Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Andrzej Robert

w KRS

Andrzej Robert Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Robert
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kołodziejczyk Józef Paweł, Nowakowska Agnieszka Katarzyna, Szymczak Grzegorz Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Marczewski Piotr Mariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Edukacja Z Ti Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000194036
 2. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Warszawa − KRS 0000108000
 3. Stowarzyszenie Oświatowe Im. Królowej Jadwigi W Lublinie, Lublin − KRS 0000026620

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Wkra S.A. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000057545

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnych materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu, w ramach projektu nr POKL.09.01.02-30-321/11 Wiedza kluczem do sukcesu.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Czarnków
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych i biurowych w ramach projektu nr POKL.09.01.02-30-321/11 Wiedza kluczem do sukcesu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie, Kościuszki 92, 64-700 Czarnków Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance, Żeromskiego 28, 64-980 Trzcianka, Liceum Ogólnokształcącym w Krzyżu Wielkopolskim, Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
  Przedmiot zamówienia obejmuję zakup wraz z dostawą:
  3 laptopów, programów komputerowych, sieciowych komputerowych programów edukacyjnych dla szkoły ponadgimnazjalnej z fizyki dla LO Czarnków, LO Trzcianka, LO Krzyż Wielkopolski, sieciowych komputerowych programów edukacyjnych dla szkoły ponadgimnazjalnej z chemii dla LO Czarnków, LO Trzcianka, LO Krzyż Wielkopolski, sieciowych komputerowych programów komputerowych z zakresu stereometrii (geometria przestrzenna) dla LO Czarnków, LO Trzcianka, LO Krzyż Wielkopolski, 3 zestawów odczynników i chemikaliów do nauki chemii dla szkół ponadgimnazjalnych, 3 zestawów do przeprowadzania różnego typu doświadczeń fizycznych dla szkół ponadgimnazjalnych, 3 monitorów skażeń radioaktywnych (radiometr), materiałów papierniczych i biurowych: automatyczny długopis sztuk 924, brulion sztuk 474, papier wielofunkcyjny 150 ryz.
  Wszystkie artykuły objęte poszczególnymi częściami zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, muszą posiadać gwarancję producenta nie krótszą niż 12 miesięcy od daty odbioru protokólarnego bez zastrzeżeń w przypadku odczynników przydatność do użycia obejmującą minimum okres realizacji projektu w ramach którego realizowane jest to zamówienie ( do 30 lipca 2013r), fabrycznie pakowane (jeżeli tak występują).
  Wykonawca dostarczy zamówiony towar na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
  Termin realizacji dostaw w ciągu 10 roboczych dni od podpisania umowy -dotyczy wszystkich artykułów określonych w zał. nr 5 do SIWZ dla części od nr 1 do nr 7 za wyjątkiem pozycji 15 z części nr 6, którą należy dostarczyć do siedziby zamawiającego do 30.12.2011r.
  Artykuły z części nr 8 dostarczane będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń przesyłanych do Wykonawcy elektronicznie, faksem lub pisemnie w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili przekazania zlecenia.
  Wykonawca dostaw do oferty załączy również dokument (opis proponowanego produktu, z którego wynikać będzie w sposób jednoznaczny spełnienie przez oferowany produkt wymagań określonych przez Zamawiającego w zał. nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis części zamówienia). Zamawiający, w celu potwierdzenia przez wykonawcę zgodności oferty z wymaganiami dopuszcza formę:
  -oświadczenia złożone przez wykonawcę z wyszczególnieniem szczegółowym składników zestawu potwierdzające stawiane przez zamawiającego wymagania
  lub
  -opisów technicznych producenta, opisów handlowych opracowanych na podstawie danych producenta, opisy katalogowe.
  We wszystkich częściach zamówienia zamawiający opisał minimalne wymagania jakie muszą spełniać oferty proponowane przez Wykonawców dostaw.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych.

Inne osoby dla Wójtowicz Andrzej Robert (51 osób):