Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Michał

w KRS

Michał Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:442 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Głasek Andrzej Czesław, Wojciechowski Marcin, Wojciechowski Stanisław Witold

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Przestrzeni Publicznej M20, Warszawa − KRS 0000565473
 2. Precoptic Co. Wojciechowscy Sp. J., Warszawa − KRS 0000084025
 3. Stowarzyszenie Mieszkańców Miłe Sąsiedztwo, Warszawa − KRS 0000103841

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eig Synergia 8 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000575774

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa mikroskopów
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwana dalej także przedmiotem zamówienia lub sprzętem). Niniejsze postępowanie obejmuje 3 zadania (oferty częściowe): a) zadanie nr 1 – Dostawa mikroskopów stereoskopowych b) zadanie nr 2 – Dostawa mikroskopów studenckich c) zadanie nr 3 – Dostawa mikroskopów asystenckich 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, niemodyfikowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich, b) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38510000-3 – Mikroskopy 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. a) Podział na oferty częściowe (zadania) określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (ofert częściowych), 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy(-om), i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ lit. A pkt 1.
 2. Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na części na rzecz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na następujące części: Część 1 – Inkubator z atmosferą CO2 z wyposażeniem – szt. 1 Część 2 – Zamrażarka niskotemperaturowa – szt. 1 Część 3 – Mikroskop holograficzny – szt. 1 Część 4 – Mikroskop laboratoryjny – szt. 1 Część 5 – Urządzenie do multipleksowej analizy (wykrywania i ilościowego oznaczania) białek/kwasów nukleinowych – szt. 1 Część 6 – Automatyczna płuczka ELISA – szt. 1 Część 7 – Automatyczny licznik komórek – szt. 1 Część 8 – Przecinarka precyzyjna wraz z wyposażeniem – szt. 1 Część 9 – Termomikser – szt. 1 Część 10 – Nanofotometr – szt. 1 Część 11 – Zmywarka laboratoryjna – szt. 1 Część 12 – Zestaw do fokusowania izoelektrycznego w roztworze – szt. 1 Opis przedmiotu zamówienia określają: a) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, b) Projekt umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.
 3. Zestaw dwóch laserów DPSS
  Zamawiający: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu dwóch laserów DPSS (Diode pumped solid state)pracy ciągłej o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 18W. Moce określone dla długości fali 532nm. Lasery powinny być fabrycznie nowe. Lasery będą wykorzystywane do pompowania jednomodowych, stabilizowanych elektronicznie laserów pierścieniowych: barwnikowego oraz tytanowo-szafirowego.
 4. Rozbudowa mikroskopu konfokalnego o dodatkowe linie laserowe
  Zamawiający: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu konfokalnego wraz z przystawką do spektroskopii korelacji fluorescencji o następujące elementy:
  ­ Laser diodowy o długości fali ok. 560 nm,
  ­ Laser diodowy o długości fali ok. 640 nm,
  ­ Sterownik do laserów (3 linie),
  ­ Zestaw elementów optycznych i akcesoriów (boks laserowy, zwierciadła dichroiczne, filtry fluorescencyjne – szczegóły w p. 3.1.1) niezbędnych do włączenia w/w urządzeń do posiadanej przez Zamawiającego aparatury,obejmująca dostawę, w/w elementów do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń na terenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN przy ulicy Kasprzaka 44/52, ich instalację i uruchomienie systemu.
 5. Wykonywanie usług pogwarancyjnych przeglądów okresowych sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Zawierciu, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pogwarancyjnych przeglądów okresowych sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu sukcesywnie przez 12 miesięcy od podpisania umowy zgodnie z wytycznymi w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo-ilościowo-wartościowa łącznie 66 pozycji w 68 pakietach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części zamówienia. W ramach części należy zaoferować wszystkie pozycje wymienione w danej części. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na określoną część.
 6. Dostawa mikroskopu konfokalnego dla IFJ PAN w Krakowie
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do IFJ PAN w Krakowie fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnego w układzie prostym.
 7. DOSTAWA ZESTAWU DO PREPARATYKI PRÓBEK BIOLOGICZNYCH DO SEM, ZESTAWU Z WIELOSTANOWISKOWYM MINERALIZATOREM MIKROFALOWYM Z KONTROLĄ TEMPERATURY ORAZ FLUORESCENCYJNEGO MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO KLASY BADAWCZEJ
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Zadanie Nr 1 Dostawa zestawu do preparatyki próbek biologicznych do SEM (kpl. 1). Zadanie Nr 2 Dostawa zestawu z wielostanowiskowym mineralizatorem mikrofalowym z kontrolą temperatury (kpl. 1). Zadanie Nr 3 Dostawa fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego klasy badawczej (kpl. 1).
 8. Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
  Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej - 20 pakietów
 9. Dostawy różnych produktów do użytku laboratoryjnego i zamkniętego systemu pobrania krwi
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Pakiet 1 - Zamknięty system pojedynczego lub wielokrotnego pobrania krwi żylnej oraz system pobrania krwi włośniczkowe. Pakiet 2 – Różne produkty do użytku laboratoryjnego – możliwość składania ofert na poszczególne pozycje. Poz. 1. Mikroskop laboratoryjny, Poz. 2. wirówka laboratoryjna, Poz. 3. szafa chłodnicza, Poz. 4. System do zagęszczania kału Poz. 5. Zestaw do pobierania materiału do badań na obecność owsika ludzkiego, Poz. 6. Statywy laboratoryjne z tworzywa sztucznego, Poz. 7. Czasomierz elektroniczny do użytku laboratoryjnego, Poz. 8. Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego na wyroby laboratoryjne, Poz. 9. Szkiełka nakrywkowe, Poz. 10. Probówki ze szkła sodowego, okrągłodenne, Poz. 11. Szkiełka podstawowe nieszlifowane, Poz. 12. Kapilary do gazometrii, Poz. 13. Pisaki laboratoryjne wodoodporne, Poz. 14. Pipety automatyczne -stało i zmiennopojemnościowe, Poz. 15. Statyw do pipet HTL i Accumax, Poz. 16. Probówki typu Eppendorf, poj. 1,5 ml, Poz. 17. Probówki typu Eppendorf, poj. 2,0 ml, Poz. 18. Probówki wraz z pasującymi do nich korkami, śr. 12 mm, Poz. 19. Probówki wraz z pasującymi do nich korkami, śr. 14-16 mm, Poz. 20. Bagietki laboratoryjne proste, Poz. 21. Kuwety do spektrofotometrów…- półmikro o poj. 2-2,5 ml, Poz. 22. Kuwety do spektrofotometrów…- makro o poj. 4-4,5 ml, Poz. 23. Mikrokońcówki do pipet o poj. do 10 µl, Poz. 24. Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 µl, Poz. 25. Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 µl, Poz. 26. Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 5000 µl, Poz. 27. Szalki Petriego o śr. min. 90 mm, Poz. 28. Pipeta Pasteura z PE, Poz. 29. Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi, Poz. 30. Torebki z folii PE z zamknięciem strunowym
 10. Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego na potrzeby Katedry Biologii Molekularnej KUL
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu fluorescencyjnego (do mapowania repetytywnego DNA) na potrzeby Katedry Biologii Molekularnej KUL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 11. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Część 1 zamówienia obejmuje dostawę oświetlacza kryminalistycznego w ilości 1 szt. Część 2 zamówienia obejmuje dostawę komory do badań kryminalistycznych z użyciem odczynników DFO/ Ninhydryny w ilości 1 szt. Część 3 zamówienia obejmuje dostawę wirówki laboratoryjnej w ilości 2 szt. Część 4 zamówienia obejmuje dostawę termocyklera DNA w ilości 1 szt. Część 5 zamówienia obejmuje dostawę urządzeń: autoklaw (duży) w ilości 1 szt., oraz autoklaw (mały) w ilości 1 szt. 2.1 Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 1.1-1.5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – wykaz minimalnych parametrów technicznych (odpowiednio dla każdej z części postępowania). 3.Dostawa obejmuje dostawę urządzeń spełniających wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (zał nr 1.1 – 1.5 do SIWZ), wyprodukowanych w roku 2016, posiadających wysoką jakość, będących urządzeniami nowymi fabrycznie zapakowanymi.

 12. Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury medycznej z podziałem na 6 części:
  Cz. 1 Aparat fotograficzny
  Cz. 2 Inkubator CO2
  Cz. 3 Panel
  Cz. 4 Skaler
  Cz. 5 Komora do PCR
  Cz. 6 Zamrażarka niskotemperaturowa.
  Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 2 dotyczące – OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla poszczególnych części postępowania – stanowiące integralną część SIWZ.

 13. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla
  potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w
  załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - ultrasonograf – szt. 1; Pakiet nr 2 - kamera kolorowa do fluorescencji i jasnego pola – szt. 1;
  Pakiet nr 3 - spektrofotometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) – szt. 1; Pakiet nr 4 - spektrofotometr UV-VIS – szt. 1; Pakiet nr 5
  holter ciśnieniowy z funkcją wykrywania migotania przedsionków – szt. 2; Pakiet nr 6 - homogenizator ultradźwiękowy – szt. 1; Pakiet nr 7
  zbiornik na ciekły azot – szt. 1; Pakiet nr 8 - system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy – szt. 1;
 14. DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN-PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W RADZIKOWIE Z PODZIAŁEM NA 17 PAKIETÓW,
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 17 pakietów.

  Pakiet 1- Inkubator mikrobiologiczny- (2 szt.) dla Zakładu Genomiki Funkcjonalnej;
  Pakiet 2- Zestaw do filtracji z pompą próżniową - (1 szt.) dla Zakładu Genomiki Funkcjonalnej;
  Pakiet 3- Wirówka z podgrzewaniem i pompa próżniową (koncentrator próżniowy) 1 szt. Dostawa, instalacja i przeszkolenie -. dla Zakładu Genomiki Funkcjonalnej;
  Pakiet 4- Komora laminarna z poziomym przepływem powietrza -1 szt. Dostawa, uruchomienie, test instalacyjny i przeszkolenie - dla zakładu Genomiki Funkcjonalnej;
  Pakiet 5- Sprzęt laboratoryjny do biologii molekularnej- Wirówka z funkcją wytrząsania dla KCRZG;
  Pakiet 6- Sprzęt laboratoryjny do biologii molekularnej -Zamrażarka szufladowa dla KCRZG;
  Pakiet 7- Licznik ziaren dla KCRZG;
  Pakiet 8- Wagi laboratoryjne 2szt. dla KCRZG;
  Pakiet 9- Termocykler - dla IHAR-PIB w Radzików (Zakład Fitopatologii);
  Pakiet 10 - Stół laminarny (Komora laminarna klasa II). Dostawa, wniesienie, instalacja i przeszkolenie. Utylizacja starego urządzenia - dla O/Młochów;
  Pakiet 11- Mikroskop laboratoryjno-badawczy. Dostawa, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie - dla Z-du w Boninie;
  Pakiet 12- Czytnik płytek do testów ELISA. Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie. - dla z-du w Boninie;
  Pakiet 13- Mikroskop fluorescencyjny dla Oddziału w Bydgoszczy;
  Pakiet 14- Licznik nasion. Dostawa, montaż i przeszkolenie - dla KCRZG;
  Pakiet 15- Wilgotnościomierz do nasion. Dostawa, montaż i przeszkolenie - dla KCRZG;
  Pakiet 16 - Młynek laboratoryjny (śrutownik do nasion). Dostawa, montaż i przeszkolenie - dla KCRZG;
  Pakiet 17- Laboratoryjny wyciąg chemiczny nie wymagający przyłączenia do instalacji wyciągowej. Dostawa, instalacja i szkolenie - dla SPOJPR;


  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2 do SIWZ:

  Dla Pakietu 1- Załącznik nr 2/1 do SIWZ
  Dla Pakietu 2 -Załącznik nr 2/2 do SIWZ
  Dla Pakietu 3- Załącznik nr 2/3 do SIWZ
  Dla Pakietu 4- Załącznik nr 2/4 do SIWZ
  Dla Pakietu 5- Załącznik nr 2/5 do SIWZ
  Dla Pakietu 6- Załącznik nr 2/6 do SIWZ
  Dla Pakietu 7- Załącznik nr 2/7 do SIWZ
  Dla Pakietu 8- Załącznik nr 2/8 do SIWZ
  Dla Pakietu 9 -Załącznik nr 2/9 do SIWZ
  Dla Pakietu 10 -Załącznik nr 2/10 do SIWZ
  Dla Pakietu 11- Załącznik nr 2/11 do SIWZ
  Dla Pakietu 12- Załącznik nr 2/12 do SIWZ
  Dla Pakietu 13- Załącznik nr 2/13 do SIWZ
  Dla Pakietu 14- Załącznik nr 2/14 do SIWZ
  Dla Pakietu 15 - Załącznik nr 2/15 do SIWZ
  Dla Pakietu 16- Załącznik nr 2/16 do SIWZ
  Dla Pakietu 17 - Załącznik nr 2/17 do SIWZ,

  Kod CPV:

  38000000-5 Sprzęt lab. optyczny i precyzyjny z wyjątkiem szklanego,
  38510000-3 Mikroskopy,
  42513200-7 Urządzenia chłodnicze
  51430000-0 Usł. Inst. Sprzętu laboratoryjnego,
  80511000-9 Usł. Szkolenia personalne,

  § 4. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA;

  1). Termin realizacji dostawy dla poszczególnych pakietów:
  2). Miejsce realizacji zamówienia;

  Pakiet 1- do 5 tygodni roboczych (25 dni robocze), od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Zakład Genomiki Funkcjonalnej) -S. Gasparis,
  Pakiet 2- do 4 tygodni roboczych (20 dni robocze), od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Zakład Genomiki Funkcjonalnej)-S. Gasparis,
  Pakiet 3- do 10 tygodni roboczych (50 dni robocze) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Zakład Genomiki Funkcjonalnej) -S. Gasparis;
  Pakiet 4- do 5 tygodni roboczych (25 dni robocze), od daty zawarcia umowy, IHAP-PIB w Radzikowie (Zakład Genomiki Funkcjonalnej) -S. Gasparis,
  Pakiet 5 - do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie ( Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) - M. Boczkowska,
  Pakiet 6 - do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) - M. Boczkowska,
  Pakiet 7 - do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) - M. Boczkowska,
  Pakiet 8 - do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) - M. Boczkowska,
  Pakiet 9 - do 3 tygodni (21 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Zakład Fitopatologii);
  Pakiet 10- do 3 tygodni (21 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB O/Młochów- J. Śliwka,
  Pakiet 11- do 8 tygodni (56 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB, Z-d w Boninie,
  Pakiet 12- do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB, Z-d w Boninie,
  Pakiet 13- do 8 tygodni (56 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB, O/Bydgoszcz, - G. Gryń,
  Pakiet 14- do 8 tygodni (56 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) - G. Gryziak,
  Pakiet 15- do 8 tygodni (56 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych - G. Gryziak,
  Pakiet 16 - do 8 tygodni (56 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie - dla KCRZG;
  Pakiet 17- 10 tygodni (70 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie, - dla SPOJPR;
 15. WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W KATOWICACH
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego
  dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 29 Pakietów. Szczegółowy opis
  przedmiotu zamówienia wraz z kodami CPV Zamawiający zawarł w zał. nr 4 do SIWZ.
 16. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego
  ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot
  zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do
  niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - urządzenie do pomiaru ciśnienia parcjalnego w tkance – szt. 1;
  Pakiet nr 2 - komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – szt. 2; Pakiet nr 3 - mieszadło
  mechaniczne – szt. 1; Pakiet nr 4 - łaźnia cyrkulacyjna chłodząco-grzejna – szt. 1; Pakiet nr 5 -
  zestaw plastikowych i szklanych elementów eksploatacyjnych do aspiratora próżniowego;
  Pakiet nr 6 - mikroskop odwrócony do hodowli komórkowych – szt. 1; Pakiet nr 7 -
  termocykler Real Time PCR – szt. 1; Pakiet nr 8 - przyrząd do symultanicznego pomiaru
  ciśnienia na obu ramionach z funkcją wyznaczania indeksu kostkowo-ramiennego – szt. 1;
 17. Dostawa i instalacja wielofunkcyjnego mikroskopu do badań dokumentów i mikrośladów
  Zamawiający: Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna, Kraków
  Dostawa i instalacja fabrycznie nowego wielofunkcyjnego mikroskopu do badań dokumentów i mikrośladów
 18. Dostawa oraz instalacja mikroskopów
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oraz instalacja mikroskopów o parametrach zgodnych ze Specyfikacją asortymentowo-cenową oraz Specyfikacją techniczną stanowiących załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów: Pakiet nr 1: Mikroskop typ 1 (1 szt.) Pakiet nr 2: Mikroskop typ 2 (5 szt.) Mikroskop typ 3 (1 szt.) Pakiet nr 3: Mikroskop typ 4 (1 szt.) Pakiet nr 4: Mikroskop typ 5 (24 szt.) Mikroskop typ 6 (2 szt.) Mikroskop typ 7 (6 szt.) Pakiet nr 5: Mikroskop typ 8 (1 szt.) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, bezpośrednio do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy (nazwa i adres zostanie podana przed podpisaniem umowy). Wykonawca bierze odpowiedzialność za pełne i kompletne dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz za jego zainstalowanie..
 19. Dostawa i instalacja przenośnego oświetlacza kryminalistycznego wraz z kamerą do wizualizacji w zakresie UV, VIS i IR
  Zamawiający: Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna, Kraków
  Dostawa i instalacja przenośnego oświetlacza kryminalistycznego wraz z kamerą do wizualizacji w zakresie UV, VIS i IR
 20. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŁODZI.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6 lub odział w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 26 ( dot. części III) - pracownia wskazana przez Zamawiającego wraz z wniesieniem oraz instalacją urządzenia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W cenie przedmiotu zamówienia zawarte są: - koszty związane z dostawą, - przeszkolenie pracowników, - montaż, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy, - dostarczenie instrukcji w języku polskim. Dostawa odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ ( Opis przedmiotu zamówienia).Wymagany okres gwarancji - min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego - chyba, że z opisu przedmiotu zamówienia wynika inny okres. Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju. Przedmiot zamówienia został podzielony na VII części i jest szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
 21. Dostawa urządzeń oraz materiałów optycznych i opto-mechanicznych dla Wydziału Fizyki PW
  Zamawiający: Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki, Warszawa
 22. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 23. ZP/80/2016 - Dostawa systemu analizy mikroskopowej ze zintegrowaną bazą obrazów dla Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka w Zakładzie Genetyki Instytutu CZMP w Łodzi
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 24. Dostawę mikroskopu badawczego z oprzyrządowaniem dla Centrum Nauk Bilogiczno-Chmicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii, Warszawa
 25. Dostawa urządzenia do sprawdzania autentyczności dokumentów na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice
  Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocław
 26. Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą CCD i stolikiem grzewczo-chłodzącym, znak sprawy: DZP-271-13/16
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
 27. DOSTAWA , INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ DO BADANIA BETONU CEMENTOWEGO
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 28. Dostawa mikroskopu świetlnego z kontrastem Nomarskiego z wyposażeniem - KC-zp.272-572/15
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 29. Dostawa 2 sztuk mikroskopów polaryzacyjnych dla WGGiOŚ KC-zp.272-607/15
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 30. Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 3 pakiety. AD.272.2.11.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 31. DOSTAWA MIKROSKOPU BADAWCZEGO FLUORESCENCYJNEGO, KOMORY LAMINARNEJ II KLASY BEZPIECZEŃSTWA
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 32. Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 33. dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mieszczącego się przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
 34. Rozbudowa 3 szt. mikroskopów do oznaczania charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie będących na wyposażeniu następujących Wydziałów Technologii GDDKiA: Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Poznaniu, Oddział w Lublinie, wraz z dostawą do każdego rozbudowanego zestawu, 1 szt. mikroskopu stereoskopowego warsztatowego
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Warszawa
 35. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Opole
 36. Dostawa oświetlaczy kryminalistycznych
  Zamawiający: Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji, Warszawa
 37. Dostawa laserowego źródła światła do mikroskopu Nikon E600 z wyposażeniem konfokalnym C1
  Zamawiający: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków
 38. Dostawa mikroskopu z wyposażeniem oraz mikrotomu dla Zakładu Patomorfologii
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
 39. Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologii i Biotechnologii w ramach projektu pn.: Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Biologii i Biotechnologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii pod kątem badań substancji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 40. Dostawa cyfrowej stacji kontroli dokumentów (specjalistycznego urządzenia do badania autentyczności dokumentów)
  Zamawiający: Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji, Warszawa
 41. Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Genetycznej WIHiE w Warszawie
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa
 42. Zakup i instalacja badawczego mikroskopu biologicznego wraz z oprogramowaniem do analizy obrazu
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce
 43. Dostawę i instalację stacji graficznej dla mikro - makroskopów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 44. dostawa odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 45. Dostawa mikroskopów - MEDREH (DP/2310/39/15)
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
 46. Dostawa sprzętu do konserwacji w ramach realizacji zadania pn. Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa
 47. Dostawa wraz z montażem mikroskopów badawczych oraz dodatkowego doposażenia do posiadanej już aparatury naukowo-badawczej IB PAN
  Zamawiający: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 48. TA/ZP-20/2015 dostawa mikroskopów optycznych
  Zamawiający: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 49. DOSTAWA WYPOSAŻENIA LASEROWEGO UKŁADU BADAWCZEGO
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 50. ZZ-271-34-D-PN/2015 - Zakup oprogramowania Imaris na rzecz działań około komercjalizacyjnych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 51. Dostawa specjalistycznego, fabrycznie nowego sprzętu optycznego na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 52. EZP.272.6.2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 53. Dostawa oprogramowań do projektu Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich. Oznaczenie sprawy: OZ/D/165/TB/14.
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 54. Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 55. Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Innowacyjno - Naukowego Centrum Badań Rolniczych - INCBR w Puławach.
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 56. Przeglądy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 57. Dostawa mikroskopu biologiczno-laboratoryjnego wyposażonego w system do dokumentacji cyfrowej
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 58. Dostawa badawczego mikroskopu odwróconego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/574/2014)
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 59. Przetarg nieograniczony nr WB-37/CENT-15W/14 na sprzedaż i dostawę WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW EKOLOGII MOLEKULARNEJ
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, Warszawa
 60. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 61. dostawa 1 szt. mikroskopu polaryzacyjnego dla WGGiOŚ - KC-zp.272-695/14
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 62. Dostawa mikroskopu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 63. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 64. Dostawa specjalistycznego, fabrycznie nowego sprzętu optycznego na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 65. Dostawa mikroskopu stereoskopowego z fluorescencją i statywem do światła przechodzącego
  Zamawiający: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków
 66. rozbudowa posiadanego mikroskopu NIKON Eclipse E-600 o system epi fluorescencji o mocy 200W i system kontrastu fazowego dla Zakładu Biologii i Ekologii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 67. dostawa mikroskopu stereoskopowego NIKON SMZ 18 z mikroskopową kolorową kamerą cyfrową
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 68. Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego wraz z osprzętem.
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
 69. Zakup wraz z dostawą i montażem stanowiska do rejestracji preparatów histologicznych i makroskopowych.
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 70. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 71. Dostawa mikroskopów
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 72. Dostawa mikroskopu stereoskopowego z kompatybilnym wyposażeniem - kamerą oraz przenośną stacją roboczą.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych, Wrocław
 73. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 74. Dostawa przecinarki tarczowej do precyzyjnego przecinania próbek metalowych przeznaczonych do obserwacji w TEM, oznaczenie sprawy WIM/ZP/9/2014
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
 75. Specjalistyczna komora przeznaczona do ujawniania śladów daktyloskopijnych metodą cyjanoakrylową na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - znak sprawy: ZP-2-A/CLKP/2014/Z3
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 76. Dostawa 10 szt. mikroskopów biologiczno-laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
 77. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 78. Zakup aparatury i sprzętu na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 79. Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 80. wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu lasera nanosekundowego Nd:YAG z oscylatorem parametrycznym i wyposażeniem, dla MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/88/2014
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 81. ZP/40/2014 - Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu CZMP
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 82. dostawa mikroskopu metalograficznego do badań w świetle odbitym dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 83. Dostawa 1 sztuki mikroskopu stereoskopowego dla WGGiOŚ
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 84. DOSTAWA MIKROSKOPU
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 85. spr. nr 340/WMW/SGGW/2013 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 86. dostawa 1 szt mikroskopu polaryzacyjnego - KC-zp.272-845/13
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 87. DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO W RAMACH ROZBUDOWY LABORATORIUM BADAWCZEGO MIKOTOKSYN O PRACOWNIĘ HODOWLI KOMÓRKOWYCH I TESTÓW TOKSYCZNOŚCI ETAP 2.
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 88. Dostawa i montaż mikroskopów
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 89. Dostawa mikroskopu do katodoluminescencji z oprogramowaniem i osprzętem
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 90. DOSTAWA MIKROSKOPU POLARYZACYJNEGO DO BADAŃ PRZEMIAN FAZOWYCH Z WYPOSAŻENIEM
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 91. Dostawa zestawu badawczego do separacji i dokumentowania ziaren cyrkonu i innych minerałów obejmujący mikroskop polaryzacyjny do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym wyposażony w zmotoryzowany stolik oraz dwóch mikroskopów stereoskopowych, wraz z akcesoriami, oprogramowaniem i szkoleniem dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 92. Dostawa zestawu do badania autentyczności dokumentów
  Zamawiający: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Kraków
 93. Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 94. Dostawa elementów wyposażenia laserowego mikroskopu konfokalnego Nikon Ti-E/A1 R Si
  Zamawiający: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 95. Dostawa badawczego mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem do dokumentacji badań dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii, Warszawa
 96. Dostawa mikroskopów w ramach Projektu Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
 97. Przetarg nieograniczony nr WB-37/NOVOMED-07W/13 na mikroskopy binokularowe, mikroskop trinokularowy i mikroskopy biologiczne.
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, Warszawa
 98. ELEMENTY LASEROWEGO UKŁADU EKSPERYMENTALNEGO
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 99. DOSTAWA URZĄDZENIA DO BADANIA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE
  Zamawiający: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Szczecin
 100. Dostawa i montaż aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 101. Mikroskop optyczny z kontrastem Nomarskiego - dostawa i uruchomienie
  Zamawiający: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

Inne osoby dla Wojciechowski Michał (55 osób):