Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Zofia

w KRS

Zofia Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:28 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barc Mirosław, Brodowski Józef, Jager Ewa, Karasińska Karolina Wiktoria, Karasiński Jerzy Ryszard, Kowalczyk Sinoracka Grażyna, Walaszek Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Europejskiej Akademii Sztuki, Toruń − KRS 0000345029
 2. Fundacja O Uśmiech Dziecka, Toruń − KRS 0000279451
 3. Fundacja Polskich Klubów Dystryktu 2230 Rotary International, Toruń − KRS 0000175144
 4. Jager-bud Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000220932
 5. Przedsiębiorstw0 Wielobranżowe Formator Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000110335
 6. Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża, Chełmża − KRS 0000407391

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Kantor Wymiany Walut Adam S I.muszytowska, E.cieślak Sp. J., Toruń − KRS 0000086908

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Opracowanie i realizacja poligraficzna publikacji. Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie - gady i płazy wielkopolskich parków krajobrazowych..
  Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań
  Opracowanie redakcyjne, techniczne i graficzne, skanowanie, wykonanie projektu graficznego, przygotowanie wierszyków i rysunków do druku, skład, druk, oprawa, dostawa gotowych publikacji do siedziby Zamawiającego, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma. 1) nakład - 3 000 egzemplarzy, 2) parametry techniczne wnętrza: format - B5 (w poziomie), przygotowanie do druku, druk, prace introligatorskie, prace techniczne, łamanie (kolumna 126x198 mm, objętość - 20 stron papier ekologiczny certyfikowany 100 g druk barwny 4+4 oprawa bezszwowa, blok książki obcięty z 3 stron do formatu 165x 235 mm. 3) parametry techniczne okładki: Okładka druk karton 250 g, druk 4+4, foliowana Oprawa zeszytowa..
 2. Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby zamawiającego folderów promocyjnych.
  Zamawiający: Powiat Żniński, Żnin
  1. Folder Powiat Żniński dla aktywnych Format: 10 x 21 cm Liczba stron: 80 stron plus okładka Nakład: 5.000 egz. Okładka folderu: papier kreda 300 g, druk pełen kolor dwustronnie, foliowanie jednostronne połysk, bigowanie w dwóch miejscach Wnętrze folderu: papier kreda 130g full kolor, druk dwustronny Szycie folderu: zeszytowe 2. Folder Szlak Pałuckich Kościołów Format: 10 x 21 cm Liczba stron: 16 stron plus okładka Nakład: 3.000 egz. Okładka folderu: papier kreda 200 g, folia połysk jednostronnie, full kolor, druk dwustronny Wnętrze folderu: papier kreda 130g full kolor, druk dwustronny Szycie folderu: zeszytowe 3. Folder Pałuki Format: kwadrat o boku długości 21 lub 22 cm (w zależności od możliwości technicznych; tak, aby zminimalizować stratę papieru) Liczba stron: 44 strony plus okładka Nakład: 6.000 egzemplarzy Okładka folderu: papier kreda 300 g, full kolor, druk dwustronny, mat, lakier punktowy Wnętrze folderu: papier kreda 130g full kolor, druk dwustronny Szycie folderu: zeszytowe 4.Zamawiający dopuszcza możliwość nadania publikacji numeru ISBN jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej. 5.Zamawiający w celu wykonania przedmiotu zamówienia przekaże Wykonawcy: -tekst do folderu w formacie .doc -zdjęcia do folderu w formacie .jpg -ewentualnie inne materiały niezbędne do wykonania projektu graficznego, w tym mapki z przebiegiem znakowania szlaków turystycznych w formacie .jpg 6.Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową, b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których wyniki prac utrwalono, poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej, 7.Wykonawca zezwala Zamawiającemu na sporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego..
 3. druk i dystrybucja kalendarzy i planerów nr Pn-178/13/IM
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
  druk i dystrybucja kalendarzy i planerów
 4. Opracowanie i realizacja poligraficzna książki Przyrodnicze rymowanie- otaczającego świata poznawanie. Ssaki wielkopolskich parków krajobrazowych.
  Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań
  Opracowanie redakcyjne, techniczne i graficzne, wykonanie projektu graficznego, przygotowanie rysunków do druku, skład, druk, oprawa, dostawa gotowych publikacji do siedziby Zamawiającego, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma.

  1) nakład - 3 000 egzemplarzy,
  2) parametry techniczne wnętrza:
  format - B5 (w poziomie),
  przygotowanie do druku, druk, prace introligatorskie, prace techniczne, łamanie (kolumna 126x198 mm,
  objętość 28 stron,
  papier ekologiczny certyfikowany 100 g,
  druk barwny 4+4.
  3) parametry techniczne okładki:
  Okładka druk karton 250 g, druk 4+0, foliowana
  Oprawa zeszytowa.
 5. Opracowanie graficzne, skład oraz wydruk: vademecum: Zmiana gospodarcza. Sieciowanie współpracy oraz publikacji: Strategia zmian gospodarczych Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Struktury. Działania. Inicjatywy. w ramach projektu: Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, nr POKL.08.01.02-30-012-11.
  Zamawiający: Holdikom Spółka Akcyjna, Ostrów Wielkopolski
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład oraz wydruk: Vademecum: Zmiana gospodarcza. Sieciowanie współpracy oraz Publikacji: Strategia zmian gospodarczych Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Struktury. Działania. Inicjatyw w ramach projektu: Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko - Ostrowskie, nr POKL.08.01.02-30-012-11. Oferta powinna uwzględniać następujące wymagania: Vademecum Zmiana gospodarcza. Sieciowanie współpracy. 1. nakład - 550 egzemplarzy; 2. format A4 - dopuszczalne +- 1 mm różnicy na każdym wymiarze; 3. okładka w formie teczki A4 na karty informacyjne; 4. objętość pozycji: 10 kart informacyjnych; 5. specyfikacja okładki: teczka A4 z poszerzonym grzbietem, dopasowana do zawartości (10 kart informacyjnych), wyposażona w skrzydła blokujące z dwóch stron, papier kredowy o gramaturze co najmniej 350 gm2, lub więcej, pełen kolor (full color) 4+4, foliowanie folią z obu stron; 6. specyfikacja kart informacyjnych: papier kredowy matowy o gramaturze co najmniej 250 gm2, lub więcej, pełen kolor (full color) 4+4, karty informacyjne zadrukowane dwustronnie; 7. ilość kart informacyjnych zadrukowanych dwustronnie kolorem 4+4: 10 kart (+- 0 kart); 8. pozycja zawierać będzie: treść, grafikę (wykresy, schematy, rysunki, loga itp.), fotografie; 9. Zamawiający przewiduje w niniejszym zamówieniu prawo opcji, tj. przedmiotem zamówienia jest wykonanie 550 egzemplarzy vademecum o którym mowa wyżej, z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia rzeczywistej ilości zamawianych egzemplarzy. Minimalny zakres zamówienia wynosi: 350 sztuk. Publikacja: ,Strategia zmian gospodarczych Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Struktury. Działania. Inicjatywy 1. nakład - 550 egzemplarzy; 2. format A4 - dopuszczalne +- 1 mm różnicy na każdym wymiarze; 3. oprawa klejona; 4. objętość pozycji: 130 stron + okładka miękka (2 strony); 5. specyfikacja okładki: papier kreda matowa o gramaturze co najmniej 350 gm2, kolor 4+0, foliowanie folią matową + lakier wybiórczy; 6. specyfikacja stron wewnętrznych: papier kreda matowa o gramaturze co najmniej 130 gm2, kolor 4+4, 7. ilość kolorowych stron: minimum 80. 8. ilość stron: 130. 9. pozycja zawierać będzie: treść, grafikę (wykresy, schematy, rysunki, loga itp.), fotografie. 10. Zamawiający przewiduje w niniejszym zamówieniu prawo opcji, tj. przedmiotem zamówienia jest wykonanie 550 egzemplarzy publikacji o której mowa wyżej, z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia rzeczywistej ilości zamawianych egzemplarzy. Minimalny zakres zamówienia wynosi: 350 sztuk. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1. wykonania 3 rodzajów okładek dla publikacji według zaleceń dostarczonych przez Zamawiającego (1 z 3 rodzajów okładek będzie wykorzystana dwukrotnie, z uwzględnieniem skalowania rozmiaru do formatu publikacji); 2. zapewnienia 3 różnych ilustracji (zdjęć, obrazków) do okładek (Zamawiający nie wymaga zdjęć przedstawiających konkretne obiekty czy osoby. Powinny to być zdjęcia/ilustracje związane z tematyką publikacji tzn. biznesem, przedsiębiorczością, gospodarką. Wybór ilustracji nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym); 3. składu i łamania tekstu z uwzględnieniem tabel, wykresów i rycin; 4. opracowania graficznego: tabel, wykresów, ozdobnych elementów graficznych w nagłówku i marginesach stron według wskazówek Zamawiającego (tabele i wykresy powinny być sformatowane i opracowane graficzne wg jednolitego wzoru); 5. przygotowania publikacji do druku i przedstawienia do ostatecznej akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem druku; 6. dostosowania grubości grzbietu do ilości stron publikacji; 7. wydruku publikacji i oprawy introligatorskiej; 8. dostarczenia wydrukowanych egzemplarzy publikacji i wersji elektronicznej (do opublikowania w Internecie w formacie.pdf) oraz w wersji umożliwiającej ponowny wydruk - na płycie DVD w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Teksty publikacji zostaną przesłane drogą elektroniczną w postaci plików tekstowych (Word). UWAGA! Po zawarciu umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do przekazania Wykonawcy projektów graficznych wydruków w formie elektronicznej (format PDF, eps lub tiff) zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji. Koncepcję wydruku próbnego, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania w/w materiałów. Zamawiający po dokonaniu decyzji o akceptacji wydruku próbnego przekazanego przez Wykonawcę zobowiązuje się do wydania zlecenia wydruku. Termin realizacji zlecenia, zostaje ustalony na 15 dni. Wykonawca zapewni: 1. dokładną i sprawną realizację zamówienia oraz współpracę z Zamawiającym; 2. zachowanie najwyższej staranności realizacji zamówienia; 3. realizację konsultacji i wdrażanie przyjętych ustaleń; 4. informowanie (mailowo) o wszystkich kwestiach mających znacznie dla poprawności realizacji zamówienia; 5. umieszczenie na wszystkich dokumentach obowiązujących znaków i napisów promocyjnych dla projektów współfinansowanych przez UE.
 6. Druk książki z okazji jubileuszu Reduty Śląskiej dla Chorzowskiego Centrum Kultury
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Kultury, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku 1000 egzemplarzy książki z okazji jubileuszu REDUTY ŚLASKIEJ dla Chorzowskiego Centrum Kultury.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

  Format 168 x 233
  Papier: okładka kreda mat 300g (foliowanie, lakier offsetowy), środek kreda mat 150g
  Kolorystyka:okładka: przód - pełny kolor, tył bez zadruku, środek: 24 - strony - pełny kolor, 76 stron - czarny
  Objętość 100 stron (100 stron + okładka)
  Introligatornia: Klejenie
  Uszlachetnianie: Lakier wybiórczy
  Nakład: 1000 egzemplarzy


  3. Książka będzie posiadała numer ISBN.
  4. Datę realizacji usługi Zamawiający ustala na 19 września 2013 roku.
  5. Zamawiający przekaże Wykonawcy gotowe materiały do druku w ciągu 1 dni od dnia podpisania umowy.
  6. Zamawiający dostarcza wszystkie pliki do druku drogą elektroniczną w formacie ustalonym z Wykonawcą, preferowany FTP.
  7. Wykonawca dostarczy wydrukowaną książkę do siedziby Zamawiającego na własny koszt do dnia 19 września 2013 roku.
  8. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji na wydrukowaną książkę.
  9. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca, na własny koszt, poprawi zareklamowane druki w ciągu 2 dni od dnia jej zgłoszenia.
  10. Termin płatności faktury VAT wynosić będzie 30 dni od dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.
 7. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ NAŚWIETLANIA, DRUKU, OPRAWY I DOSTAWY PUBLIKACJI NR SPRAWY: OIWa - 2800 -4/13
  Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest naświetlenie, druk, oprawa i dostawa broszury
  Gra uliczna. Mały sabotaż w Warszawie lat 1939-1944
  (seria Bohaterowie Warszawy, zeszyt 2)
  w ilości 600 egzemplarzy, zgodnie ze specyfikacją techniczną,
  określoną w załączniku nr 6 do SIWZ
 8. Wykonanie folderów informacyjno-promocyjnych w celu pozyskania inwestorów zagranicznych, w ramach realizacji zadania pt. Zakup publikacji w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie folderów informacyjno-promocyjnych w celu pozyskania inwestorów zagranicznych, w ramach realizacji zadania pt. Zakup publikacji, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. Tworzenie i rozwój sieci
  współpracy Centrów Obsługi Inwestora. 2. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na dwie części, dopuszczając składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane części zamówienia (jedną lub dwie)
 9. Wykonanie usługi poligraficznej
  Zamawiający: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej tzn. druk, oprawa i ekspedycja publikacji Wydawnictwa APS. Wielkość zamówienia < 200.000 EUR. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, który to dokument jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 10. Wykonanie druków promocyjnych i informacyjnych Powiatu Poznańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań
  1) Część nr 1 - Czeki okolicznościowe. 2) Część nr 2 - Zaproszenia. 3) Część nr 3 - Kalendarz promocyjny ścienny Powiatu Poznańskiego na rok 2014. 4) Część nr 4 - Broszury. 5) Część nr 5 - Foldery promocyjne Powiatu Poznańskiego. 6) Część nr 6 - Vademecum turysty. 7) Część nr 7 - Ulotki informacyjne. 8) Część nr 8 - Leksykon Turystyczno - Krajoznawczy Powiatu Poznańskiego. 9) Część nr 9 - Teczki. 10) Część nr 10 - Folder Informator dla osób z niepełnosprawnościami. 11) Część nr 11 - Książka album z okazji 10 lat partnerstwa Powiatu Poznańskiego i São José dos Pinhais w Brazylii
 11. Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych
  Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA wykonanie i dostawa niżej wymienionych artykułów promujących Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 1. Kalendarz książkowy na rok 2013 - 300 szt. 2. Kalendarz kieszonkowy na rok 2013 - 300 szt. 3. Kalendarz typu biuwar na rok 2013 - 500 szt. 4. Kalendarz naścienny trójdzielny na rok 2013 - 500 szt. 5. Kalendarz wieloarkuszowy na 2013 rok - 200 szt. 6. Kalendarz wieloarkuszowy na 2013 rok - 500 szt. 7. Przygotowanie, druk i dostawa toreb papierowych - 1000 szt.; CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA wykonanie oraz dostawa niżej wymienionych artykułów informacyjno - promocyjnych (gadżetów) w zakresie Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 1. Pamięć USB (pendrive), bransoletka na nadgarstek- 250 szt. 2. Smycz (pasek na szyję) ze zintegrowaną pamięcią USB oraz uchwytem na identyfikator (pendrive) - 250 szt. 3. Filiżanka z nietypowym uchem - 300 szt. 4. Kijki do nordic walking, teleskopowe z uchwytem, z kompasem i diodą LED w uchwycie, pętlami na nadgarstki i wymiennymi stopkami - 380 szt. 5. Dziecięcy plecak na kółkach - 380 szt. 6. Osłona przeciwsłoneczna na plażę - 380 szt. 7. Zestaw plażowy - 380 szt. 8. Trójkolorowa piłka do gry w siatkówkę - 250 szt. 9. Kubek do kawy z silikonową opaską - 130 szt.; CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA zaprojektowanie, wykonanie, skompletowanie i dostarczenie na adresy wskazane przez Zamawiającego, kalendarzy trójdzielnych i kalendarzy plakatowych na 2013 rok, służących promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według poniższego zestawienia: 1. zaprojektowanie, wykonanie, skompletowanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych - 1380 szt. 2. zaprojektowanie, wykonanie, skompletowanie i dostarczenie kalendarzy plakatowych - 1020 szt. 3. powielenie 250 sztuk pisma (1 strona w kolorze); CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 750 egzemplarzy tzw. pakietu startowego do 15 miejsc na terenie całej Polski, służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL); zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 12. Druk z plików pdf Press quality na potrzeby CTP wydawnictw promocyjnych POT wraz z dostawą do magazynu
  Zamawiający: Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest druk z plików pdf Press quality na potrzeby CTP siedmiu wydawnictw promocyjnych POT wraz z dostawą do magazynu. 2. Zamówienie realizowane będzie w ramach działania 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski (osi priorytetowej 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - polska gospodarka na rynku międzynarodowym, 2007 - 2013). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a-1g do SIWZ. 4. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części: Część 1 - Największe atrakcje turystyczne Polski. Część 2 - Parki Narodowe w Polsce. Część 3 - Polska - Miasta i dziedzictwo kulturowe. Część 4 - POLSKA. Cześć 5 - Kuchnia Polska. Część 6 - Polskie obiekty UNESCO. Część 7 - Kalendarz trójdzielny. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części wskazanych ust. 4.
 13. Usługa opracowania graficznego oraz druku broszur, kalendarzy i materiałów informacyjnych
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
  Usługę opracowania graficznego oraz druku broszur, kalendarzy i materiałów informacyjnych Część I Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych z przeznaczeniem na informację w ramach KSOW - kalendarze kieszonkowe, kalendarze biurkowe, kalendarze trójdzielne; Część II Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych z przeznaczeniem na informację i promocję PROW - kalendarze książkowe, biuwary, kalendarze planszowe, kalendarze plakatowe; Część III Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych z przeznaczeniem na informację i promocję PROW - plakaty; Część IV Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych dla Beneficjentów PO RYBY - kalendarze książkowe, kalendarze trójdzielne, kalendarze listkowe, kalendarze typu organizer, koperty C5 z nadrukiem, torby papierowe z nadrukiem; Część V Projekty graficzne oraz 1. Druk opracowania KSOW w województwie mazowieckim; 2. Druk broszury Grupy producenckie ; 3. Druk Biblioteki KSOW numer 1; 4. Druk Biblioteki KSOW numer 2; 5. Druk broszury Smaki Mazowsza
 14. Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektów graficznych oraz usługi drukowania i dostawy materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk
  Projekt oraz druk wraz z dostawą 5000 szt. poradnika informacyjnego format A5, kolor 4/4 liczba stron max 88 str. plus okładka druk offsetowy okładka papier kreda błysk 200 g/m2, z tekstem na grzbiecie, uszlachetnienie folia błysk 1/0 po zewnętrznej stronie okładki, lakier offsetowy matowy 1/0 po wewnętrznej stronie okładki, kolor 4/4 środek papier offsetowy 120-140 g/m2, lakier offsetowy matowy oprawa szyta i klejona wykonanie 2 proofów cyfrowych formatu A4 (1 strona środka oraz okładka) Wykonawca zapewni max 15 zdjęć lub obrazów graficznych Publikacja Posiada nr ISBN 978-83-934805-4-8
 15. Druk wraz z dostawą materiałów poligraficznych dla Muzeum Powstania Warszawskiego
  Zamawiający: Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa materiałów poligraficznych, w tym:
  - Kolorowanka dla młodszych dzieci - 2 000 sztuk
  - Kolorowanka dla starszych dzieci - 2 000 szt.
  - Pocztówki panoramiczne ze zdjęciami archiwalnymi i MPW - 8 wzorów po 1 000 sztuk (8 000 sztuk)
  - Srebrna teczka na dokumenty sztancowana - 2 000 sztuk
  - Książeczka Jak narysować Liberatora? - 1 000 sztuk
 16. Dostawa materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na 3 Części.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jestdostawa materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na 3 Części:
  Część nr 1 - Informator - Zarządzanie informacją o środowisku
  Część nr 2 - Folder geoserwisu.gdos.gov.pl
  Część nr 3 - Wydruk wielkoformatowy.
 17. Druk książki pt. /Ekonomia prestiżu/ posiadającej numer ISBN wraz z wniesieniem
  Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
  Druk książki pt. /Ekonomia prestiżu/ posiadającej numer ISBN wraz z wniesieniem
 18. Druk i dostawa 2 publikacji (2 części) ZP_48_2012.
  Zamawiający: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest druk i dostawa 2 publikacji (2 części): Część I: Druk i dostawa publikacji: Brigadier General Stanisław Franciszek Sosabowski 1892-1967 Część II: Druk i dostawa publikacji: Order Virtuti Militari Każda z części została szczegółowo opisana w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ i w projekcie umowy- załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dostarczy pliki PDF do druku. Dostawa wydrukowanego całego nakładu poszczególnych części nastąpi do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. S. Banacha 2 wraz z wniesieniem go do wskazanych pomieszczeń magazynowych; Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: - CPV: 79823000-9 usługi drukowania i dostawy.
 19. OPRACOWANIE GRAFICZNE, WYDRUK WRAZ Z DOSTAWĄ ULOTKI PROMUJĄCEJ USŁUGI CIPKZ ORAZ INFORMATORA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest :
  I. opracowanie graficzne, wydruk oraz dostawa ulotki promującej usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

  II. opracowanie graficzne, wydruk oraz dostawa informatora dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Na przedmiot zamówienia składa się:


  I. Ulotka promująca usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - papier kreda błyszczący 170g/m2,format A4, składana na 3, druk obustronny, druk w pełnym kolorze, kolory zdefiniowane w standardzie CMYK, projekt graficzny po stronie Wykonawcy. Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pok. 232 w godzinach pracy Urzędu. Na ulotce powinno znajdować się logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz logo województwa śląskiego Śląskie. Pozytywna energia. Wzory loga Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz loga województwa śląskiego dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej, Zamawiający. Treść ulotki - tekst zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy (w formacie DOC lub DOCX). Wykonawca przedstawi wzory ulotek w formacie PDF do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania dokona akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę wzorów ulotek bądź naniesie ewentualne uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w całości. Ilość - 4 000 szt.

  II. Informator dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej - środek, papier kreda mat 135g/m2, 1+1 czarny, okładka: karton 275g/m2 lakierowana, 4+0 kolor , format A5, klejony. Ilość stron 100 + okładka, projekt graficzny okładki po stronie Wykonawcy. Projekt graficzny okładki informatora powinien zawierać kolorowe zdjęcia i grafiki o tematyce korespondującej z zakresem tematycznym informatora - podejmowaniem działalności gospodarczej (nabycie praw do wykorzystanych zdjęć leży po stronie Wykonawcy). Na okładce powinno znajdować się logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz logo województwa śląskiego Śląskie. Pozytywna energia. Wzory loga Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz loga województwa śląskiego dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej, Zamawiający. Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pok. 232 w godzinach pracy Urzędu. Materiały do druku zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy (w formacie DOC lub DOCX). Wykonawca przedstawi przygotowane do druku materiały w formacie PDF do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania dokona akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę materiałów, bądź naniesie ewentualne uwagi, które wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w całości. Ilość - 5 000 szt.

  Przedmiot zamówienia należy wykonać i dostarczyć (na koszt Wykonawcy) do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 20. Druk i dostawa kartek świątecznych oraz zaproszeń na uroczystości państwowe i miejskie organizowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kartek świątecznych oraz zaproszeń na uroczystości państwowe i miejskie organizowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 2. Zakres zamówienia obejmuje zadania: I. Druk wielkanocnych kartek świątecznych. II. Druk zaproszeń na spotkanie z okazji Dni Miasta Białegostoku w Pałacu Branickich środowisk gospodarczych, naukowych, politycznych, kulturowych w dniu 23 czerwca 2012 roku. III. Druk zaproszeń z okazji 69 rocznicy powstania w getcie białostockim w dniu 16 sierpnia 2012 roku. IV. Usługa poligraficzna dotycząca druku zaproszeń na uroczystość 92 rocznicy bitwy Białostockiej 19 sierpnia 2012 roku. V. Druk zaproszeń z okazji 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w dniu 1 września 2012 roku. VI. Druk bożonarodzeniowych kartek świątecznych. VII. Druk zaproszeń na Spotkanie Noworoczne środowisk gospodarczych, naukowych, politycznych, kulturowych w Pałacu Branickich. 3. Szczegółowy opis warunków realizacji: 1) Zadanie I: a) ilość - 500 szt., b) format po rozłożeniu 200mmx210mm, po złożeniu DL (210x99mm), c) kolor - 4+4 cmyk, d) stron - 4, e) podłoże - kreda błyszcząca 350g, f) wykończenie - folia błyszcząca od frontu, cięcie do formatu, bigowanie, falcowanie x 1 do DL. 2 ) Zadanie II: a) ilość - 600 szt., b) zaproszenia wykonane na kartonie białym 300 g o wymiarach 160 x 120 mm, c) wykonanie zaproszeń metodą termodruku. 3) Zadanie III: a) ilość - 350 szt., b) format A5 po złożeniu(148x210mm), format A4 po rozłożeniu, c) stron - 4, d) kolor - 4+4 cmyk, e) podłoże - kreda mat 350g, f) wykończenie - folia mat obustronnie, cięcie do formatu, bigowanie, falcowanie. 4) Zadanie IV: a) ilość - 350 szt., b) format A5 po złożeniu(148x210mm), format A4 po rozłożeniu, c) stron - 4, d) kolor - 4+4 cmyk, e) podłoże - kreda mat 350g, f) wykończenie - folia mat obustronnie, cięcie do formatu, bigowanie, falcowanie. 5) Zadanie V: a) ilość - 350 szt., b) format A5 po złożeniu(148x210mm), format A4 po rozłożeniu, c) stron - 4, d) kolor - 4+4 cmyk, e) podłoże - kreda mat 350g, f) wykończenie - folia mat obustronnie, cięcie do formatu, bigowanie, falcowanie. 6) Zadanie VI: a) ilość - 500 szt., b) format po rozłożeniu 200mmx210mm, po złożeniu DL (210x99mm), c) kolor - 4+4 cmyk, d) stron - 4, e) podłoże - kreda błyszcząca 350g, f) wykończenie - folia błyszcząca od frontu, cięcie do formatu, bigowanie, falcowanie x 1 do DL. 7) Zadanie VII: a) ilość - 500 szt., b) zaproszenia wykonane na kartonie białym 300 g o wymiarach 160 x 120 mm, c) wykonanie zaproszeń metodą termodruku. 4. Zamawiający będzie zlecał realizację każdego zadania, przekazując jednocześnie wyłonionemu Wykonawcy, przygotowany przez Zamawiającego plik wzorów zaproszeń oraz kartek świątecznych w wersji elektronicznej (w formacie PDF) wg których należy zrealizować dane zadanie
 21. Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 22. Dostawy odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawy analizatorów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, Pułtusk
 23. DRUK OFFSETOWY OKŁADKI MIESIĘCZNIKA POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ DRUK CYFROWY I OFFSETOWY WRAZ Z WYKOŃCZENIEM INTROLIGATORSKIM
  Zamawiający: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 24. Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu: Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną
  Zamawiający: Powiat Kartuski, Kartuzy
 25. Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 26. AD-II.272.2.2011 Zamówienie na usługi przygotowania do druku, druk i dostawę publikacji promocyjnych powiatu nowosądeckiego
  Zamawiający: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Nowy Sącz
 27. Dostawy odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawy analizatorów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pułtusk
 28. SPZOZŁosice/ZP/2/2009
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice