Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Maria

w KRS

Maria Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Izbica (Lubelskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzyńska Teresa, Ciastoch Urszula Weronika, Dubaj Iwona Agnieszka, Franczak Barbara Sabina, Gorzała Ryszard Andrzej, Hałas Stanisława, Hałas Prystupa Aneta, Jaworski Kazimierz Edward, Karpowicz Barbara, Kozioł Maria Rozalia, Kuczaj Wiesław, Kurylak Krystyna Jadwiga, Makuch Elżbieta, Makuch Elżbieta Leokadia, Marczyński Edward, Mazurek Grażyna Marianna, Mazurek Joanna Renata, Mikitiuk Dariusz Józef, Nizioł Joanna Zofia, Nożyński Mariusz Janusz, Osina Marcin, Piłat Alicja, Repeć Monika Krystyna, Repeć Urszula Janina, Sieńczyk Monika, Siwczuk Barbara Maria, Sobiesiak Zbigniew Henryk, Suchara Tadeusz Stanisław, Wieczerniak Teresa, Wojewoda Marcin Stanisław, Wołoch Agnieszka, Wrona Stanisław, Zieliński Paweł, Zych Teresa Joanna, Złotnik Zofia, Łagoda Mieczysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zych Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Izbicy, Izbica − KRS 0000068026
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Dworzyskach, Dworzyska − KRS 0000068131
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Tarnogórze, Tarnogóra − KRS 0000053207
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Wisłowcu, Wisłowiec − KRS 0000083362
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Wólce Orłowskiej, Wólka Orłowska − KRS 0000062050
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Starym Zamościu, Wierzba − KRS 0000191177
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im.jana Zamoyskiego W Zamościu, Zamość − KRS 0000171805
 8. Stowarzyszenie Kobiet Kraska, Krasnystaw − KRS 0000393088
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Maszów, Maszów − KRS 0000462645

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000104200
 2. Bank Spółdzielczy W Nieliszu Z/s W Stawie Noakowskim, Staw Noakowski − KRS 0000091646
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Izbicy, Izbica − KRS 0000167520
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rudniku, Rudnik − KRS 0000364154
 5. Lubelska Izba Rolnicza, Lublin − KRS 0000213197
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000107925

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Izbica
  Zamawiający: Gmina Izbica, Izbica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa na rzecz Gminy Izbica kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych), w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  1.Okres kredytowania do 31.12.2021r.,
  2.Spłata rat kredytu. Spłata kwoty kapitału - kwartalna w ciągu roku w terminie do końca trzeciego miesiąca każdego kwartału począwszy od 1 kwartału 2019 roku, karencja spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.03.2019 roku. Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca.
  3.Przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 6 maja 2015r, tj. 1,65%
  4.kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco,
  5.w przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Izbica
  Zamawiający: Gmina Izbica, Izbica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa na rzecz Gminy Izbica kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.200.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. CPV 66.13.00.00-0
  1.Okres kredytowania do 30.11.2020r.,
  2.Spłata rat kredytu. Spłata kwoty kapitału - kwartalna w ciągu roku w terminie do końca drugiego miesiąca każdego kwartału począwszy od 1 kwartału 2018 roku, karencja spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.12.2017 roku. Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca.
  3.przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 19 grudnia 2014r, tj. 2,06%
  4.kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco,
  5.w przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Izbica.
  Zamawiający: Gmina Izbica, Izbica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa na rzecz Gminy Izbica kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), w celu pokrycia deficytu budżetowego.
  1.Okres kredytowania do 30.11.2019r.,
  2.Spłata rat kredytu. Spłata kwoty kapitału - kwartalna w ciągu roku w terminie do końca drugiego miesiąca każdego kwartału począwszy od 1 kwartału 2017 roku, karencja spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.12.2016 roku. Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca.
  3.Postawienie kredytu do dyspozycji. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Wymagane transze kredytu będą przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w następnym dniu po złożeniu dyspozycji.
  4.przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 30 czerwca 2014r, tj. 2,68%
  5.kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco,
  6.w przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 410.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Izbica, Izbica
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 410.000,00 zł. Okres kredytowania do 31.12.2018r. Spłata kwoty kapitału począwszy od 1 kwartału 2015 roku, karencja spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.12.2014 roku. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca. Kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco. W przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Izbica
  Zamawiający: Gmina Izbica, Izbica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa na rzecz Gminy Izbica kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 820.000,00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych), w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. CPV 66.13.00.00-0
  1. Okres kredytowania do 31.12.2018r.,
  2. Spłata rat kredytu. Spłata kwoty kapitału - kwartalna w ciągu roku w terminie do końca drugiego miesiąca każdego kwartału począwszy od 1 kwartału 2015 roku, karencja spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.12.2014 roku. Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca.
  3. Postawienie kredytu do dyspozycji. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Wymagane transze kredytu będą przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w następnym dniu po złożeniu dyspozycji.
  4. przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 30 października 2013r, tj. 2,66%
  5. kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco,
  6. w przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego.
  Zamawiający: Wójt Gminy Stary Zamość, Stary Zamość
  Udzielenie kredytu długoterminowego na
  sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym
  2013
  Wysokość kredytu 575 000 zł
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Wójt Gminy Stary Zamość, Stary Zamość
  Udzielenie kredytu długoterminowego na
  sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym
  2012
  Wysokość kredytu 750 000 zł
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego deficytu budżetu Gminy Izbica
  Zamawiający: Gmina Izbica, Izbica
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego deficytu budżetu Gminy Izbica
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego deficytu budżetu Gminy Izbica.
  Zamawiający: Gmina Izbica, Izbica
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego deficytu budżetu Gminy Izbica.
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego deficytu budżetu Gminy Izbica
  Zamawiający: Gmina Izbica, Izbica
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego deficytu budżetu Gminy Izbica Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1. Rodzaj waluty: PLN 2. Kwota kredytu: 1 500 000,00 zł. 3. Okres kredytowania: od daty postawienia kredytu do dyspozycji do 31.10. 2016 r. 4. Spłata rat kredytu. Spłata kwoty kapitału - kwartalna w ciągu roku w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału począwszy od 1 kwartału roku 2012 - karencja spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.01.2012 r. Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca 5. Przeznaczenie kredytu: finansowanie uchwalonego deficytu Budżetu Gminy Izbica 6. Postawienie kredytu do dyspozycji: Kredyt przekazany będzie w trzech równych transzach po 500 000,00 zł każda na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w następujących terminach: - I transza w terminie 7 dni od podpisania umowy - II transza w terminie do 25 czerwca 2011 r. - III transza w terminie do 25 września 2011 r

Inne osoby dla Wójtowicz Maria (39 osób):