Kogo reprezentuje osoba

Wojtkowiak Renata

w KRS

Renata Wojtkowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Renata
Nazwisko:Wojtkowiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Chorzów (Śląskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielach Ewa, Cichoń Maria, Józefiak Józef, Rasztar Urszula, Skrzypiec Małgorzata, Wywioł Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zgolik Weronika Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Chorzów − KRS 0000128534
 2. Stowarzyszenie Miłośników Chorzowa Im. Juliusza Ligonia, Chorzów − KRS 0000076586

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Górnośląska Spółdzielnia Handlowa Społem, Katowice − KRS 0000178447
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarków, Gliwice − KRS 0000311531

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Bezgotówkowe wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Miejsce wydawania posiłku powinno znajdować się w dzielnicy Chorzów Batory. 2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę wraz pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 400ml lub ,zamiennie, z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 380 g. 3. Temperatura wydawanych posiłków zgodna będzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję co najmniej 6 (sześciu) różnorodnych jednodaniowych gorących posiłków, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II pkt. 2 SIWZ, o cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Propozycja zestawów obiadowych stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy. 5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) lokalu Wykonawcy mieszczącym się w Chorzowie Batorym, w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do soboty każdego tygodnia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga aby czas wydawania posiłków obejmował (zawierał) co najmniej godziny od 10.00 do 18.00 w dni powszednie, a w soboty - godziny od 10.00 do 14.00. 6. Wydawanie gorących posiłków może być prowadzone jedynie w punktach spełniających wymogi dotyczące żywienia zbiorowego (bary, jadłodajnie). Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce spożycia posiłku na terenie swojej placówki, talerze oraz sztućce. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła wynieść posiłek poza placówkę we własnych naczyniach lub pojemnikach. 7. Przygotowywanie, wydawanie i konsumpcja posiłków odbywać się będzie zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych. 8. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem) albo wyrobów tytoniowych za bon żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania gorącego posiłku. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) punkcie zlokalizowanym w dzielnicy Chorzów Batory. 9. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani innych produktów niż gorący posiłek. 10. Na dzień ogłoszenia postępowania, Zamawiający wydaje bloczki żywieniowe dla łącznie około 400 (czterysta) posiłków dziennie. Ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie. 11. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni miesiąca, zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym. 12. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będą wystawiane przez Wykonawcę faktury wraz ze zwrotem zrealizowanych, wystawionych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Faktury oraz zrealizowane bloczki żywieniowe rozliczane będą w cyklach comiesięcznych. 13. Za zrealizowane bloczki żywieniowe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w fakturze, będącą suma wartości nominalnych dołączonych, zrealizowanych bloczków żywieniowych, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia faktury z wymaganymi dokumentami
 2. Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej przyznawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego imiennych bonów (bloczków) gotówkowych. 2. Sprzedaż może być prowadzona jedynie w sieci handlowej, której sklepy lub punkty handlowe znajdują się na terenie Miasta Chorzów i spełniają wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, czynnych od poniedziałku do soboty. 3. Ilość wydawanych bonów gotówkowych oraz ich łączna wartość będzie uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 4. Wykonawca posiadać powinien co najmniej 3 (trzy) odrębne placówki handlowe na terenie Miasta Chorzów. 5. Pożądanym jest aby w dzielnicach Miasta Chorzów: a) Centrum, b) Chorzów II, c) Chorzów Batory, d) Chorzów Stary, znajdował co najmniej jeden punkt handlowy (sklep) z sieci Wykonawcy. 6. Dodatkowej ocenie podlegać będą przyznawane przez Wykonawcę upusty cenowe (bonusy) tj. obniżki zapłaty za zrealizowane bony (bloczki) żywnościowe. 7. Placówka handlowa winna oferować asortyment towarowy w działach: a. artykuły spożywcze, nabiał, pieczywo, b. warzywa, owoce i ich przetwory, c. ryby i przetwory rybne. 8. Pożądanym jest, aby placówka handlowa oferowała również: a. mięso, drób, b. przetwory mięsne, c. wędliny. 9. Ceny detaliczne w bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen na te artykuły lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach handlowych na terenie Miasta Chorzów. 10. Bon gotówkowy nie może podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z niego reszta. 11. Bon gotówkowy nie upoważnia klienta OPS w Chorzowie do zakupu towarów żywnościowych innych niż związanych z niezbędnymi potrzebami życiowymi, a w szczególności nie upoważnia do nabywania wyrobów alkoholowych, w tym piwa, wyrobów tytoniowych, artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów przemysłowych . 12. Termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni od dnia złożenia faktury (rachunku) wraz ze zrealizowanymi bonami żywnościowymi potwierdzonymi pieczątką sklepu do siedziby Zamawiającego za poprzedni, miesiąc rozrachunkowy. 13. Bon zawiera dane imię i nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia oraz datę wystawienia. Bon zachowuje ważność przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty wystawienia. Po tym terminie, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za zrealizowany bon
 3. Bezgotówkowe wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Miejsce wydawania posiłku powinno znajdować się w dzielnicy Chorzów Batory. 2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę wraz pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 400ml lub ,zamiennie, z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 380 g. 3. Temperatura wydawanych posiłków zgodna będzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję co najmniej 6 (sześciu) różnorodnych jednodaniowych gorących posiłków, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II pkt. 2 SIWZ, o cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Propozycja zestawów obiadowych stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy. 5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) lokalu Wykonawcy mieszczącym się w Chorzowie Batorym, w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do soboty każdego tygodnia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga aby czas wydawania posiłków obejmował (zawierał) co najmniej godziny od 10.00 do 18.00 w dni powszednie, a w soboty - godziny od 10.00 do 14.00. 6. Wydawanie gorących posiłków może być prowadzone jedynie w punktach spełniających wymogi dotyczące żywienia zbiorowego (bary, jadłodajnie). Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce spożycia posiłku na terenie swojej placówki, talerze oraz sztućce. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła wynieść posiłek poza placówkę we własnych naczyniach lub pojemnikach. 7. Przygotowywanie, wydawanie i konsumpcja posiłków odbywać się będzie zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych. 8. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem) albo wyrobów tytoniowych za bon żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania gorącego posiłku. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) punkcie zlokalizowanym w dzielnicy Chorzów Batory. 9. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani innych produktów niż gorący posiłek. 10. Na dzień ogłoszenia postępowania, Zamawiający wydaje bloczki żywieniowe dla łącznie około 400 (czterysta) posiłków dziennie. Ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie. 11. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni miesiąca, zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym. 12. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będą wystawiane przez Wykonawcę faktury wraz ze zwrotem zrealizowanych, wystawionych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Faktury oraz zrealizowane bloczki żywieniowe rozliczane będą w cyklach comiesięcznych. 13. Za zrealizowane bloczki żywieniowe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w fakturze, będącą suma wartości nominalnych dołączonych, zrealizowanych bloczków żywieniowych, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia faktury z wymaganymi dokumentam
 4. Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej przyznawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego imiennych bonów (bloczków) gotówkowych. 2. Sprzedaż może być prowadzona jedynie w sieci handlowej, której sklepy lub punkty handlowe znajdują się na terenie Miasta Chorzów i spełniają wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, czynnych od poniedziałku do soboty. 3. Ilość wydawanych bonów gotówkowych oraz ich łączna wartość będzie uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 4. Wykonawca posiadać powinien co najmniej 3 (trzy) odrębne placówki handlowe na terenie Miasta Chorzów. 5. Pożądanym jest aby w dzielnicach Miasta Chorzów: a) Centrum, b) Chorzów II, c) Chorzów Batory, d) Chorzów Stary, znajdował co najmniej jeden punkt handlowy (sklep) z sieci Wykonawcy. 6. Dodatkowej ocenie podlegać będą przyznawane przez Wykonawcę upusty cenowe (bonusy) tj. obniżki zapłaty za zrealizowane bony (bloczki) żywnościowe. 7. Placówka handlowa winna oferować asortyment towarowy w działach: a. artykuły spożywcze, nabiał, pieczywo, b. warzywa, owoce i ich przetwory, c. ryby i przetwory rybne. 8. Pożądanym jest, aby placówka handlowa oferowała również: a. mięso, drób, b. przetwory mięsne, c. wędliny. 9. Ceny detaliczne w bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen na te artykuły lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach handlowych na terenie Miasta Chorzów. 10. Bon gotówkowy nie może podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z niego reszta. 11. Bon gotówkowy nie upoważnia klienta OPS w Chorzowie do zakupu towarów żywnościowych innych niż związanych z niezbędnymi potrzebami życiowymi, a w szczególności nie upoważnia do nabywania wyrobów alkoholowych, w tym piwa, wyrobów tytoniowych, artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów przemysłowych . 12. Termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni od dnia złożenia faktury (rachunku) wraz ze zrealizowanymi bonami żywnościowymi potwierdzonymi pieczątką sklepu do siedziby Zamawiającego za poprzedni, miesiąc rozrachunkowy. 13. Bon zawiera dane imię i nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia oraz datę wystawienia. Bon zachowuje ważność przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty wystawienia. Po tym terminie, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za zrealizowany bon
 5. Bezgotówkowe wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Miejsce wydawania posiłku powinno znajdować się w dzielnicy Chorzów Batory. 2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę wraz pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 400ml lub ,zamiennie, z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 380 g. 3. Temperatura wydawanych posiłków zgodna będzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję co najmniej 6 (sześciu) różnorodnych jednodaniowych gorących posiłków, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II pkt. 2 SIWZ, o cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Propozycja zestawów obiadowych stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy. 5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) lokalu Wykonawcy mieszczącym się w Chorzowie Batorym, w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do soboty każdego tygodnia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga aby czas wydawania posiłków obejmował (zawierał) co najmniej godziny od 10.00 do 18.00 w dni powszednie, a w soboty - godziny od 10.00 do 14.00. 6. Wydawanie gorących posiłków może być prowadzone jedynie w punktach spełniających wymogi dotyczące żywienia zbiorowego (bary, jadłodajnie). Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce spożycia posiłku na terenie swojej placówki, talerze oraz sztućce. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła wynieść posiłek poza placówkę we własnych naczyniach lub pojemnikach. 7. Przygotowywanie, wydawanie i konsumpcja posiłków odbywać się będzie zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych. 8. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem) albo wyrobów tytoniowych za bon żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania gorącego posiłku. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) punkcie zlokalizowanym w dzielnicy Chorzów Batory. 9. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani innych produktów niż gorący posiłek. 10. Na dzień ogłoszenia postępowania, Zamawiający wydaje bloczki żywieniowe dla łącznie około 400 (czterysta) posiłków dziennie. Ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie. 11. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni miesiąca, zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym. 12. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będą wystawiane przez Wykonawcę faktury wraz ze zwrotem zrealizowanych, wystawionych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Faktury oraz zrealizowane bloczki żywieniowe rozliczane będą w cyklach comiesięcznych. 13. Za zrealizowane bloczki żywieniowe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w fakturze, będącą suma wartości nominalnych dołączonych, zrealizowanych bloczków żywieniowych, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia faktury z wymaganymi dokumentami
 6. Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej przyznawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego imiennych bonów (bloczków) gotówkowych. 2. Sprzedaż może być prowadzona jedynie w sieci handlowej, której sklepy lub punkty handlowe znajdują się na terenie Miasta Chorzów i spełniają wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, czynnych od poniedziałku do soboty. 3. Ilość wydawanych bonów gotówkowych oraz ich łączna wartość będzie uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 4. Wykonawca posiadać powinien co najmniej 3 (trzy) odrębne placówki handlowe na terenie Miasta Chorzów. 5. Pożądanym jest aby w dzielnicach Miasta Chorzów: a) Centrum, b) Chorzów II, c) Chorzów Batory, d) Chorzów Stary, znajdował co najmniej jeden punkt handlowy (sklep) z sieci Wykonawcy. 6. Dodatkowej ocenie podlegać będą przyznawane przez Wykonawcę upusty cenowe (bonusy) tj. obniżki zapłaty za zrealizowane bony (bloczki) żywnościowe. 7. Placówka handlowa winna oferować asortyment towarowy w działach: a. artykuły spożywcze, nabiał, pieczywo, b. warzywa, owoce i ich przetwory, c. ryby i przetwory rybne. 8. Pożądanym jest, aby placówka handlowa oferowała również: a. mięso, drób, b. przetwory mięsne, c. wędliny. 9. Ceny detaliczne w bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen na te artykuły lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach handlowych na terenie Miasta Chorzów. 10. Bon gotówkowy nie może podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z niego reszta. 11. Bon gotówkowy nie upoważnia klienta OPS w Chorzowie do zakupu towarów żywnościowych innych niż związanych z niezbędnymi potrzebami życiowymi, a w szczególności nie upoważnia do nabywania wyrobów alkoholowych, w tym piwa, wyrobów tytoniowych, artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów przemysłowych . 12. Termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni od dnia złożenia faktury (rachunku) wraz ze zrealizowanymi bonami żywnościowymi potwierdzonymi pieczątką sklepu do siedziby Zamawiającego za poprzedni, miesiąc rozrachunkowy. 13. Bon zawiera dane imię i nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia oraz datę wystawienia. Bon zachowuje ważność przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty wystawienia. Po tym terminie, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za zrealizowany bon
 7. Bezgotówkowe wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Miejsce wydawania posiłku powinno znajdować się w dzielnicy Chorzów Batory. 2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę wraz pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 500 (pięćset) ml lub ,zamiennie, z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 400 (czterysta) g. 3. Temperatura wydawanych posiłków zgodna będzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję co najmniej 6 (sześciu) różnorodnych jednodaniowych gorących posiłków, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II pkt. 2 SIWZ, o cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Propozycja zestawów obiadowych stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy. 5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) lokalu Wykonawcy mieszczącym się w Chorzowie Batorym, w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do soboty każdego tygodnia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga aby czas wydawania posiłków obejmował (zawierał) co najmniej godziny od 10.00 do 18.00 w dni powszednie, a w soboty - godziny od 10.00 do 14.00. 6. Wydawanie gorących posiłków może być prowadzone jedynie w punktach spełniających wymogi dotyczące żywienia zbiorowego (bary, jadłodajnie). Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce spożycia posiłku na terenie swojej placówki, talerze oraz sztućce. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła wynieść posiłek poza placówkę we własnych naczyniach lub pojemnikach. 7. Przygotowywanie, wydawanie i konsumpcja posiłków odbywać się będzie zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych. 8. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem), wyrobów tytoniowych za bon żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania wyłącznie gorącego posiłku. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) punkcie zlokalizowanym w dzielnicy Chorzów Batory. 9. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani innych produktów niż gorący posiłek. 10. Na dzień ogłoszenia postępowania, Zamawiający wydaje bloczki żywieniowe dla łącznie około 400 (czterysta) posiłków dziennie. Ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie. 11. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni miesiąca, zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym. 12. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będą wystawiane przez Wykonawcę faktury wraz ze zwrotem zrealizowanych, wystawionych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Faktury oraz zrealizowane bloczki żywieniowe rozliczane będą w cyklach comiesięcznych. 13. Za zrealizowane bloczki żywieniowe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w fakturze, będącą suma wartości nominalnych dołączonych, zrealizowanych bloczków żywieniowych, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia faktury z wymaganymi dokumentami
 8. Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej przyznawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego imiennych bonów-bloczków gotówkowych. Sprzedaż może być prowadzona jedynie w sieci handlowej, której sklepy lub punkty handlowe znajdują się na terenie Miasta Chorzów i spełniają wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, czynnych od poniedziałku do soboty. Ilość wydawanych bonów gotówkowych oraz ich łączna wartość będzie uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca posiadać powinien co najmniej 3 (trzy) odrębne placówki handlowe na terenie Miasta Chorzów. Pożądanym jest aby w dzielnicach Miasta Chorzów: a.Centrum, b.Chorzów II, c.Chorzów Batory, d.Chorzów Stary, znajdował co najmniej jeden punkt handlowy (sklep) z sieci Wykonawcy. Dodatkowej ocenie podlegać będą przyznawane przez Wykonawcę upusty cenowe (bonusy)tj. obniżki zapłaty za zrealizowane bony-bloczki żywnościowe. Placówka handlowa winna oferować asortyment towarowy w działach: a.artykuły spożywcze, nabiał, pieczywo, b.warzywa, owoce i ich przetwory, c.ryby i przetwory rybne. Pożądanym jest, aby placówka handlowa oferowała również: a.mięso, drób, b.przetwory mięsne, c.wędliny. Ceny detaliczne w bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen na te artykuły lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach handlowych na terenie Miasta Chorzów. Bon gotówkowy nie może podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z niego reszta. Bon gotówkowy nie upoważnia klienta OPS w Chorzowie do zakupu towarów żywnościowych innych niż związanych z niezbędnymi potrzebami życiowymi, a w szczególności nie upoważnia do nabywania wyrobów alkoholowych (w tym piwa), wyrobów tytoniowych, artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów przemysłowych . Termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni od dnia złożenia faktury (rachunku) wraz ze zrealizowanymi bonami żywnościowymi potwierdzonymi pieczątką sklepu do siedziby Zamawiającego za poprzedni, miesiąc rozrachunkowy. Bon zawiera dane imię i nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia oraz datę wystawienia. Bon zachowuje ważność przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty wystawienia. Po tym terminie, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za zrealizowany bon
 9. Bezgotówkowe wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Miejsce wydawania posiłku powinno znajdować się w dzielnicy Chorzów Batory. 2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę wraz pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 400ml lub ,zamiennie, z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 380 g. 3. Temperatura wydawanych posiłków zgodna będzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję co najmniej 6 (sześciu) różnorodnych jednodaniowych gorących posiłków, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II pkt. 2 SIWZ, o cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Propozycja zestawów obiadowych stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy. 5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) lokalu Wykonawcy mieszczącym się w Chorzowie Batorym, w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do soboty każdego tygodnia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga aby czas wydawania posiłków obejmował (zawierał) co najmniej godziny od 10.00 do 18.00 w dni powszednie, a w soboty - godziny od 10.00 do 14.00. 6. Wydawanie gorących posiłków może być prowadzone jedynie w punktach spełniających wymogi dotyczące żywienia zbiorowego (bary, jadłodajnie). Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce spożycia posiłku na terenie swojej placówki, talerze oraz sztućce. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła wynieść posiłek poza placówkę we własnych naczyniach lub pojemnikach. 7. Przygotowywanie, wydawanie i konsumpcja posiłków odbywać się będzie zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych. 8. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem) albo wyrobów tytoniowych za bon żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania gorącego posiłku. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) punkcie zlokalizowanym w dzielnicy Chorzów Batory. 9. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani innych produktów niż gorący posiłek. 10. Na dzień ogłoszenia postępowania, Zamawiający wydaje bloczki żywieniowe dla łącznie około 400 (czterysta) posiłków dziennie. Ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie. 11. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni miesiąca, zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym. 12. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będą wystawiane przez Wykonawcę faktury wraz ze zwrotem zrealizowanych, wystawionych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Faktury oraz zrealizowane bloczki żywieniowe rozliczane będą w cyklach comiesięcznych. 13. Za zrealizowane bloczki żywieniowe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w fakturze, będącą suma wartości nominalnych dołączonych, zrealizowanych bloczków żywieniowych, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia faktury z wymaganymi dokumentami
 10. Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej przyznawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bonów gotówkowych. 2. Sprzedaż może być prowadzona jedynie w sieci handlowej, której sklepy lub punkty handlowe znajdują się na terenie Miasta Chorzów i spełniają wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych. 3. Ilość wydawanych bonów gotówkowych oraz ich łączna wartość będzie uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 4. Wykonawca posiadać powinien co najmniej 3 (trzy) odrębne placówki handlowe na terenie Miasta Chorzów. 5. Pożądanym jest aby w dzielnicach Miasta Chorzów: a) Centrum, b) Chorzów II, c) Chorzów Batory, d) Chorzów Stary, znajdował co najmniej jeden punkt handlowy (sklep) z sieci Wykonawcy. 6. Dodatkowej ocenie podlegać będą przyznawane przez Wykonawcę upusty cenowe (bonusy) tj. obniżki zapłaty za zrealizowane bony żywnościowe. 7. Placówka handlowa winna oferować asortyment towarowy w działach: a. artykuły spożywcze, nabiał, pieczywo, b. warzywa, owoce i ich przetwory, c. ryby i przetwory rybne. 8. Pożądanym jest, aby placówka handlowa oferowała również: a. mięso, drób, b. przetwory mięsne, c. wędliny. 9. Ceny detaliczne w bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen na te artykuły lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach handlowych na terenie Miasta Chorzów. 10. Bon gotówkowy nie może podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z niego reszta. 11. Bon gotówkowy nie upoważnia klienta OPS w Chorzowie do zakupu towarów żywnościowych innych niż związanych z niezbędnymi potrzebami życiowymi, a w szczególności nie upoważnia do nabywania wyrobów alkoholowych (w tym piwa), wyrobów tytoniowych, artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów przemysłowych . 12. Termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni od dnia złożenia faktury (rachunku) za poprzedni miesiąc rozrachunkowy. 13. Bon zawiera dane imię i nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia oraz datę wystawienia. Bon zachowuje ważność przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty wystawienia. Po tym terminie, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za zrealizowany bon
 11. Bezgotówkowe wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Miejsce wydawania posiłku powinno znajdować się w dzielnicy Chorzów Batory. 2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę wraz pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 400ml lub ,zamiennie, z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 380 g. 3. Temperatura wydawanych posiłków zgodna będzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję co najmniej 6 (sześciu) różnorodnych jednodaniowych gorących posiłków, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II pkt. 2 SIWZ, o cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Propozycja zestawów obiadowych stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy. 5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) lokalu Wykonawcy mieszczącym się w Chorzowie Batorym, w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do soboty każdego tygodnia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga aby czas wydawania posiłków obejmował (zawierał) co najmniej godziny od 10.00 do 18.00 w dni powszednie, a w soboty - godziny od 10.00 do 14.00. 6. Wydawanie gorących posiłków może być prowadzone jedynie w punktach spełniających wymogi dotyczące żywienia zbiorowego (bary, jadłodajnie). Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce spożycia posiłku na terenie swojej placówki, talerze oraz sztućce. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła wynieść posiłek poza placówkę we własnych naczyniach lub pojemnikach. 7. Przygotowywanie, wydawanie i konsumpcja posiłków odbywać się będzie zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych. 8. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem) albo wyrobów tytoniowych za bon żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania gorącego posiłku. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) punkcie zlokalizowanym w dzielnicy Chorzów Batory. 9. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego. 10. Na dzień ogłoszenia postępowania, Zamawiający wydaje bloczki żywieniowe dla łącznie około 400 (czterysta) posiłków dziennie. Ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie. 11. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni miesiąca, zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym. 12. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będą wystawiane przez Wykonawcę faktury wraz ze zwrotem zrealizowanych, wystawionych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Faktury oraz zrealizowane bloczki żywieniowe rozliczane będą w cyklach comiesięcznych. 13. Za zrealizowane bloczki żywieniowe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w fakturze, będącą suma wartości nominalnych dołączonych, zrealizowanych bloczków żywieniowych, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia faktury z wymaganymi dokumentami
 12. Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych bonów żywnościowych- 2010
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów
  1.Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej przyznawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bonów żywnościowych.
  2.Sprzedaż może być prowadzona jedynie w sieci handlowej, której sklepy lub punkty handlowe znajdują się na terenie Miasta Chorzów i spełniają wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych.
  3.Ilość wydawanych bonów żywnościowych oraz ich wartość będzie uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
  4.Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnościowych w formie realizacji wystawianych przez Zamawiającego bonów opatrzonych jego pieczątką odbywa się w placówkach handlowych Wykonawcy mieszczących się w Chorzowie przy:
  a)ul. Wolności 12 - Chorzów Centrum.
  b)ul. Filarowej 3 - Chorzów II.
  c)ul. Głównej 17 - Chorzów Stary.
  d)ul. Rębaczy 45 - Chorzów Stary.
  e)ul. Hajduckiej 97 - Chorzów Centrum.
  5.Upusty cenowe (bonusy) tj. obniżki zapłaty za zrealizowane bony żywnościowe wynoszą 1% (jeden procent)
  6.Placówka handlowa winna oferować asortyment towarowy w działach:
  a.artykuły spożywcze, nabiał, pieczywo,
  b.warzywa, owoce i ich przetwory,
  c.ryby i przetwory rybne.
  7.Pożądanym jest, aby placówka handlowa oferowała również:
  a.mięso, drób,
  b.przetwory mięsne,
  c.wędliny.
  8.Ceny detaliczne w bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen na te artykuły lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach handlowych na terenie Miasta Chorzów.
  9.Bon żywnościowy nie może podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z niego reszta.
  10.Bon żywnościowy nie może upoważniać do zakupu towarów innych niż związanych z niezbędnymi potrzebami życiowymi, a w szczególności nie może upoważniać do nabywania wyrobów alkoholowych i tytoniowych.
  11.Termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni od dnia złożenia faktury (rachunku) za poprzedni miesiąc rozrachunkowy.

Inne osoby dla Wojtkowiak (248 osób):