Kogo reprezentuje osoba

Wojtkowiak Leszek

w KRS

Leszek Wojtkowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Leszek
Nazwisko:Wojtkowiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:16 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pituła Rafał

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzelak Tadeusz, Tafelski Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ogórkiewicz Jacek Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aggio Amd Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000645482
 2. Biuro Consult Karczmarz Kwiatkowski Sp. J., Warszawa − KRS 0000015157
 3. Bohamet S.A., Ciele − KRS 0000471258
 4. Chs Operator S.A., Warszawa − KRS 0000158474
 5. Dn Liberta Kuskowska Hetmaniuk Sp. J., Koszalin − KRS 0000831216
 6. Farsel Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000703146
 7. Fb Millton Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000361606
 8. Lbm Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000000793

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alef Poland Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000623722
 2. Allians Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000151380
 3. Erg S.A., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000085389
 4. G-energy S.A., Warszawa − KRS 0000380413
 5. Kujawsko-pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Im. Dionizego Woźnego, Lipniki − KRS 0000119358
 6. Liktor Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000308686
 7. Ogm Recykler Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000204504
 8. Raport Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000006931
 9. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Maktronik S.A., Warszawa − KRS 0000071632
 10. Wkt Warszawski Klaster Technologiczny Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000612716

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Zakup, dostawa, wniesienie oraz montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wniesienie oraz montaż mebli do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Montaż obejmuje rozpakowanie, wniesienie, zamontowanie, i przekazanie mebli do użytkowania bezpośrednim odbiorcom: Dla zadania 1: Instytut Prawa Al. Racławickie 14 20-950, pokoje: C 716 A, C 706 (Biurko pełnowymiarowe- 1 szt., Fotel biurowy obrotowy 1 szt. Krzesło konferencyjne 10 szt. Regał biurowy 4 szt. Stół konferencyjny 1 szt.) Dla zadania 2: Dział Administracji Obiektami Al. Racławickie 14 20-950 (Kanapa jednoosobowa 68 szt., Podłokietniki do kanap 13 szt., Stolik kwadratowy wykonany z pianki ciętej 10 szt., Szafa i zlewozmywak do zabudowy wnękowej 1 szt.) Dla zadania 3: Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Al. Racławickie 14 20-950, pokój: C 324 A (Krzesło biurowe 1 szt.) Dla zadania 4: Katedra Podstaw Informatyki Al. Racławickie 14 20-950 (Fotel biurowy 5 szt.) Dla zadania 5: Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej Al. Racławickie 14 20-950 (Wykonanie półek). 1. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów w zakresie wykonania mebli, dokonania dokładnego pomiaru, uzgodnienia kolorów płyt meblowych i/lub tapicerek. 3. W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy w szczególności: 1) Zapewnienia terminu gwarancji: dla zadania 1,3,4 oraz 5: minimum 24 miesięcy, dla zadania 2: minimum 36 miesięcy liczonego od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy tj. od dnia przekazania mebli do eksploatacji. 2) Zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez uprawniony i autoryzowany podmiot serwisowy. Wymagane jest wskazanie w Formularzu oferowanych parametrów technicznych (Załącznik nr 1 do SIWZ) danych teleadresowych (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail) firmy serwisowej świadczącej usługi gwarancyjne. 3) Zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia, który nie może być dłuższy niż 2 dni od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu mebli. 4) Dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i spełniającego wymagania norm
  technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich. 5) Podpisania bezusterkowych protokołów zdawczo-odbiorczych, które będą potwierdzały terminowe i należyte wykonanie umowy dostawy, wniesienie i montaż mebli. 6) Wystawienia i doręczenia faktur Zamawiającemu zgodnie z danymi zawartymi w SIWZ. Podstawą zapłaty będą poprawnie wystawione i doręczone faktury z załączonymi bezusterkowymi protokołami zdawczo-odbiorczymi, podpisanymi przez obie strony. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur dla każdego miejsca dostawy oddzielnie. 7) Dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia kart gwarancyjnych oraz ich parafowania i ostemplowania przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą rozliczeniową jest waluta inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów w postaci: certyfikatów, atestów, zaświadczeń, których Zamawiający wymagał w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie przedłoży wyżej wymienionych dokumentów lub też przedłożone certyfikaty, atesty, zaświadczenia nie będą potwierdzały wymagań Zamawiającego zawartych w Formularzu oferowanych parametrów technicznych – załączniku nr 1 do SIWZ będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 2. Zakup, dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach hostelu
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Zakup, dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach hostelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest odpowiedniej dokumentacji postępowania.
 3. Zakup, dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach hostelu.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Zakup, dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach hostelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do siwz. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany zgodnie z załączoną dokumentacją/projektem mebli.
 4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem, montażem, złożeniem (skręceniem) i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem, montażem, złożeniem (skręceniem) i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie.
 5. Dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia
  Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia
  CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
  mebli biurowych na wyposażenie gabinetów dyrektorów i sekretariatu;
  CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
  foteli i krzeseł gabinetowych na wyposażenie gabinetów dyrektorów i sekretariatu;
  CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
  foteli biurowych w liczbie 70 sztuk
  CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA
  mebli pracowniczych
 6. Dostawa mebli biurowych dla Izby Skarbowej w Kielcach
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Kielcach, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do siedziby Izby Skarbowej w Kielcach oraz wskazanych urzędów skarbowych województwa świętokrzyskiego. 2. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie, rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wniesienie, montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz uprzątnięcie odpadów i opakowań. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem miejsca dostawy zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: 1)część 1 obejmuje dostawę szaf aktowych metalowych; 2)część 2 obejmuje dostawę mebli tapicerowanych; 3)część 3 obejmuje dostawę pozostałych mebli biurowych. 5. Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad oraz muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, w tym we wzorze umowy. 6. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia przeznaczonego dla Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, w celu zapoznania się z obiektem oraz dokonania dokładnych pomiarów pomieszczeń. 7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi próbki materiałów (m.in. płyty meblowej, szkła, materiału tapicerskiego itp.) do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

 7. SVA/NDM/4620-102/16: Dostawa, montaż, wniesienie do pomieszczeń oraz ustawienie wyposażenia kwaterunkowego dla I piętra budynku nr 77 przy ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie, na terenie kompleksu wojskowego K-6077 - zad. 01337
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, wniesieniem do pomieszczeń oraz ustawieniem fabrycznie nowego wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na I piętrze budynku nr 77 przy ul. Żwirki
  i Wigury 1C w Warszawie, na terenie kompleksu wojskowego K-6077.
  Zaoferowane wyposażenie powinno posiadać:
  1) Karty lub zdjęcia katalogowe zaoferowanego wyposażenia;
  2) Atest higieniczny na tkaniny zaproponowane w tapicerkach zgodny z Polskimi Normami.
  3) Atest trudnopalności tapicerki zaproponowanej w łóżkach, kanapach, krzesłach zgodny z Polskimi Normami.
  4) Certyfikat lub oświadczenie na oferowane fotele obrotowe zgodne z normą PN-EN 1335-2 (lub równoważny) wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (np. jednostkę badawczą akredytowaną),
  5) Certyfikat lub oświadczenie na oferowane biurka zgodne z normą EN 527: 1, 2, 3 (lub równoważny) wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (np. jednostkę badawczą akredytowaną),
  6) Atest higieniczny na obrzeża płyt wiórowych tj. na okleinę PCV/ABS, zastosowanych
  w oferowanych meblach, wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości

 8. Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia do pokoi hotelowych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie ul. Piastów 10
  Zamawiający: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena", Mielno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli hotelowych dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie. Szczegółowy opis całego asortymentu oraz ilości zostały określone w załączniku nr 1 i 1.1. do SIWZ.
 9. Wykonanie i dostawa wraz z montażem - mebli, urządzeń i sprzętu, do pomieszczeń w budynku nr 6B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Kraków
  1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania i dostawy wraz z montażem - mebli, urządzeń i sprzętu, do pomieszczeń w budynku nr 6B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie Formularz cenowy.
  2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku do SIWZ pn.: „Opis wyposażenia – mebli, urządzeń i sprzętu dla pomieszczeń w budynku nr 6b Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie” oraz projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
  3) Zamawiający wymaga by Wykonawca do oferty załączył uzupełniony załącznik pn.: „Zestawienie oferowanych urządzeń AGD, sprzętu i aparatury” – załącznik nr 1B do SIWZ.
  4) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty, które Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia.
  5) Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport, wniesienie i montaż przedmiotu zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
 10. Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach piwnic (tj. sekretariat; pomieszczenie pracy czasowej; pomieszczenie pracy stałej; pokój spotkań; sala konferencyjna i cateringowa; korytarze) w budynku Collegium Kołłątaja, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul. Św. Anny 6, na potrzeby nowego użytkownika - Organizacji Studenckich UJ
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach piwnic (tj. sekretariat; pomieszczenie pracy czasowej; pomieszczenie pracy stałej; pokój spotkań; sala konferencyjna i cateringowa; korytarze) w budynku Collegium Kołłątaja, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul. Św. Anny 6, na potrzeby nowego użytkownika - Organizacji Studenckich UJ. W razie kolizji istniejącego wyposażenia lub urządzeń z realizacją usług objętych przedmiotem zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do ich demontażu a następnie odtworzenia lub ponownego montażu
 11. Dostawa mebli na potrzeby hotelu Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.
  Zamawiający: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Rosnera we Wrocławiu, Wrocław
  Dostawa mebli na potrzeby hotelu Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.
 12. Dostawa mebli na potrzeby hotelu Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu
  Zamawiający: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Rosnera we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wymiar i ich montaż w 10 pokojach hotelowych, dostawy mebli na wymiar do recepcji i zaplecza recepcji w hotelu oraz dostawa łóżek do pokojów hotelowych w zabytkowym obiekcie zaprojektowanym przez H. Scharouna - Park Hotel, znajdującego się w trwałym zarządzie Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Kopernika 9, obejmująca następujące części:
  Część I - dostawa i montaż mebli na wymiar do 10 pokoi hotelowych.
  Część II - dostawa i montaż mebli na wymiar do recepcji i zaplecza recepcji hotelu.
  Część III - dostawa łóżek do 10 pokojów hotelowych.
 13. Zakup i dostawa mebli biurowych dla Oddziałów ZUS w Gorzowie Wlkp. - część 1, w Koszalinie - część 2, w Zielonej Górze - część 3 oraz mebli do sekretariatu Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. - część 4.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych dla:
  - Oddziałów w Gorzowie Wlkp. część 1, Koszalinie część 2 i Zielonej Górze część 3, w tym dostarczenie do miejsca przeznaczenia wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, mebli biurowych zgodnie z załącznikiem 1A/1B/1C, a następnie rozładowanie, wniesienie, zmontowanie, ustawienie i uregulowanie, zgodnie z instrukcją producenta;

  - Oddziału w Gorzowie Wlkp., część 4, w tym zdemontowanie istniejącej zabudowy, dokonanie pomiarów pomieszczenia, w którym będą zamontowane meble oraz przedstawienie projektu (wizualizacji) ich wykonania do akceptacji Zamawiającego, a następnie dostarczenie do miejsca przeznaczenia, rozładowanie wniesienie, zmontowanie, ustawienie i uregulowanie, zgodnie z instrukcją producenta - mebli biurowych do sekretariatu zgodnie z załącznikiem 1D do umowy.
 14. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych, szkolnych, hotelowych, stanowisk audytoryjnych oraz regałów przesuwnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz
  1.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr1do SIWZ (po wypełnieniu zał.nr 1do oferty) dla każdego zadania. Opis ten zawiera parametry i ilości wymaganie przez Zamawiającego, co oznacza, że oferowany przez Wykonawcę produkt musi charakteryzować się parametrami kategorii i jakości nie niższej niż wskazane w SIWZ (równoważne). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się wskazanie: nazwy, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, to podano to jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy, a Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : 2.1. dostawę przedmiotu zamówienia tj. ; zakup, transport, opakowanie, ustawienie na wyznaczonym miejscu - Kalisz, obiekty przy ulicy; Nowy Świat 4 i 5, Kaszubska 13, Poznańska 201-205 ,
  2.2. montaż przedmiotu zamówienia , a w szczególności ; Zadanie nr 1 - montaż szaf przesuwnych, podestu, szafek wiszących itp., Zadanie nr 2- stanowiska audytoryjne trwale umocować do podłoża, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  Zadanie nr 3- regały biblioteczne trwale umocować do podłoża, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, sprawdzić działanie.
  3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, dla każdego licząc od terminu odbioru końcowego.
  4.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, opisane w pozycjach Formularza cenowego dla poszczególnych zadań, a w szczególności opisane w pkt. 9.2 SIWZ. Meble powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych dopuszczonych do obrotu i stosowania , muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.
  5. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na miejscu przewidywanego montażu ( przed lub po podpisaniu umowy), a w szczególności miejsce montażu szaf przesuwnych, stanowisk audytoryjnych i regałów przesuwnych oraz innych mebli przewidzianych do montażu, dla których przedstawiony opis należy dostosować do stanu istniejącego
 15. DOSTAWA MEBLI DLA 16 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W DRAWSKU POMORSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA DOPOSAŻENIE BUDYNKU 58, 21 i 26
  Zamawiający: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno, Oleszno
  DOSTAWA MEBLI DLA 16 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
  W DRAWSKU POMORSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA DOPOSAŻENIE
  BUDYNKU 58, 21 i 26
 16. Dostawa gablot i ścianek ekspozycyjnych
  Zamawiający: Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 szt. gablot muzealnych oraz 20 szt. ścianek ekspozycyjnych.

Inne osoby dla Wojtkowiak (248 osób):