Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Irena

w KRS

Irena Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Irena
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Tomaszów Lubelski (Lubelskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bieńko Danuta, Bondyra Alina, Błajda Marianna Helena, Chroń Jerzy, Chyrchała Ryszard, Cichocka Anna Fabiola, Cisek Monika Bernarda, Dawidowska Krystyna, Dzida Maria Stanisława, Fus Aneta, Galan Zygmunt, Gancarz Ewa Czesława, Gardias Joanna Dorota, Grzywna Alicja, Hałasa Wiesława Maria, Jach Tadeusz, Jadczyszyn Barbara Katarzyna, Jadczyszyn Magda Sylwia, Jarszak Iwona Mariola, Jedlińska Iwona Katarzyna, Jędrzejewska Ranata Barbara, Juszczak Wiktor, Kawa Bożena, Kawa Elżbieta, Krawczyk Waldemar, Kuśmierczak Antoni, Legieć Zuzanna Stanisława, Leleń Jan Antoni, Leńczuk Anna, Majewski Jerzy Marian, Malec Janusz, Marchiewicz Małgorzata, Mucha Witold Kazimierz, Myszkowski Bogdan, Ogiela Alina, Panasiński Marian, Pankiewicz Stanisława, Pindral Małgorzata Joanna, Pliżga Bogusława, Puchalski Stanisław, Roszkowska Elżbieta Grażyna, Sierkowska Anna Iwona, Skop Małgorzata, Staroń Alina, Świderek Jerzy, Szopa Alicja, Wiszka Jadwiga Teresa, Wojnarski Alfred, Wołoszyn Marek Krzysztof, Wróbel Henryk, Żółkwa Anna, Łasocha Aleksandra Izabela, Łasocha Alfreda, Łaszkiewicz Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łoza Marzena Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000142949
 2. Gminny Ludowy Klub Sportowy Graf W Chodywańcach, Chodywańce − KRS 0000073183
 3. Klub Abstynenta Arka, Krasnobród − KRS 0000060476
 4. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa − KRS 0000114159
 5. Mastervet Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000464498
 6. Mastervet Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000735806
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Chodywańcach, Chodywańce − KRS 0000056272
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Dzierążni, Dzierążnia − KRS 0000058344
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Majdanie Górnym, Majdan Górny − KRS 0000057857
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Nedeżowie, Nedeżew − KRS 0000058231
 11. Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego Tomex Jerzy Majewski, Ryszard Skwarski, Zbigniew Mateja Sp. J., Tomaszów Lubelski − KRS 0000258023
 12. Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi Tomaszowskie Amazonki, Tomaszów Lubelski − KRS 0000421013
 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Roztocze, Lipsko − KRS 0000337333
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Jarczów, Jarczów − KRS 0000210047
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski − KRS 0000257249
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Majdanu Górnego i Okolic Ogniwo, Majdan Górny − KRS 0000492311
 17. Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe Orlik, Tomaszów Lubelski − KRS 0000320430
 18. Tomaszowskie Towarzystwo Tenisowe Tenis Klub Tomset Z Siedzibą W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000085671

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska − KRS 0000126652
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000107925
 4. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Zamościu, Zamość − KRS 0000138178
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000132085
 6. Stacja Paliw U Chłopa Dzida Edward, Dziura Andrzej Sp. J., Wieprzów Ordynacki − KRS 0000061897
 7. Zamojska Spółdzielnia Mleczarska W Zamościu, Zamość − KRS 0000055595

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek - w latach 2016- 2020
  Zamawiający: Urząd Gminy Adamów, Adamów
  1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze bankowej budżetu Gminy Adamów i Gminnych Jednostek Organizacyjnych, w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy Adamów, obejmująca następujące podległe gminie jednostki organizacyjne, na lata 2016-2020:
  a) Urząd Gminy w Adamowie,
  b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.
  c) Zespół Szkół w Suchowoli
  d) Zespół Szkół w Szewni Górnej
  e) Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku, wraz z filiami,
  f) Centrum Integracji Społecznej
  Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek organizacyjnych może się zmieniać w trakcie trwania umowy.

  2. Wymieniona w ust. 1 bankowa obsługa budżetu obejmuje:
  a) otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Adamów, Kasa Pożyczkowa Pracowników Oświaty
  b) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na:
  - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych,
  - realizacji rozliczeń bezgotówkowych,
  - realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR - online, i/lub realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą internetu (ewentualnie modemu) - przelewy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizacje danych płatności, - za zainstalowane, korzystanie i za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji
  c) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy
  d) wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat
  e) Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy
  f) Sporządzanie wyciągów bankowych przez bank każdego dnia najpóźniej do godziny 10.00 i wydawanie ich osobom upoważnionym przez zamawiającego w następnym dniu roboczym
  g) przelewy środków na rachunki w banku (w ramach kont) i innych bankach w złotych lub walutach (w tym przyjmowanie i dokonywanie płatności oraz dokonywanie transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym).
  3. Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu (home banking) w następujących jednostkach (zapewnienie że wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.):
  a) Urząd Gminy w Adamowie,
  b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.
  c) Zespół Szkół w Suchowoli
  d) Zespół Szkół w Szewni Dolnej
  e) Gminna Biblioteka Publiczna
  f) Centrum Integracji Społecznej
  4 Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy jak i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej (home banking, identyfikacja płatności masowych).
  5 Udostępnianie usługi typu home banking na co najmniej trzech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy oraz co najmniej po jednym stanowisku w jednostkach organizacyjnych Gminy 5 jednostek) - zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi typu home banking w zależności od potrzeb organizacyjnych - usługa typu home banking winna być zainstalowana w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni a w jednostkach organizacyjnych najpóźniej 30 dni od dnia podpisania umowy.
  6 Uruchomienie i prowadzenie punktu (filii banku) kasowej obsługi budżetu w wyodrębnionym pomieszczeniu w miejscowości gdzie siedzibę ma Urząd Gminy Adamów, dla Banku nie mającego swojej siedziby w miejscu Zamawiającego
  7 Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie)
  8 Uruchomienie wydzielonego stanowiska lub umożliwienie obsługi pracownikom Urzędu przekazującym gotówkę - obsługa bezkolejkowa
  9 Umożliwienie w trakcie trwania umowy pełnego zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) o podpisie elektronicznym zgodnego z systemem pełnomocnictw.
  10 Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na
  lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne. Automatyczne inwestowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach Urzędu Gminy (w tym podstawowy, dochodowy, wydatkowy) na rachunkach lokat terminowych typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy Adamów - oprocentowanie nie będzie negocjowane; należy lokować wolne środki finansowe po kwotowaniu jakie dokonuje bank. Zwolnienie dokona się najpóźniej do pierwszego dnia pracującego po zagospodarowaniu środków do godziny 10:00. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
  11 Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym.
  12 Zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.
  13 Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. Zapewnienie możliwości wprowadzenia i wdrożenia identyfikowania płatności masowych
  14 Wydawanie opinii bankowej i zaświadczenia na życzenie Zamawiającego wraz z wydaniem promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek gminy Adamów, w ciągu do 14 dni od dnia dostarczenia informacji służących wydaniu takiej promesy/listu intencyjnego.
  15 Termin realizacji zamówienia w ciągu (od 1 roku do 5 lat) od daty podpisania umowy
  16 Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonania operacji zleconych przez Zamawiającego.
  17. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do tego projektu, przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
  18. Oferty proponujące jedynie wykonanie niektórych elementów zamówienia zostaną odrzucone.
 2. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego, długoterminowego w wysokości 2 267 890,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Wójt Gminy Rachanie, Rachanie
  1) Przedmiotowy kredyt konsolidacyjny długoterminowy nie wpłynie na rachunek bankowy gminy, a bank kredytujący dokona bezpośrednio spłat dotychczasowego zadłużenia Gminy Rachanie wobec Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lub. Oddział Rachanie, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Chełm, ING Bank Śląski S.A. Oddział Rzeszów.
  2) Kredyt konsolidacyjny długoterminowy jest operacją pozabilansową na długu Gminy Rachanie polegającą na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych na jeden korzystniej dla Gminy rozłożony w czasie.
  3) Bank kredytujący udzieli pozabilansowo przedmiotowego kredytu konsolidacyjnego długoterminowego oraz dokona spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 2.267.890,00 zł., w tym:
  - kredyt z 2011 roku w kwocie 355.390,00 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A.
  Oddział Chełm
  - kredyt z 2011 roku w kwocie 525.000,00 zł - ING Bank Śląski S.A. Oddział Rzeszów,
  - kredyt z 2013 roku w kwocie 1.387.500,00 zł - Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub.
  Oddział Rachanie
  4) raty kapitałowe kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.267.890,00 zł. będą płatne w terminach:
  - od 30.06.2016 do 31.12.2016 roku - 0,00 zł
  - od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku - 0,00 zł
  - od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku - 0,00 zł
  do 31.03.2019 roku - 34 195,00 zł
  do 30.06.2019 roku - 33 250,00 zł
  do 30.09.2019 roku - 33 250,00 zł
  do 31.12.2019 roku- 33 250,00 zł
  do 31.03.2020 roku - 34 195,00 zł
  do 30.06.2020 roku - 33 250,00 zł
  do 30.09.2020 roku - 33 250,00 zł
  do 31.12.2020 roku - 33 250,00 zł
  do 31.03.2021 roku - 50 000,00 zł
  do 30.06.2021 roku - 50 000,00 zł
  do 30.09.2021 roku - 50 000,00 zł
  do 31.12.2021 roku - 50 000,00 zł
  do 31.03.2022 roku - 100 000,00 zł
  do30.06.2022 roku - 100 000,00 zł
  do 30.09.2022 roku - 100 000,00 zł
  do 31.12.2022 roku - 100 000,00 zł
  do 31.03.2023 roku - 100 000,00 zł
  do 30.06.2023 roku - 100 000,00 zł
  do 30.09.2023 roku - 100 000,00 zł
  do 31.12.2023 roku - 100 000,00 zł
  do 31.03.2024 roku - 100 000,00 zł
  do 30.06.2024 roku - 100 000,00 zł
  do 30.09.2024 roku - 100 000,00 zł
  do 31.12.2024 roku - 100 000,00 zł
  do 31.03.2025 roku - 100 000,00 zł
  do 30.06.2025 roku - 100 000,00 zł
  do 30.09.2025 roku - 100 000,00 zł
  do 31.12.2025 roku - 100 000,00 zł
  do 31.03.2026 roku - 100 000,00 zł
  do 30.06.2026 roku - 100 000,00 zł

  5) Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
  6) Kredyt konsolidacyjny długoterminowy zostanie udzielony z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych poza bilansowo - bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej,
  7) Planowany okres kredytowania - do dnia 30.06.2026 roku
  8) Spłata odsetek w okresach kwartalnych na podstawie pisemnego zawiadomienia o wysokości odsetek przez Bank kredytujący,
  9) Spłata odsetek naliczonych za poszczególne kwartały płatna do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał.
  10) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu,
  11) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty, a nie do końca trwania umowy,
  12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat, prowizji i ewentualnych kar.
  13) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie WIBOR 3M + m, gdzie m jest stałą marżą banku (niezmienną w okresie obowiązywania umowy), a stopa WIBOR 3M będzie brana jako średnia z 3 miesiąca kończącego kwartał, za który będą płatne odsetki.
  14) Do sporządzenia oferty przetargowej Oferent w formularzu oferty ujmie wysokość średniej stawki WIBOR 3M na dzień 31 marca 2016r. ( t.j. 1,67 zł )
  15) Bank nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat i prowizji.
  16) Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego długoterminowego będzie weksel własny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczających 30 dni.
  17) Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Gminą będą prowadzone w PLN.
  18) Gmina wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji
  w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe.
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 873 080,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Wójt Gminy Rachanie, Rachanie
  1. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 873 080,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Kredyt udzielony będzie nie później niż w 14 dniu od podpisania umowy. 3. Czas spłaty kredytu - od 30 września 2019r. do 31 grudnia 2021 r. 4. Symulacja kredytu ma zawierać wszystkie koszty odsetkowe, prowizyjne oraz opłat, w tym wskazywać, jaka wielkość marży (ponad stawkę bazową) jest oferowana; 5. Do symulacji należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 28.10.2015 r. w wysokości 1,73 % . 6. Do obliczeń należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych dla danego roku (odpowiednio 365 lub 366) oraz liczbę dni kalendarzowych w okresie odsetkowym; 7 Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik stosowany przez wykonawcę - WIBOR 3M - stawka ustalana na okres 3 miesięcy, wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału , powiększony o marżę -m-, stałą w okresie kredytowania; 8 . Raty kapitałowe będą spłacane wg zestawienia określonego w SIWZ z zachowaniem okresu karencji do 30 września 2019r.: 9. Odsetki będą spłacane w ratach kwartalnych ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w którym nastąpi uruchomienie środków z kredytu. 10. Odsetki będą naliczane od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Wysokość rat odsetkowych malejąca.; 11. Suma opłat i prowizji bankowych -Wo- z tytułu kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych; 12.Cenę oferty w złotych polskich należy rozumieć jako sumę kosztów oprocentowania kredytu, prowizji przygotowawczej oraz sumy wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu spłaty rat kapitałowych i rat oprocentowania wg wzoru: Co = Ko + Wo + Pp gdzie: Co - cena ofertowa Ko - oprocentowanie zmienne stawka bazowa WIBOR 3 M plus marża -m- liczone j.w. - wyrażone w złotych; Wo - suma wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat przez Zamawiającego rat kapitałowych i odsetkowych oraz za pozostawienie środków do dyspozycji - wyrażona w złotych; Pp - prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu - wyrażona w złotych. 13. Odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji, 14. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji (dokumenty podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika Gminy) 15. Warunki przedterminowej spłaty - bez ograniczeń i prowizji, 16. Wartość prowizji przygotowawczej nie może być większa niż 0,25%.
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 850 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Wójt Gminy Rachanie, Rachanie
  1. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 850 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Symulacja kredytu zawiera wszystkie koszty odsetkowe, prowizyjne oraz opłat, w tym wskazuje, jaka wielkość marży (ponad stawkę bazową) jest oferowana; 3. Do symulacji należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 27.09.2013 r. w wysokości 2,67 % . 4. Do obliczeń należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych dla danego roku (odpowiednio 365 lub 366) oraz liczbę dni kalendarzowych w okresie odsetkowym; 5. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik stosowany przez wykonawcę - WIBOR 3M - stawka ustalana na okres 3 miesięcy, wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału , powiększony o marżę (m), stałą w okresie kredytowania; 6 . Raty kapitałowe będą spłacane: kwartalnie. 7. Odsetki będą spłacane w ratach kwartalnych ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w którym nastąpi uruchomienie środków z kredytu. 8. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia środków kredytowych; 9. Suma opłat i prowizji bankowych (Wo) z tytułu kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych; 10.Cenę oferty w złotych polskich należy rozumieć jako sumę kosztów oprocentowania kredytu, prowizji przygotowawczej oraz sumy wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu spłaty rat kapitałowych i rat oprocentowania wg wzoru: Co = Ko + Wo + Pp gdzie: Co - cena ofertowa Ko - oprocentowanie zmienne stawka bazowa WIBOR 3 M plus marża (m) liczone j.w. - wyrażone w złotych; Wo - suma wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat przez Zamawiającego rat kapitałowych i odsetkowych oraz za pozostawienie środków do dyspozycji - wyrażona w złotych; Pp - prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu - wyrażona w złotych. 11. odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji, 12. forma zabezpieczenia spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji (dokumenty podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika Gminy) 13. warunki przedterminowej spłaty - bez ograniczeń i prowizji, 14. Wartość prowizji przygotowawczej nie może być większa niż 0,25%.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1500000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Susiec, Susiec
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych ) z przeznaczenie na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

  Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
  Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1.okres kredytowania:
  od m-ca września 2013 r. do m-ca grudnia 2017 roku.
  2.karencja w spłatach kapitału:
  do m-ca grudnia 2013 roku w trakcie której spłacane są jedynie odsetki od kwoty zaciągniętego kredytu,
  3.postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego od następnego dnia po zawarciu umowy,
  4.uruchomienie kredytów następować będzie na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu, w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, realizowanych przez Bank w ciężar rachunku kredytowego.
  5.ostateczny termin uruchomienia (wykorzystania) kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.
  6.spłata odsetek:
  odsetki od kredytów naliczane będą na bieżąco od kwoty faktycznego zadłużenia, płatne co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie przesłanego przez bank zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek, począwszy od m-ca października 2013 roku;
  7.Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni.
  8.Harmonogram spłat kredytów (raty kredytu płatne do ostatniego dnia kwartału):
  kredyt w wysokości : 1 500 000,00 zł:
  a.w 2014 roku kwota - 375 000,00 zł, w następujących ratach:
  - I kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - II kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - III kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - IV kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  b.w 2015 roku kwota - 375 000,00 zł w następujących ratach:
  - I kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - II kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - III kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - IV kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  c.w 2016 roku kwota - 375 000,00 zł w następujących ratach:
  - I kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - II kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - III kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - IV kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  d.w 2017 roku kwota - 375 000,00 zł w następujących ratach:
  - I kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - II kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - III kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  - IV kwartał - kwota - 93 750,00 zł;
  9.Koszty obsługi kredytów stanowi oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów na rynku międzybankowym, z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy ( miesiąc ), za który naliczane będą odsetki oraz stałej w trakcie trwania umowy marży Wykonawcy ustalonej na podstawie złożonej oferty.
  Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu, w całym okresie kredytowania, Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,
  10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów ( opłat, prowizji );
  11.Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów ( opłat i prowizji ) i konieczności informowania wykonawcy o tym fakcie ;
  12.Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania.
  13.Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, podpisane przez Wójta Gminy wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy;
 6. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO w KWOCIE 500 000,00 złotych dla GMINY TARNAWATKA
  Zamawiający: Urząd Gminy Tarnawatka, Tarnawatka
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Tarnawatka w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).
  2. Kredyt jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
  3. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę nie później niż z czterodniowym wyprzedzeniem.
  4. Spłata kredytu (kapitału) dokonana zostanie w okresie pięciu lat.
  Obowiązują raty kwartalne, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, po upływie każdego kwartału, tj. 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października.
  Wstępne wyliczenie wysokości rat: kapitał 500 000,00 złotych, ilość rat - 20.
  20 rat w kwocie po 25 000,00 złotych
  Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach spłaty rat, tj do ostatniego dnia miesiąca, w którym spłacane będą raty kapitału.
  5. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:
  - stałej w okresie kredytowania marży banku,
  - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-3M).
  Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów
  3-y miesięcznych, notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej o marżę banku w wysokości ................ p.p stałą w okresie kredytowania.
  Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca powinien przyjąć wysokość stawki WIBOR-3M, na dzień 22 listopada 2012 r. tj. 4,60 %.
  Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu, Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.
  7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia Zamawiającego (kredytobiorcy). Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.
 7. Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Krasnobród i jednostek organizacyjnych Gminy Krasnobród.
  Zamawiający: Gmina Krasnobród, Krasnobród
  Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące:
  a) obsługę bankową i kasową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Krasnobród tj. otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych:
  - budżetu gminy ;
  - Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie;
  - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie;
  - Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim;
  - Szkoły Podstawowej w Kaczórkach;
  - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie;
  - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce;
  - Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie;
  -Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie;
  - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s Majdan Wielki;
  - Depozytowe dla budżetu gminy;
  - Funduszu Świadczeń Socjalnych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych;
  - rachunku dochodów własnych (stołówka szkolna) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie;
  - utworzonych na potrzeby projektów i programów realizowanych przez gminę;

  b) prowadzenie rachunków bankowych , polegające na:
  - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych,
  - realizacji poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierowych,
  - sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z załącznikami w następnym dniu roboczym,
  - wydawanie czeków bankowych,
  - wydawanie zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków

  c) prowadzenie w budynku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie placówki banku do obsługi kasowej budżetu i jednostek organizacyjnych gminy Krasnobród;
  d) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym;
  d) świadczenie usług bankowości elektronicznej w każdej jednostce;
  Dochody budżetu gminy Krasnobród w roku 2011 wynoszą około 23.974.390,19 zł z tendencją wzrostową
 8. Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Tomaszów Lubelski w latach 2011-2014.
  Zamawiający: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski
  1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Tomaszów Lubelski oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej: 1.1. Bieżącą obsługę bankową, polegającą na: a. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunki z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej; b. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych; c. dokonywanie przelewów pieniężnych na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach; d. sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki); e. udzielanie telefonicznie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku; f. wydawanie blankietów czekowych; g. miesięczna kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank. h. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej. 1.2. Oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych. 1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu overnight. Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku bieżącego Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy). 1.4. Możliwość zaciągania w każdym roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Tomaszów Lubelski. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie zadłużenia. 1.5. Pozostałe usługi bankowe: a. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń. 1.6. Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu. 1.7. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Tomaszów Lubelski, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 30 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy). 1.8. Wykonawca zapewni takie same warunki prowadzenia rachunków dla Gminy Tomaszów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 1.9. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku.
 9. Bankowa obsługa budżetu Gminy Adamów
  Zamawiający: Urząd Gminy Adamów, Adamów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy Adamów, obejmująca
  następujące podległe gminie jednostki organizacyjne, na lata 2011 do 2016;
  a) Urząd Gminy w Adamów,
  b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.
  c) c.1.Zespół Szkół w Suchowoli
  c.2.Zespł Szkól w Szewni Dolnej
  c.3.Szkoła Podstawowa w Bondyrz
  d) Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku, wraz z filiami,
  Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek organizacyjnych może się zmieniać w trakcie trwania umowy
  2. Wymieniona w ust. 1 bankowa obsługa budżetu obejmuje:
  a) otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Adamów, Kasa Pożyczkowa Pracowników Oświaty
  b) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na:
  - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych,
  - realizacji rozliczeń bezgotówkowych,
  - realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR -on line , i/lub realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą internetu (ewentualnie modemu) - przelewy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizacje danych płatności, - za zainstalowanie, korzystanie i za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji
  c) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy.
  d) wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat.
  e) Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy.
  f) Sporządzanie wyciągów bankowych przez bank każdego dnia najpóźniej do godziny 10.00 i wydawanie ich osobom upoważnionym przez zamawiającego w następnym dniu roboczym.
  g) Przelewy środków na rachunki w banku (w ramach kont) i innych bankach w złotych lub walutach (w tym przyjmowanie i dokonywanie płatności oraz dokonywanie transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym).
  3. Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu ,,home banking,,w następujących
  jednostkach (Zapewnienie że wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).:
  a) Urząd Gminy w Adamowie,
  b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.
  c) c.1.Zespół Szkół w Suchowoli
  c.2.Zespł Szkól w Szewni Dolnej
  c.3.Szkoła Podstawowa w Bondyrzu
  Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy jak i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej (home banking, identyfikacja płatności masowych).
  Udostępnienie usługi typu home banking na co najmniej trzech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy oraz co najmniej po jednym stanowisku w jednostkach organizacyjnych Gminy - zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi typu home banking w zależności od potrzeb organizacyjnych - usługa typu home banking winna być zainstalowana w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni a w jednostkach organizacyjnych najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy
  4. Uruchomienie i prowadzenie punktu (filii banku) kasowej obsługi budżetu w wyodrębnionym pomieszczeniu w miejscowości gdzie siedzibę ma Urząd Gminy Adamów, dla Banku nie mającego swojej siedziby w miejscu jak Zamawiający
  -Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie ).
  -Uruchomienie wydzielonego stanowiska lub umożliwienie obsługi pracownikom Urzędu przekazującym gotówkę - obsługa bezkolejkowa.
  -Umożliwienie w trakcie trwania umowy pełnego zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm. ) o podpisie elektronicznym zgodnego z systemem pełnomocnictw
  5. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na
  lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne. Automatyczne inwestowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach Urzędu Gminy (w tym podstawowy, dochodowy, wydatkowy) na rachunkach lokat terminowych typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzedu Gminy Adamów- oprocentowanie nie będzie negocjowane; należy lokować wolne środki finansowe po kwotowaniu jakie dokonuje bank. Zwolnienie dokona się najpóźniej do pierwszego dnia pracującego po zagospodarowaniu środków do godziny 10:00. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego
  6. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym.
  7. Zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji
  bankowej lub poręczenia bankowego.
  8. Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald
  i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. Zapewnienie możliwości wprowadzenia i wdrożenia identyfikowania płatności masowych
  9. Wydawanie opinii bankowej i zaświadczenia na życzenie Zamawiającego wraz z Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek gminy Adamów, w ciągu do 14 dni od dnia dostarczenia informacji służących wydaniu takiej promesy/listu intencyjnego.
  10. Termin realizacji zamówienia w ciągu (od 1 roku do 5 lat) lat od daty podpisania umowy
  11. Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego.

Inne osoby dla Wójtowicz (861 osób):