Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Ewa Katarzyna

w KRS

Ewa Katarzyna Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1987 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Zielona Góra (Lubuskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Luczek Janusz, Rajewicz Agnieszka Barbara, Ruhl Hans Bernd, Wójtowicz Andrzej, Wójtowicz Artur, Wójtowicz Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawlik Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adat Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000375454
 2. Auto-eko-service Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000106144
 3. Bautec Solutions Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000504304
 4. Csc Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000432132
 5. Fanbud Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000231864
 6. Fundacja Akademia Basketu King Wilki Morskie, Szczecin − KRS 0000611070
 7. Goodjob Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000341013
 8. Jw Betony Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000707139
 9. Jw Zbrojenia Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000706952
 10. Mb Beton Poznań Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000305871
 11. Optimum Invest Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gostchorze − KRS 0000709824
 12. Osiedle Mieszkaniowe 7x12 Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000481914
 13. Projekt Krasińskiego 6 Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000444256
 14. San-bud Nieruchomości Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000225743
 15. San-bud Trans-sprzęt Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000324721

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Adat Tadeusz Wójtowicz i Spółka Sp. J., Racula − KRS 0000127689
 2. Gib Grupa Innowacyjno-budowlana Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000081345
 3. Mb Beton Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000298283
 4. Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Ekomel Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Sulechów − KRS 0000110681
 5. Optimum Bau Sp. Z O.O., Gostchorze − KRS 0000203759
 6. Optimum Invest Sp. Z O.O., Gostchorze − KRS 0000544616
 7. Techtrans Sp. Z O.O., Jasień − KRS 0000132543
 8. The Best Invest Sp. Z O.O., Gostchorze − KRS 0000340153

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Zamówienie uzupełniające do umowy na zamówienie podstawowe na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Gorzów Wielkopolski
  Zamówienie uzupełniające do umowy na zamówienie podstawowe na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego w części nr 3: nadzór kompetencyjny KPP Świebodzin, w części nr 4 nadzór kompetencyjny KPP Sulęcin, w części nr 10 nadzór kompetencyjny KMP Zielona Góra
 2. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych, motocyklowych i części zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Gorzów Wielkopolski
  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności świadczenia kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych, motocyklowych, części oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego w CZĘŚCI NR 5 nadzór kompetencyjny: KMP Zielona Góra (miasto i gmina) gminy: Czerwieńsk, Świdnica, Nowogród Bobrzański, Zabór.
  2. Przedmiot umowy obejmuje następujące czynności:
  a. przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);
  b. dojazd holownika w określonym czasie do wskazanego przez Policję miejsca postoju pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych);
  c. załadunek i rozładunek pojazdu samochodowego, motocyklowego lub innego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym, motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia;
  d. zebranie z miejsca zdarzenia wszystkich przedmiotów wskazanych przez policjantów i opisanych w dyspozycji;
  e. holowanie (przewóz i rozładunek) pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz innych przedmiotów zabezpieczonych przez Policję) na parking wskazany przez Zamawiającego, który zostanie wybrany w drodze odrębnego postępowania przetargowego) wraz z ich protokolarnym przyjęciem przez dyspozytora parkingu strzeżonego;
  f. zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;
  g. w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, według zasad podwyższonej staranności, przy użyciu sprzętu, którego stan techniczny gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług;
  h. w trakcie świadczenia usługi przewozu, Wykonawca zobowiązuje się używać tylko takich środków transportu, których użycie będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. Ilość części i akcesoriów pojazdów mechanicznych oraz innych przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w miejscu zdarzenia, mieszcząca się i przewożona na jednym środku transportu będzie określana w umowie, jako transport;
  i. w trakcie świadczenia usługi, przejęcie pełnej odpowiedzialności cywilno - prawnej za holowane pojazdy lub ich części, oraz inne przedmioty zabezpieczone przez Policję w następstwie zdarzenia;
  j. wykonywanie dyspozycji w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w dyspozycji usunięcia pojazdu, części w protokole zdawczo-odbiorczym, protokole opisu przedmiotu przed przekazaniem go na parking depozytowy;
  k. prowadzenie i przekazywanie do Zamawiającego w terminie do 5-go każdego miesiąca wykazu holowanych
  w okresie minionego miesiąca pojazdów. Wykaz będzie podstawą do wystawienia faktury za usługę holowania, załadunku, rozładunku w ramach zawartej umowy.
  3. Pojazdy ciężarowe albo ciągniki samochodowe razem z przyczepą będą traktowane jako 1 pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t.
  4. Realizacja umowy będzie przebiegała etapowo, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń).
 3. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. Lubuskiego. - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego ZP-2/13
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Gorzów Wielkopolski
  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności świadczenia kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego - NADZÓR KOMPETENCYJNY KMP ZIELONA GÓRA.
  2. Przedmiot umowy obejmuje następujące czynności:
  a. przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);
  b. w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje na własny koszt pojazdy i części zabezpieczone przez daną jednostkę Policji, przechowywane na dotychczasowym parkingu;
  c. parkowanie (przechowywanie) pojazdów samochodowych/motocyklowych i innych, oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji;
  d. udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;
  e. zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;
  f. w trakcie świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za parkowane pojazdy samochodowe/motocyklowe i inne oraz za przechowywane części samochodowe/motocyklowe i inne przedmioty zabezpieczone przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia do czasu gdy pozostawał on będzie na parkingu wykonawcy w dyspozycji Policji;
  g. wykonywanie usługi/parkowania/przechowywania w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wynikających z zapisów zawartych w dyspozycji przyjęcia pojazdu/części, protokole zdawczo-odbiorczym, zezwoleniem wydania rzeczy z parkingu, informacji o przekazaniu rzeczy innemu niż policja dysponentowi oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego realizowania i rozliczania usługi;
  h. przygotowanie przez Wykonawcę pojazdów oraz części i akcesoriów pojazdów mechanicznych do oględzin wykonywanych przez biegłego np. odśnieżenie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego dojścia, itp.;
  i. pomieszczenie garażowe Wykonawcy musi być suche, oświetlone z możliwością ogrzewania do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Policji w celu dokonywania czynności procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik;
  3. Pojazdy ciężarowe albo ciągniki samochodowe razem z przyczepą będą traktowane jako 1 pojazd samochodowy
  o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t.
  4. Realizacja umowy będzie przebiegała etapowo, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego.( ilość usług w zależności od zdarzeń).
 4. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Gorzów Wielkopolski
  1. Przedmiotem zamówienia jest:Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego.
  2.Zakres przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności:
  a)przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);
  b)w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje na własny koszt pojazdy i części zabezpieczone przez daną jednostkę Policji, przechowywane na dotychczasowym parkingu;
  c)parkowanie (przechowywanie) pojazdów samochodowych/motocyklowych i innych, oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji;
  d)udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;
  e)zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;
  f)w trakcie świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za parkowane pojazdy samochodowe/motocyklowe i inne oraz za przechowywane części samochodowe/motocyklowe i inne przedmioty zabezpieczone przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia do czasu gdy pozostawał on będzie na parkingu wykonawcy w dyspozycji Policji;
  g)wykonywanie usługi parkowania/przechowywania w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wynikających z zapisów zawartych w dyspozycji przyjęcia pojazdu/części, protokole zdawczo-odbiorczym, zezwoleniu wydania rzeczy z parkingu, informacji o przekazaniu rzeczy innemu niż policja dysponentowi oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego realizowania i rozliczania usługi (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);
  h)przygotowanie przez Wykonawcę pojazdów oraz części i akcesoriów pojazdów mechanicznych do oględzin wykonywanych przez biegłego np. odśnieżenie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego dojścia, itp.;
  i)pomieszczenie garażowe Wykonawcy musi być suche, oświetlone z możliwością ogrzewania do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Policji w celu dokonywania czynności procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik;
  j)sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego na koniec każdego miesiąca w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym wykazu zaparkowanych i zabezpieczonych pojazdów oraz części i akcesoriów mechanicznych z podaniem numeru rejestracyjnego, marki, numeru nadwozia i silnika oraz daty zabezpieczenia. Wykaz będzie podstawą do wystawienia faktury za usługę będącą przedmiotem umowy zawartej w wyniku toczącego się postępowania;
  k)Wykonawcy występujący wspólnie będą realizować zamówienie zgodnie z umową konsorcjum, z której w sposób jednoznaczny będzie wynikać podział kompetencji pomiędzy członkami konsorcjum. Informacja o zakresie zadań (podziale kompetencji) wraz z wykazem osób i numerami telefonów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za realizację zlecanych usług, będzie stanowił załącznik do zawartej Umowy.
  l)Pojazdy ciężarowe albo ciągniki samochodowe razem z przyczepą będą traktowane jako 1 pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t.
  3.Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do:
  a)wykonywania czynności o których mowa w pkt 3 powyżej na podstawie telefonicznej informacji przekazywanej przez dyżurnego jednostki lub innego upoważnionego funkcjonariusza KP uzupełnionej następnie pisemną dyspozycją przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego lub innego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia (załącznik nr 2 do Umowy);
  b)zapewnienia w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi. Wykaz osób wraz z numerami telefonów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za realizację zlecanych w ramach Umowy usług będzie stanowić załącznik do Umowy;
  c)przyjęcia pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za parkowane/przechowywane pojazdy samochodowe, motocyklowe lub inne, a także części samochodowych, motocyklowych oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia;
  d)zachowania tajemnicy i nie¬udzielania osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji stanowiących materiał procesowy dotyczący przechowywanych na polecenie Zamawiającego pojazdów;
  e)wykonywania usługi parkowania/przechowywania w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w dyspozycji przyjęcia pojazdu/części;
  f)sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego na koniec każdego miesiąca w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym wykazu zaparkowanych i zabezpieczonych pojazdów oraz części i akcesoriów mechanicznych z podaniem numeru rejestracyjnego, marki, numeru nadwozia i silnika oraz daty zabezpieczenia. Wykaz będzie podstawą do wystawienia faktury za usługę będącą przedmiotem umowy.
  4.Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
  5.Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników.
  5.Wykonawca nie może dokonywać zmian w utworzonym przez Zamawiającego Formularzu Ofertowym, a w szczególności usuwać jakichkolwiek zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego.
  6.Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
  7.Realizacja umowy będzie przebiegała etapowo, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego.
  9.Przy ustaleniu wartości zamówienia Zamawiający uwzględnił największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji - zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p. - maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie brutto przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia w danej części. Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% wartości zawartej umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 6 ust. 3 - 5 umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.
 5. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych, motocyklowych i części zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Gorzów Wielkopolski
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych, motocyklowych i części zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania
  jednostek Policji woj. lubuskiego. 2. CPV: 50118110-9 Usługi holownicze; 50118000-5 Usługi w zakresie pomocy drogowej; 63712000-3 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego. 3. Zakres przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności: a. przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę
  7 dni w tygodniu); b. dojazd holownika w określonym czasie do wskazanego przez Policję miejsca postoju pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych); c. załadunek i rozładunek pojazdu samochodowego, motocyklowego lub innego, a także części samochodowych,
  motocyklowych oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia; d. zebranie z
  miejsca zdarzenia wszystkich przedmiotów wskazanych przez policjantów i opisanych w dyspozycji; e. holowanie (przewóz i rozładunek) pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych,
  motocyklowych oraz innych przedmiotów zabezpieczonych przez Policję) na parking wskazany przez Zamawiającego (który zostanie wybrany w drodze odrębnego postępowania przetargowego) wraz z ich protokolarnym przyjęciem przez dyspozytora parkingu strzeżonego; f. zapewnienie w trakcie
  obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi; g. Wykonawcy występujący wspólnie będą realizować zamówienie zgodnie z umową konsorcjum, z której w sposób
  jednoznaczny będzie wynikać podział kompetencji pomiędzy członkami konsorcjum. Informacja o zakresie zadań (podziale kompetencji) wraz z wykazem osób i numerami telefonów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za realizację zlecanych usług, będzie stanowiła załącznik do zawartej Umowy; h. w
  trakcie trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, według zasad podwyższonej staranności, przy użyciu sprzętu, którego stan techniczny gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług; i. w trakcie świadczenia usługi przewozu, Wykonawca zobowiązuje się używać tylko takich środków transportu, których użycie będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. Ilość części i akcesoriów pojazdów mechanicznych oraz innych przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w miejscu zdarzenia, mieszcząca się i przewożona na jednym środku transportu będzie określana w umowie, jako transport; j. w trakcie świadczenia usługi, przejęcie pełnej odpowiedzialności cywilno - prawnej za holowane pojazdy lub ich części, oraz inne przedmioty zabezpieczone przez Policję w następstwie zdarzenia; k. wykonywanie dyspozycji w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w dyspozycji
  usunięcia pojazdu/ części w protokole zdawczo-odbiorczym, protokole opisu przedmiotu przed przekazaniem go na parking depozytowy; l. prowadzenie i przekazywanie do Zamawiającego w terminie do 5-go każdego miesiąca wykazu holowanych w okresie minionego miesiąca pojazdów. Wykaz będzie podstawą do wystawienia faktury za usługę holowania/ załadunku/ rozładunku w ramach zawartej umowy. 4. Wykonawca , z którym zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do: a) wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 na podstawie telefonicznej informacji przekazywanej przez dyżurnego Jednostki lub
  innego upoważnionego funkcjonariusza KMP/KPP/KP, uzupełnionej następnie pisemną dyspozycją usunięcia pojazdu samochodowego, motocyklowego lub innego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych
  przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą (zał. nr 2 do umowy); b) zapewnienia w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zlecanych w ramach Umowy usług wraz z nr tel. kontaktowych stanowić będzie załącznik do Umowy; c) dojazdu do wskazanego miejsca i przystąpienia do realizacji usługi w czasie nie dłuższym niż jedna godzina, licząc od momentu uzyskania informacji, o której mowa w pkt. 4 lit. a); d) wykonywania czynności w zakresie usuwania i transportowania pojazdów bez zwłoki; e) przyjęcia
  pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za holowane/ przewożone pojazdy samochodowe, motocyklowe lub inne, a także części samochodowe, motocyklowe oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/ motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenia jak i nie będących jego
  wyposażeniem lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą; f) zachowania tajemnicy i nie¬udzielania osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji stanowiących materiał procesowy dotyczący przewożonych i przechowywanych na polecenie Zamawiającego pojazdów; g) wykonywania dyspozycji w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w dyspozycji usunięcia pojazdu/części w protokole zdawczo-odbiorczym; h) sporządzania na koniec każdego miesiąca i przekazywania Zamawiającemu w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca, wykazu holowanych/ przewożonych w tym okresie pojazdów samochodowych/motocyklowych, części samochodowych/motocyklowych oraz innych przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia. 5. Pojazdy ciężarowe albo ciągniki samochodowe razem z przyczepą
  będą traktowane jako 1 pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t. 6. Realizacja umowy będzie przebiegała etapowo, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń). 7. Przy ustaleniu wartości zamówienia Zamawiający uwzględnił największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji - zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p. - maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie brutto przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia w danej części. Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% wartości zawartej umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 6 ust. 3 - 5 umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie
  wykonania zamówienia wartości umowy. 8. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz charakter Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (na mocy art. 36 ust. 5 ustawy P.z.p.). 9. Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 10. Przedmiot
  zamówienia podzielono na 8 części - zakres terytorialny świadczenia usługi dla każdej części obejmuje teren administracyjny podległy danej jednostce Policji: Część 1: nadzór kompetencyjny: KMP Gorzów Wlkp. (Miasto i Gminy: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Santok, Witnica), Część
  2: nadzór kompetencyjny: KPP Międzyrzecz (Gminy: Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel), Część 3: nadzór kompetencyjny: KPP Sulęcin (Gminy: Sulęcin, Torzym, Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk), Część 4: nadzór kompetencyjny: KPP Słubice (Gminy: Słubice, Górzyca, Cybinka), Część 5: nadzór kompetencyjny: KMP Zielona Góra (Miasto i Gminy: Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica, Nowogród Bobrzański, Zabór), Część 6: nadzór kompetencyjny: KP Sulechów (Gminy: Sulechów, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła), Część 7: nadzór kompetencyjny: KPP Świebodzin (Gminy: Świebodzin, Skąpe, Lubrza, Łagów, Szczaniec, Zbąszynek), Część 8: nadzór kompetencyjny: KPP Żary (Gminy: Żary, Jasień, Lipinki Łuż., Lubsko, Brody, Tuplice, Łęknica, Przewóz, Trzebiel) 11. Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r. lub do wyczerpania wartości brutto umowy - (dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia); Wykorzystanie wartości brutto umowy przed dniem 31.12.2013r. skutkuje jej wygaśnięciem
 6. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. Lubuskiego..
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Gorzów Wielkopolski
  1.Zakres przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności: a) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu); b) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje na własny koszt pojazdy i części zabezpieczone przez daną jednostkę Policji, przechowywane na dotychczasowym parkingu; c) parkowanie (przechowywanie) pojazdów samochodowych/motocyklowych i innych, oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji; d) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu; e) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi; f) w trakcie świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za parkowane pojazdy samochodowe/motocyklowe i inne oraz za przechowywane części samochodowe/motocyklowe i inne przedmioty zabezpieczone przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia do czasu gdy pozostawał on będzie na parkingu wykonawcy w dyspozycji Policji; g) wykonywanie usługi/parkowania/przechowywania w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wynikających z zapisów zawartych w dyspozycji przyjęcia pojazdu/części, protokole zdawczo-odbiorczym, zezwoleniu wydania rzeczy z parkingu, informacji o przekazaniu rzeczy innemu niż policja dysponentowi oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego realizowania i rozliczania usługi; h) przygotowanie przez Wykonawcę pojazdów oraz części i akcesoriów pojazdów mechanicznych do oględzin wykonywanych przez biegłego np. odśnieżenie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego dojścia, itp.; i) pomieszczenie garażowe Wykonawcy musi być suche, oświetlone z możliwością ogrzewania do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Policji w celu dokonywania czynności procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik; j) sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego na koniec każdego miesiąca w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym wykazu zaparkowanych i zabezpieczonych pojazdów oraz części i akcesoriów mechanicznych z podaniem numeru rejestracyjnego, marki, numeru nadwozia i silnika oraz daty zabezpieczenia. Wykaz będzie podstawą do wystawienia faktury za
  usługę będącą przedmiotem umowy zawartej w wyniku toczącego się postępowania; k) Wykonawcy występujący wspólnie będą realizować zamówienie zgodnie z umową konsorcjum z której w sposób jednoznaczny będzie wynikać podział kompetencji pomiędzy członkami konsorcjum. Informacja o zakresie zadań (podziale kompetencji) wraz z wykazem osób i numerami telefonów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za realizację zlecanych usług, będzie stanowił załącznik do zawartej Umowy. l) Pojazdy ciężarowe albo ciągniki samochodowe razem z przyczepą będą traktowane jako 1 pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t. 2. Wykonawca , z którym zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do: a) wykonywania czynności o których mowa w pkt. 1 powyżej na podstawie telefonicznej informacji przekazywanej przez dyżurnego jednostki lub innego upoważnionego funkcjonariusza odpowiednio KMP/KPP/KP uzupełnionej następnie pisemną dyspozycją przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego lub innego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia (załącznik nr 2 do Umowy). b) zapewnienia w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi. Wykaz osób wraz z numerami telefonów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za realizację zlecanych w ramach Umowy usług będzie stanowić załącznik do Umowy. c) przyjęcia pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za parkowane/przechowywane pojazdy samochodowe, motocyklowe lub inne, a także części samochodowych, motocyklowych oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia; d) zachowania tajemnicy i nie¬udzielania osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji stanowiących materiał procesowy dotyczący przechowywanych na polecenie Zamawiającego pojazdów; e) wykonywania usługi parkowania/przechowywania w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w dyspozycji przyjęcia pojazdu/części; f) sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego na koniec każdego miesiąca w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym wykazu zaparkowanych i zabezpieczonych pojazdów oraz części i akcesoriów mechanicznych z podaniem numeru rejestracyjnego, marki, numeru nadwozia i silnika oraz daty zabezpieczenia. Wykaz będzie podstawą do wystawienia faktury za usługę będącą przedmiotem umowy. 3. Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 4 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz charakter Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie
  może być powierzona podwykonawcom (na mocy art. 36 ust. 5 ustawy P.z.p.). 5. Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników. 6. Wykonawca nie może dokonywać zmian w utworzonym przez Zamawiającego Formularzu Ofertowym, a w szczególności usuwać jakichkolwiek zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego. 7. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 8. Realizacja umowy będzie przebiegała etapowo, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego. 9. Zamawiający, ustalając wartość zamówienia uwzględnił największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji - zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p. - maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie brutto przeznaczonej na realizacje zamówienia w danej części. Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% wartości brutto zawartej umowy z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §6 ust. 3-5 umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy. 10.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielono na 6 części - zakres terytorialny świadczenia usługi dla każdej części obejmuje teren administracyjny podległy danej jednostce Policji: Część I: nadzór kompetencyjny: KMP Gorzów Wlkp. Miasto i Gminy: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Santok, Witnica Część II: nadzór kompetencyjny: KPP Sulęcin Gminy: Sulęcin, Torzym, Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk Część III: nadzór kompetencyjny: KPP Słubice Gminy: Słubice, Górzyca, Cybinka Część IV: nadzór kompetencyjny: KMP Zielona Góra Miasto i Gminy: Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica, Nowogród Bobrzański, Zabór Część V: nadzór kompetencyjny: KP Sulechów Gminy: Sulechów, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła Część VI: nadzór kompetencyjny: KPP Świebodzin Gminy: Świebodzin, Skąpe, Lubrza, Łagów, Szczaniec, Zbąszynek 11. Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r. lub do wyczerpania wartości zawartej umowy brutto (dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia);Wykorzystanie pełnej wartości umowy przed dniem 31.12.2013r. skutkuje jej wygaśnięciem.

Inne osoby dla Wójtowicz Ewa Katarzyna (49 osób):