Kogo reprezentuje osoba

Wojtkowiak Barbara

w KRS

Barbara Wojtkowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Wojtkowiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bigaj Antoni Feliks, Brauckhoff Heiko, Duszyński Zenon Michał, Grutering Heinrich, Haurand Hartwig, Jasiek Adam, Kelbsch Peter, Kołosowski Jerzy, Kynast Peter, Leszczyński Krzysztof, Lipka Helmut Otto, Mindikowski Andrzej, Muszka Piotr Jacek, Pampus Meder Matthias Eberhard, Peske Alexander, Sobacka Violetta, Spinder Manfred, Staniec Sławomir Paweł, Szymanowicz Tomasz, Vennemann Kurt, Weidemann Harald, Werner Andreas, Żuchliński Robert Bernard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wolski Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ascar Sp. Z O.O., Poczesna − KRS 0000151279
 2. Ewa Polska Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000154349
 3. Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000070835
 4. Odlewnicza Izba Gospodarcza, Kraków − KRS 0000149572
 5. Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia, Bydgoszcz − KRS 0000056656
 6. Salmada Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000697755
 7. Stanmot Sp. Z O.O., Poczesna − KRS 0000147113
 8. Stanmot Sp. Z O.O. Zornica Spółka Komandytowa, Poczesna − KRS 0000194663
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic, Kozielec − KRS 0000304393
 10. Zakład Produkcyjno-usługowy Eko-partner Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000196973

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Pesa Holding Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000420982
 2. Pesa Maintenance Amp; Service Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000394871
 3. Pesa Real Estate Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000479492
 4. Pesa Rental Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000438320
 5. Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A., Bydgoszcz − KRS 0000036552
 6. Proinvestica Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000730976
 7. Proinvestica Sp. Z O.O. Nieruchomości Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000732105
 8. Salmada Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bydgoszcz − KRS 0000698219
 9. Zakład Mechaniczny Skraw-mech Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000063484
 10. Zakład Produkcyjno-remontowy Rem-suw Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000196243
 11. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000067499

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Dostawa klocków hamulcowych DO-320 B do taboru serii EN-94
  Zamawiający: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa klocków hamulcowych żeliwnych DO-320B z dylatacjami do taboru serii EN-94.
  Zamawiający przewiduje roczną wielkość zamówienia na 10 200 sztuk klocków hamulcowych.
  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z charakterystyką zawartą w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji wydanym przez Urząd Transportu Kolejowego oraz wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1024:2006
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca z każdą dostawą dostarczał certyfikat jakości klocków.
  Wykonawcy winni posiadać na przedmiot zamówienia Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu kolejowego wydane przez Urząd Transportu Kolejowego lub Głównego Inspektora Kolejnictwa. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w/w dokumentu.
  Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Spółki: ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
  Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Jednorazowa dostawa powinna wynosić około 850 sztuk klocków.
  Rozliczenie następować będzie po każdorazowej dostawie klocków hamulcowych, potwierdzonej przez strony w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
  Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw.
  Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
  Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji, minimum 12 miesięcy licząc od dnia zamontowania klocków hamulcowych w układ hamulcowy pojazdu szynowego
 2. sukcesywna dostawa klocków hamulcowych D0-320B do taboru serii EN-94
  Zamawiający: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę żeliwnych klocków hamulcowych D0-320B z dylatacjami do taboru serii EN-94.
  2 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z charakterystyką zawartą w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji wydanym przez Urząd Transportu Kolejowego oraz wymaganiami zawartymi w normie PN-EN10204.
  3. Zamawiający przewiduje roczną wielkość zamówienia na 10 200 sztuk klocków hamulcowych D0 320B.
  4. Podane potrzeby roczne stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na klocki hamulcowe w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych klocków hamulcowych uzależnionej od rzeczywistych potrzeb.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do każdej partii dostawy dołączyć certyfikat jakości klocków oraz świadectwo wystawione przez Urząd Transportu Kolejowego dopuszczające klocki do stosowania w taborze kolejowym.
  6. Klocki dostarczane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby spółki WKD : ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
  7. Klocki dostarczane będą sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Jednorazowa dostawa powinna wynosić ok. 850 sztuk klocków.
  8. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
  9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.
 3. Sukcesywna dostawa klocków hamulcowych D0-320 B do taboru serii EN-94
  Zamawiający: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i sukcesywna dostawa klocków hamulcowych D0-320 B do taboru serii EN-94.
  2. Zamawiający ustala łączną wielkość roczną zamówienia na 10 200 sztuk żeliwnych klocków hamulcowych D0-320 B z dylatacjami do taboru serii EN-94.
  3. Klocki dostarczane będą tylko wraz z certyfikatem jakości klocków, atestem wystawionym przez Urząd Transportu Kolejowego dopuszczającym klocki do stosowania w taborze kolejowym lub świadectwem Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.
  4. Klocki hamulcowe dostarczane będą transportem Wykonawcy nieodpłatnie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.: siedziby Spółki: ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
  5. Klocki hamulcowe dostarczane będą sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Jednorazowa dostawa powinna wynosić około 850 sztuk klocków.
  6. Rozliczenie następować będzie po każdorazowej dostawie klocków hamulcowych, potwierdzonej przez strony w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
  7. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw.
  8. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
  9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Inne osoby dla Wojtkowiak (248 osób):