 2009/2010r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Chełmie.
  CPV: 90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń
  90.62.00.00-9 usługi odśnieżania

  1. Na terenie działania Obwodu Drogowego w Chełmie
  -droga wojewódzka nr 812 odc. Łowcza-Chełm-Krasnystaw
  -droga wojewódzka nr 839 Cyców-Siedliszcze-Marynin-Rejowiec
  -droga wojewódzka nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw
  -droga wojewódzkie nr 843 odc. Chełm-Kraśniczyn
  -droga wojewódzka nr 844 odc. Chełm-Białopole

  2. Na terenie działania Obwodu Drogowego w Wysokiem
  -droga wojewódzka nr 829 odc. Łęczna-Biskupice
  -droga wojewódzka nr 837 odc. Piaski-Żółkiewka-Kol.Emska
  -droga wojewódzka nr 838 odc. Głębokie-Fajsławice
  -droga wojewódzka nr 842 odc. Wysokie-Krasnystaw
  -droga wojewódzka nr 846 odc. Małochwiej Duży - Stara Wieś(Kraśniczyn)

  3. Zamówienie zostało podzielone na następujące zadania :
  Zadanie nr 1 zwalczanie śliskości i odśnieżanie - dr. woj. nr 812 odc. Łowcza-Chełm-Krasnystaw
  >solarka szt. 1 (solarka, nośnik i pług Wykonawcy),
  planowany zakres usługi: praca 450 godz.
  >piaskarka szt. 1 (piaskarka Zamawiającego, nośnik i pług Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 400 godz.
  >pług średni szt. 2 (nośniki i pługi Wykonawcy),
  planowany zakres usługi : praca 300 godz.
  Zadanie nr 2 zwalczanie śliskości i odśnieżanie -dr. woj. nr 843 odc. Chem-Kraśniczyn i dr. woj. nr 844 odc. Chełm-Białopole
  >piaskarka szt. 1 (piaskarka i pług Zamawiającego, nośnik Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 500 godz. ,
  >pług średni szt. 1 (nośnik i pług Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 200 godz.
  Zadanie nr 3 zwalczanie śliskości i odśnieżanie -dr. woj. nr 839 Cyców-Siedliscze-Marynin-Rejowiec i dr. woj. nr 841 Cycow-Wierzbica-Staw
  >piaskarka szt. 1 (piaskarka i pług Zamawiającego, nośnik Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 500 godz.
  >pług średni szt. 1 (nośnik i pług Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 200 godz.
  Zadanie nr 4 odśnieżanie - drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Chełmie
  >równiarka szt. 1 (Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 100 godz.
  Zadanie nr 5 odśnieżanie - drogi wojewódzkie na terenie działania Obwodu Drogowego w Chełmie
  >pług ciężki szt. 1 (nośnik i pług Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 100 godz.

  2. Na terenie działania Obwodu Drogowego w Wysokiem
  Zadanie nr 6 zwalczanie śliskości i odśnieżanie -dr. woj. nr 829 odc. Łęczna-Biskupice i dr. woj. nr 838 Głębokie-Fajsławice
  >piaskarka szt. 1 (piaskarka Zamawiającego, nośnik i pług Wykonawcy) planowany zakres usługi: praca 500 godz.
  >pług średni szt. 1 (nośnik i pług Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 200 godz.
  Zadanie nr 7 zwalczanie śliskości i odśnieżanie -dr. woj. nr 837 odc. Piaski-Żółkiewka-Kol.Emska
  >piaskarka szt. 1 (piaskarka Zamawiającego, pług i nośnik Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 500 godz.
  >pług średni szt. 1 (pług Zamawiającego, nośnik Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 200 godz.
  Zadanie nr 8 zwalczanie śliskości i ośnieżanie -dr. woj. nr 842 odc. Wysokie-Krasnystaw, dr.woj. nr 846 odc. Małochwiej Duży-Stara Wieś (Kraśniczyn)
  >solarka szt. 1 (solarka,nośnik i pług Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 450 godz.
  >piaskarka szt. 1 (piaskarka Zamawiającego, pług i nośnik Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 350 godz.
  >pług średni szt. 1 (pług Zamawiającego, nośnik Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 200 godz.
  Zadanie nr 9 odśnieżanie drogi wojewódzkie na terenie działania Obwodu Drogowego w Wysokiem
  >równiarka szt. 1 (Wykonawcy)
  planowany zakres usługi: praca 100 godz.
  Zadanie nr 10 odśnieżanie drogi wojewódzkie na terenie działania Obwodu Drogowego w Wysokiem
  >pług ciężki szt. 1 (pług i nośnik Wykonawcy)
  Planowany zakres usługi: praca 100 godz.

  4. Podane wyżej ilości godzin pracy sprzętu są maksymalne.
  5. Zamawiający nie przewiduje dyżuru sprzętu.
  6. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg będą świadczone w zależności od występujących warunków atmosferycznych. Usługi będą polegać na:
  a) Odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg według standardów zimowego utrzymania dróg ustalonych przez Zamawiającego,
  b) Utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wraz z ich obsługą,
  c) Zapewnieniu przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług,
  d) Wykonaniu na własny koszt konserwacji sprzętu będącego własnością Zamawiającego jeżeli współpracował przy realizacji zamówienia (oczyszczenie z rdzy, malowanie) i zwrot do RDW w Chełmie w terminie do 15 czerwca 2010 r.
  e) Materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza i udostępnia Wykonawcy Zamawiający. Załadunek materiałów odbywać się będzie sprzętem Wykonawcy i na jego koszt.
  7. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną warunków usług związanych z pracą pługów, piaskarek i sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
  8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 2. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania RDW w Chełmie.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi : koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania RDW w Chełmie. CPV:77312000-0. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
  Zadanie nr 1 -wykonanie mechanicznego koszenia traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Obwodu Drogowego w Chełmie. Etap I obejmuje następujące drogi wojewódzkie Nr 812 Lowcza-Chełm-Krasnystaw -386 568 m2,Nr 839 Cyców-Siedliszcze-Rejowiec -92194 m2,Nr 841 Cyców-Staw -108 746 m2,Nr 843 Chełm-Kraśniczyn -95 674m2,Nr 844 Chełm-Białopole -81 096 m2.Razem 764 278 m2. Etap II obejmuje następujące drogi wojewódzkie:Nr 812 Łowcza-Chełm-Krasnystaw -386 568 m2,Nr 839 Cyców-Siedliszcze-Rejowiec -92 194 m2, Nr 841 Cyców-Staw-Horodyszcze -108 746m2,Nr 843 Chełm-Stara Wieś -95 462 m2,Nr 844 Chełm-Białopole -331 745m2. Razem 1 014 715m2.
  Zadanie nr 2 -wykonanie mechanicznego koszenia traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Obwodu Drogowego w Wysokiem.Etap I obejmuje następujące drogi wojewódzkie:Nr 829 Łęczna-Biskupice -65 200m2,Nr 837 Piaski-Żółkiewka-Krasnystaw -168 798m2, Nr 838 Dorohucza-Fajsławice -37 728m2,Nr 838 Głębokie-Dorohucza -245 840m2, Nr 842 Wysokie-Żółkiewka-Krasnystaw -150 176m2,Nr 846 Małochwiej Duży-Kraśniczyn -52 410m2.Razem 720 152 m2. Etap II obejmuje następujące drogi wojewódzkie:Nr 829 Łęczna-Biskupice -130 400m2,Nr 837 Piaski-Żółkiewka-Krasnystaw -235 432m2, Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Fajsławice -358 940m2, Nr 842 Wysokie-Żółkiewka-Krasnystaw -204 564m2,Nr 846 Małochwiej Duży-Kraśniczyn -65 414m2.Razem 994 750m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu koszenia. 2.Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, szczegółową specyfikacją techniczną w sposób gwarantujący należytą jakość. 3. Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego(art.30,ust.5 ustawy pzp).4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie ,zgodnie z obowiązującymi przepisami,projektu tymczasowej organizacji ruchu(na czas prowadzonych usług) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj.Dyrektora ZDW w Lublinie.

Inne osoby dla Włodarczyk Piotr (54 osoby):