Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Witold

w KRS

Witold Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Witold
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Słupsk (Pomorskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gośniak Zdzisław Tomasz, Kozłowicz Andrzej Stanisław, Kozłowska Janina Joanna, Ślufarski Stanisław Jerzy, Zawadzki Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mroczkowski Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Usługowa Propol Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000035132
 2. Elektrosep Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000154824
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Art Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000441227

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Enbud Słupsk - Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000113886

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wymiana instalacji elektrycznej po starych trasach w kompleksie administrowanym przez JW 4220.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
  Wymiana instalacji elektrycznej po starych trasach w kompleksie administrowanym przez JW 4220:
  Budynek nr 173 szkoleniowy - (dyżurka ) - wymianę rozdzielnicy i WLZ,
  Budynek nr 260 - wymianę rozdzielnic i WLZ,
  Budynek nr 261 - wymianę rozdzielnic WLZ w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót.
 2. Bieżąca konserwacja oświetlenia alejek spacerowych, pomników oraz fontann i ich układu pompowego na terenie cmentarzy komunalnych oraz na terenach zieleni miejskiej administrowanych przez Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4
  Zamawiający: Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku, Słupsk
  W zakresie robot do wykonania są w szczególności:
  1)wymiana uszkodzonych lub zużytych żarówek,
  2)wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych i kloszy,
  3)naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów słupów,
  4)bieżąca konserwacja złączy elektrycznych i odgromowych,
  5)konserwacja podstaw słupów, oraz wysięgników,
  6)usuwanie skutków wandalizmu na oświetleniu,
  7)wymiana układów sterujących,
  8)wymiana końcówek kablowych,
  9)demontaż i ponowny montaż pomp przy fontannach,
  10) uruchomienie oświetlenia świątecznego,
  11) wymiana podstaw bezpiecznikowych i wkładek topikowych,
  12) wymiana styczników w tablicach elektrycznych.
 3. Dostawa i montaż urządzeń nagłośnienia sali gimnastycznej Gimnazjum nr 4 przy ul.Banacha w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy z montażem aparatury nagłaśniającej wraz z uruchomieniem, strojeniem i pomiarami w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 4 przy ul. Banacha. 2.Zakres zamówienia określa Projekt Techniczny Budowlano-Wykonawczy Zakładu Elektrotechniki Elektroniki i Akustyki DIGITRONIC Studio Projektowe inż. Janusz Wysocki Słupsk - stanowiący załącznik do niniejszej siwz. 3.W sali gimnastycznej ułożone jest okablowanie zgodnie z ww. projektem. 4.Wykaz aparatury nagłaśniającej - wg załącznika nr 9 (Formularz cenowy) oraz zgodnie z Projektem Technicznym. 5.Szczegółowe uwagi i wymagania dotyczące rozwiązań technicznych i wykonania poszczególnych instalacji zawarte są w projekcie - w opisie technicznym i na odpowiednich rysunkach. 6. Specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do niniejszej siwz. 7.W posiadaniu Zamawiającego jest dokumentacja projektowa obiektu udostępniana Wykonawcy do wglądu. 8.Na dzień odbioru końcowego, Wykonawca obowiązany jest przekazać kartę gwarancyjną na cały zakres zamówienia. a)do oferty wymagane jest oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zastosowany sprzęt nagłośniający spełnia wymogi obowiązujących norm (np. PN, PN-EN). b)po dokonaniu dostawy, na dzień odbioru końcowego Wykonawca winien przedłożyć deklaracje zgodności z normami, jak w pkt a). 9.Z odbioru końcowego spisany będzie protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Użytkownika i Inwestora Bezpośredniego. 10.Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji istniejącego obiektu
 4. Dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego - sala gimnastyczna przy ZSOiT w Słupsku ul. Szymanowskiego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy z montażem aparatury nagłaśniającej wraz z uruchomieniem, strojeniem i pomiarami w sali gimnastycznej ZSOiT przy ul. Szymanowskiego. 2.Zakres zamówienia określa Projekt Techniczny Budowlano-Wykonawczy Zakładu Elektrotechniki Elektroniki i Akustyki DIGITRONIC Studio Projektowe inż. Janusz Wysocki Słupsk - stanowiący wraz z przedmiarem załącznik do niniejszej siwz. 3.W sali gimnastycznej ułożone jest okablowanie zgodnie z ww. projektem. 4.Wykaz aparatury nagłaśniającej - wg załącznika nr 6 (Formularz cenowy) oraz zgodnie z Projektem Technicznym. 5.Szczegółowe uwagi i wymagania dotyczące rozwiązań technicznych i wykonania poszczególnych instalacji zawarte są w projekcie - w opisie technicznym i na odpowiednich rysunkach

Inne osoby dla Włodarczyk (1000 osób):