Kogo reprezentuje osoba

Wodecki Lech Paweł

w KRS

Lech Paweł Wodecki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lech
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Wodecki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Pruszków (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boguszewska Joanna Maria, Brudigam Thorsten, Knollmann Ramon, Smółko Andrzej, Szularz Marcin Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wohlrab Klaus-jurgen Kurt

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cabela Eva, Fiuk Aneta, Grafl Gerhard, Siudak Łukasz Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woyciechowski Norbert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apleona Hsg Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000009259
 2. Bhk Kraków Joint Venture Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Warszawa − KRS 0000052751
 3. Evolution One Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000261282
 4. Evolution Three Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000269737
 5. Evolution Two Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000263217
 6. Layher Sp. Z O.O., Siestrzeń − KRS 0000183016
 7. Rets Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000491427
 8. Stowarzyszenie Absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego Im.ks.witolda Andrzejewskiego, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000606857
 9. Strabag Pfs Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000092960
 10. Strabag Property And Facility Services Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000044619
 11. Vinci Facilities Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000361633

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aeolus Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000294514
 2. Agrowind Kończewo Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000233302
 3. Awk Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000254398
 4. Bhg Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000054378
 5. Bis Izomar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000090465
 6. Centrum Warszawa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000231585
 7. Cws-boco Customer Fulfilment Center Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000402669
 8. Cws-boco Polska Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000023080
 9. Halton Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000017439
 10. Hotele Warszawskie Syrena Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000052192
 11. Ifma Polska, Warszawa − KRS 0000138013
 12. Ilmet Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000023521
 13. Ipc Joint Venture Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000140002
 14. Kaefer S.A., Warszawa − KRS 0000055823
 15. Layla Polska Sp. Z O.O., Siestrzeń − KRS 0000297166
 16. Lim Joint Venture Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000116764
 17. Mayville Investments Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000475636
 18. Megawatt Baltica Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000256157
 19. Megawatt Nacmierz Sp. Z O.O., Wiewiecko − KRS 0000286199
 20. Megawatt Nl Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000286198
 21. Megawatt Nowogard Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000284558
 22. Megawatt Nw Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000285465
 23. Megawatt Pałowo Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000288141
 24. Megawatt Polska Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000243850
 25. Megawatt S.c. Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000294114
 26. Megawatt Services Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000294226
 27. Megawatt Vineta Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000286112
 28. Megawind Polska - Sp. Z O.O., Ciechocinek − KRS 0000255515
 29. Polimex Centrum Usług Wspólnych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000193018
 30. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Warszawa − KRS 0000222568
 31. Prestige Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000257995
 32. Rp Global Poland Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000285760
 33. Sap Property International Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000047478
 34. Stiegelmeyer Sp. Z O.O., Grubno − KRS 0000016496
 35. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego, Warszawa − KRS 0000089011
 36. Synergia Bm Sp. Z O.O., Żabieniec − KRS 0000179705
 37. Szybki Tramwaj Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000117526
 38. Techem - Techniki Pomiarowe Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000010752
 39. Termokor Kaefer Sp. Z O.O., Rogowiec − KRS 0000120176
 40. Wiatrowa Baltica Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000255763
 41. Wiezat Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000130185
 42. Windpol Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000008117
 43. Zinel Facility Management Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000464193

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przeglądy pięcioletnie stanu technicznego budynków i jego otoczenia oraz przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach stanowiących 100% własności Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Kontrolę pięcioletnią wykonaną zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. 2013 poz.1409 z późn. zm) oraz z § 4,5,6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999, Nr 74 poz.836 z późn. zm.). Protokoły z kontroli pięcioletniej należy sporządzić odrębnie na każdy budynek w jednym egzemplarzu w formie papierowej. Protokoły te muszą zawierać dane wymienione w § 4 ust. 4 w/w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz być zgodne z zakresem: 2.1.1. Pięcioletni przegląd budowlany stanu technicznego budynku i jego otoczenia: 1) sprawdzenie stanu tynków lub płyt elewacyjnych, gzymsów, attyk itp. 2) kontrolę prawidłowości mocowania wszystkich elementów zamocowanych do ścian np. anteny, lampy oświetleniowe oraz ich stanu, 3) ocenę stanu rynien i rur spustowych z dokładnym określeniem stopnia zużycia, 4) ocenę stanu obróbek blacharskich z dokładnym określeniem stopnia zużycia, 5) kontrolę konstrukcji dachu: a) drewnianej: uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia, zagrzybienia, b) stalowej: stan powłok malarskich, występowanie korozji 6) sprawdzenie stanu pokrycia dachu, z oceną stopnia zniszczenia, lub ewentualną kwalifikacją do wymiany, 7) sprawdzenie stanu kominów na powierzchni dachu (ubytki i uszkodzenia czapek kominowych, spękania kominów, brak wypełnień spoin, ubytki tynku ). 8) kontrolę ścian nośnych i działowych (występowanie pęknięć, ubytków, wykruszeń spoin w ścianach z cegły, zawilgoceń, zagrzybień, ubytków tynku), 9) kontrolę stropów (występowanie zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć, ubytków tynku, występowanie innych zagrożeń grożących uszkodzeniem bądź awarią konstrukcji nośnej), 10) ocenę stanu technicznego klatki schodowej to znaczy: biegów, spoczników, balustrad, oraz ścian klatki schodowej, 11) ocenę pomieszczeń piwnicy: ścian, posadzki, stropów (występowanie pęknięć, ubytków muru, zawilgoceń, zagrzybień, odwodnień, ugięć stropu, stanu drzwi, do piwnic lokatorskich), 12) ocenę stanu podłóg i posadzek z podaniem typu materiału nawierzchniowego, rodzajem ewentualnych uszkodzeń ( np. wytarta podłoga PCV ) 13) ocenę stanu stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, strychu i piwnicach z wyszczególnieniem stolarki wypaczonej, dawno nie konserwowanej, lub podaniem innych uszkodzeń, 14) ocenę stanu instalacji wodnej (występowanie korozji, nieszczelności), 15) ocenę stanu instalacji c.o. i c.w.u. (występowanie nieszczelności, korozji, braku izolacji rur w piwnicach oraz stan grzejników), 16) ocenę stanu instalacji kanalizacyjnej wraz z rurami zbiorczymi w piwnicach (występowanie nieszczelności na rurach i złączach oraz poprawność przejść przez ściany budynku w tulejach i bez, 17) ocenę stanu instalacji gazowej (występowanie korozji, stan powłok malarskich, poprawność przejść przez ściany budynku), 18) kontrolę budynku pod kątem zabezpieczeń p. pożarowych, dotyczy budynków wysokościowych i użyteczności publicznej (wyposażenie budynku w gaśnice, hydranty oraz ich lokalizacja), 19) ocenę stanu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku 20) ocenę estetyki budynku i jego otoczenia stan techniczny zabezpieczenia małej architektury (drogi i chodniki, studzienki, szamba, oświetlenie, ogrodzenie itp.), Protokół z przeglądu należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2.1.2. Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów: 1) Opis instalacji budynku w tym typ układu zasilania, lokalizacja wyłącznika głównego, tablic głównych i przed licznikowych dobór przewodów i zabezpieczeń. 2) Wykonanie schematów jednokreskowych instalacji elektrycznej budynku (bez lokali mieszkalnych i użytkowych). 3) Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i pomiarów instalacji a) kontrola instalacji elektrycznej oświetlenia administracyjnego (klatka schodowa, strych, piwnice, pomieszczenia WC poza lokalem), b) kontrola instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (wlz) w klatce schodowej, c) kontrolę instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, tablic elektrycznych w lokalach, sprawdzenie stanu technicznego wkładek topikowych lub wyłączników nadmiaromo-prądowych i wyłączników różnicoprądowych d) kontrola instalacji piorunochronnej obiektu (budynku) zgodnie z wymogami normy PN-ICE 61024-1 ochrona odgromowa obiektów. 4) Przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w poniższym zakresie a) pomiary rezystencji izolacji, kabli i przewodów. b) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej c) badanie ciągłości przewodów ochronnych, d) badania przed dotykiem pośrednim, próby działania urządzeń (wyłączników) różnicowoprądowych, e) pomiar rezystencji uziomów instalacji piorunochronnej, 5) Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej a) sprawdzenie tablic licznikowych mieszkalnych i licznika, b) sprawdzenie prawidłowości podłączeń instalacji niskoprądowych (min. domofon, internet) zwłaszcza pod kątem ewentualnych podłączeń poza głównym układem pomiarowym budynku c) sprawdzenie tablic elektrycznych w mieszkalniach, zabezpieczeń przedlicznikowych i licznikowe liczników e.e., tym wskazanie lokali bez liczników e.e. d) oględziny instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku i w lokalach w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednimi ochrony przeciwporażeniowej e) sprawdzenie gniazdek, wyłączników przycisków, puszek rozgałęźnych, rozdzielnic i tablic licznikowych i uziemienia głównego zabezpieczeń głównych opraw oświetleniowych w części wspólnych budynku Oprócz dokumentu drukowanego, Wykonawca dołączy wersje elektroniczną przeglądów (płyta CD - PDF) i dostarczenie jej do siedziby Oddziału - Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych - Dział Techniczny..
 2. Usługi konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego w I Oddziale, II Oddziale i III Oddziale ZUS w Warszawie oraz Oddziale ZUS w Siedlcach i Oddziale ZUS w Radomiu
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach i Oddziału ZUS w Radomiu: Część nr 1 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach I Oddziału ZUS w Warszawie: 1) System SSP - obiekt: ul. Senatorska 6/8, ul. Miodowa 5, 2) System SSP - obiekt: ul. Senatorska 10, 3) System SSP - obiekt: ul. Goleszowska 2, 4) System SSP - obiekt: Inspektorat Warszawa-Wola, ul. Wrocławska 20, 5) System SSP - obiekt: Inspektorat Warszawa-Żoliborz, ul. Kasprowicza 151. Część nr 2 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz systemów obserwacji telewizyjnej (CCTV) w obiektach I Oddziału ZUS w Warszawie: 1) System SSWiN, SKD - obiekt: ul. Senatorska 6/8, ul. Miodowa 5 (budynki nr od 4 do 10), 2) System SSWiN, SKD - obiekt: ul. Senatorska 10 (budynki nr 2, 3), 3) System SSWiN, SKD - obiekt: ul. Goleszowska 2, 4) System SSWiN, SKD - obiekt: Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota, ul. 1 Sierpnia 21, 5) System SSWiN, SKD - obiekt: Inspektorat ZUS Warszawa-Żoliborz, ul. Kasprowicza 151, 6) System SSWiN, SKD - obiekt: Inspektorat ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocławska 20, 7) System CCTV - obiekt: ul. Senatorska 6/8, ul. Miodowa 5 (budynki nr od 4 do 10), 8) System CCTV - obiekt: ul. Senatorska 10 (budynki nr 2, 3), 9) System CCTV - obiekt: ul. Goleszowska 2, 10) System CCTV - obiekt: Inspektorat ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocławska 20, 11) System CCTV - obiekt Inspektorat ZUS Warszawa-Żoliborz, ul. Kasprowicza 151. Część nr 3 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie: 1) System SSP - obiekt: Inspektorat ZUS w Nowym Dworze Maz., ul. Modlińska 10, 2) System SSP, SO - obiekt: Inspektorat ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, 3) System SSP - obiekt: Inspektorat ZUS w Wołominie, ul. Mieszka I nr 9, 4) System SSP - obiekt: Inspektorat ZUS w Wołominie, ul. Reja 20, 5) System SSP, SO - obiekt: Inspektorat ZUS w Legionowie, ul. Słowackiego 20, 6) System SSP, SO - obiekt: siedziba II Oddziału ZUS w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, 7) System SSP, SO - obiekt: Inspektorat ZUS Warszawa Praga Północ, ul. 11 Listopada 15a, 8) System SSP - obiekt: Archiwum Zakładowe Legionowie, ul. Piłsudskiego 43b. Część nr 4 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz systemów obserwacji telewizyjnej (CCTV) w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie: 1) System SSWiN, CCTV, SKD - obiekt: Inspektorat ZUS w Otwocku ul. Poniatowskiego 17, 2) System SSWiN, CCTV - obiekt: Inspektorat ZUS w Wołominie ul. Mieszka I nr 9, 3) System SSWiN - obiekt: Archiwum Zakładowe w Legionowie ul. Piłsudskiego 43b, 4) System SSWiN, SKD - obiekt: Inspektorat ZUS w Nowym Dworze Maz., ul. Modlińska 10, 5) System SSWiN, CCTV, SKD- obiekt: Inspektorat ZUS Warszawa Praga Północ, ul. 11 Listopada 15a, 6) System SSWiN, CCTV - obiekt: Inspektorat ZUS w Wołominie, ul. Reja 20, 7) System SSWiN, CCTV, SKD - obiekt: siedziba II Oddziału ZUS, ul. Podskarbińska 25, 8) System SSWiN, CCTV, SKD - obiekt: Inspektorat ZUS w Legionowie, ul. Słowackiego 20. Część nr 5 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru (SSP) i systemów oświetlenia awaryjnego (OA) w obiektach III Oddziału ZUS w Warszawie: 1) System SSP, SO, OA - obiekt: siedziba III Oddziału ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 2) System SSP, OA - obiekt: Biuro Terenowe ZUS w Warszawie, ul. Dembego 23b, 3) System SSP, OA - obiekt: Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puławska 34B, 4) System OA - obiekt: Inspektorat ZUS w Sochaczewie, ul. Reymonta 20, 5) System SSP, SO, OA - obiekt: Inspektorat ZUS w Żyrardowie, ul. Bankowa 1 oraz ul. Cicha 2/8, 6) System SSP - obiekt: Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Maz., ul. Sienkiewicza 45, 7) System SSP - obiekt: Punkt Informacyjny ZUS w Błoniu, ul. Nowakowskiego 2/4. Część nr 6 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz systemów obserwacji telewizyjnej (CCTV) w obiektach III Oddziału ZUS w Warszawie: 1) System CCTV, SKD - obiekt: siedziba III Oddziału ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 2) System SSWiN, CCTV, SKD - obiekt: Biuro Terenowe ZUS w Warszawie, ul. Dembego 23b, 3) System SSWiN, CCTV, SKD - obiekt: Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puławska 34B, 4) System SSWiN, SKD - obiekt: Inspektorat ZUS w Sochaczewie, ul. Reymonta 20, 5) System SSWiN - obiekt: Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Maz., ul. Sienkiewicza 45, 6) System SSWiN - obiekt: Punkt Informacyjny ZUS w Błoniu, ul. Nowakowskiego 2/4. Część nr 7 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru (SSP) i systemów oświetlenia awaryjnego (OA) w obiektach Oddziału ZUS w Siedlcach: 1) System SSP, OA - budynek Oddziału ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, 2) System SSP, OA - budynek Inspektoratu ZUS w Mińsku Maz., ul. Warszawska 84, 3) System SSP, OA - budynek Inspektoratu ZUS w Garwolinie, ul. Kościuszki 38a, 4) System SSP, OA - budynek Inspektoratu ZUS w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 2, 5) System SSP, OA - budynek Biura Terenowego ZUS w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 15, 6) System SSP - budynek Biura Terenowego ZUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 2. Część nr 8 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) i systemów obserwacji telewizyjnej (CCTV) w obiektach Oddziału ZUS w Siedlcach: 1) System SSWiN, CCTV, SKD - budynek Oddziału ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, 2) System SSWiN, CCTV, SKD - budynek Inspektoratu ZUS w Mińsku Maz., ul. Warszawska 84, 3) System SSWiN, CCTV, SKD - budynek Inspektoratu ZUS w Garwolinie., ul. Kościuszki 38a, 4) System SSWiN, CCTV, SKD - budynek Inspektoratu ZUS w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 2, 5) System SSWiN, CCTV, SKD - budynek Biura Terenowego ZUS w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 15, 6) System SSWiN - budynek Biura Terenowego ZUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 2. Część nr 9 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Oddziału ZUS w Radomiu: 1) System SSP - obiekt: budynek B2 (nowy) Oddziału ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, 2) System SSP, SO - obiekt: budynek B1 (stary) Oddziału ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, 3) System SSP - obiekt: budynek Inspektoratu ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6, 4) System SSP - obiekt: budynek Inspektoratu ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, 5) System SSP - obiekt: budynek Biura Terenowego ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, 6) System SSP - obiekt: budynek Biura Terenowego ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, Część nr 10 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) i systemów obserwacji telewizyjnej (CCTV) w obiektach Oddziału ZUS w Radomiu: 1) System SSWiN, CCTV - obiekt: budynek Oddziału ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, 2) System SSWiN, CCTV - obiekt: budynek Inspektoratu ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, 3) System SSWiN, CCTV - obiekt: budynek Inspektoratu ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43, 4) System SSWiN - obiekt: budynek Inspektoratu ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30, 5) System SSWiN, CCTV - obiekt: budynek Inspektoratu ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6, 6) System SSWiN, CCTV - obiekt: budynek Biura Terenowego ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, 7) System SSWiN, CCTV - obiekt: budynek Biura Terenowego ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, 8) System SSWiN - obiekt: budynek Biura Terenowego ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10

Inne osoby dla Wodecki (41 osób):