Kogo reprezentuje osoba

Wojtowicz Henryk

w KRS

Henryk Wojtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Nazwisko:Wojtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Dzierzgoń (Pomorskie), Poliksy (Pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bieliński Kazimierz Jan, Blicharz Michał, Charmułowicz Janina Henryka, Dudek Lucjan, Frączek Dobrosława, Gajewski Edward, Grochocka Beata Joanna, Haber Krzysztof Jan, Japełska Ewa, Kaczmarczyk Ignacy Michał, Krejmer Mieczysław Tadeusz, Kun Euguniusz, Kun Roman, Kwietniewski Mieczysław, Kwolek Ryszard, Nowogrodzka Elżbieta Anna, Pyka Mariola Jadwiga, Rosowska Stanisława, Sękowska Sumbar Monika, Sikora Mieczysław, Skwarek Andrzej, Zyska Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skoraszewska Teresa Aleksandra
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bieliński Kazimierz, Charmułowicz Janina Henryka, Charmułowicz Zbigniew Aleksander, Formella Marian, Frączek Dobrosława, Gajewski Edward, Grzybowska Violetta, Kaczmarczyk Ignacy, Majewski Kazimierz, Skibniewski Maciej, Szewczun Jolanta Marzenna, Żywicki Mirosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wesołowski Andrzej Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Dzierzgoniu, Dzierzgoń − KRS 0000070479
 2. Cech Rzemiosł Różnych W Sztumie, Sztum − KRS 0000130463
 3. Centrum Dziedzictwa Kulturowego W Dzierzgoniu, Dzierzgoń − KRS 0000045237
 4. Cs Sp. Z O.O., Dzierzgoń − KRS 0000429448
 5. Dzierzgoński Klub Sportowy Powiśle W Dzierzgoniu, Dzierzgoń − KRS 0000013676
 6. Greencapital.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000300285
 7. Karetki Sztumskie Sp. Z O.O., Sztum − KRS 0000771767
 8. Kółko Rolnicze W Bągarcie, Bągart − KRS 0000306134
 9. Kółko Rolnicze W Budziszu, Budzisz − KRS 0000307899
 10. Kółko Rolnicze W Żuławce Sztumskiej, Żuławka Sztumska − KRS 0000306087
 11. Multisystem Sp. Z O.O., Dzierzgoń − KRS 0000142339
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Bągarcie, Bągart − KRS 0000099991
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Żuławce Sztumskiej, Żuławka Sztumska − KRS 0000059298
 14. Oraries Energy Sp. Z O.O., Lipniki Stare − KRS 0000446860
 15. Pomorskie Forum Wodociągowe, Gdańsk − KRS 0000066809
 16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Kółkorol Sp. Z O.O., Żuławka Sztumska − KRS 0000376959
 17. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-usługowe Ut-oil Sp. Z O.O., Dzierzgoń − KRS 0000209810
 18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Nowiny Sp. Z O.O., Nowiny − KRS 0000163455
 19. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Malborku Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000112541
 20. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., Dzierzgoń − KRS 0000057222
 21. Rejonowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Malborku, Malbork − KRS 0000069336
 22. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Dzierzgoniu, Dzierzgoń − KRS 0000138989
 23. Stowarzyszenie Aktywni W Powiecie Sztumskim, Dzierzgoń − KRS 0000393360
 24. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej i Technik Informacyjnych, Dzierzgoń − KRS 0000345112
 25. Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych Pomezania Z Siedzibą W Dzierzgoniu, Dzierzgoń − KRS 0000118980
 26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Dzierzgoń − KRS 0000305955
 27. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin W Dzierzgoniu, Dzierzgoń − KRS 0000041609
 28. Stowarzyszenie Viola Aventis, Żuławka Sztumska − KRS 0000391151
 29. Waspol S.A. Likwidacyjnej, Wyszków − KRS 0000312434
 30. Wm Sp. Z O.O., Nowiec − KRS 0000459643

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Akonet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000031750
 2. Atd Serwis Sp. Z O.O., Jasna − KRS 0000461110
 3. Bank Spółdzielczy W Prabutach, Prabuty − KRS 0000064470
 4. Dzierzgońskie Konsorcjum Budowlane Sp. Z O.O., Dzierzgoń − KRS 0000125644
 5. Eko Tekton Sp. Z O.O., Laski − KRS 0000192215
 6. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000126018
 7. Energa Kogeneracja Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000207049
 8. Grupa Producentów Rolnych Stążki Sp. Z O.O., Stążki − KRS 0000269957
 9. Powiślańska Organizacja Turystyczna, Sztum − KRS 0000219375
 10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Żwir Sp. Z O.O., Minięta − KRS 0000065687
 11. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Sztumie Sp. Z O.O., Sztum − KRS 0000127884
 12. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Dzierzgoniu Sp. Z O.O., Dzierzgoń − KRS 0000119040
 13. Solar - Energy S.A., Warszawa − KRS 0000387831
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Sztumie, Sztum − KRS 0000094061
 15. Spółdzielnia Mleczarska W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000119320
 16. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O. Z Siedzibą W Dzierzgoniu, Dzierzgoń − KRS 0000376476

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 670 000,00 PLN
  Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, Dzierzgoń
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 670 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie i refinansowanie wydatków na realizację projektu inwestycyjnego p.n. Remont budynku w celu zmiany sposobu użytkowania budynku byłego domu dziecka Młodych Orląt z przeznaczeniem na Nadwiślańskie Centrum Biznesu w Dzierzgoniu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 2. Opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji: - waluta kredytu- PLN, - maksymalna kwota kredytu do wysokości 670 000 PLN (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt tysięcy 00/100) - okres kredytowania 60 miesięcy - Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów poza: prowizja za rozpatrzenie wniosku - % jednorazowo; odsetki od kredytu % - Uruchomienie kredytu nastąpi do 30 października 2013 r. - Spłata kapitału następować będzie w 10 równych ratach kapitałowych; w następujących terminach: 1 rata - do 30 kwietnia 2014 r. 2 rata - do 30 października 2014 r. 3 rata - do 30 kwietnia 2015 r. 4 rata -do 30 października 2015 r. 5 rata - do 30 kwietnia 2016 r. 6 rata - do 30 października 2016 r. 7 rata -do 30 kwietnia 2017 r. 8 rata -do 30 października 2017 r. 9 rata - do 30 kwietnia 2018 r. 10 rata - do 30 września 2018 r. - Oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 1M z dnia 14.08.2013 r. (stawka bazowa) powiększona o marżę zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie; - Zmienne oprocentowania kredytu obliczane będzie na podstawie stawki bazowej (WIBOR 1M z dnia 14.08.2013 r.) obliczona jako średnia arytmetyczną z ostatnich 5 notowań stawek WIBOR miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki; - Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym; do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku (365/365); - płata odsetek następować będzie w terminach płatności rat kapitałowych; - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji (np. prowizja rekompensacyjna); - zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionego na kwotę zaciągniętego kredytu wraz z oprocentowaniem, - rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a bankiem - Wykonawcą usługi kredytowej będą dokonywane w złotych polskich ( PLN ). 3. Wykonawca przedstawi jako element oferty projekt umowy uwzględniający powyższe warunki realizacji zamówienia oraz postanowienia, o których mowa w niniejszej specyfikacji. Jednakże Zamawiający nie jest związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. 4. Informacje o Zamawiającym niezbędne do przygotowania oferty kredytowej oraz dokumenty potwierdzające zdolność kredytową Zamawiającego: Statut Regionalnego Towarzystwo Inwestycyjnego S.A. Odpis z Rejestru Przedsiębiorcy Bilans na dzień 31.12.2012 r. Bilans na dzień 31.12.2011 r. Rachunek zysków i strat 2012 Rachunek zysków i start 2011 CIT 2012 CIT 2011 Oświadczenie Zamawiającego o braku zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenia o braku zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zamawiający zamieści na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl niezwłocznie po ich uzyskaniu.
 2. Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.326.230 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń. Projekt realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dzierzgoń
  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy w wysokości 1.326.230 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń. Termin uruchomienia kredytu: czerwiec - październik 2009 r. Kredyt zostanie uruchomiony na pisemny wniosek Zamawiającego w ciągu 3 dni i wysokości wskazanej we wniosku. Spłata kredytu w terminie do 31 marca 2010 roku z możliwością wcześniejszej spłaty. Kredyt spłacany będzie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Odsetki płatne w okresach kwartalnych na koniec danego miesiąca liczonych od wykorzystanej części kredytu. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel In blanco.

Inne osoby dla Wojtowicz (231 osób):