Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Janina Anna

w KRS

Janina Anna Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janina
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1937 r., wiek 82 lata
Miejscowości:Niepołomice (Małopolskie), Wieliczka (Małopolskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cioś Janina, Dec Aniela Anna, Kasina Tadeusz, Kieres Henryk, Makula Jerzy, Michalec Adam, Paluch Weronika, Porąbka Józef, Porębska Alicja Janina, Siwek Zdzisława
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barwiołek Ewa Maria, Bednarz Krzysztof Józef, Belkorichi Lilianna Joanna, Biernacki Edward Marian, Braś Danuta Józefa, Cebula Piotr Michał, Chlebda Grażyna, Chołda Barbara, Cichy Wiesława, Cioś Janina, Daniel Adam, De Cowski Artur Mieczysław, Dudzik Tadeusz, Forczek Anna Zuzanna, Fuchs Jacek Dominik, Gabryś Ryszard, Gas Romana Maria, Gibała Teresa Zofia, Gibała Władysław, Goczał Dariusz Wojciech, Górski Andrzej, Hajduk Michał, Hajduk Jagła Monika Teresa, Hamulewicz Justyna Katarzyna, Jakubiak Małgorzata Maria, Jeleń Marta Bogusława, Kaleta Halina Rozalia, Kalicki Witold, Kania Stanisław Piotr, Kęsek Anna, Klimczyk Zofia, Kowalik Andrzej Józef, Kozłowska Bożena Małgorzata, Makula Jerzy, Matoga Henryka, Mazurek Radosław Tadeusz, Michalec Adam, Mierzwa Wincenty, Nalepa Iwona Marcela, Ostrowska Iwona Agnieszka, Piprzyca Robert, Podraza Józef, Porąbka Józef, Porębski Julian, Rybka Janina Danuta, Ślęczka Jan, Ślusarczyk Mirosław Kazimierz, Szlapak Anna, Szymoniak Agnieszka Kinga, Trojnacki Jarosław Marcin, Włodek Halina, Żarnik Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łazarski Tomasz Mariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Limanowej, Limanowa − KRS 0000081900
 2. Cech Drobnych Wytwórców, Kraków − KRS 0000057420
 3. Fundacja Zamek Królewski W Niepołomicach, Niepołomice − KRS 0000083219
 4. Gminny Związek Rolników,kółek i Organizacji Rolniczych W Niepołomicach, Niepołomice − KRS 0000134304
 5. Kółko Rolnicze W Woli Batorskiej, Wola Batorska − KRS 0000272926
 6. Małopolski Bank Spółdzielczy, Wieliczka − KRS 0000111791
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Niepołomicach, Niepołomice − KRS 0000059462
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Sułkowie, Sułków − KRS 0000305606
 9. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Wiarus, Niepołomice − KRS 0000048337
 10. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 11. Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Warszawa − KRS 0000031343
 12. Polskie Towarzystwo Miłosników Astronomii, Kraków − KRS 0000065916
 13. Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Wieliczce, Wieliczka − KRS 0000077934
 14. Softnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000181332
 15. Spółdzielnia Kółek Rolniczych i Rolników W Szarowie, Szarów − KRS 0000268815
 16. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Ii Liceum Ogólnokształcącego Im. Króla Jana Iii Sobieskiego W Krakowie Sobieszczacy, Kraków − KRS 0000145451
 17. Stowarzyszenie Kulturalno-rozrywkowe Bodzanowianka, Bodzanów − KRS 0000425675
 18. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomaszkowice Nasza Wieś 2000, Tomaszkowice − KRS 0000053354
 19. Stowarzyszenie Pomocy Polakom Na Wschodzie Kresy, Kraków − KRS 0000114542
 20. Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu Im. Stanisława Moniuszki W Niepołomicach, Niepołomice − KRS 0000144686

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Niepołomicach, Niepołomice − KRS 0000091608
 2. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kęty − KRS 0000218149
 3. Budemex Sp. Z O.O., Czasław − KRS 0000366398
 4. Dom Maklerski Banku Bps S.A., Warszawa − KRS 0000304923
 5. Laboratorium Badawczo - Rozwojowe Geo - Lab Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000172773
 6. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Kraków − KRS 0000035593
 7. Spółdzielnia Inwalidów Promień, Wieliczka − KRS 0000132702
 8. Spółdzielnia Pracy Transportowa S.p.t., Kraków − KRS 0000143864
 9. Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, Kraków − KRS 0000052078
 10. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja, Kłaj − KRS 0000319665
 11. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Janowice Tradycja Dla Przyszłości, Janowice − KRS 0000256993
 12. Wesem D.m.t. Hajduk Sp. J., Wieliczka − KRS 0000031601

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 126.000 zł na realizacę inwestycji na terenie gminy Gdów jako zamóweinie uzupełniajace do zamóweinia IPNZ.IV.340.ZP-12.2010
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gdowie, Gdów
  udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 126.000 zł na realizacę inwestycji na terenie gminy Gdów jako zamóweinie uzupełniajace do zamóweinia IPNZ.IV.340.ZP-12.2010
 2. udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 147.000 na realizację inwestycji na terenie Gminy Gdów ( zamówienie uzupełniające do IPNZ.IV.340/ZP-12/2010 )
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gdowie, Gdów
  udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 147.000 na realizację inwestycji na terenie Gminy Gdów ( zamówienie uzupełniające do IPNZ.IV.340/ZP-12/2010 )
 3. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 000 000 zł
  Zamawiający: Gmina Wieliczka, Wieliczka
  Przedmiotem zamówienia - zgodnie z Uchwałą Nr XL/609/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu - jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2010 r., z przeznaczeniem na realizację remontów zniszczonych w czasie powodzi dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenach zarządzanych przez Gminę Wieliczka. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu: 1)kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej, 2)kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu 1 sierpnia 2010 r., z zastrzeżeniem uwagi poniżej, co oznacza, że począwszy od tego dnia Zamawiający ma prawo kierować do Wykonawcy wnioski o wypłatę całości lub części kredytu, 3)karencja w spłacie kredytu do końca marca 2011 r., 4)po okresie karencji (pkt 3) spłata kredytu nastąpi począwszy od końca kwietnia 2011 r. do końca sierpnia 2011 r. na koniec miesiąca: kwietnia 2011 r. w kwocie 500 000 zł, maja 2011 r. w kwocie 500 000 zł, lipca 2011 r. w kwocie 500 000 zł, sierpnia 2011 r. w kwocie 500 000 zł, 5)odsetki będą płatne od kwoty zadłużenia, w okresach miesięcznych, na koniec miesiąca kalendarzowego, 6)dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu, 7)oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie b + m, gdzie: b - stawka bazowa za dany (miesięczny) okres odsetkowy, równa średniej arytmetycznej z pięciu ostatnich notowań stóp WIBOR 3M w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy, m - stała marża banku, 8)prowizja (przygotowawcza) będzie uiszczona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od kwoty kredytu, przy czym prowizja nie może być wyższa niż 0,50%, 9)spłata odsetek i kapitału nastąpi z dochodów budżetu Zamawiającego, 10)zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. UWAGA. Data postawienia do dyspozycji Zamawiającego kredytu (pkt 2) została przyjęta w celu obliczenia ceny oferty (część X SIWZ), natomiast rzeczywista data będzie znana najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy, przy czym będzie to data nie późniejsza niż 15 sierpnia 2010 r. Niezależnie od rzeczywistej daty postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, pozostałe warunki udzielenia i spłaty kredytu nie ulegną zmianie, z tym że pierwszy okres odsetkowy może być wówczas krótszy niż miesiąc, a stawka bazowa (pkt 7) dla tego okresu będzie uwzględniać notowania stóp WIBOR 3M w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym bezpośrednio miesiąc, w którym kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego. Uwzględniając powyższe postanowienia, w tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot, od których będą naliczane odsetki, w rozbiciu na miesiące kalendarzowe: rok koniec miesiąca odsetki od kwoty 2010 sierpień 2 000 000 wrzesień 2 000 000 październik 2 000 000 listopad 2 000 000 grudzień 2 000 000 2011 styczeń 2 000 000 luty 2 000 000 marzec 2 000 000 kwiecień 2 000 000 maj 1 500 000 czerwiec 1 000 000 lipiec 1 000 000 sierpień 500 000
 4. udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn Budowa budynku Przedszkola w Gdowie III etap
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gdowie, Gdów
  udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn Budowa budynku Przedszkola w Gdowie III etap
 5. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 926.700 zł z przeznaczeniem na realizacje inwestycji na terenie Gminy Gdów
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gdowie, Gdów
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 926.700 zł z przeznaczeniem na realizacje inwestycji na terenie Gminy Gdów
 6. udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 989.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gdowie, Gdów
  udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 989.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych
 7. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000 PLN
  Zamawiający: Gmina Myślenice, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia było udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000 PLN w celu sfinansowania w roku 2009 inwestycji pn Rewitalizacja miasta -Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie- Budowa strzelnicy sportowej. Uruchomienie w jednej transzy do dnia 30 listopada 2009 r. Zamawiający zastrzega, iż termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie ponieważ uzależniony jest od terminu wykonania planowanego zakresu rzeczowego związanego z realizacją przedmiotowej inwestycji.Spłata rat kredytu w latach 2010 do 2015 .Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i poszczególnych miesiącach. Zabezpieczenie spłaty kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 8. Udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w roku 2009
  Zamawiający: Gmina Kłaj, Kłaj
  Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
  w budżecie JST (Gmina Kłaj) w roku 2009.
  Waluta kredytu - PLN
  Kwota kredytu - 2 090 000,00zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
  Okres karencji w spłacie kapitału - 1 rok
  Okres kredytowania (spłaty kredytu) - 4 lata
  Wykonawca postawi środki do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy o kredyt.
  Zamawiający będzie pobierał kredyt w 2-ch transzach : I transza - 1 000 000,00zł w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy -; II transza - 1 090 000,00zł, termin - wrzesień 2009r.
  Spłata kapitału i odsetek w 48 ratach miesięcznych malejących w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z uwzględnieniem rocznego okresu karencji w spłacie kapitału.
  Jeżeli 15 dzień danego miesiąca wypadnie w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego.
  Odsetki naliczane będą tylko od wykorzystanej części kredytu.
  Wcześniejsza niż w harmonogramie spłata kredytu nie będzie skutkować naliczeniem opłat i prowizji.
  Za niewykorzystanie kwoty kredytu postawionego do dyspozycji Oferent nie pobierze opłat i prowizji.

Inne osoby dla Wójtowicz Janina Anna (44 osoby):