Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Zbigniew

w KRS

Zbigniew Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:22 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzywnowicz Alicja, Jacek Tadeusz, Kędziora Andrzej, Krystkiewicz Zbigniew, Kuśnierzowski Józef, Kwiatkowski Józef, Maciuszonek Leon, Morusiewicz Irena, Pawłowska Krystyna, Solnica Andrzej, Szaton Krystian, Słowikowski Michał, Wilczyńska Irena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Feniks V Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000333896
 2. Klub Szachowy Odra, Słubice − KRS 0000027132
 3. Pks Nowa Sól Sp. Z O.O., Nowa Sól − KRS 0000216353
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Żary − KRS 0000177461
 5. Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne Erka - Trans Sp. Z O.O., Słubice − KRS 0000312889
 6. Przedsiębiorstwo Transportowo-handlowe Transhand Sp. Z O.O., Słubice − KRS 0000136730
 7. Słubickie Centrum Tenisa Sp. Z O.O., Słubice − KRS 0000691480
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz, Racibórz − KRS 0000233130

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa − KRS 0000140203
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000069904
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000028610
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Iławie Sp. Z O.O., Iława − KRS 0000153383
 5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Myśliborzu Sp. Z O.O., Myślibórz − KRS 0000116139

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Usługa transportowa na przewóz studentów kierunku Energetyki. Oznaczenie sprawy: OZ/U/31/EK/13.
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1.) Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów dla studentów I-ego roku kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w ramach projektu pn. Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki nr POKL.04.01.02-00-130/12. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 2 etapach: Etap 1: Zorganizowanie wyjazdu autokarem dla około 130 osób do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Tychach Urbanowicach. Etap 2: Zorganizowanie wyjazdu autokarem dla około 170 osób do elektrowni Opole w Brzeziu. 2). CPV : 60.17.00.00-0 wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. 3.)Termin realizacji: - Etap 1 - maj 2013 r. - Etap 2 - maj/czerwiec 2013 r. UWAGA!! Ze względu na brak możliwości wpisana w poz. II.2) niniejszego ogłoszenia wszystkich terminów realizacji zamówienia, w ww. pozycji podany został jedynie termin zakończenia ww. usługi tj. 30.06.2013 r., jednakże wiążące są terminy określone powyżej.
 2. Przetarg na usługi spedycyjne
  Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Gliwice
  Część 1: Usługi spedycyjne w zakresie transportu drogowego poza terytorium Polski samochodami o ładowności do 24 ton
  Część 2: Usługi spedycyjne w zakresie transportu drogowego na terytorium Polski samochodami o ładowności do 24 ton
 3. Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w mieście Żary
  Zamawiający: Urząd Miejski, Żary
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w okresie od 01.03.2013 do 31.12.2013.
  2. Nomenklatura
  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.10.00.00-9.
  3. Usługi gminnego transportu zbiorowego należy świadczyć na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na liniach komunikacji miejskiej zgodnie z ich przebiegiem (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy - rozdział IV SIWZ), wg rozkładów jazdy uzgodnionych z Zamawiającym.
  4. Wykonawca będzie stosował uchwalone przez Radę Miejską w Żarach ceny biletów oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz inne postanowienia Uchwały Nr XV/224/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. - rozdział V SIWZ. W przypadku zmiany w/w uchwały, Wykonawca stosował będzie każdą nowo podjętą i obowiązującą w okresie trwania niniejszej umowy, uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
  5. Usługi będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ.
 4. Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236
  Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Katowice
  <br>
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. <br>
  2. Wykonywana usługa objęta jest: <br>
  a) systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu przednimi drzwiami i polega on na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami środkowymi lub tylnymi, <br>
  b) systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych. <br>
  3. Parametry linii komunikacji miejskiej będącej przedmiotem zamówienia: <br>
  - relacja: Knurów Szpitalna - Leboszowice, <br>
  - kursuje w dni robocze w godz. 5:35 ÷ 16:43, <br>
  - dobowa praca przewozowa: dni robocze 218,0 wzkm, <br>
  - wozogodziny ogółem: dni robocze - 11:08 h, <br>
  - wozogodziny postoju: dni robocze - 3:14 h, <br>
  - średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze - 19,58 km/h, <br>
  - średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze - 27,59 km/h, <br>
  - długość trasy: 17,8 /18,2 km. <br>
  Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN- 54.000,0 wzkm
 5. Przetarg na usługi spedycyjne w zakresie transportu drogowego poza terytorium Polski
  Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Gliwice
  Usługi spedycyjne w zakresie transportu drogowego poza terytorium Polski
 6. zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Toszek do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku, Toszek
  zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Toszek do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek w roku szkolnym 2012/2013 - a) do Szkoły Podstawowej w Toszku - 138 dzieci; b) do Szkoły Podstawowej w Kotulinie - 26 dzieci; c) do Gimnazjum w Toszku - 182 dzieci
 7. Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Sośnicowice w roku szkolnym 2012/13
  Zamawiający: Gmina Sośnicowice, Sośnicowice
  Przewóz uczniów na godzinę 800 do: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach ul. Gimnazjalna 6; Szkoły Podstawowej w Bargłówce, ul. Raciborska 67; Szkoły Podstawowej w Kozłowie, ul. Marcina 33; Szkoły Podstawowej w Sierakowicach ul. Wiejska 1; Szkoły Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, ul. Gliwicka 21 Przedszkole w Sierakowicach ul. Wiejska 1. 2. Odwóz z w/w placówek do miejsca zamieszkania uczniów w godzinach od 12oo do 15oo (uzgodnione z dyrektorami w/w placówek wg planów zajęć
 8. Transport uczestników seminarium 3rd Computer Science Student Seminar. Oznaczenie sprawy: OZ/U/21/KP/12
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 84 uczestników seminarium 3rd Computer Science Student Seminar. (CPV: 60.17.20.00-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą)
 9. Przewóz uczestników projektu OBKK w ramach wyjazdów edukacyjnych- II edycja
  Zamawiający: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, Knurów
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja 30 przewozów uczestników projektu OBKK na wyjazdy edukacyjne - II edycja, organizowane w ramach zajęć realizowanych na potrzeby projektu Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe, zgodnie z poniższym wykazem: Szczegółowy harmonogram uwzględniający godziny odbioru oraz powrotu uczestników wyjazdów opracowany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę po zawarciu umowy w oparciu o liczbę pojazdów biorących udział w realizacji zamówienia
 10. Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236
  Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Katowice
  <br>1. Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236 relacji: Knurów Szpitalna - Pilchowice Leboszowice, zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.<br>
  2. Wykonywana usługa objęta jest:<br>
  a) systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu przednimi drzwiami i polega on na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami środkowymi lub tylnymi,<br>
  b) systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych przewidywanym do wdrożenia w 2012 roku.<br>
  3. Parametry linii komunikacji miejskiej będącej przedmiotem zamówienia:
  relacja: Knurów Szpitalna - Pilchowice Leboszowice,<br>
  - kursuje w dni robocze szkolne w godz. 5:35 ÷ 16:43, dni robocze ferie i wakacje w godz. 5:35 ÷ 16:43,<br>
  - dobowa praca przewozowa: dni robocze szkolne 218,00 wzkm, dni robocze ferie i wakacje 197,80 wzkm,<br>
  - wozogodziny ogółem: dni robocze szkolne 11:08h, dni robocze ferie i wakacje 11:08h,<br>
  - wozogodziny postoju: dni robocze szkolne 3:14h, dni robocze ferie i wakacje 4:00h,<br>
  - średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze szkolne - 19,58 km/h, dni robocze ferie i wakacje 17,77 km/h, - średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne - 27,59 km/h, dni robocze ferie i wakacje - 27,73 km/h, - długość trasy: 17,8 / 18,2 km. Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN - 53 500 wzkm.<br>
  4. Zamawiający zakłada możliwość czasowego zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania umowy, związanego z koniecznością organizowania komunikacji miejskiej na wyznaczonych odcinkach tras w związku z doraźnymi remontami dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i torowisk lub z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskie w kształcie podstawowym.<br>
  5. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, niedopuszczalne jest powierzenie podwykonawcom wykonywania usług autobusowego transportu publicznego na w/w linii komunikacji miejskiej.<br>
  6. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie wdrażania w 2012 roku Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), której funkcja elektronicznej portmonetki zastosowana będzie w transporcie publicznym jako elektroniczny bilet. Bezpośrednia łączność z pojazdami będzie realizowana i finansowana z projektu ŚKUP, a dla przesyłania danych o rozkładach jazdy, raportów i komunikatów niezbędne będzie stałe łącze do Internetu
 11. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy
  Zamawiający: Gmina Sośnicowice, Sośnicowice
  Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy . Odwóz ze Szkoły Podstawowej w Bargłówce, Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szkoły Podstawowej w Sierakowicach Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach do miejsca zamieszkania uczniów w godzinach umożliwiających udział w zajęciach dodatkowych realizowanych odpowiednio w godzinie 8 oraz 9 planu lekcyjnego każdej ze szkół. Zamówienie zostało rozdzielone na 3 części Część I zamówienia Trasa nr 1 - 39 km Liczba uczniów min. 5 - max. 40 Przystanek początkowy SP Bargłówka (ok. godz. 15.45) Przystanek pośredni 1 - Trachy - przystanek PKS bloki Przystanek pośredni 2 - Trachy - przystanek stadnina Przystanek pośredni 3 - Kozłów szkoła (ok. godz. 16.05) Przystanek pośredni 4 - Łany przystanek PKS Przystanek pośredni 5 - Sośnicowice - szkoła (ok. godz. 16.15) Przystanek pośredni 6 - Sośnicowice Gimnazjum (ok. godz. 16.20) Przystanek pośredni 7 - Smolnica - przystanek PKS Przystanek pośredni 8 - Szkoła Gimnazjum (ok. godz. 16.35) Przystanek pośredni 9 -- Trachy - przystanek stadnina Przystanek pośredni 10 - Trachy - przystanek PKS bloki Przystanek końcowy 11 - Bargłówka przystanek PKS (ok. godz. 17.05) Część II zamówienia Trasa nr 2 - 23 km Liczba uczniów min. 5 - max. 40 Przystanek początkowy - Sośnicowice, Gimnazjum (ok. godz. 16.05) Przystanek pośredni 1 - SP w Sierakowicach (ok. godz. 16.15) Przystanek pośredni 2 - Rachowice Kościół (ok. godz. 16.20) Przystanek pośredni 3 - Rachowice Bar Leśny (ok. godz. 16.23) Przystanek pośredni 4 - Rachowice pętla (ok. godz. 16.25) Przystanek pośredni 5 - Sierakowice poczta (ok. godz. 16.38) Przystanek pośredni 6 - Goszyce (ok. godz. 16.45) Przystanek pośredni 7 - Sierakowice - przystanek PKS ul. Leśna (ok. godz. 16.49) Przystanek pośredni 8 - Sierakowice - Gospoda (ok. godz. 16.50) Przystanek pośredni 9 - Sierakowice - ul. Tworogowska (ok. godz. 16.52) Przystanek 10 - Tworóg Mały 1 (ok. godz. 16.56) Przystanek końcowy 11 - Tworóg Mały pętla (ok. godz. 16.58) Część III zamówienia Trasa nr 3 - 7km Liczba uczniów min. 5 - max. 40 Przystanek początkowy - Sośnicowice, Gimnazjum (ok. godz. 16.05) Przystanek pośredni 1 - Łany Wielkie (ok. godz. 16.12) Przystanek pośredni 2 - Łany Wielkie-PGR (ok. godz. 16.14) Przystanek pośredni 3 - Kozłów-Kolonia (ok. godz. 16.17) Przystanek końcowy 4- Kozłów przystanek (ok. godz. 16.20) Dokładne godziny przyjazdu autobusów na poszczególne przystanki zostaną doprecyzowane przez wyłonionego przewoźnika z dyrektorami szkół.
 12. Usługi spedycyjne
  Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Gliwice
  Część 1: Usługi spedycyjne poza obszarem Polski, świadczone samochodami o ładowności 24 ton; Część 2: Usługi spedycyjne świadczone przy użyciu cystern o ładowności do 25 ton
 13. 1. zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Toszek do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek w roku szkolnym 2011/2012; 2. dowóz uczniów z terenu miasta i gminy Toszek do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach - Pyskowice ul. Poniatowskiego 2 w roku szkolnym 2011/2012; 3. dowóz uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Pniów ul. Szkolna 4/1 w roku szkolnym 2011/2012.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku, Toszek
  1. zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Toszek do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek w roku szkolnym 2011/2012 - a) do Szkoły Podstawowej w Toszku - 146 dzieci; b) do Szkoły Podstawowej w Kotulinie - 30 dzieci; c) do Gimnazjum w Toszku - 173 dzieci.
  2. dowóz uczniów z terenu miasta i gminy Toszek do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach - Pyskowice ul. Poniatowskiego 2 z miejscowości: Kotulin, Sarnów, Pawłowice, Toszek, Ciochowice, Pisarzowice, Paczyna, Pniów - 24 dzieci - nieprzekraczalna trasa dzienna 90 km.
  3. dowóz uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Pniów ul. Szkolna 4/1 w roku szkolnym 2011/2012 - 19 dzieci.
 14. <br>Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 672, 672N
  Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Katowice
  <br>Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 672, 672N na terenie gmin: Katowice, Mysłowice. Linie kursują codziennie i są obsługiwane taborem standardowym oraz wielkopojemnym.<br>
  1. Parametry linii będących przedmiotem zamówienia:<br>
  a) Parametry linii nr 672:<br>
  - kursuje:<br>
  w dni robocze szkolne w godz. od 5:03 ÷ 23:11;<br>
  w dni wolne w godz. od 5:03 ÷ 23;11;<br>
  - dobowa praca przewozowa:<br>
  w dni robocze szkolne: tabor B - 158,0 wzkm; tabor C - 532,6 wzkm, tabor CN - 355,5 wzkm;<br>
  w dni wolne: tabor BN - 711,0 wzkm;<br>
  - wozogodziny ogółem: w dni robocze szkolne - 51:10 h, w dni wolne - 36:07 h;<br>
  - wozogodziny postoju: w dni robocze szkolne - 13:02 h, w dni wolne - 10:58 h;<br>
  - średnia prędkość eksploatacyjna: w dni robocze szkolne - 20,44 km/h, w dni wolne - 19:69 km/h;<br>
  - średnia prędkość komunikacyjna: w dni robocze szkolne - 28,27 km/h, w dni wolne - 28,27 km/h;<br>
  - długość trasy relacji: Wesoła Kopalnia - Murcki Wiadukt - Katowice Rynek 19,1/20,4 km.<br>
  b) Parametry linii nr 672N:<br>
  - kursuje:<br>
  w dni robocze w godz. od 0:40 ÷ 4:34;<br>
  w dni wolne w godz. od 0:40 ÷ 4:34;<br>
  - dobowa praca przewozowa:<br>
  w dni robocze: tabor BN - 104,8 wzkm;<br>
  w dni wolne: tabor BN - 104,8 wzkm;<br>
  - wozogodziny ogółem: w dni robocze - 3:54 h, w dni wolne - 3: 54 h;<br>
  - wozogodziny postoju: w dni robocze- 0:39 h, w dni wolne - 0:39 h;<br>
  - średnia prędkość eksploatacyjna: w dni robocze - 26,87 km/h, w dni wolne - 32,25 km/h;<br>
  - średnia prędkość komunikacyjna: w dni robocze- 26,87 km/h, w dni wolne - 32,25 km/h;<br>
  - długość trasy relacji: Wesoła Kopalnia - Murcki Wiadukt - Katowice Stawowa 20,8/25,8 km.<br>
  2. Wykonywana usługa objęta jest również systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu przednimi drzwiami.
 15. Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sośnicowice w roku szkolnym 2011/2012.
  Zamawiający: Gmina Sośnicowice, Sośnicowice
  Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Sośnicowice w roku szkolnym 2011/2012.
 16. Usługi autobusowego transportu publicznego na terenie Gminy Sośnicowice z początkowym lub końcowym przystankiem w Gliwicach przy ulicy Getta Warszawskiego, w zakresie rozkładów jazdy na trasach wskazanych w Zał. Nr 1- 10. z uwzględnieniem przystanków wskazanych w Zał. Nr 11 oraz zapewnieniu wysokości cen biletów i ulg określonych w Zał. Nr 12.
  Zamawiający: Gmina Sośnicowice, Sośnicowice
  Usługi autobusowego transportu publicznego na terenie Gminy Sośnicowice z początkowym lub końcowym przystankiem w Gliwicach przy ulicy Getta Warszawskiego, w zakresie rozkładów jazdy na trasach wskazanych w Zał. Nr 1- 10. z uwzględnieniem przystanków wskazanych w Zał. Nr 11 oraz zapewnieniu wysokości cen biletów i ulg określonych w Zał. Nr 12.
 17. Zapewnienie transportu lokalnego dla społeczności lokalnej
  Zamawiający: Urząd Gminy Rudziniec, Rudziniec
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi regularnej komunikacji autobusowej zgodnie z rozkładami jazdy i na trasach wskazanych w załączniku nr 5 o pojemności pojazdu dla co najmniej 19 osób, jednakże Wykonawca będzie musiał dostosować pojemność pojazdu do rzeczywistych potrzeb dla danego kursu.
  Jednostkowe ceny biletów jednorazowych oraz miesięcznych przy realizacji zadania, nie mogą być wyższe niż podane przez zamawiającego w cenniku stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 18. Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej w Gliwicach
  Zamawiający: Straż Miejska Gliwice, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw: - Oleju napędowego w ilości - maksymalnie 38.000 litrów - Etyliny bezołowiowej E-95 w ilości maksymalnie 30.000 litrów które to paliwa tankowane będą do zbiorników pojazdów ( wg wykazu stanowiącego załącznik do umowy) na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań w wybranej stacji paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę
 19. Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 86 i 286.
  Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Katowice
  Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 86 i 286 relacji: Zabrze Goethego - Mikulczyce - Osiedle Kopernika - Zabrze Goethego.
 20. usługa przewozu uczestników projektu UDA-POKL.09.01.02.-24-019/09 Dobry start - dobra przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek
  Zamawiający: Burmistrz Toszka, Toszek
  usługa przewozu uczestników projektu UDA-POKL.09.01.02.-24-019/09
  Dobry start - dobra przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek polegająca na
  a) przewozie uczestników z Gimnazjum w Toszku o łącznej długości tras 5460 km
  b) przewozie uczestników ze Szkoły Podstawowej w Toszku o łącznej długości tras 4120 km
  c) przewozie uczestników ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie o łącznej długości tras 3870 km
  d) przewozie usługa przewozu uczestników ze Szkoły Podstawowej w Paczynie o łącznej długości tras 2480 km
  e) przewozie usługa przewozu uczestników ze Szkoły Podstawowej w Pniowie o łącznej długości tras 1626 km
 21. Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sośnicowice w roku szkolnym 2010/2011.
  Zamawiający: Gmina Sośnicowice, Sośnicowice
 22. Dowóz i odwóz uczniów
  Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, Bytom