Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Adam

w KRS

Adam Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antkowiak Maria Danuta, Antkowiak Paweł, Frąckowiak Agnieszka, Jankowiak Jadwiga, Jurgowiak Katarzyna, Wojciechowska Ewa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krzyżaniak Stanisław, Pieprzyk Hanna, Siwiński Andrzej, Sobiesiński Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Załęcki Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ecr Polska, Poznań − KRS 0000360174
 2. Igmag Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000184153
 3. Polskie Towarzystwo Logistyczne, Poznań − KRS 0000076688

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Awa Invest Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000212388
 2. Awa S.A., Poznań − KRS 0000160264
 3. Centrum Edukacji Logistycznej Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000009547
 4. Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna, Poznań − KRS 0000079090

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Dostawa i montaż regałów przejezdnych na potrzeby Oddziału ZUS w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Legnica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przejezdnych na potrzeby Oddziału ZUS w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26 w ilościach: regały jezdne 1.936,00 mb; regały stałe 455,00 mb
 2. Dostawa regałów archiwalnych
  Zamawiający: Gmina Miasto Gniezno, Gniezno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 40 regałów przejezdnych dwustronnych o długości 1000 mm każdy, dla dwóch pomieszczeń, o charakterystyce technicznej określonej w punkcie 2 siwz
 3. Dostawa systemowych regałów przesuwnych wraz z montażem dla potrzeb archiwum szpitala o łącznym zasobie 1 360 metrów bieżących półek użytkowych.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo
  Dostawa systemowych regałów przesuwnych wraz z montażem dla potrzeb archiwum szpitala o łącznym zasobie 1 360 metrów bieżących półek użytkowych.
 4. Dostawa i montaż regałów archiwalnych i magazynowych
  Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań
  Jak w ogłoszeniu o zamówieni nr 355660-2009
 5. Dostawa wraz z montażem regałów jezdnych o łącznej długości akt 2300 mb w pomieszczeniach archiwum centralnego i archiwum Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów jezdnych o łącznej długości akt 2300 mb w pomieszczeniach archiwum centralnego i archiwum Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, według specyfikacji ilościowo-jakościowej stanowiącej załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rzut z projektu budowlanego pomieszczeń archiwalnych stanowią załączniki nr 5 i 6 do specyfikacji.
  2.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
  1)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
  2)określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
  3)Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego w nowo wybudowanej siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 129 a, b.
  4)za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań związanych z realizacją zamówienia uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń.
  3.Wymagania stawiane Wykonawcy:
  1)Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty zaproponowany projekt rozmieszczenia regałów w poszczególnych pomieszczeniach archiwalnych wraz ze specyfikacja techniczną.
  2)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji,
  3)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z parametrami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
  4)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
  4.Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarto w § 5 i 6 wzoru umowy, która stanowi integralną część specyfikacji - załącznik nr 3.
 6. Dostawa mebli i regałów archiwalnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i regałów archiwalnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na II części
 7. DOSTAWA Z MONTAŻEM REGAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DWÓCH POMIESZCZEŃ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie i montaż regałów przesuwnych (przejezdnych) dwustronnych, adaptacja posadzki do osadzenia regałów w dwóch pomieszczeniach archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie (w przyziemiu budynku).
 8. I dostawa mebli metalowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/277/HP/08
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz i wniesienie) i montaż mebli metalowych m.in.: regałów przesuwnych dwustronnych i szafek na CD. (CPV: 39.10.00.00-3 - Meble). Zakres zamówienia obejmuje dostawę mebli metalowych dla Politechniki Śląskiej, których planowana, zbilansowana wartość zakupu w 2008 r. przekracza 14.000 Euro i nie przekracza 206.000 Euro

Inne osoby dla Wojciechowski Adam (44 osoby):