Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Lidia Dorota

w KRS

Lidia Dorota Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lidia
Drugie imię:Dorota
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Katarzyna Łucja, Bagińska Hanna Krystyna, Bazela Jadwiga, Berkowska Krystyna Lucyna, Betlińska Agata Maria, Brzezińska Grażyna Barbara, Brzezińska Joanna, Chrzanowski Roman, Ciesielska Aneta Kamila, Daroszewska Agnieszka Iwona, Domagała Ewelina, Jackowska Urszula Danuta, Jałoszyńska Alina, Komar Stanisław Eugeniusz, Konopińska Anna, Kołodziejska Barbara Marta, Kołodziejska Jolanta, Kręcicki Włodzimierz, Masłowski Piotr, Michalak Joanna Irena, Nowakowska Elżbieta, Nowakowska Jolanta, Okoniewski Mirosław, Pałgan Elżbieta Agnieszka, Pietrzak Alina Barbara, Polnisiak Marzena Ewa, Płoszaj Elżbieta Maria, Skórzewska Julita Justyna, Sołtysiński Włodzimierz, Suty Lech, Świątczak Daria Elżbieta, Szałański Jerzy, Sławińska Barbara, Wawrzonkoski Marian, Witczak Halina, Włodarczyk Barbara, Zielińska Mirosława Leonarda, Łuczak Bogusław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Mariola Wiesława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000024755
 2. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000101318
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Błennie, Błenna − KRS 0000067266
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Chodczu, Chodecz − KRS 0000217321
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Choceń − KRS 0000280962

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Boniewo − KRS 0000065776

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 3 000 0000,00 zł NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUBRANIEC
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
  Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  1. Łączna kwota kredytu – 3 000 000,00 zł,
  2. Okres kredytowania – do 30 września 2022 roku,
  3. Spłata kapitału: w sześciu latach – począwszy od roku 2017 do roku 2022, w wysokości i terminach:
  - w roku 2017 - 200 000,00 złotych – do dnia 30 kwietnia – 100 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 100 000,00 zł
  - w roku 2018 - 200 000,00 złotych - do dnia 30 kwietnia – 100 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 100 000,00 zł
  - w roku 2019 - 500 000,00 złotych - do dnia 30 kwietnia – 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  - w roku 2020 - 500 000,00 złotych - do dnia 30 kwietnia – 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  - w roku 2021 - 900 000,00 złotych - do dnia 30 kwietnia – 450 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 450 000,00 zł
  - w roku 2022 - 700 000,00 złotych - do dnia 30 kwietnia – 350 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 350 000,00 zł
  4. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca
  w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu,
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  7. Uruchomienie kredytu – termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w dniu 10 grudnia 2016
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu.
  Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat od niewykorzystanej części kredytu.
  W przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  8. Prowizja - jednorazowo, wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 500 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 500 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  1. Łączna kwota kredytu - 3 500 000,00 zł,
  2. Okres kredytowania - do 30 września 2022 roku,
  3. Spłata kapitału: w siedmiu latach - począwszy od roku 2016 do roku 2022, w wysokości i terminach:
  - w roku 2016 - 400 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 200 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 200 000,00 zł
  - w roku 2017 - 400 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 200 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 200 000,00 zł
  - w roku 2018 - 500 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  - w roku 2019 - 500 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  - w roku 2020 - 500 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  - w roku 2021 - 700 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 350 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 350 000,00 zł
  - w roku 2022 - 500 000,00 złotych - do dnia 31 marca - 250 000,00 zł,
  do dnia 30 września - 250 000,00 zł
  4. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca
  w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu,
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  7. Uruchomienie kredytu - termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego - od dnia podpisania umowy do dnia 25 listopada 2015 roku w następujących transzach:
  - 800 000,00 zł w dniu 25 czerwca 2015 roku,
  - 1 200 000,00 zł w dniu 25 września 2015 roku,
  - 1 500 000,00 zł w dniu 25 listopada 2015 roku.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia drugiej i trzeciej transzy kredytu w późniejszych terminach.
  9. Prowizja - jednorazowo, wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu
 3. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  1. Łączna kwota kredytu - 3 000 000,00 zł,
  2. Okres kredytowania - do 15 listopada 2020 roku,
  3. Spłata kapitału: w sześciu latach - począwszy od roku 2015 do roku 2020, w wysokości i terminach:
  - w roku 2015 - 200 000,00 złotych - do dnia 15 listopada,
  - w roku 2016 - 500 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 250 000,00 zł do dnia 15 listopada - 250 000,00 złotych
  - w roku 2017 - 500 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 250 000,00 zł do dnia 15 listopada - 250 000,00 złotych
  - w roku 2018 - 600 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 300 000,00 zł do dnia 15 listopada - 300 000,00 złotych
  - w roku 2019 - 600 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 300 000,00 zł do dnia 15 listopada - 300 000,00 złotych
  - w roku 2020 - 600 000,00 złotych - do dnia 15 maja - 300 000,00 zł do dnia 15 listopada - 300 000,00 złotych
  4. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu,
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  7. Uruchomienie kredytu - termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego - od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2014 roku.