Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Marek Wojciech

w KRS

Marek Wojciech Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:46 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaizer Mariusz Marek, Mąsior Mirosław Stefan, Wojciechowski Paweł

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dębowski Sławomir Piotr, Wróblewski Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Winczewski Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amper Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000214635
 2. Apteka Panakeja Czesław Stasicki Spółka Komandytowa, Sanok − KRS 0000480010
 3. Eldor-bud Ostrołęka Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000685079
 4. Eldor-bud Sp. Z O.O., Konarzyce − KRS 0000409626
 5. Eldor-bud Żeromskiego Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000792318
 6. Electromega Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000484502
 7. Fabryka Urządzeń Kolejowych Sp. Z O.O., Kościan − KRS 0000554712
 8. Grupa Inwestycyjna Gama Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159489
 9. Horeb S.A., Warszawa − KRS 0000522509
 10. Hurtownia Elektryczna Ak Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000649492
 11. Hurtownia Elektryczna Ak Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Tarnów − KRS 0000656974
 12. Inter-ms Górny Śląsk Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000152276
 13. Klub Sportowy Iskra W Tarnowie, Tarnów − KRS 0000231950
 14. Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-bud, Warszawa − KRS 0000009103
 15. Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Warszawa − KRS 0000595264
 16. Ledor Market Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000597060
 17. Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki, Koło − KRS 0000061446
 18. Mtm Campery Sp. Z O.O., Czechowice-dziedzice − KRS 0000948684
 19. Ochotnicza Straż Pożarna W Kościanie, Kościan − KRS 0000044720
 20. Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe Elstar Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000221649
 21. Ruperth Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000335482
 22. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Zemex Sp. Z O.O., Śrem − KRS 0000207156
 23. Wro-system Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000298054

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Budkol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000527718
 2. Budmark Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000123743
 3. Europejska Giełda Długów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000069764
 4. Idea Electric Sp. Z O.O., Sierakowo − KRS 0000358050
 5. Jvc Eco Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000587292
 6. Klub Sportowy Barkas Tolkmicko, Tolkmicko − KRS 0000189538
 7. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Warszawa − KRS 0000564046
 8. Podlaskie Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych Łomża Sp. Z O.O., Konarzyce − KRS 0000616361
 9. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Segel - Sp. Z O.O. - Zakład Pracy Chronionej Likwidacyjnej, Koło − KRS 0000147660
 10. Regionalna Izba Gospodarcza, Sanok − KRS 0000066732

Powiązane przetargi (46 szt.):
 1. Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku zespołu ds. obsługi szkoleń i wypoczynku „DROGOWIEC” w Pokrzywnej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie obejmujące dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku szkoleniowo – wypoczynkowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, „Drogowiec” w Pokrzywnej, k. Prudnika, woj. opolskie.
  Obiekt posiada ponad 80 miejsc noclegowych, organizowane są w nim konferencje, szkolenia oraz świadczone są usługi hotelowe.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje części eksploatacyjnej tj. podłączenia do obiektu Państwowej Straży Pożarnej i monitorowania sygnałów. Podłączenie i monitorowanie sygnałów będzie objęte odrębnym zamówieniem. Należy jednak tak zaprojektować i wykonać SSP by podłączenie było możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
 2. Prace wykonawcze zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa systemu kontroli dostępu w Oddziale ZUS w Sosnowcu”.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano remontowych w obiektach Oddziału ZUS w Sosnowcu przy ul. 1-go Maja 25 w bud. „A” oraz przy ul. Partyzantów 1 w budynkach „B” i „C”. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzą: roboty rozbiórkowe; instalowanie drzwi oraz ścianki aluminiowej, montaż systemu kontroli dostępu, roboty murarskie i tynkarskie, roboty malarskie, kładzenie terakoty, wewnętrzne instalacje elektryczne.
 3. „Remont instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach ”
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Lisięcice
  Prace polegają na remoncie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach w budynku głównym i pawilonie mieszkalnym.

  Zakres prac:
  - demontaż istniejącej instalacji,
  - montaż instalacji przewodowej,
  - montaż instalacji sygnalizacji pożaru,
  - uruchomienie instalacji
  - wykonawca opracuje dokumentację techniczną powykonawczą , przeszkoli użytkownika w zakresie dokumentacji
  - i inne

  Szczegółowe informacje znajdują się w projekcie budowlanym , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.
  Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca :
  - przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia ,
  - zapoznania się z dokumentacją projektowa w siedzibie zamawiającego
  przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

  Zamawiający niniejszym informuje Wszystkich wykonawców , iż szacowana wartość zamówienia wynosi netto 123 874,58 zł, brutto 133 784,55 zł.

  Miejsca wykonywania prac:
  Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach – budynek główny, pawilon mieszkalny
  Dzbańce, 48-140 Branice

  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp nazwy materiałów budowlanych, wyposażenia, sprzętu (typ, model, nazwa producenta) użyte w dokumentacji technicznej są nazwami pomocniczymi i przykładowymi dla wykonawców. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza i/lub równoważne materiały budowlane, wyposażenie, sprzęt, spełniające parametry podanych przykładowo materiałów.

  Dopuszcza się zaoferowanie innego, równoważnego systemu sygnalizacji pożaru z zachowaniem poniższych warunków:
  - spełnienie wymagań określonych w dokumentacji technicznej,
  - zastosowanie sytemu fabrycznie nowego, posiadającego aktualny certyfikat CNBOP,
  opracowanie projektu technicznego wykonawczego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę właściwego ds. zabezpieczeń ppoż. przed przystąpieniem do przetargu i dołączenie go do oferty.

  Warunki wykonania robót:
  -przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ ZATWIERDZONA PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, SEPCYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, PRZEDMIAREM ROBÓT, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i zasadami bhp,
  -przedmiot zamówienia należy realizować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami i etyką zawodową,
  -wykonawca przyjmujący zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową ,ofertą i umową.
  -wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków zamawiającego oraz specyfikacji,
  -prace powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy.
  -dokumentacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralną część,
  -wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do sporządzenia, przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ma uwzględniać specyfikę terenu i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ sporządza się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  -wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały potrzebne do wykonywania zamówienia .
  -dobrane i użyte materiały muszą posiadać udokumentowane, stosowne świadectwa i certyfikaty, dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
  -wymaga się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
  -wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania załączonej dokumentacji projektowej tylko i wyłącznie w celu sporządzenia oferty a w przypadku zawarcia umowy do wykonania zamówienia.
  -wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami i gotowości odbioru końcowego.
  -wszyscy pracownicy (Wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawców) posiadają aktualne szkolenie bhp, aktualne badania lekarskie i inne uprawnienia i kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.
  -Stosowany i wykorzystywany przez (Wykonawcę, podwykonawcę i dalszych podwykonawców) sprzęt, maszyny i urządzenia są sprawne technicznie, posiadają aktualne przeglądy dopuszczające do pracy. Pracownicy zostali zapoznani z instrukcjami obsługi i sposobem zachowania się w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych.
  -wykonawca, zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (II etap) w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Relaks w Wiśle
  Zamawiający: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiśle - wykonanie II etapu systemu sygnalizacji pożaru Miejsce wykonywania
  robót budowlanych - Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wiśle ul.11 Listopada 35
  robót
 5. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5..
  Zamawiający: Miasto Mysłowice, Mysłowice
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5. 2. Zakres rzeczowy obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5, przy czym ze względu na objętość tematu, szczegółowy opis zakresu zamieszczono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 19 do siwz). Przedmiot zamówienia obejmuje usługę finansową jako niezbędną do uregulowania przez Zamawiającego należności z tytułu wykonania przez wykonawcę głównego przedmiotu zamówienia. 3.Zasady finansowania inwestycji: 3.1) Zamawiający zastrzega, że rozliczenie za wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą odbędzie się w następujący sposób: - część wynagrodzenia w roku 2016 do kwoty nie większej niż 485.000,00 PLN, - część wynagrodzenia w roku 2017 do kwoty nie większej niż 5.985.000,00 PLN. Warunkiem zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych jest częściowe wykupienie wierzytelności przez bank wskazany przez wykonawcę w ofercie w kwocie nie więcej niż 5.000.000 PLN, tj. części płatności z 2017 roku i jej zapłata w terminach, zgodnie z postanowieniami niniejszej siwz. Zapłata części wynagrodzenia za 2017 rok nastąpi poprzez wykup wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wykonawcy płatne w latach 2018-2020 na podstawie umów zawartych pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą oraz wykonawcą i bankiem finansującym wykup wierzytelności wskazanym przez wykonawcę w ofercie: - część wynagrodzenia uprzednio wykupiona przez bank finansujący płatna w roku 2018 do kwoty nie większej niż 1.600.000,00 PLN, - część wynagrodzenia uprzednio wykupiona przez Bank finansujący płatna w roku 2019 do kwoty nie większej niż 1.600.000,00 PLN, - część wynagrodzenia uprzednio wykupiona przez Bank finansujący płatna w roku 2020 do kwoty nie większej niż 1.800.000,00 PLN; Usługę finansowania inwestycji należy obliczyć od kwoty nie większej niż 5.000.000 PLN za wykonanie robót budowlanych, wskazanych przez wykonawcę w ofercie, zgodnie z zasadami rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, określonymi w pkt 3.1); 3.2) w celu wykonania zamówienia wykonawca wskaże w ofercie bank - w rozumieniu przepisów ustawy prawo bankowe (Dz. U. 2015, poz. 128) - nabywcę wierzytelności - a następnie doprowadzi do zawarcia pomiędzy wykonawcą a bankiem, umowy wykupu wierzytelności wynikających z wystawionych przez wykonawcę, zgodnie z umową faktur częściowych, w szczególności po podpisaniu protokołu odbioru wykonania zakończonych elementów robót oraz faktury końcowej za wykonanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, według zasad określonych w niniejszej siwz. Zamawiający wyraża zgodę na zbycie należności przysługującej wykonawcy, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem ustalenia warunków wykupienia tej wierzytelności i jej zapłaty w terminach zgodnie z postanowieniami niniejszej siwz; 3.3) usługa finansowania inwestycji realizowana będzie w oparciu o odpowiednie postanowienia, na podstawie których Zamawiający zawrze z bankiem wskazanym w ofercie wykonawcy umowę nabycia wierzytelności, na warunkach określonych w niniejszej siwz; 3.4) wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do zbycia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za realizację robót budowlanych zgodnie z umową - w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową, wystawioną po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia - wskazanemu w ofercie wykonawcy bankowi. Do oferty wykonawca załączy oświadczenie banku o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego, na warunkach określonych w siwz, stanowiące zał. nr 18 do siwz; 3.5) umowa wykupu wierzytelności z odroczonym terminem spłaty musi być zawarta pomiędzy wykonawcą, a bankiem (określonym w ofercie wykonawcy) niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na roboty budowlane. Umowa wykupu wierzytelności powinna zawierać zastrzeżenie, że wykup wierzytelności nastąpi każdorazowo pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu zakończonych elementów robót w przypadku faktur częściowych lub protokołu odbioru końcowego dla faktury końcowej - bez uwag, co oznaczać będzie prawidłowe wykonanie przez wykonawcę odpowiednio części lub całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, tym samym istnienie wierzytelności wykonawcy wobec Zamawiającego i jej wysokość; 3.6) niezawarcie z bankiem umowy wykupu wierzytelności, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą, na skutek okoliczności określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu uznaje się, że odstąpienie nastąpiło z winy wykonawcy; 3.7) wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i który zawrze z Zamawiającym umowę, zawrze ponadto umowę wykupu wierzytelności, na warunkach wskazanych w ofercie lub na warunkach nie gorszych niż wskazanych w ofercie tego wykonawcy; 3.8) roboty budowlane określone w siwz będą rozliczone na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych zgodnie ze wzorem umowy zał. nr 16 do siwz; 3.9) obowiązki wykonawcy w zakresie finansowania inwestycji: 3.9.1) wykonawca przeniesie wierzytelność przysługującą mu wobec Zamawiającego z tytułu wystawionych faktur częściowych oraz faktury końcowej; 3.9.2) przeniesienie wierzytelności, o których mowa w pkt 3.9.1) nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia wystawienia faktur częściowych lub faktury końcowej; 3.9.3) bank który wykupi wierzytelność wobec Zamawiającego dokona zapłaty należności wynikającej z faktur częściowych VAT oraz faktury końcowej VAT na rachunek bankowy wykonawcy w wysokości i terminie określonym w umowie zawartej między wykonawcą a bankiem..
 6. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie
  Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie położonym przy ul. Jana III Sobieskiego 7
  1.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45312000-7 instalacja systemów alarmowych i anten
  1.3. Zakres robót obejmuje system sygnalizacji pożarowej:
  a) trasy kablowe:
   przebijanie otworów w ścianach lub stropie i montaż przepustów rurowych,
   wykucie bruzd,
   zaprawienie bruzd,
   montaż uchwytów pod przewody kabelkowe,
   montaż przewodów kabelkowych,
   montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą kołków rozporowych,
   układanie przewodów kabelkowych w listwach ściennych,
   obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych teletechnicznych, przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranowaną poszczególnych par żył,
   montaż kompaktowej centrali alarmowej
  b) montaż aparatury:
   montaż kompaktowej centrali alarmowej,
   montaż obudowy,
   montaż akumulatorów bezobsługowych,
   montaż zasilaczy,
   montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek,
   montaż czujek pożarowych – dymu,
   ustawienie parametrów czujek wielodetektorowych lub analogowych,
   montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru,
   montaż dodatkowych urządzeń i elementów systemu SAP – dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania na wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz z sprawdzeniem,
   montaż puszek odgałęźnych metalowych,
   montaż sygnalizatorów akustycznych,
   montaż modułów adresowych sterujących,
   montaż obudów,
   montaż wyłączników samoczynnych,
  c) uruchomienie i oprogramowanie systemu:
   przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego,
   uruchomienie i pomiar linii dozorowych adresowych,
   praca próbna i testowanie systemu alarmowego;
  1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ –dokumentacji projektowej. W opisie Zamawiający określił minimalne wymagania i parametry techniczne. Dokumentacja projektowa obejmuje:
   projekt wykonawczy „Systemu sygnalizacji pożaru w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7”,
   „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7”,
   przedmiar robót: „System sygnalizacji pożarowej”.
  1.5. Pozostałe uwarunkowania:
  • W wycenie należy uwzględnić dokonanie przeglądów urządzeń dwa raz do roku, przez okres udzielonej gwarancji. Ostatni nieodpłatny przegląd dokonany zostanie na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji.
  • Sporządzenie wszelkich wymaganych w SIWZ kosztorysów z dokładnością do 1 grosza (w tym cen jednostkowych – także w załączniku jakim jest wyliczenie cen jednostkowych; kosztów pośrednich i bezpośrednich robocizny, materiałów i sprzętu),
  • Sporządzenie wszelkich wymaganych w SIWZ kosztorysów w formie papierowej i w formie elektronicznej na CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (np. w wersji ATH) w 1 egzemplarzu i dostarczenie wraz z ofertą,
  • Sporządzenie kompleksowej wyceny wszystkich wyszczególnionych w SIWZ pozycji – w jednym egzemplarzu i dostarczone wraz z ofertą.
 7. Wykonanie remontów systemów sygnalizacji pożarowej w Ośrodkach Zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Krakowie i Jastrzębiej Górze.
  Zamawiający: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów systemów sygnalizacji pożaru
  w Ośrodkach Zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 20 i w Jastrzębiej Górze przy ul. Bałtyckiej 28.
 8. Wymiana central sygnalizacji pożaru wraz z elementami liniowymi, uruchomieniem, pomiarami i oprogramowaniem wizualizacji w budynkach Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  Wymiana central sygnalizacji pożaru wraz z elementami liniowymi, uruchomieniem, pomiarami i oprogramowaniem wizualizacji w budynkach
  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach
 9. Przywrócenie sprawności systemu sygnalizacji pożaru po wyładowaniu atmosferycznym oraz wykonaniu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
  Przywrócenie sprawności systemu sygnalizacji pożaru po wyładowaniu atmosferycznym oraz wykonaniu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
 10. Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drugiego etapu instalacji monitoringu w zakresie: Dostawa i montaż monitora, Dostawa i montaż 6 szt. kamer zintegrowanych K.Z.1, K.Z.22, K.Z.10, K.Z.11, K.Z.12, K.Z.17. według rysunku 01 Projektu wykonawczego (kamery mają byś kompatybilne z oprogramowaniem IVMS 4200). Dostawa i montaż przełączników sieciowych S.1 i S.2, ykonanie infrastruktury kablowej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania systemu.
 11. Remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w O/ZUS w Sosnowcu i w I/ZUS w Jaworznie
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiającego ewakuację klientów i pracowników z budynku A Oddziału ZUS w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 25 oraz z obiektu Inspektoratu ZUS w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274. W zakres prac wchodzi: demontaż uszkodzonych i niesprawnych punktów świetlnych oraz instalacji, ułożenie nowej sieci oraz zamontowanie nowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego, uruchomienie instalacji, sprawdzenie i pomiary układów elektrycznych, pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
 12. konserwacja i naprawa elektronicznych systemów ostrzegania sieci antywłamaniowych, obserwacji TV oraz sieci przeciwpożarowych
  Zamawiający: Izba Celna w Katowicach, Katowice
  Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa oraz montaż systemów antywłamaniowych, obserwacji TV: a/ konserwacja funkcjonujących elektronicznych sieci antywłamaniowych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, zgodnie z poniższym wykazem musi być wykonywana w systemie kwartalnym - 4 razy w roku oraz obserwacji TV musi być wykonana w systemie półrocznym - 2 razy w roku. Przeglądy konserwacyjne kwartalne będą przeprowadzone w styczniu, kwietniu, lipcu oraz październiku, natomiast przeglądy półroczne w miesiącach styczniu i lipcu. Dokładne terminy prowadzenia prac konserwacyjnych będą ustalane na bieżąco w trybie roboczym. Konserwacja polegać powinna na utrzymaniu systemu w stałej gotowości, tj. przegląd oraz fizyczne sprawdzenie funkcjonowania jej elementów, usuwania bieżących usterek oraz niezwłocznym zgłaszaniu Zamawiającemu konieczności wykonania niezbędnych prac (napraw). Koszt konserwacji obejmuje również dojazd oraz koszty niezbędnych materiałów pomocniczych, natomiast nie obejmuje wymiany baterii akumulatorów oraz usuwania uszkodzeń wykraczających poza wynikłe z normalnego użytkowania. b/ naprawy związane są z sytuacjami awaryjnymi, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań do 24 godz. po zgłoszeniu awarii. Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej kalkulacji kosztów naprawy w rozbiciu na robociznę i materiały. Kalkulacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego co jest równoznaczne z zapewnieniem środków finansowych. Wyjątkowo (w sytuacjach nie cierpiących zwłoki) dopuszcza się możliwość uzgodnienia telefonicznego kosztów naprawy - przedstawienie kalkulacji (post factum). Naprawy systemów antywłamaniowych oraz obserwacji TV dla obiektu Izby Celnej w Katowicach ul. Słoneczna 34, będą wykonywane po okresie gwarancji tj. od dnia 01.09.2014 r. c/ w sytuacji konieczności zmian w konfiguracji, na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien sporządzić kalkulację kosztów wykonania nowych sieci, bądź ich demontażu. Kalkulacja po zatwierdzeniu jest podstawą do wystawienia zlecenia na roboty. Po realizacji zlecenia wykonawca powinien sporządzić dokumentację powykonawczą oraz przeprowadzić szkolenie użytkowników w zakresie obsługi. Materiały z demontażu instalacji, które można wtórnie wykorzystać Wykonawca winien protokolarnie przekazać Zamawiającemu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien udokumentować koszt materiałów poprzez przedstawienie kserokopii faktur. Nowo wykonane instalacje muszą być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją. W ramach gwarancji wszelkie naprawy oraz cztery przeglądy konserwacyjne wykonywane będą nieodpłatnie za wyjątkiem udokumentowanych kosztów materiałów (poza pomocniczymi). Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa oraz montaż systemów przeciwpożarowych a/ konserwacja funkcjonujących elektronicznych sieci przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, zgodnie z poniższym wykazem musi być wykonywana w: - systemie rocznym (1 razy w roku) dla systemów w Izbie Celnej w Katowicach ul. Słoneczna 34 oraz dla systemów w Magazynach w Cieszynie, ul. Mostowa 4. Przeglądy konserwacyjne roczne będą przeprowadzane w miesiącu wrześniu. - systemie kwartalnym (4 razy w roku) dla systemów w Urzędzie Celnym w Bielsku - Białej, ul. T. Regera 32. Przeglądy konserwacyjne kwartalne będą przeprowadzane w miesiącu kwiecień, lipiec, październik, grudzień. Konserwacja polegać powinna na utrzymaniu systemu w stałej gotowości, tj. przegląd oraz fizyczne sprawdzenie funkcjonowania jej elementów, usuwania bieżących usterek oraz niezwłocznym zgłaszaniu Zamawiającemu konieczności wykonania niezbędnych prac (napraw). Koszt konserwacji obejmuje również dojazd oraz koszty niezbędnych materiałów pomocniczych, natomiast nie obejmuje wymiany baterii akumulatorów oraz usuwania uszkodzeń wykraczających poza wynikłe z normalnego użytkowania. W razie konieczności wymiany sygnalizatorów pożaru z wbudowanymi elementami izotopowymi wykonawca jest zobowiązany do utylizacji czujek uszkodzonych zgodnie z przepisami b/ naprawy związane sytuacjami awaryjnymi, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań do 24 godz. po zgłoszeniu awarii. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej kalkulacji kosztów naprawy w rozbiciu na robociznę i materiały. Kalkulacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie której zostanie wystawione zlecenie. Wyjątkowo (w sytuacjach nie cierpiących zwłoki) dopuszcza się możliwość uzgodnienia telefonicznego kosztów naprawy - przedstawienie kalkulacji (post factum). Naprawy systemów przeciwpożarowych dla obiektu Izby Celnej w Katowicach ul. Słoneczna 34, będą wykonywane po okresie gwarancji tj. od dnia 01.09.2014 r. W razie konieczności wymiany sygnalizatorów pożaru z wbudowanymi elementami izotopowymi wykonawca jest zobowiązany do utylizacji czujek uszkodzonych zgodnie z przepisami. c/ w sytuacji konieczności zmian w konfiguracji, na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien sporządzić kalkulację kosztów wykonania nowych sieci, bądź ich demontażu Wykonanie nowej sieci musi być poprzedzone kalkulacją. Kalkulacja po zatwierdzeniu jest podstawą do wystawienia zlecenia na roboty. Po realizacji zlecenia wykonawca powinien sporządzić dokumentację powykonawczą oraz przeprowadzić szkolenie użytkowników w zakresie obsługi. Materiały z demontażu instalacji, które można wtórnie wykorzystać Wykonawca winien protokolarnie przekazać Zamawiającemu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien udokumentować koszt materiałów poprzez przedstawienie kserokopii faktur. Nowo wykonane instalacje muszą być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją. W ramach gwarancji wszelkie naprawy oraz cztery przeglądy konserwacyjne wykonywane będą nieodpłatnie za wyjątkiem udokumentowanych kosztów materiałów (poza pomocniczymi).
 13. Wymiana central pożarowych wraz z osprzętem i zaprogramowaniem wizualizacji dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana dwóch pracujących w obiekcie central sygnalizacji pożaru typu Telsap 20100 na centrale typu Polon 4900 wraz z wymianą elementów liniowych, modernizacją linii istniejących central CSP-01 i CSP-03, a także demontaż i utylizacja starych izotopowych czujek dymu zgodnie z Projektami Wykonawczymi (załącznik nr 2 do SIWZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 3 do SIWZ), oraz Przedmiarami Robót (załącznik nr 1 do SIWZ). W ramach modernizacji linie dozorowe należy pogrupować w taki sposób, aby centrala obejmowała sąsiednie kondygnacje danego budynku. Na liniach dozorowych należy wymienić wszystkie elementy na adresowalne. Linie dozorowe należy przebudować w taki sposób, aby wszystkie elementy mogły zostać zaadresowane. W miejscach, w których należy wykonać połączenie odcinków okablowania (miejsca zabudowy adapterów linii bocznych i izolatorów zwarć) lub podłączenie odgałęzienia pętli dozorowej należy zainstalować puszki PIP. Poszczególne przestrzenie będą nadzorowane za pomocą optycznych detektorów dymu typu DUR-4046. Czujki muszą posiadać wbudowane izolatory zwarć. Zostaną one zainstalowane w gniazdach typu G-40. Ręczne ostrzegacze pożarowe należy zastąpić przyciskami typu ROP-4001M. System należy rozbudować o elementy nadzorujące przedsionki toalet i pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo w pomieszczeniu Central pożarowych (pom. 2.015 w budynku łącznika 1-2) należy zainstalować skrzynkę połączeniową z listwami zaciskowymi zawierającymi 120 par opisanych kolejnymi numerami zacisków. Do jej zacisków należy doprowadzić sygnały z wyjść przekaźnikowych modułu EWS sygnalizujące stan zagrożenia pożarowego poszczególnych stref pożarowych (nr zacisku musi odpowiadać nr strefy pożarowej). Ze skrzynki połączeniowej należy doprowadzić przewód do odpowiednich zacisków skrzynek multiplikacji. Skrzynkę połączeniową należy opisać jako SZAFKA STREF POŻAROWYCH. Centralę K2 obsługującą część kondygnacji Budynku Kliniki zabudowaną w pomieszczeniu central w budynku 19 należy zastąpić centralą CSP-04. Centralę tę należy wpiąć w sieć central pomiędzy centralami CSP-03 i CSP-01 wymieniając równocześnie ich oprogramowanie na aktualną wersję (taką jak w nowozabudowanej centrali). Centrala ta będzie obsługiwała 3, 4, 5 i 6 piętro budynku Kliniki za pomocą następujących pętli dozorowych: - L1 - poziom V (nad wejściem) - poprzednio linie 1 i 5 centrali K2 - L2 - pozostała część poziomu V - poprzednio linie 1 i 5 centrali K2 - L3 - część poziomu VI (nad wejściem) - poprzednio linie 3 i 7 centrali K2 - L4 - pozostała część poziomu VI - poprzednio linie 3 i 7 centrali K2 - L5 - część poziomu VII (nad wejściem) - poprzednio linie 4 i 8 centrali K2 - L6 - pozostała część poziomu VII - poprzednio linie 4 i 8 centrali K2 - L7 - część poziomu VIII(nad wejściem) - poprzednio linie 1 i 2 centrali K3 - L8 - pozostała część poziomu VIII - poprzednio linie 1 i 2 centrali K3 Centralę K3 obsługującą część kondygnacji Budynku Kliniki zabudowaną w pomieszczeniu central w budynku 19 należy zastąpić centralą CSP-05. Centralę tę należy wpiąć w sieć central pomiędzy centralami CSP-04 i CSP-01 wymieniając równocześnie ich oprogramowanie na aktualną wersję (taką jak w nowozabudowanej centrali). Centrala ta będzie obsługiwała 7, 8 i 9 piętro Budynku Kliniki za pomocą następujących pętli dozorowych: - L1 - poziom IX (nad wejściem) - poprzednio linie 2 i 6 centrali K3 - L2 - pozostała część poziomu IX - poprzednio linie 2 i 6 centrali K3 - L3 - część poziomu X (nad wejściem) - poprzednio linie 3 i 7 centrali K3 - L4 - pozostała część poziomu X - poprzednio linie 3 i 7 centrali K3 - L5 - poziom XI - poprzednio linia 8 centrali CSP3 oraz linia 4 centrali K3 oraz łącznik 3-4 oprócz poziomu I: - L6 - łącznik 2-3 poziomy: II, III, IV i V Centrala CSP-01 zabudowana w pomieszczeniu monitoringu obsługuje obecnie jedynie jedną linię obsługującą Budynek Warsztatowy (nr 10). W ramach modernizacji systemu do ww. centrali należy podłączyć linie obsługujące Budynek Techniczny oraz ręczne ostrzegacze pożarowe w budynkach Pralni, Kuchni i Zakładu Utylizacji. Przyjęto następujące przyporządkowanie linii: - L1 - Budynek Warsztatowy (instalacja wykonana) - L2 - Budynek Techniczny (nr 17) - obecnie linia 7 centrali T1 - L3 - Budynek Pralni (nr 8a), Budynek Kuchni (nr 8), i Budynek zakładu W ramach modernizacji istniejącej centrali CSP-03 przewiduje się: Przepięcie linii L8 jako linię nr 5 do centrali CSP-05 zastępującej centralę K3 Podłączenie pozostałej części linii 1 i linii 5 centrali K2 jako linii dozorowej L8 centrali CSP-03. Wszystkie elementy systemu muszą zostać zwizualizowane w systemie Gemos. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do SIWZ: 1) Przedmiary robót: - 01 Wymiana Central Systemu Sygnalizacji Pożaru - Centrala CSP-03, - 02 Wymiana Central Systemu Sygnalizacji Pożaru - Centrala CSP-04, - 03 Wymiana Central Systemu Sygnalizacji Pożaru - Centrala CSP-05, - 04 Wymiana Central Systemu Sygnalizacji Pożaru - Centrala CSP-01, 2) Projekty Wymiany Central Systemu Sygnalizacji Pożaru PW 1.03.2013 - 4.03.2013, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymiana Systemu Sygnalizacji Pożaru ST 1.03.2013 - 4.03.2013
 14. Rozbudowa systemu monitoringu Sądu Rejonowego w Chorzowie OG 35-69/2013
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2 a także w budynku Sądu w Świętochłowicach, przy ul. Pocztowej 20, który obejmuje:
  - dostawę urządzeń i podzespołów niezbędnych do instalacji zgodnych z zatwierdzoną przez Zamawiającego specyfikacją sprzętową;
  - budowę infrastruktury teletechnicznej na terenie budynków Sądu;
  - montaż elementów systemu monitoringu zgodnie z dokumentacją projektową;
  - uruchomienie stanowiska oglądowego;
  - przeprowadzenie testów sprawdzających działanie całego systemu (wraz z konfiguracją obszarów podglądu rejestracji zdarzeń wykonana na stanowisku oglądowym systemu i archiwizacji danych w cyfrowych rejestratorach sygnałów;
  - przeszkolenie użytkowników oraz administratora systemu wizyjnego wg programu zaakceptowanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi konserwacji i eksploatacji dostarczonych urządzeń oraz konfiguracji i zarządzania systemem;
  - przekazanie systemów do eksploatacji;
  - wykonanie dokumentacji powykonawczej (wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami) systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu, w zakresie objętym zamówieniem i zaakceptowanej przez Zamawiającego.
  2. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dokumentację projektową uzupełnioną o zmiany wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz o ewentualne dodatkowe uzgodnienia w zakresie wymagań funkcjonalnych i technicznych dokonane z Zamawiającym a także pozostałe dokumenty niezbędne do stwierdzenia poprawności wykonania instalacji systemu oraz dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. Dokumentacja powykonawcza zawiera:
  a) Stronę tytułową;
  b) Wykaz urządzeń: ilość, dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczególnych urządzeń.
  c) Karty gwarancyjne producenta urządzeń lub ich kserokopie, w tym dla oferowanych rejestratorów cyfrowych, po wykonaniu ich rozbudowy o kolejne elementy wykazane w dokumentacji projektowej- oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta urządzeń o nadal ważnej gwarancji.
  d) Oryginał licencji producenta oprogramowania.
  e) Opis działania systemu.
  f) Wykaz linii kamer TV.
  g) Kartę haseł dostępu.
  h) Karty katalogowe w języku polskim (lub ich tłumaczenia).
  i) Inwentaryzację - rysunek lub rysunki przedstawiające plan rozmieszczenia i połączeń urządzeń CCTV.
  j) Instrukcję obsługi i eksploatacji systemu - wymagania Wykonawcy.
  k) Instrukcje producenta urządzeń.
  l) Kserokopie (lub dane dotyczące) Certyfikatów, Atestów, homologacji (jeżeli jest wymagana) urządzeń, materiałów.
  m) Wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urządzeń i systemu.
  n) Protokół potwierdzający wykonanie zaprogramowania systemu monitorowania CCTV.
  o) Protokoły z badań i pomiarów sprawdzających instalację elektrycznej linii zasilającej oraz urządzeń podlegających ochronie (sprawdzenie stanu izolacji przewodów, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej).
  p) Protokół z badań/testów sprawdzających sprawność działania funkcjonalnego wszystkich urządzeń instalacji CCTV.
  q) Protokół przeszkolenia personelu w zakresie obsługi CCTV.
  r) Datę, nr zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz nazwisko/a i podpis/y osób/y, które opracowywały poszczególne punkty dokumentacji lub wykonywały prace, pomiary i badania, przeprowadzały szkolenie.
  3. Dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim w 1 egz. wydrukowanym oraz 1 egz. w postaci elektronicznej na nośniku trwałym i dostarczona Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego prac.
  4. Stanowisko oglądowe znajdować się będzie w portierni głównej obiektu, do którego doprowadzono sieć wewnętrzną komputerową. Pomieszczenie to pod względem środowiskowym przygotowane zostało przez Zamawiającego do pracy urządzeń elektronicznych. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć je zgodnie z dokumentacją projektową.
  5. Dokładne miejsca montażu punktów kamerowych (przy zachowaniu ilości i wskazanych lokalizacji) zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji projektu.
  6. Urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu winny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą o weryfikacje numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu- w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów.
  7. Urządzenia muszą bezproblemowo współpracować z systemem posiadanym przez Zamawiającego. Rozbudowa systemu monitoringu musi być wykonana i uruchomiona -pod klucz- (tzn. bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń bądź wykonywania dodatkowych prac w celu jego uruchomienia i eksploatacji) i dopasowana do istniejącej infrastruktury i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego. Rozbudowa musi uwzględniać wyświetlanie bieżące, rejestrację i archiwizację zapisów dla wszystkich kamer przez okres co najmniej 30 dni bez pogorszenia pracy istniejących systemów. Wymaganą powierzchnię dyskową, wydajności sprzętu oraz przepustowość mediów transmisyjnych należy określić nie gorszą niż dla parametrów określonych w załączniku nr 2.
  8. Jeżeli do prawidłowej pracy systemu wymagane będą dodatkowe czynności, aktualizacji oprogramowania czy też dostarczenie dodatkowych elementów, Wykonawca musi to przewidzieć i uwzględnić w swojej ofercie.
  9. Wykonanie instalacji winno nastąpić zgodnie ze sztuka budowlaną w sposób umożliwiający właściwe funkcjonowanie systemu. Naprawę zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót Wykonawca zrealizuje na swój koszt i swoim staraniem; koszty robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia- zgodnie z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, prace uciążliwe i hałaśliwe w budynku mogą być wykonywane po godzinach pracy Sądu..
  10. Trasy prowadzenia przewodów należy skoordynować z istniejącymi i wykonanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną instalacją elektryczną, instalacją elektryczną ogólną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu itp. Wykonawca prac ma obowiązek pozostawienia pomieszczeń (korytarzy itp.)w których prowadzone będą instalacje w stanie nie gorszym, niż je zastał przed przystąpieniem do prac.
  11. Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wskazane jest aby Wykonawca obejrzał obiekt i zapoznał się z zakresem niezbędnych prac jakie należy wykonać oraz oszacował we własnym zakresie ilość niezbędnych materiałów montażowych, które będą mu potrzebne do realizacji zamówienia. Wykonawca w tym celu składa w ofercie oświadczenie o zapoznaniu się z istniejącym systemem (potwierdzone przez Zamawiającego).
  12. Odpowiedzialność za działanie zainstalowanego sprzętu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe zaoferowanego sprzętu w języku polskim (jeśli w języku obcym to dodatkowo ich tłumaczenia).
  13. Gwarancja: do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej przepisami bhp, przepisami ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli nie mniejszej niż 36 miesięcznej pisemnej gwarancji licząc od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji obejmują:
  - usuniecie wad uniemożliwiających działanie systemu monitoringu wizyjnego, będącego przedmiotem zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia;
  - usunięcie pozostałych wad w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia;
  - czas na usunięcie wady przedmiotu zamówienia jest liczony od momentu zgłoszenia wady za pośrednictwem faksu, e-maila lub w formie pisemnej, do momentu skutecznego usunięcia wady przedmiotu zamówienia z pisemnym potwierdzeniem tego faktu przez Zamawiającego;
  - jeżeli Wykonawca nie usunie wad w powyższych terminach Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie (podmiotowi) na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji;
  - Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji do okresowego, tj. dwa razy w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, przeglądu wykonanego systemu monitoringu wizyjnego;
  - Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizację oprogramowania usprawniającą pracę systemu monitoringu wizyjnego do końca okresu gwarancji;
  - wykonanie usunięcia wady w okresie gwarancji przedmiotu zamówienia wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego.
  14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej- załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  15. Zamawiający przedstawił w załączniku nr 2 minimalne parametry przedmiotu zamówienia, które spełniałyby założone wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fabrycznie nowych produktów stanowiących przedmiot zamówienia, co najmniej -równoważnych jakościowo-do przedstawionych w zestawieniu parametrów technicznych jako wzorcowych. Przez równoważność rozumie się to, że zaoferowany produkt musi posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe parametry techniczne, konfiguracje i normy na poziomie co najmniej takim jak wzorcowa z zachowaniem pełnej zgodności systemowej. Przy zaoferowaniu innych modeli niż wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność urządzeń zgodna z wzorcowymi. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
  16. Załącznik nr 2 zawiera wytyczne dotyczące minimalnych wymagań, jakie musi spełniać asortyment będący przedmiotem zamówienia. Wykonawca może zaoferować materiały lepszej jakości.
  17. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
  18. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za równoważny zostanie uznany również artykuł posiadający wszystkie wymienione cechy nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego, może posiadać również inne dodatkowe parametry/opcje.
  19. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
  20. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 15. Budowa i rozbudowa systemów sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Pszczynie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Pszczynie, Pszczyna
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu w budynkach Sadu przy ul. Bogedaina 8 i 14 a oraz rozbudowa systemu sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu w budynku Sadu przy ul. Bogedaina 14. 2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa ( załączniki nr 7, 8 do SIWZ) 3. Określone w dokumentacji projektowej parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach technicznych. 4. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB
 16. Rozbudowa sieci elektryczno-logicznej w Inspektoratach ZUS w Wadowicach, ul. Teatralna 3 i Suchej Beskidzkiej, Rynek 12.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, Chrzanów
  Rozbudowa sieci elektryczno-logicznej w Inspektoratach ZUS w Wadowicach,
  ul. Teatralna 3 i Suchej Beskidzkiej, Rynek 12.
  Zakres robót obejmuje: dołożenie 15 punktów elektryczno-logicznych w Inspektoracie ZUS w Suchej Beskidzkiej i dołożenie 45 nowych punktów elektryczno-logicznych w Inspektoracie ZUS w Wadowicach oraz wymianę szaf krosowniczych wraz z przełożeniem istniejących połączeń i wykonaniu dodatkowych tablic rozdzielczych (elektrycznych) wraz z zabezpieczeniami.

  Szczegółowy zakres zamówienia określają specyfikacje techniczne wykonania
  i odbioru robót oraz przedmiary robót.
 17. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu p/poż oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 oraz EI 30
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
  Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu p/poż oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 oraz EI 30
  PONIŻEJ 5 000 000 EURO
  - Pakiet nr 1 - System sygnalizacji pożaru w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13.
  - Pakiet nr 2 - Wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 30 i EI 60.
 18. Dostawa podłogi technicznej z elementami sieci komputerowej i szafy krosowniczej z wyposażeniem, wraz z montażem, do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  Zamawiający: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłogi technicznej z elementami sieci komputerowej i szafy krosowniczej z wyposażeniem, wraz z montażem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz jego zakres określa szczegółowo załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiająca zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem dostawę wszystkich urządzeń i elementów, z których winna być wykonana podłoga techniczna, spełniająca wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1 do SIWZ. 3) Poszczególne elementy, składające się na całość przedmiotu zamówienia, oferowane przez Wykonawcę winny być w pierwszym gatunku, nowe, nie używane i nie regenerowane uprzednio. 4) Miejscem realizacji dostawy i montażu będzie Blok dydaktyczno - hotelowy na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Transport, rozładunek oraz montaż we wskazanym miejscu zapewnia Wykonawca, nieodpłatnie, własnym środkiem transportu. 5) Wykonawca udzieli 36 miesięcznej rękojmi na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia. 6) Termin realizacji zamówienia - 30 dni od dnia podpisania umowy. 7) Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 45432121-8 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych 8) Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy i pisemnym potwierdzeniem odbioru dokonanego przez Zamawiającą lub wskazaną przez Zamawiającą osobę i doręczenia faktury
 19. Wykonanie sieci światłowodowej z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji technicznej pomiędzy budynkami Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  Zamawiający: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci światłowodowej z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji technicznej pomiędzy budynkami Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wykonanie połączenia sieci światłowodowej z wykorzystaniem kanalizacji technicznej pomiędzy budynkiem dydaktyczno - hotelowym (budynek nr 1) a budynkiem administracyjnym (budynek 4); b) wykonanie połączenia sieci światłowodowej z wykorzystaniem kanalizacji technicznej pomiędzy budynkiem dydaktyczno - hotelowym (budynek nr 1) a hotelem nr 1 (budynek nr 2) c) Wykonanie połączenia w oparciu o okablowanie miedziane UTP pomiędzy budynkiem dydaktyczno - hotelowym (budynek nr 1) a budynkiem ambulatorium (budynek nr 5); d) rozbudowa punktów dystrybucyjnych sieci LAN w budynkach 1, 2, 4 w celu podłączenia okablowania światłowodowego i miedzianego do zamontowanych paneli krosowych; e)budowę punktu dystrybucyjnego sieci LAN w budynku nr 5 w celu podłączenia okablowania miedzianego; f) wykonanie tras kablowych do punktów dystrybucyjnych we wszystkich budynkach. g) dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń; h) bezpłatną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym w tym wykonywanie wymaganych przeglądów i pomiarów. Zakres rzeczowy robót wynika z załącznika Nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia. 3. Mając na uwadze, iż Zamawiająca przewidziała rozliczenie ryczałtowe, Wykonawca przed sporządzeniem oferty posiada możliwość dokonania wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty oraz w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektu którego dotyczy udzielane zamówienie, a także zdobycia na swoja własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wykonawca winien potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem o dokonaniu wizji. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać pod numerami telefonu: 34 378 53 18. Wizji można dokonać do dnia poprzedzającego termin składania ofert. 4. Miejscem realizacji zamówienia będzie teren Centralnej Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64. 5. Wykonawca udzieli: 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia oraz - 20 lat gwarancji na okablowanie oraz 5 lat gwarancji na roboty ogólnobudowlane - liczonej od daty odbioru ostatecznego. 6. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającej i doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego.
 20. Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach, Katowice
  Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
  1) Wykonanie instalacji logicznej
  a) dostawa i montaż okablowania, paneli krosowych oraz oprzewodowania,
  b) dostawa i montaż kanałów kablowych,
  c) rozbudowa szaf krosowniczych,
  d) pomiary instalacji.
  2) Wykonanie instalacji elektrycznej
  a) rozbudowa tablic elektrycznych dedykowanych,
  b) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej,
  c) pomiary elektryczne.
  3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiarami.
  4) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, gwarancji systemowej producenta okablowania na sieć wykonaną w kategorii 6 na okres co najmniej 20 lat.
  3. Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest:
  a) Obligatoryjnymi wymaganiami technicznymi - opis wymagań minimum, wytyczne do realizacji rozbudowy sieci strukturalnej - Załącznik nr 2 do umowy,
  b) ofertą złożoną przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do umowy,
  c) szczegółowymi warunkami wykonania przedmiotu umowy - Załącznik nr 3 do umowy.
  4. Rozbudowana sieć winna być wykonana w tej samej technologii, co istniejąca, tj.: w systemie NEXANS, spełniającej następujące wymagania:
  a) okablowanie strukturalne powinno spełniać parametry kat. 6 (klasy E) - zgodnie z normami międzynarodowymi,
  b) ze względu na bezpieczeństwo transmisji danych cały system ma być wykonany w wersji ekranowanej, oparty o kabel kat. 6 - klasy E F/FTP, którego konstrukcja jest opisana w normach międzynarodowych (np.: ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002 lub równoważnej).
  Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; art. 10 ustawy PB stosuje się odpowiednio.
 21. Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach, Katowice
 22. Remont systemu sygnalizacji p.pożarowej w budynku Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu
  Zamawiający: Urząd Skarbowy, Wałbrzych
 23. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 - etap II.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Będzinie, Będzin
 24. Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich
  Zamawiający: Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
 25. Rozbudowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego: Ołówek, Dwudziestolatka, Słowianka i Parawanowiec
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 26. Wykonanie instalacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 27. Rozbudowa okablowania strukturalnego LAN na terenie czterech Składnic Agencji Rezerw Materiałowych wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 28. Rozbudowa i modernizacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną siecią elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 29. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego w związku z zakupem infrastruktury do budowy IP Telefonii w Zakładzie.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, Chrzanów
 30. Roboty budowlane (zamówienie dodatkowe) dotyczące rozbudowy instalacji elektryczno-logicznej sieci komputerowej pod potrzeby telefonii VIP w Oddziale ZUS w Krakowie i podległych Inspektoratach.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, Kraków
 31. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 - etap I
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Będzinie, Będzin
 32. Rozbudowa sieci elektryczno - logicznej w Oddziale ZUS Sosnowiec przy ul. Partyzantów 1.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec, Sosnowiec
 33. Modernizacja systemu wykrywania pożaru w budynku Oddziału ZUS w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku -Białej, Bielsko-Biała
 34. Rozbudowa okablowania strukturalnego sieci LAN w budynkach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz Inspektoratach ZUS w Cieszynie oraz w Żywcu, a także modernizacja okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej dla Sali Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Cieszynie
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku -Białej, Bielsko-Biała
 35. Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach, Katowice
 36. Rozbudowa instalacji elektryczno-logicznej sieci komputerowej pod potrzeby telefonii VIP w Oddziale ZUS w Krakowie i podległych Inspektoratach.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, Kraków
 37. Wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja telewizji dozorowej w I/ZUS Dąbrowa Górnicza.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec, Sosnowiec
 38. Rozbudowa sieci strukturalnej o elementy projektu SWOR w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 23.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Dąbrowa Górnicza
 39. ZP/09/10/2010 Część I- Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego wraz z elementami sieci systemu wspomagania organizacji rozpraw (SWOR) oraz dostawą urządzeń aktywnych niezbędnych do rozbudowy tychże sieci w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie. Część II- Dostawa wraz z montażem urządzeń informatycznych dla systemu wspomagania organizacji rozpraw (SWOR)w Sądzie Rejonowym w Chorzowie w postaci terminali graficznych.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Chorzów
 40. Instalacja sygnalizacji pożaru na I piętrze i wybranych pomieszczeniach parteru - III etap budowy w budynku biurowym Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A. przy Placu Grunwaldzkim 8-10
  Zamawiający: Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach SA, Katowice
 41. Rozbudowa bezprzewodowej sieci komputerowej dla WIEiK, budynek 10-21 Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie.
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
 42. Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki.
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 43. Rozbudowa układu ochrony o telewizję przemysłową na zaporze Tresna w Czernichowie, powiat Żywiec województwo śląskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 44. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w O/ZUS Sosnowiec
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec, Sosnowiec
 45. Wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w jednostce organizacyjnej SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie mieszczącej się przy ul. Karola Miarki 40.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Chorzów
 46. Instalacja sygnalizacji pożaru na VI piętrze - II etap budowy w budynku biurowym Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A. przy Placu Grunwaldzkim 8-10
  Zamawiający: Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach SA, Katowice

Inne osoby dla Wojciechowski Marek Wojciech (136 osób):