Kogo reprezentuje osoba

Wojtkowiak Rafał

w KRS

Rafał Wojtkowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Nazwisko:Wojtkowiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Jerka (Wielkopolskie), Lasocice (Wielkopolskie), Leszno (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jędrowiak Maciej, Kaczmarek Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dawidziak Jarosław, Jędrowiak Maciej, Stajer Mariusz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jędrowiak Maciej, Kaczmarek Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ambit Nieruchomości Dawidziak Stajer Sp. J., Leszno − KRS 0000710038
 2. Apartamenty Skarbowa Moderne Bis Spółka Komandytowa, Leszno − KRS 0000652512
 3. Elbet S.A., Leszno − KRS 0000099968
 4. Leszczyński Klub Orienteeringu, Leszno − KRS 0000066242
 5. Moderne Bis Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000633922
 6. Moderne M.stajer Sp. J., Leszno − KRS 0000246783
 7. Przedsiębiorstwo Budowlane Ambit Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000048391
 8. Przedsiębiorstwo Budowlane Ekobit Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000299255
 9. Przedsiębiorstwo Budowlane Prospekt Sp. Z O.O., Jerka − KRS 0000403318
 10. Przedsiębiorstwo Budowlane Tempus Sp. Z O.O., Lasocice − KRS 0000299127

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Pełnienie w 2012 roku funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w obiektach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kościan i znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kościan
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kościan, Kościan
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
  Pełnieniu w 2012 roku funkcji inspektora nadzoru
  robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych
  w obiektach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kościan
  i znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kościan

  W ramach nadzoru inwestorskiego do zakresu obowiązków należą m.in.:
  Nadzor inwestorski nad planowanymi i koniecznymi do wykonania w wyniku awarii robotami w obiektach, również drogowych, na terenie Nadleśnictwa Kościan
  Przeprowadzenie przeglądów 1-rocznych w łącznie ok. 100 obiektach budowlanych tj. budynkach mieszkalnych i gospodarczych, znajdujących się na obszarze 4 powiatów (leszczyński, grodziski, wolsztyński i kościański), zgodnie z założeniami zawartymi w informatorze w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w Lasach Państwowych .
  Każdorazowa wizyta w miejscu koniecznych lub toczących się prac winna być uzgadniana z przedstawicielem Nadleśnictwa Kościan.
  Wizytacje terenowe realizowanych robót,
  Przygotowanie i podpisanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót,
  Wykonywanie obmiarów,
  Weryfikacje rozliczeń kosztorysów wykonawców pod względem zasad i metod wyceny oraz zgodności z kosztorysem ofertowym o ile takie zostały sporządzone,
  Weryfikacja kosztorysów ofertowych w stosunku do kosztorysów inwestorskich - badanie zgodności,
  Określenie zakresu koniecznych prac w przypadku zaistnienia awarii,
  Nadzór nad realizowanymi pracami, a w szczególności ustalenie stanu zaawansowania robót i zgodności zaawansowania prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym;
  stała i nieprzerwana kontrola budowy i jakość wykonanych robót;
  koordynacja kontaktów pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą;
  sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  sprawdzanie i odbiór robót remontowo - budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających , uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inne osoby dla Wojtkowiak (237 osób):