Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Jarosław

w KRS

Jarosław Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Wierzbinek (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hernes Sławomir, Błaszczyk Bogdan Kazimierz, Chrzanowska Elżbieta, Drzewiecka Iwona, Grygorcewicz Krzysztof, Grzegorska Małgorzata, Hernes Sławomir, Junkiert Kazimiera, Kazimierczak Arkadiusz Piotr, Konieczka Jerzy, Kossowski Andrzej, Kurz Bożena Mirosława, Kłosowski Włodzimierz, Lewandowska Beata, Matuszak Tomasz, Michalski Zdzisław Andrzej, Nuszkiewicz Monika Judyta, Piechocka Marzena, Stanny Kazimierz Stanisław, Szeląg Agnieszka, Tomczak Danuta, Walter Andrzej, Witkowska Grażyna, Wiznerowicz Józef Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tylczyński Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ślesinie, Ślesin − KRS 0000105830
 2. Bank Spółdzielczy W Wierzbinku, Wierzbinek − KRS 0000116601
 3. Gm-complex Bernadyna Konieczka-sp. J., Słomkowo − KRS 0000243417
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Pagus, Wroczewo − KRS 0000665537

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. W Koninie, Konin − KRS 0000055773
 2. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000 zł
  Zamawiający: Gmina Wierzbinek, Sadlno
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania inwestycyjne.

  2. Deficyt budżetowy związany jest z planowanym do realizacji zadaniami inwestycyjnymi.

  3. Wykorzystanie kredytu - do dnia 30.07.2014 r. w jednej transzy.
  Dla celów porównania ofert przyjmuje się udzielenie kredytu :
  1.700.000,00 zł - 30.07.2014 r.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  5. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.

  6. W przypadku znacznego obniżenia się dochodów własnych gminy, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu, na warunkach określonych w przyjętej ofercie, na wniosek Zamawiającego złożony w terminie nie krótszym niż 15 dni przed proponowanym terminem wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Banku. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.

  7. Spłata kredytu:
  - rozpoczęcie: 30.01.2015 r.,
  - zakończenie: 30.10.2022 r.,
  - karencja w spłacie kapitału: do 30.01.2015 roku,
  - spłata kredytu w 32 ratach kwartalnych:
  2015r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2016r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2017r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2018r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2019r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2020r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2021r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2022r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)

  8. Odsetki i prowizja:
  - spłata odsetek: kwartalnie , pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się 30.10.2014 r.,
  - przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w danym roku kalendarzowym.
  - prowizja: płatna następnego dnia roboczego po uruchomieniu kredytu.
  - zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych udzieleniem i obsługą kredytu.

  9. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Gminę Wierzbinek , na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami.

  10. Zamawiający nie zamierza złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego.

  11. Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Wójta Gminy oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

Inne osoby dla Wojciechowski Jarosław (29 osób):