Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Wiesław Andrzej

w KRS

Wiesław Andrzej Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiesław
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chrostek Dariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aqua-gas Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000067941

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa rur PE i kształtek oraz armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rur PE, kształtek i innych elementów sieci wodociągowej wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do SIWZ
 2. Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., Łęczna
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz. Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy większej ilości materiałów niż ilość wskazana w załączniku nr 1, o wartości do 30% ceny umownej. Zakres zamawianych w ramach opcji materiałów nie może wykraczać poza materiały opisane w formularzu ofertowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu
 3. Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bychawie
  Zamawiający: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bychawie z dostawą i rozładunkiem we wskazanym miejscu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 (formularz cenowy) do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny posiadać niezbędne aprobaty techniczne, karty katalogowe, atesty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na plac budowy na terenie gminy Bychawa, wskazany przez zamawiającego.
 4. Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej na ul. Bogdanowicza - Obrońców Pokoju w Łęcznej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., Łęczna
  Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej na ul. Bogdanowicza - Obrońców Pokoju w Łęcznej
 5. Dostawa fabrycznie nowej zgrzewarki doczołowej do łączenia rur PE wraz z osprzętem oraz agregatu prądotwórczego z elektronicznym systemem stabilizacji napięcia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Krasnystaw
  Wymagania techniczne:
  1. Zgrzewarka doczołowa hydrauliczna, manualna do łączenia rur i kształtek z PE w zakresie średnic Ø 40 do Ø 160 mm:
  a)Zasilacz hydrauliczny:
  -zasilanie wszystkich komponentów maszyny z jednego źródła,
  -czytelne wskaźniki ciśnienia w układzie hydraulicznym - elektroniczny oraz tradycyjny manometr,
  -wskaźnik temperatury z elektronicznym sterowaniem temperatury płyty grzewczej,
  -wskaźnik pomiaru poziomu oleju,
  -wbudowany zegar (czas wygrzewania, czas studzenia),
  - sterowanie wszystkimi komponentami maszyny i całym procesem zgrzewania możliwe z jednego centralnego panelu.
  b)Sanie maszyny:
  -nachylenie uchwytów mocujących 45 stopni,
  -uchwyty uchylane do góry bądź zdejmowane zupełnie,
  -szybkozłącza do przewodów hydraulicznych umieszczone w sposób pozwalający bezpieczne podłączenie (osłonięte),
  -wskaźnik przesuwu sań maszyn,
  -mechanizm przesuwający płytę grzewczą,
  -środkowy uchwyt ruchomy pozwalający na zgrzewanie kształtek,
  -wkłady redukcyjne 40 - 160 mm,
  -podpory ułatwiające proces zgrzewania - 6 szt.
  c)Strug:
  -strug z napędem elektrycznym,
  -przeniesienie napędu - przekładania ślimakowa,
  -zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.
  d)Płyta grzewcza:
  -powłoka PTFE,
  -czytelny termometr wbudowany w płytę grzewczą,
  -skrzynka transportowa na płytę grzewczą i strug.
  e)Namiot osłonowy do zgrzewania rur:
  -służący do zabezpieczenia miejsca wykonywania zgrzewów przed warunkami atmosferycznymi, umożliwiający uniezależnienie się od dużej wilgotności powietrza, mgły deszczu, wiatru, niskich i wysokich temperatur.
  f)Wyposażenie dodatkowe:
  -obcinaki do rur PE w zakresie średnic Ø 40 - 160,
  -chusteczki czyszczące łączenia rur i płytę grzewczą - 20 opakowań.
  2.Agregat prądotwórczy z elektronicznym systemem stabilizacji napięcia, wystarczający do zasilenia zgrzewarki wraz z osprzętem.
  3.Wymagana dokumentacja:
  -świadectwo kalibracji do zgrzewarek,
  -instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim do wszystkich urządzeń,
  -katalog części zamiennych (jeżeli występuje).
  4.Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy przedmiotu zamówienia do jego uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego (min. 4) w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń.
  Materiały do szkolenia (rury, kształtki, złączki itp.) Wykonawca dostarczy we własnym zakresie.
  5.Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy. Dostarczony będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: 22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3 ponosi Wykonawca.
  6.Okres gwarancji jakości i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia - minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Czas realizacji reklamacji/naprawy w okresie gwarancyjnym - maksymalnie 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
  7.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień -
  Kod CPV: 42664100-9 - Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych
  31122000-7 - Jednostki prądotwórcze.
 6. Dostawa rur i armatury do budowy sieci wodociągowej w osiedlu Kompozytorów w Krasnymstawie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur i armatury do budowy sieci wodociągowej w osiedlu Kompozytorów w Krasnymstawie.
  Oferowane rury i armatura objęte przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe.
  Towar dostarczony będzie na ryzyko wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości.
  Koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego: 22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3 ponosi wykonawca.
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ określający ilość zamawianych materiałów.
  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień -
  Kod CPV:42131160-5 hydranty, 42131230-7 zawory zasuwowe, 44163100-1 rury, 44470000-5 wyroby z żeliwa.
 7. dostawa materiałów budowlanych
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne "Pegimek" Sp. z o.o., Świdnik
  dostawa materiałów budowlanych do budowy parkingu wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i kanalizacją deszczową wg następujących części:
  Część I - materiały do budowy sieci kanalizacji deszczowej (rury kanalizacyjne, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, studzienka kanalizacyjna)
  Część II - materiały do budowy ogrodzenia (wyroby klinkierowe, system ogrodzeniowy panelowy)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne zamawianych materiałów zawiera załącznik nr 2 do siwz
 8. Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej na ul. Górniczej - Piłsudskiego i ul. Piłsudskiego-Targowej-Al. Jana Pawła II w Łęcznej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., Łęczna
  Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej na ul. Górniczej - Piłsudskiego i ul. Piłsudskiego-Targowej-Al. Jana Pawła II w Łęcznej
 9. Dostawa materiałów z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej we wsi Witaniów.
  Zamawiający: Gmina Łęczna, Łęczna
  1.Przedmiotem umowy jest Dostawa materiałów z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej we wsi Witaniów w następujących ilościach i asortymencie: 1)Króciec żel. kołn. FF fi 80 L=400mm - 11 szt. 2)Zwężka żel. kołn. fi 150 fi 100 - 1 szt. 3)Kolano stopowe żel. kołn. fi 80 - 11 szt. 4)Hydrant p.poż. fi 80 nadziemny - 11 szt. 5)Rura PE fi 90 min. dwuwarstwowa PN10 - 60 mb 6)Rura PE fi 160 min. dwuwarstwowa PN10 - 160 mb 7)Rura PE fi 110 min. dwuwarstwowa PN10 - 4992 mb 8)Łuk segm.fi 30 fi PE fi 110 min. dwuwarstwowy - 11 szt. 9)Łuk segm.fi 90 fi PE fi 110 min. dwuwarstwowy - 19 szt. 10)Łuk segm.fi 60 fi PE fi 110 min. dwuwarstwowy - 6 szt. 11)Łuk segm.fi 15 fi PE fi 110 min. dwuwarstwowy - 14 szt. 12)Trójnik żel. kołn. fi 100 fi 80 fi 100 - 11 szt. 13)Trójnik żel. kołn.zintegr. z zasuwami fi 100 fi 100 fi 100 - 1 szt. 14)Pokrętło do poz. 13 - 1 szt. 15)Złącze R-R na rurę PE PVC fi 110 fi 110 z zabezpieczeniem przed przesunięciem - 1 szt. 16)Złącze R-R na rurę PE PVC fi 160 fi 160 z zabezpieczeniem przed przesunięciem - 1 szt. 17)Złącze R-K na rurę PE fi 160 z zabezp. przed przesunięciem - 1 szt. 18)Złącze R-K na rurę PE fi 110 z zabezp. przed przesunięciem - 5 szt. 19)Zasuwa fi 100 kołnierzowa PN10 - 3 szt. 20)Obudowa teleskopowa do poz. 19 - 3 szt. 21)Zasuwa fi 80 kołnierzowa PN10 - 11 szt. 22)Obudowa teleskopowa do poz. 21 - 11 szt. 23)Skrzynka do zasuw żeliwna - 47 szt. 24)Obruki betonowe do j.w. - 47 szt. 25)Słupki betonowe - 47 szt. 26)Tabliczki inform.-domiarowe - 47 szt. 27)Tuleja PE 100 fi 90+ kołnierz st. ocynk. fi 80 PN10 - 6 kpl. 28)Tuleja PE 100 fi 110+ kołnierz st. ocynk. fi 100 PN10 - 28 kpl. 29)Tuleja PE 100 fi 160+ kołnierz st. ocynk. fi 150 PN10 - 1 kpl. 30)Opaska do nawiercania na rurę PE fi 110 - 33 szt. 31)Zasuwka do przyłącza domowego - 33 szt. 32)Obudowa teleskopowa do poz.31 - 33 szt. 33)Złączka do zasuwki do przyłącza dom. na rurę PE fi 40 z poz.31 - 33 szt. 34)Kołnierz ślepy żel. fi 80 - 1 szt. 35)Kołnierz ślepy żel. fi 100 - 1 szt. 36)Uszczelki płaskie fi 100 - 31 szt. 37)Uszczelki płaskie fi 80 - 44 szt. 38)Mufa PVC fi 110 + uszczelki - 1 kpl. 39)Mufa PVC fi 160 + uszczelki - 1 kpl. 40)Śruby M20x90 + nakrętki+podkładki (st. ocynk.) - 48 kpl. 41)Śruby M20x80 + nakrętki+podkładki (st. ocynk.) - 48 kpl. 42)Śruby M20x100 + nakrętki+podkładki (st. ocynk.) - 48 kpl. 43)Śruby M16x70 + nakrętki+podkładki (st. ocynk.) - 160 szt. 44)Śruby M16x80 + nakrętki+podkładki (st. ocynk.) - 64 szt. 45)Kręgi betonowe śr. wewn. 1400 H=1000 - 2 szt. 46)Płyta przykrywcza z otworem fi 600 - 2 szt. 47)Właz żel. 40T (zamykany) fi 600 - 1 szt. 2.Dostarczone materiały muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 1)Miękko uszczelniająca zasuwa kołnierzowa klinowa musi posiadać gładki i wolny przelot z klinem z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z nakrętką klina z mosiądzu o małej zawartości cynku o przewymiarowanej długości gwintu, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu oring z elastomeru osadzonymi w materiale odpornym na korozję, podkładki ślizgowe wrzeciona powinny być wykonane z materiału zapewniającego niskotarciowe jego ułożyskowanie. 2)Kształtki żeliwne kołnierzowe, połączeniowe w tym złącza R-K, R-R, opaski do nawiercania oraz zasuwy kołnierzowe muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego powleczonego powłoką antykorozyjną wykonaną metodą fluidyzacyjnego spiekania powłok epoksydowych. Zestaw trzech zasuw kołnierzowych zintegrowanych w trójniku i osadzonych w jednym korpusie musi odpowiadać ww parametrom. 3)Hydrant p.poż. musi charakteryzować się: a)Posiadaniem dwóch nasad fi 75, b)Korpus górny, korpus dolny, grzyb oraz kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego, c)Samoczynne całkowite odwodnienie z chwila odcięcia wody, d)Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, e)Uszczelnienie wrzeciona uszczelka typu oring, f)Elementy odcinające zamykające (grzyb) całkowicie zawulkanizowane EPDM, g)Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez konieczności prowadzenia prac ziemnych, h)Hydrant ppoż. powinien posiadać pole herbowe, i)Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej o grubości min. 250 mikronów dodatkowo zabezpieczona przed promieniowaniem UV- kolor czerwony j)Wysokość hydrantu ppoż. (1250mm, 1500mm, 1800mm) musi mieć możliwość umieszczenia go w wykopach o różnych głębokościach. 4)Dwudzielna opaska do nawiercania, musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego powleczonego powłoką antykorozyjną wykonaną metodą fluidyzacyjnego spiekania powłok, połączona czterema śrubami ze stali nierdzewnej i posiadać uszczelki obejmujące wewnętrzną powierzchnię przylegania do rury medialnej, - gwint do zasuwy domowej musi wynosić 2 cale 5)Zasuwki do przyłączy domowych muszą być wykonane - korpus z żywicy poliamidowej na którym znajduje się integralne złącze do mocowania obudowy teleskopowej, z gładkim przelotem i muszą być wyposażone : a)w profilowany gumowy klin posiadający nawulkanizowaną powłokę elastomerową, b)we wrzeciono ze stali nierdzewnej bez otworu na przetyczkę do mocowania obudowy, c)w złącze gwintowe pozwalające na zastosowanie wymiennych złączek do rur PE o różnych średnicach, d)gwint przyłączeniowy zasuwki domowej do opaski musi wynosić 2 cale, 6)Rury i łuki PE muszą posiadać podwyższone parametry odporności na skutki zarysowań oraz naciski punktowe i mogą być układane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej metodami tradycyjnymi, wykonane w technologii min. dwuwarstwowej z warstwą ochronną z zewnątrz rury, warstwa środkowa jest wykonana z PE100, wszystkie warstwy są połączone ze sobą molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie, szereg wymiarowy SDR11, kolor granatowy. 7)Parametry rur musza być udokumentowane poprzez wyniki badań: a)test karbu, Metoda badań zgodna z PN-EN ISO 13479, Wynik w testach typu - 5000 godzin b)test FNCT, Metoda badań zgodna z ISO 16770.3, Wynik w testach typu - 3300 godzin c)test nacisku punktowego wg dr Hessela, Wynik w testach typu - 8760 godzin. 8)Wszystkie wymiary geometryczne rur i łuków PE oraz techniki ich montażu i łączenia musza być takie same, jak w przypadku standardowych rur polietylenowych PE100 a ich stosowanie nie może spowodować żadnych dodatkowych utrudnień dla wykonawców i zmian kryteriów odbioru wykonanego rurociągu. Procedury zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego rur i łuków min. dwuwarstwowych muszą być takie same jak w przypadku standartowych rur i łuków PE100. 9)Zamawiane materiały z których wykonana będzie sieć wodociągowa (zaprojektowana do pracy pod standardowym ciśnieniem PN10) muszą posiadać (dotyczy kształtek żeliwnych kołnierzowych, połączeniowych w tym złączy R-K, R-R, opasek do nawiercania, zasuw kołnierzowych, rur, hydrantów ppoż.) : a)Atest PZH, b)Deklarację zgodności z PN, c)Karty katalogowe, d)Certyfikat ISO, e)Certyfikat CE (dotyczy hydrantów ppoż.), f)Ubezpieczenie OC za produkt (dotyczy hydrantów ppoż., armatury), g)Certyfikat CNBOPPoż. Józefów (dotyczy hydrantów ppoż.). 3. Certyfikat GSK nadający znak jakości RAL (dotyczy kształtek żeliwnych kołnierzowych, połączeniowych w tym złączy R-K, R-R, opasek do nawiercania, zasuw kołnierzowych). 4. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 5. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.

Inne osoby dla Wojciechowski Wiesław Andrzej (132 osoby):