Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Kusek Anna Ewa

w KRS

Anna Ewa Wójtowicz Kusek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Ewa
Nazwisko:Wójtowicz Kusek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Chorzelów (Podkarpackie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kusek Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. V-zis Kusek Sp. J., Chorzelów − KRS 0000275208

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Dostawa wraz z montażem ścianek aranżacyjnych aluminiowych z wypełnieniem z płyty meblowej i szkła bezpiecznego, dostawa pomieszczeń kontenerowych, dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, dostawa wraz z instalacją systemu do monitoringu kotłowni.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
  Zadanie częściowe nr 1: Dostawa wraz z montażem ścianek aranżacyjnych aluminiowych z wypełnieniem z płyty meblowej i szkła bezpiecznego. Opis: Wydzielenie ściankami aranżacyjnymi aluminiowymi z wypełnieniem z płyty meblowej i szkła bezpiecznego 36 pomieszczeń w budynku Inkubatora Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu. Dodatkowo dostawa i montaż drzwi ze szkła bezpiecznego do zamykania powstałych boksów. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej, przedmiarach oraz rysunkach. Dokumenty te zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie częściowe nr 2: Dostawa pomieszczeń kontenerowych Opis: Dostawa pomieszczeń kontenerowych: 3 kontenery biurowe + 1 kontener sanitarny do środkowej hali przemysłowej, która nie ma takiego wyposażenia Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego szt. 1: Opis: Urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 kolorowe do skanowania, drukowania, kserowania i faksowania. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 4: Dostawa wraz z instalacją systemu do monitoringu kotłowni Opis: Dostawa wraz z instalacją systemu do monitoringu dwóch kotłowni Hali Przemysłowej i jednej kotłowni Inkubatora technologicznego Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, wyposażonych w kotły De Dietrich Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.
 2. Budowa kotłowni gazowej w budynku gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Dąbrowa Tarnowska
  W ramach zadania wykonane zostaną: Budowa kotłowni gazowej w budynku gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w tym wymiana istniejącego rurociągu gazowego przyłączeniowego na rurociąg D40. Kotłownia i budynek zostanie wyposażony w instalację bezpieczeństwa w systemie ASBIG. Zostanie zmodernizowany pobór powietrza do spalania i system odprowadzenia spalin
 3. Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Dębica: Część 1: Wymiana kotłów c.o. w istniejących kotłowniach gazowych w 5 placówkach edukacyjnych: 1) Wymiana kotła c.o. w ZS w Głobikowej . 2) Wymiana kotła c.o. w ZS w Nagawczynie . 3) Wymiana kotła c.o. w przedszkolu w Pustkowie Osiedlu . 4) Wymiana kotła c.o. w ZS w Pustkowie . 5) Wymiana kotła c.o. w ZS w Zawadzie . Część 2: Remont sali gimnastycznej ZS w Latoszynie
  Zamawiający: Wójt Gminy w Dębicy, Dębica
  1. Opis przedmiotu zamówienia : Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Dębica: Część 1: Wymiana kotłów c.o. w istniejących kotłowniach gazowych w 5 placówkach edukacyjnych : 1) Wymiana kotła c.o. w ZS w Głobikowej : Wymiana kotła centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej. W miejsce dotychczasowego kotła o mocy 90 kW typu atmosferycznego zamontowany zostanie kocioł o mocy 69,9 kW typu kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Połączenie kotła z instalacją c. o. poprzez wymiennik płaszczowo rurowy, oraz instalacja elektryczna związana z wymianą kotła centralnego ogrzewania. 2) Wymiana kotła c.o. w ZS w Nagawczynie: Wymiana kotła centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej. W miejsce dotychczasowego kotła o mocy 170 kW typu atmosferycznego zamontowany zostanie kocioł o mocy 116,6 kW typu kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Połączenie kotła z instalacją c. o. poprzez wymiennik płaszczowo rurowy, oraz instalacja elektryczna związana z wymianą kotła centralnego ogrzewania. 3) Wymiana kotła c.o. w przedszkolu w Pustkowie-Osiedlu: Wymiana kotła centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej. W miejsce dotychczasowego kotła o mocy 75 kW typu atmosferycznego zamontowany zostanie kocioł o mocy 69,9 kW typu kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Połączenie kotła z instalacją c. o. poprzez wymiennik płaszczowo rurowy, oraz instalacja elektryczna związana z wymianą kotła centralnego ogrzewania. 4) Wymiana kotła c.o. w ZS w Pustkowie: Wymiana kotła centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej. W miejsce dotychczasowego kotła o mocy 115 kW typu atmosferycznego zamontowany zostanie kocioł o mocy 116,6 kW typu kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Połączenie kotła z instalacją c. o. poprzez wymiennik płaszczowo rurowy, oraz instalacja elektryczna związana z wymianą kotła centralnego ogrzewania. 5) Wymiana kotła c.o. w ZS w Zawadzie: Wymiana kotła centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej. W miejsce dotychczasowego kotła o mocy 175 kW typu atmosferycznego zamontowany zostanie kocioł o mocy 116,6 kW typu kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Połączenie kotła z instalacja c. o. poprzez wymiennik płaszczowo rurowy, oraz instalacja elektryczna związana z wymianą kotła centralnego ogrzewania. Część 2: Remont sali gimnastycznej ZS w Latoszynie: Roboty remontowe, malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie posadzki, wymiana drzwi na aluminiowe, wymiana baterii. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią : Część 1 : Wymiana kotłów c.o. w istniejących kotłowniach gazowych w 5 placówkach edukacyjnych : projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót wykonane przez: PROJEKTO- BUD Sp. z o.o. , ul. Wyspiańskiego 33, 35-111 Rzeszów, Część 2 : Remont sali gimnastycznej ZS w Latoszynie: projekt , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót wykonane przez: KR Studio Rafał Owczarek, ul. Ligęzów 44, 39-200 Dębica
 4. Poprawa efektywności gospodarki cieplnej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego - II etap
  Zamawiający: Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Ropczyce
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: Poprawa efektywności gospodarki cieplnej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego - II etap.
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części - zadania:
  Część 1
  Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach
  Część 2
  1. Przebudowa kotłowni gazowej oraz budowa instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
  2. Modernizacja kotłowni gazowej, budowa instalacji solarnej i modułu kogeneracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie
  Część 3
  1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagorzycach
  2. Budowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zagorzycach
  Część 4
  1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Iwierzycach
  2. Budowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Iwierzycach

  3.2 Opis przedmiotu zamówienia:

  Część 1 - Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach

  Zakres zamówienia obejmuje:

  a) docieplenie ścian nadziemia
  b) docieplenie ścian poniżej terenu
  c) docieplenie stropodachu
  d) wymiana stolarki okiennej drewnianej
  e) instalacja c.o.

  Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo: dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.1 do siwz), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8.1 do siwz) i przedmiary robót (załącznik nr 1.1 do siwz),

  Część 2
  1. Przebudowa kotłowni gazowej oraz budowa instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
  2. Modernizacja kotłowni gazowej, budowa instalacji solarnej i modułu kogeneracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

  Zakres zamówienia obejmuje:

  Ad 1)

  a) roboty budowlane w kotłowni
  b) wzmocnienie konstrukcji dachu
  c) montaż zasilania elektrycznego instalacji solarnej - montaż zasilania
  d) montaż zasilania elektrycznego instalacji solarnej - montaż rozdzielni
  e) montaż zasilania elektrycznego instalacji solarnej - montaż przewodów i osprzętu
  f) montaż instalacji detekcji gazu - montaż przewodów
  g) montaż instalacji detekcji gazu - montaż aparatów
  h) instalacja połączeń wyrównawczych
  i) montaż instalacji odgromowej
  j) wymiana urządzeń kotłowni gazowej
  k) system bezpieczeństwa instalacji gazowej
  l) instalacja solarna - obieg solarny
  ł) instalacja solarna - obieg grzewczy - ładowanie bufora
  m) instalacja solarna - obieg grzewczy - rozładowanie bufora
  n) instalacja solarna - obieg wstępnego podgrzewu c.w.u.
  o) instalacja solarna - rurociągi
  p) roboty pozostałe


  Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo: dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.2.1 do siwz), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8.2.1 do siwz) i przedmiary robót (załącznik nr 1.2.1 do siwz),

  Ad. 2)

  a) modernizacja kotłowni - wbudowanie instalacji solarnej i modułu kogeneracyjnego
  b) budowa modułu kogeneracyjnego i instalacji solarnej - instalacja c.o.
  c) instalacja kolektorów słonecznych
  d) instalacja wody
  e) instalacja gazu
  f) instalacja wentylacyjna i spalinowa
  g) roboty budowlane

  Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo: dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.2.2 do siwz), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8.2.2 do siwz) i przedmiary robót (załącznik nr 1.2.2 do siwz),

  Część 3
  1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagorzycach
  2. Budowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zagorzycach

  Zakres zamówienia obejmuje:

  Ad 1)

  a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  b) wykonanie izolacji zewnętrznej ścian piwnic
  c) elewacja
  d) ościeża
  e) wywóz i utylizacja gruzu - roboty elewacyjne
  f) instalacja odgromowa
  g) rusztowania
  h) instalacja c.o.
  i) instalacja solarna
  j) wewnętrzna instalacja gazu

  Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo: dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.3.1 do siwz), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8.3.1 do siwz) i przedmiary robót (załącznik nr 1.3.1 do siwz),

  Ad 2)

  a) remont stropodachu
  b) roboty rozbiórkowe
  c) konstrukcje dachowe
  d) pokrycie dachu blachą dachówkopodobną
  e) obróbki

  Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo:, dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.3.2 do siwz), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8.3.2 do siwz) i przedmiary robót (załącznik nr 1.3.2 do siwz)

  Część 4
  1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Iwierzycach
  2. Budowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Iwierzycach

  Zakres zamówienia obejmuje:

  Ad. 1)

  a) wymiana stolarki piwnicznej
  b) wykonanie izolacji zewnętrznej ścian piwnic
  c) elewacja
  d) ościeża elewacji
  e) remont wejścia do przychodni
  f) remont murków przy wjeździe do garażu
  g) wywóz i utylizacja gruzu - roboty elewacyjne
  h) instalacja odgromowa
  i) rusztowania
  j) zadaszenie nad wejściami
  k) remont balkonów
  l) zadaszenia nad balkonami
  ł) instalacja solarna
  m) wewnętrzna instalacja gazu
  n) instalacja c.o.

  Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo: dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.4.1 do siwz), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8.4.1 do siwz) i przedmiary robót (załącznik nr 1.4.1 do siwz),
  Ad 2)

  a) remont stropodachu
  b) roboty rozbiórkowe
  c) konstrukcje dachowe
  d) pokrycie dachu blachą dachówkopodobną
  e) obróbki

  Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo: dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.4.2 do siwz, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8.4.2 do siwz) i przedmiary robót (załącznik nr 1.4.2 do siwz),

  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i mają na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oznacza to, że prace które zostały ujęte w dokumentacji projektowej wchodzą w zakres zamówienia podstawowego nawet jeśli zostały pominięte w przedmiarach robót.


  UWAGA: Przy ustalaniu właściwej stawki podatku VAT dla części 2 zamówienia należy uwzględnić fakt, że roboty budowlane będą prowadzone w budynkach sklasyfikowanych według PKOB w grupowaniu 1130 (budynek domu pomocy społecznej) Roboty budowlane będą realizowane w części budynków trwale związanych z konstrukcją tego budynku.
  UWAGA: Z uwagi na odrębne źródła finansowania Zamawiający w części 3 i 4 zamówienia zawrze z wybranym Wykonawcą dwie umowy. Osobną na termomodernizację budynków oraz osobną na budowę dachów


  2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
  - wykonania niezbędnych prób i odbiorów,
  - przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji, jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także wszystkie inne wymagane dokumenty do końcowego odbioru robót.
  3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: m.in. przepisami BHP, PN, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbiory robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.
  4. Użyte przy realizacji materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełniania odpowiednich norm.
  5. Dopuszcza się do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w dokumentacji projektowej, po akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
  6. Wymagany okres gwarancji 36 m-cy liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
 5. Przebudowa wybranych pomieszczeń Zespołu Szkół w Gorzycach w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat tarnobrzeski
  Zamawiający: Powiat Tarnobrzeski, Tarnobrzeg
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa wybranych pomieszczeń Zespołu Szkół w Gorzycach w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat tarnobrzeski. 2. Zadanie zostało podzielone na 2 części: 2.1. Zadanie Nr 1 - Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby pracowni dla Serwisantów Kotłów i Monterów Instalacji Sanitarnych i Grzewczych Zadanie obejmuje: a) Roboty przygotowawcze i ogólnobudowlane: - wykonanie robót rozbiórkowych ścian, demontaż otworów okiennych i drzwiowych oraz instalacji wewnętrznych, - dostawa i montaż drzwi zewnętrznych ocieplonych stalowych, - dostawa i montaż stolarki okiennej o wym. 150 x 150 szt. 2 i 250 x 205 szt. 1, - wykonanie cokołów pod kotły, - wyłożenie posadzki płytkami gres odpornymi na zmiany temperatury, - wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2 m, - malowanie farbami emulsyjnymi pozostałych części ścian i sufitów, - wykonanie studni schładzającej betonowej Dn 800, b) Demontaż istniejącego węzła cieplnego: - demontaż rurociągów wraz z osprzętem; c) Montaż instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni - pracowni: - montaż grzejników płytowych szt. 2 wraz z rurami przyłącznymi, d) Urządzenie kotłowni: - montaż kotła gazowego o mocy 92 - 462 kW wraz z osprzętem, - montaż kotła gazowego o mocy 6,3 - 34 kW wraz z osprzętem, - montaż urządzeń wyposażenia i armatury zgodnie z projektem technicznym, - montaż komina spalinowego l=8,0 m wraz z czopuchem l=6,5 m, - montaż komina spalinowego l=6,0 m wraz z czopuchem l= 3,0 m, - wykonanie izolacji odcinków rur w kotłowni, - przeprowadzenie odbioru kominiarskiego, - przeprowadzenie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, - przeszkolenie pracowników obsługi kotłowni, e) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu: - wykonanie instalacji gazowej, - montaż gazomierza, - montaż rejestratora, - montaż zaworu elektromagnetycznego do gazu DN 80 p.a, - montaż ASBiG detektor gazu, moduł sygnalizatora, f) Wymianę instalacji elektrycznej: - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, - montaż nowej instalacji wraz z osprzętem, - montaż przewodów uziemiających, g) Dostawę urządzeń do pracowni: - Detektor gazów palnych z ładowarką, - Manometr elektroniczny, - Kamera termowizyjna, - Tester układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, - Analizator spalin-zestaw, - Pirometr na podczerwień z celownikiem laserowym, - Wilgotnościomierz do drewna i tynku. 2.2. Zadanie Nr 2 - Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych pod pięć nowo utworzonych pracowni Zadanie obejmuje: a) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej: - demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż ram stalowych wypełnionych płytą warstwowa gr. 15 cm w ilości 11 szt., - montaż stolarki okiennej z profili PCV szyby P-1 z montażem w ilości: 1) 01 3,55 x 1,95 szt. 18 2) 02 2,65 x 1,95 szt. 4 3) 03 1,70 x 1,20 szt. 34 4) 04 1,46 x 3,60 szt. 1 5) 03w 1,70 x 1,20 szt. 5 - wykonanie nadproży dla nowo projektowanych bram B-1 szt. 2, - obsadzenie podokienników z marmuru syntetycznego w pomieszczeniach przebudowywanych, - montaż bram z profili aluminiowych ze szkłem bezpiecznym 2,60 x 2,45 szt.2, - wykonanie sufitu podwieszonego konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi w pomieszczeniu nr 4. b) Wymianę posadzek: - wymianę posadzki w pomieszczeniu nr 1 i 4 na posadzkę betonową przemysłową utwardzoną powierzchniowo, - wyłożenie posadzki płytkami gres klasy ścieralnej V w pomieszczeniu nr 2 i 3. c) Roboty malarskie: - malowanie farbą olejną ścian do wysokości 2,00 m w pomieszczeniach przebudowywanych, - malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii farbami emulsyjnymi dwukrotnie d) Montaż wentylatorów okiennych w ilości 5 szt. e) Wymianę instalacji elektrycznej: - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, - wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu zgodnie z projektem technicznym.
 6. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie - etap I: wymiana instalacji centralnego ogrzewania
  Zamawiający: Powiat Tarnobrzeski, Tarnobrzeg
  1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie - etap I: wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania o połączeniach spawanych; b) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym z rur stalowych ocynkowanych w systemie Kan-therm Steel, wyposażonej w zawory odpowietrzające automatyczne; c) wyposażenie instalacji w grzejniki stalowe jedno i dwu płytowe wyposażone w zawory termostatyczne z głowicą cieczową DANFOSS lub równoważnymi oraz zaworami odcinającymi na powrocie; d) wykonanie izolacji rurociągów poziomych w pomieszczeniach piwnic otulinami; e) wykonanie próby szczelności na gorącej wodzie wraz z regulacją instalacji; f) uzupełnienie ubytków stropów i ścian po przebiciach; g) uzupełnienie malowania po reperacjach tynków w kolorach zbliżonych do kolorów ścian i sufitów w poszczególnych pomieszczeniach.
 7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa
  Zamawiający: Gmina Borowa, Borowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót objętych zadaniem: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa.
  Przedsięwzięcie swoimi zakresem obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane:
  1. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej, w zakresie:
  a) ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu grubości 15 cm
  na pow. 1095,20 m2,
  b) ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 18 cm na pow. 454,10 m2,
  c) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
  d) wykonanie instalacji solarnej - kolektory słoneczne,
  e) wykonanie instalacji ciepłej wody - zasobnik ciepłej wody w kotłowni.
  2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borowa, w zakresie:
  a) ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu grubości 10 cm
  na pow. 813,30 m2,
  b) ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 21 cm na pow. 301,20 m2,
  c) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez uzupełnienie izolacji i montaż zaworów termostatycznych,
  d) roboty towarzyszące zewnętrzne,
  e) wykonanie instalacji solarnej - kolektory słoneczne,
  f) wykonanie instalacji ciepłej wody - zasobnik ciepłej wody w kotłowni.
  3. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Pławie, w zakresie:
  a) ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu grubości 15 cm
  na pow. 693,10 m2,
  b) ocieplenie stropu wełna mineralną o grubości 21 cm na pow. 312,90 m2,
  c) wymiana okien i drzwi zewnętrznych ze zmniejszeniem otworów - 102,40 m2,
  d) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
  e) wykonanie instalacji ciepłej wody - zasobnik ciepłej wody w kotłowni,
  f) wykonanie instalacji grzewczej na olej opałowy w kotłowni - wymiana pieca węglowego na olejowy,
  g) wykonanie instalacji solarnej - kolektory słoneczne.
 8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie - wymiana instalacji centralnego ogrzewania
  Zamawiający: Powiat Tarnobrzeski, Tarnobrzeg
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie - wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
  Zakres robót budowlanych obejmuje:
  - Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z rozdzielaczami.
  - Wykonanie instalacji z rur stalowych przewodowych wg PN-/H-74244 po wierzchu ścian - odcinki poziomów na klatkach schodowych i przejściach między segmentami należy wykonać jako kryte.
  - Zastosowanie izolacji z otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 na poziomach wraz z podejściami do pionów w pomieszczeniach piwnic użytkowych i nieużytkowych, kanałach.
  - Montaż zaworów podpionowych, zaworów termostatycznych wzmocnionych zamontowanych na grzejnikach. Na pionach w górnych częściach zastosować automatyczne zawory odpowietrzające.
  - Zastosowanie tulei ochronnych w przejściach przez stropy i ściany.
  - Uzupełnienie otworów po przebiciach oraz bruzd powstałych po demontażu instalacji zaprawą cementowo-wapienną wraz z zatarciem i pomalowaniem.
  - Montaż elementów grzejnych - grzejniki płytowe stalowe wraz z żebrowaniem C22.
  - Zabezpieczenie antykorozyjnie przewodów - sieci instalacji przez nałożenie powłok malarskich.
  - Wbudowanie nowych rozdzielaczy wraz z osprzętem - manometry i termometry.
  - Wykonanie regulacji instalacji na ciepłej wodzie.

Inne osoby dla Wójtowicz Kusek Anna Ewa (61 osób):