Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Radosław

w KRS

Radosław Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Radosław
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Hermanów (Łódzkie)
Przetargi:31 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kędzia Jarosław, Stefaniak Tomasz Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, Warszawa − KRS 0000138860
 2. Przedsiębiorstwo Budowlane Castor Stefaniak,włodarczyk,kędzia-sp. J., Hermanów − KRS 0000007381

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa W Łodzi, Łódź − KRS 0000122675

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. Modernizacja budynku magazynowego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku magazynowego T-1 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku. Zadanie nr 1 – Termoizolacja i krycie dachu papą zgrzewalną budynku magazynowego; Zadanie nr 2 – Termoizolacja ścian budynku magazynowego
 2. Termomodernizacja dachu budynku magazynowego w Komorowie
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Termomodernizacja dachu budynku magazynowego nr 3 w Składnicy ARM w Komorowie wraz z dostawą materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Modernizacja budynku magazynowego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku magazynowego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia
 4. Wykonanie termoizolacji budynku magazynowego C w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Wykonanie termoizolacji budynku magazynowego oznaczonego jako budynek C w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia
 5. Remont pokrycia dachowego budynków IX Liceum Ogólnokształcącego Łódź ul. Paderewskiego 24.
  Zamawiający: IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi, Łódź
  Remont pokrycia dachowego budynków IX Liceum Ogólnokształcącego Łódź
  ul. Paderewskiego 24.
 6. Remont pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Łodzi ul Zacisze 7/9
  Zamawiający: Gimnazjum nr 3, Łódź
  Remont pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Łodzi ul Zacisze 7/9
 7. Wykonanie termoizolacji budynku magazynowego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji budynku magazynowego C w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Kamienicy Królewskiej - I Etap
 8. Wykonanie termoizolacji ścian i dachu oraz wymiana bram w budynku magazynowym w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu - znak sprawy: BPzp-262- 7/14
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji ścian i dachu oraz wymiana bram w 3 części budynku magazynowego nr 2 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia
 9. Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II (Części zamówienia 1 do 26)
  Zamawiający: Gmina Mikołów, Mikołów
  Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II (Części zamówienia 1 do 26).
  Część 2. Zajęcia w ramach Agencji ekspresji kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie - grupa VII- grupa plastyczna - 84 godziny zajęć. Część 3. Zajęcia w ramach Agencji ekspresji kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie - grupa VIII - grupa teatralna- 84 godziny zajęć. Część 4. Zajęcia w ramach Agencji ekspresji kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie - grupa IX - grupa teatralna- 84 godziny zajęć. Część 5. Zajęcia w ramach Agencji ekspresji kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie - grupa X - grupa kabaretowa - 84 godziny zajęć. Część 10. Zajęcia w ramach Agencji ekspresji kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie - grupa I - grupa plastyczna - 64 godziny zajęć. Część 11. Zajęcia w ramach Agencji ekspresji kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie - grupa II - grupa plastyczna - 64 godziny zajęć.
  Informację dodatkowe: Pojęcie godzina należy rozumieć jako wymiar czasu min. 45 minut. Pojęcie zajęcia należy rozumieć jako zajęcia dodatkowe, odbywające się poza podstawowym programem nauczania w danej szkole podstawowej. Istnieje możliwość nakładania się zajęć w kilku placówkach w tym samym czasie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prowadzenia zajęć jednocześnie we wszystkich placówkach, w których takie nałożenie wystąpi. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Karty czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu (załącznik nr 3 do umowy) dokumentującej postęp wykonania usługi oraz przedłożenia Zamawiającemu wraz z rachunkiem/fakturą (wzór rachunku - załącznik nr 5 do umowy) i protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 4 do umowy) w ciągu 5 dni roboczych po upływie miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło wykonanie usługi. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, o których mowa w ust. 3 w karcie czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu (załącznik nr 3 do umowy). Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć realizowanych w ramach projektu (załącznik nr 2 do umowy). Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia prowadzącego zajęcia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka oraz mienia na zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II (załącznik nr 6 do umowy). Jeden wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie do 7 części zamówienia opisanych powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 10. Wykonanie termoizolacji części ścian i dachu oraz wymiana bram w części budynku magazynowego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu - postępowanie nr BPzp-262-116/13
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji części ścian i dachu oraz wymiana bram w części budynku magazynowego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie
 11. Wykonanie termoizolacji części ścian i dachu oraz wymiana bram budynku magazynowego nr 2 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu - postępowanie nr BPzp-262-82/13
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji części ścian i dachu oraz wymiana bram budynku magazynowego nr 2 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie
 12. Wykonanie termoizolacji budynku magazynowego nr 5 z wymianą instalacji odgromowej w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji budynku magazynowego nr 5 z wymianą instalacji odgromowej w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach, 59-230 Prochowice.
 13. Wykonanie termoizolacji oraz wymiana bram w budynku magazynowym w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Strzałkowie.
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany bram, termoizolacji ścian i dachu wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną budynku magazynowego w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Strzałkowie, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, 64-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie
 14. Wykonanie termoizolacji ścian i dachu oraz wymiana bram w budynku magazynowym nr 1 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu - II Etap.
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Wykonanie termoizolacji ścian i dachu oraz wymiana bram w budynku magazynowym nr 1 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu ul. Węgierska 12, 33-330 Stary Sącz- II Etap.
 15. Wykonanie termoizolacji ścian oraz dachu budynku magazynowego nr 6 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach - Nr postępowania: BPzp-262-65/12
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji ścian oraz dachu budynku magazynowego nr 6 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach, wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia
 16. Wykonanie termoizolacji oraz wymianę bram w budynku magazynowym Nr 1 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Wykonanie termoizolacji oraz wymianę bram w budynku magazynowym Nr 1 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu
 17. Wykonanie termoizolacji dachu budynku magazynowego Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Resku
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji dachu budynku magazynowego nr 2
  w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku, ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko
 18. Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, Łódź
  Przedmiotem zamówienia uzupełniającego są roboty budowlane związane z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8, obejmujące: usunięcie skutków zalania (malowanie górnych partii klatek schodowych) oraz zapewnienie ciągłości otoku instalacji piorunochronnej (montaż sond pionowych).
  Przedmiot zamówienia określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wzorze umowy oraz w przedmiarze robót, mającym charakter dokumentu pomocniczego.
 19. Wykonanie remontu dachu nad kuchnią i stołówką w ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42.
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu nad kuchnią i stołówką Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Północnej 42.
  Zakres prac obejmuje:
  a) Krycie dachu 2 x papa termozgrzewalna
  b) Demontaż starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
  c) Ocieplenie, otynkowanie i pomalowanie kominów wentylacyjnych
  d) Demontaż starej i odtworzenie nowej instalacji odgromowej na remontowanym dachu.
 20. Roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi - remont dachów
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, Łódź
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych - remont dachów dla następujących zadań inwestycyjnych:
  Część 1 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi,
  przy ul. Syrenki 19 a;
  Część 2 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi,
  przy ul. Jesionowej 38;
  Część 3 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
  w Łodzi, przy ul. Królewskiej 13/15;
  Część 4 - Modernizacja budynku Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi, przy
  ul. Podgórnej 9/11.
  Zakres robót obejmuje: wymianę poszycia dachowego i ocieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie obróbek kominów i naprawę kominów.
  Szczegółowe opisy prac dla poszczególnych części zawarte są w:
  - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
  - rysunkach,
  - przedmiarach robót, które określają jedynie szacunkowe ilości robót do wykonania
  i są załączone informacyjnie.
 21. Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 (remont dachu)
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, Łódź
 22. Roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi - remont dachów.
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, Łódź
 23. Wykonanie pokrycia dachu magazynu z wymianą rynien dachowych, rur spustowych i obróbek blacharskich w Składnicy ARM w Niemcach
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 24. Wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wymiana rynien dachowych, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz wymiana drzwi i instalacji odgromowej w magazynie zamiejscowym w Świnoujściu Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 25. Wykonanie I etapu modernizacji budynku magazynowego nr 3 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 26. Wykonanie pokrycia dachów budynków magazynowych papą termozgrzewalną oraz wymianę: rynien dachowych, rur spustowych i obróbek blacharskich w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 27. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Gminy Strzelce Opolskie
  Zamawiający: Gmina Strzelce Opolskie, Strzelce Opolskie
 28. Remont pokrycia dachowego i wymiany okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 169 w Łodzi, ul. Napoleońska 7/17
  Zamawiający: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 29. Wymianę części pokrycia dachu
  Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto, Pabianice
 30. Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 44 w Łodzi przy ul. Deotymy 1 (remont dachu)
  Zamawiający: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 31. Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym: ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej na terenie Powiatu Pabianickiego: - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 - docieplenie stropodachu.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Pabianickiego, Pabianice

Inne osoby dla Włodarczyk (1000 osób):