Kogo reprezentuje osoba

Wójcikowski Marek Czesław

w KRS

Marek Czesław Wójcikowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Czesław
Nazwisko:Wójcikowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:500 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ugniewska Beata Emilia, Ugniewski Marek Michał, Wójcikowska Emilia, Wójcikowski Czesław Stefan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barzowski Tomasz Henryk, Lenarcik Janusz, Lewczuk Henryk Marian, Mianowany Anna, Olszewska Anna, Ugniewska Beata Emilia, Ugniewski Marek Michał, Wójcikowski Czesław Stefan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ugniewska Beata Emilia, Ugniewski Marek Michał, Wójcikowska Emilia, Wójcikowski Czesław Stefan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biomaxima S.A., Lublin − KRS 0000313349
 2. Bm Inwestor Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000292642
 3. Cormay Poland S.A., Warszawa − KRS 0000114301
 4. Emapol - Invest Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000415108

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bio-farm Sp. Z O.O. W Lublinie, Lublin − KRS 0000035900
 2. Biomaxima Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000129845
 3. Emapol Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000065822
 4. Emapol-hurt S.A., Gdańsk − KRS 0000004157
 5. Polab Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000166454
 6. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Emapol Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000000582
 7. Wilbo S.A., Gdynia − KRS 0000064401

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa odczynników dla Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego
  Zamawiający: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą, Częstochowa
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej Specyfikacji części zamówienia - Zadania od 1 do 20.
  2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie Zadanie lub Zadania.
  3 Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć poszczególne Zadania od nr 1 do nr 20 opisujące asortyment i ilości na okres 24 miesięcy, stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji.
  4.Podane ilości są szacunkowym (wstępnym) zapotrzebowaniem na czas trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Ostateczna ilość będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności diagnostycznej Zamawiającego w okresie trwania umowy.
  Przedmiot zamówienia w zakresie:
  1. Zadania nr 1 dotyczy dostawy Odczynników do oznaczania parametrów koagulologicznych w materiale biologicznym wraz z kalibratorami oraz materiałem kontrolnym, z przeglądem technicznym Koagulometru CC-3003
  2. Zadania nr 2 dotyczy dostawy Odczynników do oznaczania parametrów hematologicznych w materiale biologicznym wraz z materiałem kontrolnym oraz z przeglądem technicznym analizatora Cobas Micros 60 OTB
  3. Zadania nr 3 dotyczy dostawy Odczynników do oznaczania parametrów biochemicznych w materiale biologicznym wraz z wzorcami i kalibratorami oraz materiałem kontrolnym, z przeglądem technicznym analizatora BS 200
  4. Zadania nr 4 dotyczy dostawy Testów do analityki ogólnej
  5. Zadania nr 5 dotyczy dostawy Barwników i odczynników do analityki ogólnej
  6. Zadania nr 6 dotyczy dostawy Drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
  7. Zadania nr 7 dotyczy dostawy Odczynników do immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego stołowego, wieloparametrowego, w pełni automatycznego oraz zestawu komputerowego z drukarką
  8. Zadania nr 8 dotyczy Drobnego sprzętu laboratoryjnego
  9. Zadania nr 9 dotyczy dostawy Odczynników do pomiaru hemoglobiny glikowanej i mikroalbuminurii przy użyciu aparatu NycoCard Reader II
  10. Zadania nr 10 dotyczy dostawy Krążków antybiogramowych
  11. Zadania nr 11 dotyczy dostawy Krążków mykogramowych
  12. Zadania nr 12 dotyczy dostawy Diagnostycznych Testów krążkowych i paskowych
  13. Zadania nr 13 dotyczy dostawy Gotowych podłoży bakteriologicznych do hodowli, identyfikacji (płytki) oraz szczepów wzorcowych
  14. Zadania nr 14 dotyczy dostawy Testów, podłoży bakteriologicznych na płytkach, w probówkach i krążków do oznaczania mechanizmów oporności
  15. Zadania nr 15 dotyczy dostawy Testów do oznaczania identyfikacji, lekowrażliwości grzybów i patogenów układu moczowego
  16. Zadania nr 16 dotyczy dostawy Testów biochemicznych i odczynników do identyfikacji bakteriologicznej wraz z dzierżawą densytometru z programem komputerowym do odczytu testów
  17. Zadania nr 17 dotyczy dostawy Podłoży chromogennych i transportowych
  18. Zadania nr 18 dotyczy dostawy Pasków z gradientem stężeń do oznaczania lekowrażliwości
  19. Zadania nr 19 dotyczy dostawy Testów lateksowych do identyfikacji bakteriologicznej
  20. Zadania nr 20 dotyczy dostawy Testów do diagnostyki chorób infekcyjnych metodą Elisa
  ( borelioza, lamblie ) z dzierżawą płuczki
  Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców.
  Oferowane odczynniki i elementy zużywalne, które są wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski.
 2. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. nr sprawy 10 / 10 PN / 2014
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
  Pakiet nr 1 Odczynniki do analizatora Cobas Integra, Cobas 6 000 i Coasys +C
  Pakiet nr 2 Odczynniki do analizatora hematologicznego CELL-DYN Ruby
  Pakiet nr 3 Odczynniki do Analizatora Hematologicznego 18 parametrowego Beckman Coulter A CT Diff
  Pakiet nr 4 Odczynniki do Analizatora równowagi kwasowo-zasadowej COBAS 121b
  Pakiet nr 5 Odczynniki do analizatora białek SEBIA
  Pakiet nr 6 Międzynarodowa kontrola jakości
  Pakiet nr 7 Odczynniki i sprzęt do serologii grup krwi
  Pakiet nr 8 Odczynniki diagnostyczne do analityki ogólnej
  Pakiet nr 9 Barwniki, odczynniki pomocnicze
  Pakiet nr 10 Odczynniki diagnostyczne do oznaczania kwasów żółciowych
  Pakiet nr 11 Odczynniki - utrwalacz
  Pakiet nr 12 Odczynniki chemiczne
  Pakiet nr 13 Odczynnik do badań histopatologicznych
  Pakiet nr 14 Środek do łączenia próbek histologicznych
  Pakiet nr 15 Odczynniki i barwniki do badań histopatologicznych
  Pakiet nr 16 Odczynniki do barwienia preparatów metodą PAPANICOLAU
  Pakiet nr 17 Odczynnik do badań cytochemicznych
  Pakiet nr 18 Odczynniki do badań histopatologicznych - barwienie TRICHROM
  Pakiet nr 19 Testy alergologiczne
  Pakiet nr 20 Testy naskórkowe
  Pakiet nr 21 Odczynniki do analizatora CARDIAC READER
  Pakiet nr 22 Odczynniki do oznaczania HBA 1c do aparatu NYCO CARD
  Pakiet nr 23 Odczynniki do oznaczania mikroalbumin do aparatu Hemo Cue
  Pakiet nr 24 Mikrokuwety do glukometru HemoCue 201 +
  Pakiet nr 25 Kapilary do gazometrii szklane do aparatu cobas b121
  Pakiet nr 26 Zestaw do preparatyki nasienia
  Pakiet nr 27 Odczynniki lateksowe do identyfikacji serologicznej bakterii, surowice do aglutynacji szkiełkowej
  Pakiet nr 28 Odczynniki do badań immunofluorymetrycznych do aparatu mini Vidas.
  Pakiet nr 29 Szybkie testy diagnostyczne
  Pakiet nr 30 Testy ELISA I
  Pakiet nr 31 Testy ELISA II
  Pakiet nr 32 Testy ELISA III
  Pakiet nr 33 Podłoża transportowo-wzrostowe
  Pakiet nr 34 Krążki diagnostyczne
  Pakiet nr 35 Podłoża do systemu BacT/Alert
  Pakiet nr 36 Krążki do badania wrażliwości na antybiotyki i szczepy wzorcowe
  Pakiet nr 37 Testy paskowe do badania MIC
  Pakiet nr 38 Testy do wykrywania wybranych antygenów bakteryjnych I
  Pakiet nr 39 Testy do wykrywania wybranych antygenów bakteryjnych II
  Pakiet nr 40 Testy do badania lekowrażliwości - MIC
  Pakiet nr 41 Odczynniki do diagnostyki grzybów i Trichomonas vaginalis
  Pakiet nr 42 Testy ureazowe
  Pakiet nr 43 Odczynniki do systemu identyfikacyjnego i badania lekowrażliwości Vitek 2 Compact oraz odczynniki bakteriologiczne kompatybilne z systemem
 3. Dostawa podłóż do hodowli, pasków do identyfikacji, testów i innego sprzętu dodatkowego do pracowni mikrobiologii szpitalnego laboratorium SP ZOZ Siemiatycze.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siemiatycze
  Dostawa odczynników laboratoryjnych łącznie w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo ilościowo - cenowych stosowanie do sukcesywnych zgłoszonych potrzeb(zamówień) Zamawiającego, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWIZ 1-7 stanowiących integralna jej część, a następnie integralną część umowy dostawy..
 4. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno - Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno - Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 5. ZP/82/2013 - dostawa odczynników i podłoży dla Instytutu CZMP
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
  Dostawa odczynników i podłoży dla Instytutu CZMP
 6. Dostawa odczynników
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, Godziesze Małe
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.
  Każda ze wskazanych od numeru 1 do numeru 13 części zamówienia określana będzie mianem Zadania i opisana jest szczegółowo w formularzu cenowym - załącznik nr 2.
 7. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  Zamawiający: Akademia Pomorska, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku (w przewidywanych ilościach). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych odczynników chemicznych do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy oraz odbiór opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych) po zużytych odczynnikach na koszt Wykonawcy lub pokrycie usług kurierskich, związanych ze zwrotem opakowań do siedziby Wykonawcy. część 1 Dostawa odczynników nieorganicznych część 2 Dostawa odczynników organicznych część 3 Dostawa odczynników dla Instytutu Nauk o Zdrowiu część 4 Dostawa odczynników związanych z promieniowaniem część 5 Dostawa agarów część 6 Dostawa odczynników specjalistycznych.
 8. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PODŁOŻY, ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I DIAGNOSTYKI IMMUNOSEROLOGICZNEJ CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW DO IDENTYFIKACJI I BADANIA LEKOOPORNOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podłoży, odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki immunoserologicznej chorób zakaźnych oraz odczynników do identyfikacji i badania lekooporności drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym w ilościach, asortymencie i o parametrach wg załącznika nr 1 i 2 do SIWZ. Ilość pakietów - 8.
 9. Dostawa odczynników laboratoryjnych (nr sprawy 5/CRE/2013)
  Zamawiający: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Warszawa
  Dostawa odczynników laboratoryjnych w 8 częściach
 10. dostawa testów do diagnostyki klinicznej
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Łódź
  1)Pakiet A: Testy diagnostyczne i kontrolne do analiz mikrobiologicznych
  - wskaźniki biologiczne
  2)Pakiet B: Testy diagnostyczne i kontrolne do analiz mikrobiologicznych
  - wskaźniki chemiczne
  3)Pakiet C: Testy diagnostyczne i kontrolne do analiz mikrobiologicznych
  - testy biochemiczne
  4)Pakiet D: Testy diagnostyczne i kontrolne do analiz mikrobiologicznych
  - zestawy do warunków beztlenowych
  5)Pakiet E: Testy diagnostyczne i kontrolne do analiz mikrobiologicznych
  - surowice do identyfikacji Escherichia coli 0157
  6)Pakiet F: Testy diagnostyczne i kontrolne do analiz mikrobiologicznych
  - immunoenzymatyczne cząstki Escherichia coli 0157
 11. Dostawa odczynników, podłoży i testów bakteriologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca, Wodzisław Śląski
  Dostawa odczynników, podłoży i testów bakteriologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do niej.
 12. Dostawy odczynników, krwi zwierzęcej, laboratoryjnych wyrobów szklanych i diagnostycznych oraz dzierżawa urządzeń
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przedmiot zamówienia obejmuje 45 zadań Kod CPV 33.69.65.00-0, 33.69.63.00-0, 33.79.30.00-5, 33.14.15.80-9, 33.12.41.30-5, PA02-0

  zad.1 - sprzęt laboratoryjny 1 x użytku - 33793000-5
  zad.2 - odczynniki dla histopatologii - 33124000-5
  zad.3 - szkło laboratoryjne - 33793000-1
  zad.4 - suplement do podłoża - 33696300-8
  zad.5 - odczynniki chemiczne - 33696300-8
  zad.6 - odczynniki do barwienia hematologicznego - 33696500-5
  zad.7 - test na krew utajoną i inne- 33124130-5
  zad.8 - test lateksowy E.coli - 33124130-5
  zad.9 - testy ureazowe - 33124130-5
  zad.10 - test gronkowcowy - 33124130-5
  zad.11 - odczynniki do barwienia preparatów mikrobiologicznych - 33696500-0
  zad.12a - podłoża bakteriologiczne na płytkach - 33696900-0
  zad.12b - dzierżawa mikroskopu i chłodni - PA02-0
  zad.13a - krążki diagnostyczne - 33696500-0
  zad.13b - dzierżawa cieplarki laboratoryjnej - PA02-0
  zad.14 - E testy - 33124130-5
  zad.15 - krew zwierzęca - 33141580-9
  zad.16 - podłoża bakteriologiczne - 33696500-0
  zad.17 - podłoże Lowenstein-Jenssen z zielenią malachitową - 33124130-5
  zad.18 - probówki Lowenstein-Jenssen Medium - 33192500-7
  zad.19 - odczynniki do systemu Bactec 9050 - 33696500-0
  zad.20 - podłoża bakteriologiczne - 33696500-0
  zad.21 - szczepy wzorcowe - 33696500-0
  zad.22 - probówki do posiewu gruźlicy - 33793000-5
  zad.23 - ezy plastikowe - 33124130-5
  zad.24 - krwinki wzorcowe - 33696500-0
  zad.25 - odczynniki do serologii - 33696500-0
  zad.26 - szybkie testy diagnostyczne - 33124130-5
  zad.27 - sterylne fiolki do przechowyw. szczepów wzorcowych w stanie zamrożenia - 33192500-7
  zad.28a - system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopochodnych - 33124110-9
  zad.28b - dzierżawa wstrząsarki (worteksu) - PA02-0
  zad.29 - test Elisa do wykrywania Ag Giardia lamblia w kale - 33124130-5
  zad.30 - systemy do manualnej identyfikacji biochemicznej - 33124110-9
  zad.31 - różne - 33124130-5
  zad.32 - probówki szklane mikrobiologiczne - 33793000-5
  zad.33 - test lateksowy - 33124130-5
  zad.34 - odczynniki i mikrokarty do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej firmy DiaHem - 33124130-5
  zad.35 - odczynniki cytologiczne - 33696500-0
  zad.36 - test do oznaczania kiły - 33124130-5
  zad.37a - testy paskowe Western-Blot do oceny zakażeń z grupy TORCH oraz Borrelia- 33124130-5
  zad.37b - dzierżawa sprzętu do wykonywania testów Western blot - PA02-0
  zad.38 - odczynniki do oznaczania łańcuchów lekkich - 33696500-0
  zad.39 - immunoenzymatyczne szybkie testy kasetkowe do wykrywania Clostridium difficile- 33124130-5
  zad.40 - paski na mocz - 33696500-0
  zad.41a - dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania ilościowych testów ELISA - 33696300-5
  zad.41b - dzierżawa analizatora do wykonywania badań metodą ELISA- PA02-0
  zad.42 - sprzęt laboratoryjny 1 x użytku - 33793000-5
  zad.43 - szkło laboratoryjne - 33793000-1
  zad.44 - płytki do oznaczania grup krwi - 33696500-0
  zad.45 - sporal A- 33696500-0
 13. Dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych, podłoży i testów do badan mikrobiologicznych wraz z dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
  Dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych, podłoży i testów do badan mikrobiologicznych wraz z dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot dla Specjalistcznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach Nr 1-15 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 1-15 określa Załącznik Nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 do SIWZ. Sprawa: AE/ZP-27-111/12
 14. W-5 ZP/22/2012 - dostawa wyrobów laboratoryjnych i rękawic jednorazowych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
  <br/>Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów laboratoryjnych i rękawic jednorazowych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci:
  <br/>Część I - Instytut Podstaw Chemii Żywności
  <br/>Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br/>Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br/>Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br/>Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br/>Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br/>Pakiet Nr 6 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br/>Pakiet Nr 7 - Inny asortyment
  <br/>Pakiet Nr 8 - Akcesoria laboratoryjne
  <br/>Część II - Instytut Biochemii Technicznej
  <br/>Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br/>Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br/>Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br/>Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br/>Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br/>Pakiet Nr 6 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br/>Pakiet Nr 7 - Wyroby ze stali nierdzewnej
  <br/>Pakiet Nr 8 - Rękawice jednorazowe
  <br/>Pakiet Nr 9 - Worki do sterylizacji odpadów
  <br/>Pakiet Nr 10 - Smar silikonowy
  <br/>Pakiet Nr 11 - Płytki 96 dołkowe i pokrywki do fluorescencji
  <br/>Pakiet Nr 12 - Szczotki
  <br/>Pakiet Nr 13 - Wyroby plastikowe do hodowli
  <br/>Pakiet Nr 14 - Wyroby plastikowe do hodowli
  <br/>Pakiet Nr 15 - Waga analityczna
  <br/>Część III - Instytut Chemicznej Technologii Żywności
  <br/>Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br/>Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br/>Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br/>Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br/>Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br/>Pakiet Nr 6 - Fiolka ND i nakrętka
  <br/>Pakiet Nr 7 - Inny asortyment
  <br/>Część IV - Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
  <br/>Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br/>Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br/>Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br/>Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br/>Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br/>Pakiet Nr 6 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br/>Pakiet Nr 7 - Anaerogen, anaerostat
  <br/>Pakiet Nr 8 - Butelki do hodowli; pipety serologiczne pasterowskie, sterylne; płytki 96-dołkowe
  <br/>Pakiet Nr 9 - Cryobank
  <br/>Pakiet Nr 10 - Filtry
  <br/>Pakiet Nr 11 - Autotransformator, czasze grzejne
  <br/>Pakiet Nr 12 - Wąż gumowy, wąż silikonowy
  <br/>Pakiet Nr 13 - Worki do autoklawu; worki do sterylizacji odpadów, worki do stomachera z filtrem
  <br/>Pakiet Nr 14 - Gruszki i pompki do pipet
  <br/>Pakiet Nr 15 - Wialki, korki
  <br/>Pakiet Nr 16 - Klej silikonowy, przedłużacze
  <br/>Pakiet Nr 17 - Fartuchy jednorazowe
  <br/>Część V - Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii na potrzeby projektu Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej.
  <br/>Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br/>Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br/>Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br/>Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br/>Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br/>Pakiet Nr 6 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br/>Pakiet Nr 7 - Akcesoria do hodowli beztlenowych
  <br/>Pakiet Nr 8 - Węże do pompek perystaltycznych Verder Scientific
  <br/>Pakiet Nr 9 - Cryobank
  <br/>Pakiet Nr 10 - Filtry
  <br/>Pakiet Nr 11 - Akcesoria do chromatografu jonowego Metrohm
  <br/>Pakiet Nr 12 - Akcesoria do chromatografii gazowej
  <br/>Pakiet Nr 13 - Akcesoria do systemu Biolog
  <br/>Pakiet Nr 14 - Inny asortyment
  <br/>Pakiet Nr 15 - Rękawice diagnostyczne
  <br/>Pakiet Nr 16 - Olejek imersyjny do mikroskopii
  <br/>Pakiet Nr 17 - Fartuchy laboratoryjne
  <br/>Pakiet Nr 18 - Akcesoria do stacji pipetującej epMotion
  <br/>Pakiet Nr 19 - Rotametr gazowy
  <br/>Pakiet Nr 20 - Tlenomierz przenośny
  <br/>Pakiet Nr 21 - Porcelana
  <br/>Pakiet Nr 22 - Wąż silikonowy, zaciski
  <br/>Pakiet Nr 23 - Worki do autoklawu
  <br/>Pakiet Nr 24 - Septy
 15. Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi, drobnego sprzętu laboratoryjnego, podłóż mikrobiologicznych gotowych, testów, odczynników, kalibratorów kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą sprzętu przystosowanego do wykonywania tych badań.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi, drobnego sprzętu laboratoryjnego, podłóż mikrobiologicznych gotowych, testów, odczynników, kalibratorów kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą sprzętu przystosowanego do wykonywania tych badań. Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Szpital w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62 lub Szpital w Ludwikowie, zgodnie z miejscem wskazanym w zamówieniu. Zamawiający wymaga, by oferowany towar spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrany pakiet/pakiety. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrany pakiet/ pakiety.
 16. Przetarg nieograniczony nr M-54/2012 na dostawę art.mikrobiologicznych
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
  Przetarg nieograniczony nr 54/2012 Na dostawę art.mikrobiologicznych
 17. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Dostawa odczynników laboratoryjnych podzielona na 9 pakietów
 18. Dostawa odczynników bakteriologicznych
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
  Dostawa odczynników bakteriologicznych o wartości poniżej 200 000 euro
 19. dostawa testów, surowic, odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ( realizowana na zamówienie w terminie do 20 dni) testów, surowic, odczynników do badań laboratoryjnych do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w Rozdziale X SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamóienia obejmuje 12 pakietów.
 20. Dostawa odczynników dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii. Znak sprawy ZP/25/2012
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Głogów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 10 części, zwanych dalej Pakietami. Zamawiający w postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na pełny, dowolnie wybrany Pakiet. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 1 SIWZ, Formularzu cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej)
 21. DLG/267/12 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla potrzeb laboratorium mikrobiologii i analityki oraz dzierżawa kołyski laboratoryjnej wraz z zakupem testów i dzierżawa analizatora bakteriologicznego wraz z zakupem testów.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu, Opole
 22. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Jarosław
 23. Dostawa produktów do wykonywania badań mikrobiologicznych
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 24. DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ ODCZYNNIKÓW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 25. DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH, BAKTERIOLOGICZNYCH, SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO TYCH BADAŃ.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
 26. Dostawa odczynników, testów i materiałów oraz dzierżawa aparatury na potrzeby laboratorium medycznego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 27. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 28. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 29. Zakup i dostawa leków, środków opatrunkowych oraz drobnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ząbki
 30. dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego wg formularza cenowego nr 24/2012
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 31. Dostawy testów diagnostycznych wraz z dzierżawą automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości oraz dostawy podłóż wraz z dzierżawą analizatora do wczesnego wykrywania bakterii i grzybów we krwi i płynach ustrojowych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 15 części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 32. ZP/141/2012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 11 pakietach
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 33. Zakup odczynników chemicznych, płytek ALOA, speedisków i kolumienek SPE oraz krążków z antybiotykami dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Kielce
 34. Dostawa odczynników oraz innych materiałów laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (II).
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 35. dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Przeworsk
 36. Dostawa odczynników do Pracowni Mikrobiologii. Znak sprawy: SZP/380/32/2012
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 37. Dostawa testów, podłoży mikrobiologicznych i surowic.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, Radom
 38. Dostawa odczynników do bezpośredniego liczenia bakterii w mleku surowym w oparciu o cytometrię przepływową z aparatem Bentley IBC 100; pożywki chromogennej do identyfikacji Salmonella spp.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 39. Dostawa odczynników na potrzeby Instytutu Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 40. sukcesywna dostawa odczynników do mikrobiologii i innych
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, Zawiercie
 41. dostawa: podłoży mikrobiologicznych, zestawów do wymazów
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, Zamość
 42. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W LESZNIE
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Leszno
 43. Dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie odczynników chemicznych i wzorców, filtrów, sączków, bibuły, papierków wskaźnikowych, podłóż mikrobiologicznych, testów do diagnostyki, testów i odczynnika do Vidas
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 44. Dostawa Odczynników
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, Ciechanów
 45. zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 46. Dostawa odczynników Nr 34/DZP/2012
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
 47. Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
 48. Dostawy odczynników. Znak sprawy ZP-PN/101/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 49. IHiT/P/67/2012 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych, odczynników do sekwencjonowania, odczynników do diagnostyki bakteriologicznej oraz odczynników i materiałów zużywalnych do aparatów FACS Canto i FACS Calibur, ATB Expression, Easy Mag, Automacs (zadania 1-27)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 50. dostawy podłóż do hodowli drobnoustrojów, testów do identyfikacji bakterii, krążków do antybiogramów, pasków z gradientem stężeń, szybkich testów na wykrywanie toksyn Clostridium difficile w kale oraz Rotawirusów i Adenowirusów, odczynnik do oznaczania glukozy, odczynników i części zużywalnych oraz serwis do aparatu AVL.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
 51. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
 52. Dostawy odczynników do SPSZOZ. Znak sprawy ZP-PN/100/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 53. Dostawa odczynników laboratoryjnych (do badania krwi) do działalności dydaktycznej dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: DZP/CM/242/3-124/ZP/12
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 54. DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, Białystok
 55. Dostawa odczynników, krążków do lekowrażliwości i identyfikacji, sprzętu jednorazowego do diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 56. dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie podłóż mikrobiologicznych, odczynników chemicznych i wzorców, akcesoriów do spektrometrów
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 57. Dostawa podłoży, odczynników laboratoryjnych i sporali.
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK, Gdynia
 58. zakup i dostawy testów i odczynników dla Zakładu Mikrobiologii.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 59. dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium Analiz Lekarskich - znak sprawy ZP/5/2012r..
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie, Łódź
 60. Dostawy testów, zestawów, podłóż do diagnostyki mikrobiologicznej oraz podłóż do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 61. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy
 62. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 63. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 64. Dostawa odczynników laboratoryjnych do działalności dydaktycznej dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: DZP/CM/242/3-116/ZP/12
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 65. Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego.
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
 66. Dzierżawa analizatora do immunochemii oraz zakup drobnego sprzętu i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn
 67. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 68. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 69. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 70. Dostawa produktów mikrobiologicznych . Zamówienie zostało podzielone na pakiety 1-33. Przetarg nieograniczony poniżej 130 000 euro.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 71. Dostawa podłoży mikrobiologicznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 72. Dostawa odczynników dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu, ul. Krasińskiego 3.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu, Żywiec
 73. SZP 3820 - 25/12 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza, Choroszcz
 74. Dostawę wyrobów medycznych j. uż. Sprawa znak: ZP.3520/32/12
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 75. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 76. Dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologicznej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 77. Dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 19 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 78. Przetarg na dostawę odczynników i wzorców chemicznych , podłóż bakteriologicznych, testów bakteriologicznych, lateksów,surowici krążków.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Skierniewice
 79. Dostawa artykułów do diagnostyki mikrobiologicznej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile, Piła
 80. DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIEW OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 81. DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 82. Zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jedn. użytku, materiałów medycznych - laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 83. Zakup i dostawa odczynników i testów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce
 84. Dostawa odczynników dla Laboratorium Kliniki Dermatologii oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu HMS PLUS służącego do monitorowania stężenia poziomu heparyny we krwi dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego WAM-CSW w Łodzi z podziałem na 13 pakietów-PN/356/ZP/D/2012
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 85. Przetarg nieograniczony nr 33/n/do/2012 r..
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Stargard Szczeciński
 86. SPZOZ/odczynniki/08/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Białostocka
 87. Dostawa odczynników
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, Godziesze Małe
 88. dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku- powtórka.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 89. Dostawa podłoży mikrobiologicznych, krążków, testów identyfikacyjnych oraz paneli i odczynników do aparatu Autoscan 4
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nysa
 90. dostawa produktów leczniczych, znak zp/30/2011
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku, Puck
 91. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ORAZ CZYTNIKÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 92. Dzierżawa analizatorów oraz dostawa odczyników do badań laboratoryjnych SPZOZ Lubliniec.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
 93. Sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 94. Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ( liczba zadań - 17 pakietów ) - znak sprawy NZP/08/12.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ostrów Wielkopolski
 95. Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz pojemników do zastosowań ogólnolaboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 96. dostawa odczynników, testów i podłoży bakteriologicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
  Zamawiający: Brzeskie Centrum Medyczne, Brzeg
 97. IHiT/P/49/2012 - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów do oznaczania markerów wirusologicznych (zadania 1-15).
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 98. Dostawa odczynników i testów do diagnostyki laboratoryjnej
  Zamawiający: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Milicz
 99. dostawa odczynników laboratoryjnych, leków, środków dezynfekcyjnych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
 100. Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i testów dla Centralnego Laboratorium do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 29/12
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 101. dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Mikrobiologii oraz Serologii Transfuzjologicznej SPZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok

Inne osoby dla Wójcikowski (55 osób):