Kogo reprezentuje osoba

Wojtkowiak Michał

w KRS

Michał Wojtkowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Nazwisko:Wojtkowiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Osieczna (Wielkopolskie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biała Zofia, Ciesielski Stanisław, Konopka Edward, Kuśnierek Mirosław, Lorkiewicz Aleksander Paweł, Marciniak Marian, Mielcarek Bernard Piotr, Mikołajczak Florian Michał, Musielak Hanna Maria, Olejniczak Andrzej, Stężycki Rajmund Franciszek, Szneider Witold Stanisław, Szymanowski Jan, Wojtyniak Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Popowie Wonieskim, Popowo Wonieskie − KRS 0000036672
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Ziemnicach, Ziemnice − KRS 0000034576
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Osiecznej, Osieczna − KRS 0000091814
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół i Liceum Ogólnokształcącego W Lesznie, Leszno − KRS 0000306349

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Producentów Trzody Wojnowice, Wojnowice − KRS 0000382774

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w roku kalendarzowym 2017
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., Wschowa
  Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionych ilości i rodzajów paliwa : 1) 5 500 l etyliny PB 95 2) 57 000 l oleju napędowego ON w całości lub zgodnie z punktem 4 SIWZ w częściach.Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów do zbiornika w wybranej ( najkorzystniejszej ) stacji dostawcy , który złożył najkorzystniejszą ofertę .
 2. Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Leszno
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2017 roku. Zadanie zostało opisane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 2.Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960) 3.Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli , oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego 4.Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia, piaskarki, lampy pulsujące (na piaskarki ), urządzenie GPS. 5.Zamawiający dla samochodu pod pług, samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godz. dyżuru cenę netto równą cenie 10 km, zgodnie z podaną przez Wykonawcę w ofercie ceną netto za 1 km. Dla ładowarek, koparek, równiarek, spycharek, dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru, ustala się za 1 godz. dyżuru kwotę netto równą 1/3 ceny netto za 1 godz. pracy podanej przez Wykonawcę w ofercie. 6.Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto, obejmującą cenę netto plus obowiązujący podatek VAT 8%. 7. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie. 8.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 9.Szczegółowy zakres usług zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki. 10.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadania częściowe nr: 1, 2, 3 Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m. CPV 90.63.00.00-2 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. w/w ładowarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie nr 4 Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym). CPV 90.62.00.00-9 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w spycharki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych. Zadania nr: 5, 6, 7 Usługa równiarką. CPV 90.62.00.00-9 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. równiarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę Zadania nr: 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg. CPV 90.62.00.00-9 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 7 koparko-ładowarko-spycharek o mocy min. 100 KM. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę Zadania nr: 15, 16, 17, 18 Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego). CPV 90.62.00.00-9 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze o mocy do 100 KM pod pług lekki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadania nr: 19, 20 Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług zamawiającego). CPV 90.62.00.00-9 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 ciągniki rolnicze o mocy powyżej 100 km pod pług średni. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadania nr: 21, 22, 23, 24 Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy CPV 90.62.00.00-9 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze z pługiem Wykonawcy. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr 25 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 12 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. pod pług średni zamawiającego z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarko-solarkę (piaskarka zamawiającego), CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w samochodu pod pług i piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zadanie nr 26 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka zamawiającego), i pod pług Zamawiającego. CPV 90.62.00.00-9 90.63.00.00-2 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę i pług. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych.
 3. Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Leszno
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2016 roku. Zadanie zostało opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960). Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli , oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia , piaskarki , lampy pulsujące ( na piaskarki ), urządzenie GPS. Zamawiający dla samochodu pod pług , samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godz. dyżuru cenę netto równą cenie 10 km zgodnie z podaną przez Wykonawcę w ofercie ceną netto za 1 km. Dla ładowarek, koparek, równiarek, spycharek, dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru, ustala się za 1 godz. dyżuru kwotę netto równą 1/3 ceny netto za 1 godz. pracy podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych , gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie 1,2,3 Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. w/w ładowarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie 4, Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na jedną spycharkę. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zadanie 5,6,7, Usługa równiarką. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. równiarek Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie 8,9,10,11,12,13,14, Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 7 koparko-ładowarko-spycharek o mocy min. 100 KM. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie 15,16,17,18, Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze o mocy do 100 KM pod pług lekki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie 19,20, Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 ciągniki rolnicze o mocy powyżej 100 km pod pług średni. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie 21, 22, 23, 24, Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze z pługiem Wykonawcy. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie 25 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 12 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. pod pług średni zamawiającego z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarko-solarkę (piaskarka zamawiającego), CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w samochodu pod pług i piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zadanie 26 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka zamawiającego), i pod pług zamawiającego. CPV 90.62.00.00-9 90.63.00.00-2 Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę i pług. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto, obejmującą cenę netto plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
 4. Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej
  Zamawiający: Gmina Osieczna, Osieczna
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dla pojazdów i sprzętu stanowiącego wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej.
  Zamówienie obejmuje:
  a.zakup oleju napędowego w formie dostawy do siedziby Zamawiającego, - w ilości do 17 040 litrów
  b. zakup benzyny bezołowiowej Pb 95, bezpośrednio na stacji paliw Wykonawcy, -w ilości do 3 400 litrów
  Zamówienie będzie realizowane poprzez:
  - bezgotówkową dostawę oleju napędowego do siedziby Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego w formie telefonicznej przez Zamawiającego z 7 dniowym okresem poprzedzającym jego dostawę,
  - bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 w miarę potrzeb zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.
  Wyłoniony w przetargu Wykonawca zapewni:
  - dostawę oleju napędowego w miarę potrzeb Zamawiającego,
  - zakup benzyny bezołowiowej Pb95 w miarę potrzeb Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.
 5. Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w roku kalendarzowym 2015
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., Wschowa
  Dostawa paliw płynnych na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów. Zakres zamówienia obejmuje : dostawę niżej wymienionych ilości i rodzajów paliwa : 1) 6 900 l etyliny PB 95 2) 57 500 l oleju napędowego ON w całości lub zgodnie z punktem 4 SIWZ w częściach.
 6. Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Leszno
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2015 roku. Zadanie zostało opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960). Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli , oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia , piaskarki , piaskarko-solarkę, lampy pulsujące ( na piaskarki ), urządzenie GPS. Zamawiający dla samochodu pod pług , samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godz. dyżuru cenę netto równą cenie 10 km zgodnie z podaną przez Wykonawcę w ofercie ceną netto za 1 km. Dla ładowarek, koparek, równiarek, spycharek, dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru, ustala się za 1 godz. dyżuru kwotę netto równą 1/3 ceny netto za 1 godz. pracy podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych , gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie 1,2,3 Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. w/w ładowarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie 4, Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na jedną spycharkę. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych . Zadanie 5,6,7, Usługa równiarką. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. równiarek Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie 8,9,10,11,12,13,14, Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 7 koparko-ładowarko-spycharek o mocy min. 100 KM. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie 15,16,17,18, Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze o mocy do 100 KM pod pług lekki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie 19,20,21, Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 ciągniki rolnicze o mocy powyżej 100 km pod pług średni. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie 22, 23, 24, 25, 26, Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 5 ciągników rolniczych z pługiem Wykonawcy. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie 27, 28, 29, Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 12 ton - pod pług średni zamawiającego. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. w/w samochodów pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie 30 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka zamawiającego), samochód musi być przystosowany do montażu pługa. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto . Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych . Zadanie 31 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 12 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę (piaskarka zamawiającego), samochód musi być przystosowany do montażu pługa. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto . Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych . Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto, obejmującą cenę netto plus obowiązujący podatek VAT. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 7. Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2014
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., Wschowa
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionych ilości i rodzajów paliwa : 1) 6 400 l etyliny PB 95 2) 54 000 l oleju napędowego ON w całości lub zgodnie z punktem 4 SIWZ w częściach.Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów.
 8. Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Leszno
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2014 roku. Zadanie zostało opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960). Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli , oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia , piaskarki , piaskarko-solarkę, lampy pulsujące ( na piaskarki ), urządzenie GPS. Zamawiający dla samochodu pod pług , samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godz. dyżuru cenę netto równą cenie 10 km zgodnie z podaną przez Wykonawcę w ofercie ceną netto za 1 km. Dla ładowarek, koparek, równiarek, spycharek, dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru, ustala się za 1 godz. dyżuru kwotę netto równą 1/3 ceny netto za 1 godz. pracy podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych , gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie 1,2 Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w ładowarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie 3, Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na jedną spycharkę. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych . Zadanie 4,5,6, Usługa równiarką. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. równiarek Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie 7,8,9,10,11,12,13, Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 7 koparko-ładowarko-spycharek o mocy min. 100 KM. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę Zadanie 14,15,16,17,18, Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 5 ciągników rolniczych o mocy do 100 KM pod pług lekki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie 19,20,21, Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 ciągniki rolnicze o mocy powyżej 100 km pod pług średni. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie 22, 23, 24, 25, 26, Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 5 ciągników rolniczych z pługiem Wykonawcy. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności od 6,0 ton do 10,0 ton - pod pług lekki zamawiającego . Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w samochodu pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie 28, 29, Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton - pod pług średni zamawiającego. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w samochodów pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie 30, Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności od 6 ton do 10 ton z minimalną długością skrzyni ładunkowej 5 m. - pod piaskarkę zamawiającego. Samochód musi być przystosowany do montażu pługa. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w samochodów pod piaskarkę. Samochód ciężarowy pod piaskarkę musi być przystosowany do montażu pługa. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zadanie 31 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka zamawiającego), samochód musi być przystosowany do montażu pługa. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto . Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych . Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto, obejmującą cenę netto plus obowiązujący podatek VAT. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
 9. Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby zakłądu Usług Wodnych we Wschowie Sp.z o.o. w roku kalendarzowym 2013.
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., Wschowa
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionych ilości i rodzajów paliwa :

  1) 5 400 l etyliny PB 95
  2) 48 500 l oleju napędowego ON
  w całości lub zgodnie z punktem 4 SIWZ w częściach.
 10. Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2012/2013
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Leszno
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2013 roku. Zadanie zostało opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960). Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli , oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia , piaskarki , piaskarko-solarkę, lampy pulsujące ( na piaskarki ), urządzenie GPS. Zamawiający dla samochodu pod pług , samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godz. dyżuru cenę netto równą cenie 10 km zgodnie z podaną przez Wykonawcę w ofercie ceną netto za 1 km. Dla ładowarek, koparek, równiarek, spycharek, dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru, ustala się za 1 godz. dyżuru kwotę netto równą 1/3 ceny netto za 1 godz. pracy podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych , gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie nr: 1,2 Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w ładowarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę Zadanie nr: 3 Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na jedną spycharkę. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych . Zadanie nr: 4,5,6, Usługa równiarką. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. równiarek Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę Zadanie nr: 7,8,9,10,11,12,13 Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 7 koparko-ładowarko-spycharek o mocy min. 100 KM. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę Zadanie nr: 14,15,16,17,18, Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 5 ciągników rolniczych o mocy do 100 KM pod pług lekki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr: 19,20, Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 ciągniki rolnicze o mocy powyżej 100 km pod pług średni. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr: 21,22, 23, 24 Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze z pługiem Wykonawcy. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr: 25,26 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności od 6,0 ton do 10,0 ton - pod pług lekki zamawiającego . Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w samochodów pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie nr: 27,28 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton - pod pług średni zamawiającego . Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w samochodów pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie nr: 29 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności od 6 ton do 10 ton z minimalną długością skrzyni ładunkowej 5 m. - pod piaskarkę zamawiającego. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w samochodów pod piaskarkę. Samochód ciężarowy pod piaskarkę musi być przystosowany do montażu pługa. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zadanie nr: 30 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto . Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych . Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto, obejmującą cenę netto plus obowiązujący podatek VAT. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
 11. Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2012
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., Wschowa
  Dostawy 6 000 l etyliny PB 95 i 47 000 l oleju napędowego ON na zasadzie doraźnych tankowań do pojazdów przez cały 2012 rok..
 12. Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2011/2012.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Leszno
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2012 roku. Zadanie zostało opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960). Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli , oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia , piaskarki , piaskarko-solarkę, lampy pulsujące ( na piaskarki ), urządzenie GPS. Zamawiający dla samochodu pod pług , samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godz. dyżuru cenę netto równą cenie 10 km zgodnie z podaną przez Wykonawcę w ofercie ceną netto za 1 km. Dla ładowarek, koparek, równiarek, spycharek, dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru, ustala się za 1 godz. dyżuru kwotę równą 1/3 ceny netto za 1 godz. pracy podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych , gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: 1,2, Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w ładowarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę, Zadanie nr: 3, Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na jedną spycharkę. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, Zadanie nr: 4,5,6, Usługa równiarką. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. równiarek Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę, Zadanie nr: 7,8,9,10,11,12,13, Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 7 koparko-ładowarko-spycharek o mocy min. 100 KM. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę, Zadanie nr: 14,15,16,17,18, Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 5 ciągników rolniczych o mocy do 100 KM pod pług lekki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr: 19,20, Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 ciągniki rolnicze o mocy powyżej 100 km pod pług średni. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadznie nr: 21,22 Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 ciągniki rolnicze z pługiem Wykonawcy. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr:23,24 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności od 6,0 ton do 10,0 ton - pod pług lekki zamawiającego Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w samochodów pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie nr: 25,26, Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton - pod pług średni zamawiającego . Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w samochodów pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie nr: 27, Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności od 6 ton do 10 ton z minimalną długością skrzyni ładunkowej 5 m. - pod piaskarkę zamawiającego. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w samochodów pod piaskarkę. Samochód ciężarowy pod piaskarkę musi być przystosowany do montażu pługa. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zadanie nr: 28 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto . Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych . Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto, obejmującą cenę netto plus obowiązujący podatek VAT. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
 13. Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2011
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., Wschowa
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionych ilości i rodzajów paliwa : 1) 7 000 l etyliny PB 95 2) 50 500 l oleju napędowego ON . Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów do zbiornika.
 14. Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2010/2011
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Leszno
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2011 roku. Zadanie zostało opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960) Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli , oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia , piaskarki , piaskarko-solarkę, lampy pulsujące ( na piaskarki ), urządzenie GPS. Zamawiający dla samochodu pod pług , samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godz. dyżuru cenę netto równą cenie 10 km zgodnie z podaną przez Wykonawcę w ofercie cenę netto za 1 km. Dla ładowarek, koparek, równiarek, spycharek, dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru, ustala się za 1 godz. dyżuru kwotę równą 1/3 ceny za 1 godz. pracy podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych , gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: 1,2,3 Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. w/w ładowarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie nr 4,5 Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. spycharek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie nr 6,7,8 Usługa równiarką. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. równiarek Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie nr 9,10,11,12,13,14,15 Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 7 koparko-ładowarko-spycharek o mocy min. 100 KM. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie nr 16,17,18,19 Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze o mocy do 100 KM pod pług lekki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr 20,21 Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług zamawiającego) Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 ciągniki rolnicze o mocy powyżej 100 km pod pług średni. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr 22,23 Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę pracy netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 ciągniki rolnicze z pługiem Wykonawcy. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadanie nr 24,25,26 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności od 6,0 ton do 10,0 ton - pod pług lekki zamawiającego . Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. w/w samochodów pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie nr 27,28 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton - pod pług średni zamawiającego . Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w samochodów pod pług . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych , w pierwszej kolejności będzie wzywany samochód z niższą ceną. Zadanie nr 29 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności od 6 ton do 10 ton z minimalną długością skrzyni ładunkowej 5 m. - pod piaskarkę zamawiającego. Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w samochodów pod piaskarkę. Samochód ciężarowy pod piaskarkę musi być przystosowany do montażu pługa. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zadanie nr 30 Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka zamawiającego). Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych . Zadanie nr 31 Samochód ciężarowy wraz z piaskarką wykonawcy Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w samochodu z piaskarką wykonawcy . Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto obejmującą cenę netto plus obowiązujący podatek VAT. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
 15. Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2010
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych, Wschowa
  Zakres zamówienia obejmuje : dostawę niżej wymienionych ilości i rodzajów paliwa : 1) 7 400 l etyliny PB 95 2) 49 500 l oleju napędowego ON w całości lub w częściach. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów do zbiornika w wybranej ( najkorzystniejszej ) stacji dostawcy , który złożył najkorzystniejszą ofertę
 16. Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2009/2010
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Leszno
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2010 roku. Zadanie zostało opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
  Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960).
  Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli , oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego.
  Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia , piaskarkę , piaskarko-solarkę, lampy pulsujące ( na piaskarki ).
  Zamawiający dla ładowarki, samochodu pod pług . samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godzinę dyżuru kwotę 25,00 zł. netto.
  Dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru ustala się za 1 godz. dyżuru, cenę równą 1/3 ceny za 1 godz. pracy. podanej przez Wykonawcę w ofercie.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
 17. Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie w roku kalendarzowym 2009
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych, Wschowa
  Zamówienie obejmuje: dostawę niżej wymienionych ilości i rodzajów paliwa: 1)6650l etylinyPB95; 2) 45700l oleju napędowego ON w całości lub zgodnie z punktem 4 SIWZ w częściach.

Inne osoby dla Wojtkowiak (248 osób):