Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Bogusław Józef

w KRS

Bogusław Józef Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusław
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Różyniec (Dolnośląskie), Szklarska Poręba (Dolnośląskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Daniłoś Tomasz Dariusz, Grzegorczyk Maciej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Daniłoś Tomasz Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Martinez Adolfo Valderas, Martinez Eduardo Martinez, Molo Robert Stefan, Napierski Andrzej, Simavilla Alberto Laveron, Sobiecki Marek, Szablowski Zygmunt Robert, Woszczyk Mariusz Augustyn

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Villate Mario Serrano
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kordecki Piotr, Kordecki Zdzisław Mieczysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ratajczak Łukasz Piotr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Daniłoś Tomasz Dariusz, Grzegorczyk Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Blejkan S.A., Szczecin − KRS 0000543188
 2. Dragados S.A. Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000237926
 3. Drying Process Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000565728
 4. Hotelsound Bossa Nova Sp. Z O.O., Szklarska Poręba − KRS 0000503411
 5. Ids - Bud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304700
 6. Ids Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000589545
 7. Ids Energetyka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000467139
 8. Ids Foton Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000469553
 9. Ids-bud S.A., Warszawa − KRS 0000447186
 10. Infra S.A., Wysogotowo − KRS 0000295199
 11. Klub Sportowy Sparta, Nasielsk − KRS 0000065694
 12. Kordecki Sp. J., Wrocław − KRS 0000258570
 13. Kordecki Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000451641
 14. Kordecki Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością, Wrocław − KRS 0000176450
 15. Marplast Sp. Z O.O., Mała Grzywna − KRS 0000511038
 16. Md Renova Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000419796
 17. Md Renova Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Puławy − KRS 0000426409
 18. Mostostal Pomorze S.A., Gdańsk − KRS 0000055123
 19. Pa Conex Sp. Z O.O., Gostynin − KRS 0000227327
 20. Pa Wyroby Betonowe Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000247665
 21. Placidus Investments Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000307850
 22. Polaqua Sp. Z O.O., Wólka Kozodawska − KRS 0000529065
 23. Poliner Sp. Z O.O., Różyniec − KRS 0000446383
 24. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Wamaro Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000197978
 25. Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Infrastruktury, Warszawa − KRS 0000481118
 26. Taylor Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000144464
 27. Teco Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000014131

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dim Construction Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000680685
 2. Dombeta Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000179567
 3. Gsg Nieruchomości Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000607873
 4. Hydrobudowa - 6 S.A., Warszawa − KRS 0000079628
 5. InfraSp. Z O.O.., Wysogotowo − KRS 0000040595
 6. Nws Trade Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000564954
 7. Pa Energobudowa Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000054580
 8. Pris Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Poznań − KRS 0000074391
 9. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-projektowe Binż Sp. Z O.O., Bełchatów − KRS 0000117553
 10. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-aqua S.A., Wólka Kozodawska − KRS 0000044166
 11. Qsun 17 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000487327
 12. Qsun 18 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000488832
 13. Qsun 19 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000485882
 14. Sieradzka Korporacja Budowlana Sigmabud Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000093987
 15. Vectra S.A. Likwidacyjnej, Płock − KRS 0000285780
 16. Weneda Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000169081

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Wykonanie robót renowacyjnych kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Stargard Szczeciński
  1. Opis przedmiotu zamówienia: CPV- 1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty renowacyjne kanalizacji ogólnospławnej: - bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego ogólnospławnego dn 400 L=19 m, dn 600 L=516 m, dn 800 L=208 m, dn 1000 L=250 m, dn 600 L=12 m - przy pomocy technologii rękawa na bazie filcu nasączonego żywicą poliestrową utwardzaną termicznie zlokalizowanych w ulicy Szczecińskiej o łącznej długości L=1005m, ilość studni i=16 /S2-S17/- posadowionych na głębokości średnio H=7-4 m. 1.2. Dokumentacja techniczna - STWOR stanowi załącznik do niniejszej siwz (załącznik nr 3). 1.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych (tj. materiałów o co najmniej takich samych parametrach) w stosunku do materiałów, które w treści STWiOR określono poprzez wskazanie znaku towarowego lub nazwę producenta, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. 2. Pozostałe elementy składające się na przedmiot zamówienia: 2.1 Sporządzenie i przedłożenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w §7 ust. 1 wzoru umowy (załącznika nr 4 do siwz), 2.2 Sporządzenie projektów zajęć pasów drogowych wraz z uzgodnieniami przeprowadzonymi z Zarządcą Drogi tj. z: - Urzędem Miejskim - Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska, prowadzącymi do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót; - Zarządem Dróg Krajowych, prowadzącymi do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót; - Zarządem Dróg Powiatowych, prowadzącymi do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót; 2.3 Organizacja ruchu drogowego i oznakowanie ulic na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonanymi uzgodnieniami, a także uzyskanie własnym staraniem protokolarnego odbioru dróg przez ich Zarządców po zakończeniu robót prowadzonych w pasach drogowych. 3. Uwagi dotyczące sporządzania oferty. 3.1 Podstawę do sporządzenia oferty stanowi dokumentacja techniczna, o której mowa w pkt. 1.2., oraz postanowienia niniejszego SIWZ. 3.2 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy przed terminem złożenia oferty. Wykonawca ponosi całe ryzyko nie dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i nie uwzględnienia panujących tam warunków w wynagrodzeniu ofertowym. 3.3. Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, harmonogram rzeczowo- finansowy z którego będą wynikały etapy przejściowe; 30% 60 %, i końcowy. Podstawę wystawienia faktur, stanowić będą zatwierdzone protokoły: przejściowe i końcowy wykonania robót. 4. Warunki i wymagania dotyczące zamówienia. 4.1 Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego robót. 4.2 Warunki płatności: faktura płatna przelewem w terminie 30 dni od daty od złożenia faktury u Zamawiającego, podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 4.5 Termin przystąpienia do usuwania awarii i usterek stwierdzonych w okresie trwania gwarancji jakości: w ciągu 2 dni roboczych od momentu telefonicznego wezwania do ich usunięcia, potwierdzone pismem. 4.6 Wykonawca dołączy do oferty wypełnioną tabelę z załącznika nr 3 ust. 1 pkt. 1.2. Wypełnienie tabeli ma charakter pomocniczy, w przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówień uzupełniających.
 2. Renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową przy pomocy rękawa utwardzanego termicznie w ul. Reymonta
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest: renowacja kanału deszczowego w ul. Reymonta o długości 190,00 metrów fi 800 wykonana przy pomocy bezwykopowej technologii rękawa utwardzonego termicznie tzn. tkaniny technicznej nasączonej fabrycznie żywicami. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w sposób zapewniający pełną wytrzymałość przewodu po zakończeniu prac bez uwzględniania współpracy przy przenoszeniu obciążeń istniejącego przewodu łącznie z przygotowaniem (czyszczeniem) kanału do wykonania zamówienia i naprawą pięciu studni kanalizacyjnych Ø 1600 mm na trasie renowacji i starannym wyprofilowaniu kinet oraz otwarciu włączeń na ślepo trójników.W razie załamania kanalizacji podczas czyszczenia Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawy w celu dalszego prowadzenia robót. Cenę potencjalnej naprawy należy uwzględnić w cenie ofertowej.Wykonawca udzieli min. 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz usunięcie usterki w ciągu max. 72 godzin, licząc od zawiadomienia przez Zamawiającego.W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt:- projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy oraz koszt zajęcia terenu, w tym koszt zajęcia pasa drogowego,- usunięcia, wywozu i ewentualnej utylizacji odpadów, gruzu, namułu, osadów i korzeni,- uzgodnień i nadzoru zabezpieczenia terenu budowy,- wykonania wszelkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,- badań zagęszczenia gruntu w miejscach rozkopu,- doprowadzenie terenu do stanu sprzed budowy.
 3. Zamówienie dodatkowe na podstawie umowy nr DAP-210-7/10 z dnia 26.03.2010 r. polegające na frezowaniu korzeni, betonów, wystających przykanalików na długości całego zakresu DN250-700, instalacji krótkiego rękawa (pakera) - 42 szt. i naprawie punktowej kanałów
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  Roboty dodatkowe w ramach realizowanej umowyobejmującej roboty budowlane dotyczące bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnobrzeskiej, Krępickiej i Junackiej we Wrocławiu w zakresie:
  1)frezowania korzeni, betonów, wystających przykanalików na długości całego zakresu DN250-700,
  2)instalacji krótkiego rękawa (pakera) - 42 szt. (S3-S4 - 6 szt., S4-S5 - 6 szt., S5-S6 - 4 szt., S12-S13- 6 szt., S12-S8- 2 szt., S8-S14- 4 szt., S15-S16- 2 szt., S16-S17- 8 szt., S18-S19- 2 szt., S20-S21- 2 szt.),
  3)naprawie punktowej kanałów o łącznej długości 32 m DN250-700 (S1-S2- 3 m DN250, S4-S5- 10 m DN250, S5-S6- 8 m DN300, S12-S13- 8 m DN350, S8-S13- 3 m DN 400
 4. Modernizacja sieci wodociągowych o dużej awaryjności
  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., Grudziądz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowych o dużej awaryjności polegające na wymianie istniejących sieci wodociągowych o średnicy od 100 mm do 150 mm wykonanych z rur żeliwnych na sieci wodociągowe wykonane z rur PE o łącznej długości 3 876 m, w tym: sieci wodociągowej Ø 150 mm na Starym Mieście o długości 1014 m, sieci wodociągowej Ø 100 mm na Starym Mieście o długości 769 m, sieci wodociągowej Ø 150 mm w Centrum o długości 1704 m, sieci wodociągowej Ø 100 mm w Centrum o długości 389 m, przebudowę około 192 przyłączy wodociągowych Ø 32 - 110 o łącznej długości 1 920 m. Zamówienie obejmuje: wymianę przewodów wodociągowych, przebudowę przyłączy wodociągowych, wykonanie włączeń wymienionych przewodów do istniejącej sieci, odtworzenie nawierzchni drogowych i chodnikowych po robotach związanych z wymianą przewodów i przyłączy wodociągowych, odtworzenie terenów zielonych, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  Zamówienie podzielono na dwie części: Część 1, obejmującą wymianę przewodów wodociągowych wraz z przebudową przyłączy na terenie Starego Miasta 1783 m, Część 2, obejmującą wymianę przewodów wodociągowych wraz z przebudową przyłączy na terenie Centrum 2093 m. Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na każdą z części zamówienia. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia lub na obydwie części. Opis części zamówienia: Część 1 - wymiana przewodów wodociągowych na terenie Starego Miasta o łącznej długości 1783 m, wraz z przebudową przyłączy, obejmująca następujące Odcinki Robót: 1) ul. Spichrzowa - średnica istniejąca: 150 mm, średnica projektowana: 160 mm, długość: 435 m, wraz z wymianą 22 przyłączy o łącznej długości 180 m; 2) ul. Wodna - średnica istniejąca: 150 mm, średnica projektowana: 160 mm, długość: 50 m, wraz z wymianą 2 przyłączy o łącznej długości 10 m; 3) ul. Pańska - średnica istniejąca: 150 mm, średnica projektowana: 160 mm, długość: 116 m, wraz z wymianą 20 przyłączy o łącznej długości 160 m; 4) ul. Rynek - średnica istniejąca: 150 mm, średnica projektowana: 160 mm, długość: 161 m, wraz z wymianą 7 przyłączy o łącznej długości 70 m; 5) ul. Kościelna - średnica istniejąca: 150 mm, średnica projektowana: 160 mm, długość: 71 m, wraz z wymianą 6 przyłączy o łącznej długości 40 m; 6) ul. Starorynkowa - średnica istniejąca: 150 mm, średnica projektowana: 160 mm, długość: 35 m, wraz z wymianą 1 przyłącza o łącznej długości 10 m; 7) ul. Szkolna - średnica istniejąca: 150 mm, średnica projektowana: 160 mm, długość: 36 m, wraz z wymianą 3 przyłączy o łącznej długości 30 m; 8) ul. Klasztorna - średnica istniejąca: 150 mm, średnica projektowana:
  225 mm, długość: 110 m, wraz z wymianą 8 przyłączy o łącznej długości 90 m; 9) ul. Prosta - średnica istniejąca: 100 mm, średnica projektowana: 110 mm, długość: 63 m, wraz z wymianą 3 przyłączy o łącznej długości 15 m; 10) ul. Reja - średnica istniejąca: 100 mm, średnica projektowana: 110 mm, długość: 53 m, wraz z wymianą 2 przyłączy o łącznej długości 10 m; 11) ul. Poprzeczna - średnica istniejąca: 100 mm, średnica projektowana:
  110 mm, długość: 59 m, wraz z wymianą 5 przyłączy do wymiany o łącznej długości 40 m; 12) ul. Szkolna - średnica istniejąca: 100 mm, średnica projektowana: 110 mm, długość: 65 m, wraz z wymianą 3 przyłączy o łącznej długości 30 m; 13) ul. Murowa - średnica istniejąca: 100 mm, średnica projektowana: 110 mm, długość: 340 m, wraz z wymianą 33 przyłączy o łącznej długości 210 m; 14) ul. Długa - średnica istniejąca: 100 mm, średnica projektowana: 110 mm, długość: 68 m, wraz z wymianą 7 przyłączy o łącznej długości 55 m; 15) ul. Szewska - średnica istniejąca: 100 mm, średnica projektowana: 110 mm, długość: 121 m, wraz z wymianą 15 przyłączy o łącznej długości 130 m.
  Część 2 - wymiana przewodów wodociągowych wraz z przebudową przyłączy na terenie Centrum, o łącznej długości 2093 m, obejmująca następujące Odcinki Robót: 1) ul. Dworcowa - średnica istniejąca 150 mm, projektowana 160 mm, długość: 667 m, wraz z wymianą 9 przyłączy o łącznej długości 130 m; 2) ul. Rapackiego - średnica istniejąca 150 mm, projektowana 160 mm, długość: 1037 m, wraz z wymianą 31 przyłączy o łącznej długości 500 m; 3) ul. Moniuszki - średnica istniejąca 100 mm projektowana 110 mm, długość: 389 m, wraz z wymianą 15 przyłączy o łącznej długości 210 m.
  Lokalizację istniejących przewodów wodociągowych do wymiany, wraz z wymianą przyłączy, pokazano w projekcie wykonawczym. Na czas prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżącą dostawę wody dla mieszkańców Centrum i Starego Miasta, o jakości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417). Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Części III SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ
 5. Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Dolnobrzeskiej, Krępickiej i Junackiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1) Zakres rzeczowy:
  - kanał deszczowy DN 700 - 156 m
  - kanał deszczowy DN 600 - 128m
  - kanał deszczowy DN 500 - 123 m
  - kanał deszczowy DN 400 - 440 m
  - kanał deszczowy DN 350 - 55 m
  - kanał deszczowy DN 300 - 259 m
  - kanał deszczowy DN 250 - 157 m
  - 9 studni DN 1200, 20 studni DN 1000
  - otwarcie i uszczelnienie kształtką kapeluszową przyłączy DN 100 - 200 - 84 szt.
  2) Natężenie przepływu w kanale od 5-100 l/s w zależności od punktu na kanale i występowania deszczy. Roboty należy wykonywać w okresie bezdeszczowym.

  2. Roboty będą wykonywane w 2 etapach
  1) I ETAP
  a)Wyczyszczenie mechaniczne wnętrza kanału z osadów w połączeniu z hydrodynamicznym spłukiwaniem warstw skorodowanego i złuszczonego betonu o długości i średnicach podanych w przedmiarze robót wraz z zebraniem, wywozem i utylizacją osadu na koszt wykonawcy.
  b)Czyszczenie studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne na kanale nie podlegają renowacji.
  c)Inspekcja TV kanału przed renowacją - od ostatniej studni rewizyjnej do wylotu do rowu B-10 wraz z dostarczeniem płyty CD i raportu w celu oceny stanu technicznego kanału i wytypowania odcinków kanału do renowacji.
  2) II ETAP
  a) Renowacja wytypowanych (po zapoznaniu się z inspekcją TV) odcinków kanału bezwykopową metodą utwardzanego rękawa. Parametry użytego rękawa są zależne od średnicy kanału poddawanego renowacji. Sztywność obwodowa rękawa powinna wynosić nie mniej niż 1 kN/m2. Materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z aprobatą lub normami (szczególnie PN-EN 13566-4:2004) a także posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
  b)Otwarcie przyłączy i uszczelnienie ich kształtką kapeluszową. Przyłącza nie podlegają renowacji ani czyszczeniu.
  c)Powykonawcza inspekcja TV kanału po renowacji wraz z dostarczeniem płyty CD i raportu Zamawiającemu.
  d)W przypadku konieczności (załamanie kanału, brak jego drożności) wymiana uszkodzonych odcinków kanału.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1)Protokolarnego przejęcia terenu na którym będą wykonywane roboty.
  2)Przygotowania zaplecza budowy.
  3)Zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac przed dostępem osób trzecich.
  4)Zapewnienia dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.
  5)Przedstawienia projektu organizacji robót z którego musi wynikać sposób wstrzymania przepływu ścieków, sposób wprowadzania i utwardzenia rękawa.
  6)Opracowania projektu ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem z ZDiUM we Wrocławia w zakresie zajęcia pasa drogowego.
  7)Opracowania projektu rozkopu i odbudowy nawierzchni wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń - w przypadku konieczności wymiany kanału w wykopie otwartym gdy niemożliwym będzie wykonanie renowacji metodą utwardzanego rękawa.
  8)Oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w trakcie prowadzonych prac. Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt i swoim staraniem.
  9)Przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm). Odpady z czyszczenia kanału Wykonawca usunie na koszt własny i własnym staraniem. Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania opadów.
  10)Przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
  11)Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  12)Stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
  13)Zawiadamiania Inspektora nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na koszt własny.
  14)Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem zdawczo-odbiorczym w dacie odbioru końcowego robót.
  15)Stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
  16)Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu zgodności z polska normą lub aprobatą techniczną.
  17)Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
 6. Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą. Zakres robót obejmuje: miejscowe wymiany uszkodzonych odcinków rurociągu w ilości 23 m - Ø 400 i 13 m - Ø 300, renowację rękawem impregnowanym żywicami odcinka rurociągu Ø 400 o łącznej długości 920 m, remont, znajdujących się w złym stanie technicznym, studni rewizyjnych na linii kanału, tak aby przywrócić im pełną funkcjonalność, wbudowanie żelbetonowych pierścieni odciążających oraz wymianę pokryw włazowych na żeliwne z wypełnieniem betonowym wszystkich studni rewizyjnych znajdujących się w jezdni. Zakres robót objęty zamówieniem należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, uproszczoną dokumentacją projektową oraz STWiOR, które stanowią załączniki do SIWZ. W przypadkach niezbędnych, związanych wyłącznie z zakresem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia od gestorów tych sieci w zakresie warunków przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do: 1. zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą ze wskazaniem odcinków wzmocnionych rękawem oraz odcinków przebudowanych), 2. wprowadzenia i utrzymania, dostarczonej przez Zamawiającego, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 3. stosowania się podczas prowadzenia robót budowlanych do wymagań określonych w SIWZ oraz innych uzgodnień dokonanych z Zamawiającym, 4. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 5. zapewnienie stałego utrzymania czystości i porządku wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 6. wbudowania materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SIWZ, 7. przedstawiania do akceptacji Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem, 8. usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejsce wywozu i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki, oraz uzyskać potwierdzenia na piśmie jego wywozu i utylizacji. Na etapie sporządzania oferty Wykonawcy mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z dokumentacją z inspekcji TV kanału deszczowego. Stan istniejący Odwodnienie ulicy - poprzez wpusty uliczne do kanału deszczowego. Kanał deszczowy jest urządzeniem własnym Zamawiającego, który jest położony w pasie drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada. Droga ta zarządzana jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 8, 50-425 Wrocław.
 7. Roboty dodatkowe dotyczące bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnobrzeskiej we Wrocławiu w zakresie otwarcia i uszczelnienia kształtką kapeluszową 45 szt. przyłączy
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Podczyszczenie kanału przed montażem kształtki kapeluszowej samochodem ciśnieniowym Keiser z obsługą dwuosobową.
  2. Przygotowanie i montaż kształtki kapeluszowej przy użyciu robota IMS,obsługa trzyosobowa.
 8. Remont (renowację) kanału deszczowego w ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ulicy Spornej do Sokolej.
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest remont (renowacja ) kanału deszczowego DN 800 w ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Spornej do ulicy Sokolej polegający na zastosowaniu metody utwardzanych powłok żywicznych oraz remontu studni rewizyjnych DN 1200 Zakres przedmiotu zamówienia: -czyszczenia kanałów i studzienek -bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej DN 800 na długości 232,60 m przy pomocy utwardzonych na miejscu powłok żywicznych ,tzw. Rękawów CIPP -remontu istniejących studni rewizyjnych DN 1200 za pomocą zapraw mineralnych na długości kanału przewidzianego do renowacji tj. na odcinkach od studni D10 do studni D16 -inspekcji wizualnej kamerą po czyszczeniu i po renowacji kanału.
 9. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej kanalizacji ø 200 i ø 300 w Parku im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy
  Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej kanalizacji ø 200 i ø 300 w Parku im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy
 10. Wzmocnienie konstrukcyjne sieci kanalizacyjnej w ulicy Orzechowej, Poczdamskiej, Sikorskiego, Narutowicza i Niedziałkowskiego w Głogowie metoa bezwykopowa
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o., Głogów
  1) w ul. Sikorskiego:Od studni nr s1 - s6 Ø 800, długość 307,50mb
  2) w ul. Narutowicza Od studni nr s1 - s2 Ø 250 długość 41,00m 2 szt. kształtek kapeluszowych uwaga : nie wycinać otworu dla nie zinwentaryzowanego przyłącza znajdującego się w okolicach 16,5m na godz. 15 od studni s1, w kierunku budynku nr 9;3) w ul. Orzechowej
  Od studni nr s1 - s13 Ø 200, długość 565,00mb, d studni nr s13- s14 Ø 300, długość 45,00mb,15 szt. kształtek kapeluszowych 4) w ul. Poczdamskiej :
  ·od studni nr s2 - s4 Ø 400, długość 70,00mb, od studni nr s4-s5 na odcinku długości 36mb następuje zmiana średnicy z Ø 400 na Ø 500.Wykonawca robót zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie co do wymiaru kanału.3 szt. kształtek kapeluszowych 5) w ul. Niedziałkowskiego:od studni nr s1 - Ø 250, długość 172,00mb, od studni nr s8-s9 Ø 200, długość 32,00mb,od studni nr s9-s10 Ø 300, długość 27,50mb, od studni nr s10-s16 Ø 350,długość 198,00mb,od studni nr s2-s2A Ø 200, długość 20,00mb, od studni nr s3-s3A Ø 200, długość 22,50mb, od studni nr s5-s5A Ø 200, długość 2,50mb,
  · od studni nr s7-s7A Ø 200, długość 22,50mb,d studni nr s1-s1A Ø 200, długość 8,50mb, od studni nr s10-s10A Ø 200, długość 7,00mb,od studni nr s11-s11A Ø 200, długość 11,00mb,
  · od studni nr s12-s12A Ø 200, długość 14,00mb,
  · od studni nr s12-s12D Ø 200, długość 6,00mb,
  · od studni nr s14-s14A Ø 200, długość 17,60mb,od studni nr s14-s14B Ø 200, długość 22,50mb,· od studni nr s15-s15A Ø 200, długość 5,00mb,· 4 szt. kształtek kapeluszowych na odcinkach- s2-s2A, s3-s3A, s5-s5A, s7-s7A3.2. Dodatkowo załączamy płytę ze sfilmowanymi odcinkami sieci kanalizacyjnej
 11. Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnobrzeskiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Zakres zamówienia:
  Roboty będą realizowane w 2 etapach.
  1) Etap I
  a) wyczyszczenie mechaniczne wnętrza kanału z osadów w połączeniu z hydrodynamicznym spłukiwaniem warstw skorodowanego i złuszczonego betonu o długości i średnicach podanych w przedmiarze robót, wraz z zebraniem, wywozem i utylizacją osadu na koszt Wykonawcy,
  b) inspekcja TV kanału przed renowacją - od ostatniej studni rewizyjnej do wylotu do rowu B-10 wraz z dostarczeniem płyty CD i raportu w celu oceny stanu technicznego kanału i wytypowania odcinków kanału do renowacji.
  2) Etap II
  a) renowacji wytypowanych odcinków kanału bezwykopową metodą utwardzanego rękawa,
  b) w przypadku konieczności wymiana uszkodzonych odcinków kanałów,
  c) powykonawcza inspekcja TV kanału po renowacji wraz z dostarczeniem płyty CD i raportu.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1)przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty,
  2)przygotowania zaplecza budowy,
  3)zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
  4)zapewnienia dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac,
  5)przedstawienia projektu organizacji robót, z czego musi wynikać sposób wstrzymania przepływu ścieków, sposób wprowadzania i utwardzania rękawa itd.,
  6)opracowania projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zajęcia pasa drogowego, wykonania oznakowania zgodnie z jego zaleceniami (jeśli zajdzie konieczność),
  7)opracowania projektu rozkopu i odbudowy nawierzchni wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń - w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania renowacji metodą utwardzanego rękawa (stan kanału deszczowego grozi załamaniem lub jest niedrożny w wyniku uszkodzenia) i konieczności wymiany odcinka(ów) rurociągu (jeśli zajdzie taka konieczność),
  8)oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt,
  9)przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm). Odpady z czyszczenia należy usunąć z kanału. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
  10)przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
  11)wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  12)stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora nadzoru,
  13)zawiadomienie Inspektora nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,
  14)uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem zdawczo odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót,
  15)stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
  16)na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
  17)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy
 12. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków - roboty dodatkowe nr 6
  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  1.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinkunGodz. 16,00
  2.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinku Godz. 16,00
  3.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinku Godz. 24,00
  4.Ręczny wykop na odkład m3 366,96
  5.Ręczne zasypanie wykopów z odkładu z zagęszczeniem m3 331,54
  6.Rozebranie fundamentu z betonu żwirowego - analogia m3 21,38
  7.Nawierzchnia z betonu B-15 gr 12 cm na podsypce z piasku krotność x2 m3 178,20
  8.Demontaż ogrodzenia i przesunięcie piaskownicy kpl 1,00
  9.Demontaż rurociągu betonowego Ø 250 mm m 6,00
  10.Likwidacja istniejących studzienki ściekowej wraz z wpustem ulicznym szt. 3,00
  11.Rozebranie krawężników na ławie betonowej m 6,00
  12.Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna m2 11,25
  13.Rozebranie chodników z płytek betonowych 50x50x7 cm m2 6,00
  14.Rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 23 cm m2 11,25
  15.Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm - warstwa wiążąca m2 11,25
  16.Wykop z wywozem na odl. 22 km z umocnieniem (na stałe) m3 27,00
  17.Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem m3 1,52
  18.Studzienka ściekowa wraz z wpustem ulicznym szt. 3,00
  19.Kanał z rur PVC Dz 200 mm SN8 ze studzienką typu BS m 6,00
  20.Zasypka wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymiana gruntu) m3 25,48
  21.Podbudowa z tłucznia bazaltowego m2 11,25
  22.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 4 cm m2 11,25
  23.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4 cm m2 11,25
  24.Krawężnik betonowy na ławie betonowej m 6,00
  25.Chodnik z płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 6,00
  26.Koszty zajęcia pasa drogi kpl. 1,00
  27.Rozebranie fundamentu z betonu żwirowego - analogia m3 13,50
  28.Zwiększenie o 2 cm grubości warstwy wiążącej m2 1 563,42
  29.Zwiększenie o 1 cm grubości warstwy ścieralnej m2 3 485,64
  30.Zwiększenie o 2 cm grubości warstwy wiążącej m2 1 280,12
  31.Zwiększenie o 1 cm grubości warstwy ścieralnej m2 3 401,05
  32.Zwiększenie o 2 cm grubości warstwy wiążącej m2 708,67
  33.Zwiększenie o 1 cm grubości warstwy ścieralnej m2 469,71
  34.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinku Godz. 16,00
 13. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków - roboty dodatkowe nr 5
  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  1.Rozebranie fundamentu z betonu żwirowego - analogia m2 13,21
 14. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków - roboty dodatkowe nr 4
  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  1.Mechaniczne rozebranie fundamentów analogia do poz. 1143 Rozebranie fundamentu z betonu żwirowego m3 53,82
  2.Wykop z na odl. 22 km i umocnieniem na stałe 3,50x2,00x(5,50-2,70 m3 19,6
  3.Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem 2,00x3,50x0,20 m3 1,4
  4.Zasypka wykopów piaskiem z zagęszczeniem 19,60-1,40 m3 17,21
  5.Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm 2,50x10,00 m2 25
  6.Rozebranie krawężników na ławie betonowej 10,00 x2 m 10
  7.Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8 cm z podbudową z tłucznia m2 25
  8.Krawężnik betonowy na ławie betonowej m 10
  9.Demontaż rury stalowej osłonowej Ø 600 l=8m* kpl. 1
  10.Montaż rury stal. osłonowej Ø 600 l=8m* kpl. 8
  11.Montaż, demontaż i ponowny montaż urządzeń przeciskowych +wyk przecisku do momentu natrafienia na nieprzewidziana przeszkodę na GL. Ok. 5.0 m ppt L=2,5 m kpl 1
  12.Czyszczenie rury osłonowej z zaklinowanego gruzu i gruntu - pozostałości fundamentów* dzien 6
  13.Dodatkowy czas pracy deskowania systemowego* dzien 6
  14.Koszty zajęcia pasa* kpl. 1
  15.Kamerowanie kontrolne analogia do powykonawczej kontroli sieci metodą tzw. Kamerowania m 100
  16.Usuniecie zaklinowanych odłamków gruzu ceglanego, betonowego i elem. Stalowych. Wiercenie z pokruszeniem i wydobyciem urobku na dno komory przeciskowej dni 9
  17.Zajęcie Pasa Jezdni kpl. 1
  18.Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - warstwa ścieralna m2 518,23
  19.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr 5 cm m2 518,23
  20.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinku, zmiana organizacji pracy brygady - na ul. Racławickiej godz.8
  21.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinku, zmiana organizacji pracy brygady - na ul. 24-go kwietnia godz. 8
  22.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinku, zmiana organizacji pracy brygady - na ul. Głubczyckiej godz. 8
  23.Wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 7 cm m2 518,23
  24.Koszty zajęcia pasa jezdni dzien 4
  25.Organizacja ruchu zastępczego, zmiana oznakowania dodatkowe zabezpieczenia kpl. 1
  26.Rozebranie fundamentu z betonu żwirowego gr 25 cm m2 291,29
  27.Odtworzenie istniejących nie zinwentaryzowanych przyłączy do posesji kpl. 4
  28.Rozebranie fundamentu betonowego z betonu żwirowego gr.25cm m3 31,16
 15. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków - roboty dodatkowe nr 3
  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  1.Rozebranie fundamentu ceglanego na zaprawie cementowej - analogia do pozycji 1143 m3 50,00
  2.Rozebranie fundamentu ceglanego na zaprawie cementowej - analogia do pozycji 1143 m3 5,10
  3.Rozebranie fundamentu żelbetowego - analogia do pozycji 1143 m3 1,71
 16. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków - roboty dodatkowe nr 2
  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  1.Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr. 35 cm - analogia do poz. 1143 rozebranie fundamentu betonowego z betonu żwirowego gr. 25 cm m3 28,72
  2. Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia gr. 20 cmm2 82,05
  3.Rozebranie krawężników wraz z ławą betonową m 28
  4.Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej z betonu B10 m 28
  5.Nawierzchnia z betonu klasy B-15 gr 35 cm - analogia do pozycji 397 Nawierzchnia z betonu B-15 gr. 12 cm krotność x 2,5 m2 205,12
  6.Zajęcie pasa drogi na czas wykonywania robót rozbiórkowych. -
  7.Zajęcie pasa drogi na czas wykonywania robót betonowych. -
  8.Demontaż rurociągu betonowego Ø 600 mm - analogia do pozycji 1493 demontaż rurociągu betonowego Ø 250 krotność x2,5 m 25,0
  9.Wykop z wywozem na odl. 18 km z umocnieniem m3 15,3
  10.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem m3 3,0
  11.Zasypka wykopów piaskiem z zagęszczeniem m3 9,47
  12.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinku, organizacja nowego frontu robót, przerzucenie brygad na nowy rejon. godz. 8,0
  13.Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu Wipro o śr. 600mm uszczelnianie sznurem i opaską żelbetową - wykopy umocnione i nawodnione. m 10,0
  14.Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające śr. Otw. 150-500 mm godz. 148
  15.Rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 24 cm m2 21,2
  16.Wykop z wywozem na czasowy odkład z umocnieniem m2 60,47
  17.Demontaż rurociągu m 23,5
  18.Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem m3 17,28
  19.Obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem m3 15,73
  20.Ułożenie geowłókniny m2 117,4
  21.Zasypka wykopów z piaskiem z zagęszczeniem m3 24,59
  22.Instalacja igłofiltrowa kpl. 50
  23.Podbudowa z tłucznia bazaltowego gr. 24 cm m3 21,2
  24.Kanał z rur PVC Dz 400 mm SN8 m 23,5
  25.Zatrzymanie robót na przedmiotowym Odcinku, organizacja nowego frontu robót godz 8
  26.Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr. 25 cm (analogia rozebranie fundamentu betonowego z betonu żwirowego gr. 25 cm) m3 366,37
  27.Podbudowa z tłucznia bazaltowego gr. 24 cm m2 272,8
  28.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 7 cm m2 273,47
  29.Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 7 cm warstwa wiążąca m2 366,37
  30.Koszty zajęcia pasa * dzień 68
  31.Wykop z odwozem na odl. 22 km z umocnieniem (na stałe) m3 16,973
  32.Rozebranie fundamentu betonowego z betonu żwirowego gr.25cm m3 6,2
  33.Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem m3 1,09
  34.Zasypka wykopów piaskiem z zagęszczeniem m3 9,17
  35.Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3 1,7
  36.Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 3,6
  37.Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2 6
  38.Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t 0,048
  39.Zatrzymanie robót na przedmiotowym odcinku, organizacja nowego frontu robót, przerzucenie brygady w nowy rejon godz. 8
  40.Wymiana rury ciepłowniczej preizolowanej w ul. Piastowskiej m 12
  41.Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm m2 193,19
  42.Rura ochronna z rur PEHD Dz 315 mm (bez rury przewodowej) m 7
  43.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 15 cm m2 193,19
  44.Demontaż płyt żelbetowych (na pompowni) m2 380
  45.Rozbiórka nawierzchni betonowych gr. 24 cm analogia do poz. 329 - Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 12 cm krotność x2 St12-St1 - 33m2* 0,24 m = 7,92 m3 m2 33 * 2 = 66
  46.Rozebranie nawierzchni z tłucznia m2 165
  47.Rozebranie obrzeża betonowego 30x8cm m 210
  48.Kanał grawitacyjny z rur PVC Dz 160 mm SN8 m 9
  49.Powykonawcza kontrola sieci metodą tzw. Kamerowania m 816,33
  50.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 7 cm m2 160,45
  51.Odtworzenie nawierzchni z płyt żelbetowych - wykorzystano 100 % materiału z odzysku - koszty robocizny, podsypki piaskowej obliczono poprzez analogie do pozycji 2844 krotność x1,2 m2 380*1,2 = 456
  52.Nawierzchnia z betonu gr. 24 cm - analogia do poz. 397 krotność x1,5 m2 33 * 1,5 = 49,5
  53.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego m2 165
  54.Nawierzchnia gruntowa m2 440
  55.Obrzeże betonowe 30x8 cm m2 210
  56.Wykonanie zasilania przepompowni azoty - -
  57.Roszczenie w sprawie wstrzymania decyzji na zajęcie pasa w ul. Kłodnickiej rycz.
 17. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków - roboty dodatkowe nr 1
  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  A. Powykonawczą kontrolę sieci metodą tzw. kamerowania w ilości 212,60m
  B. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm na podbudowie z tłucznia gr. 15 cm w ilości 153,0 m2
  C. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm na podbudowie z tłucznia gr. 15 cm w ilości 153,0 m2