Kogo reprezentuje osoba

Wojtowicz Michał

w KRS

Michał Wojtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Nazwisko:Wojtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Kędzierzyn-koźle (Opolskie), Sosnowiec (Śląskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojtowicz Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczerbik Wojciech
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bagiński Waldemar Józef, Smaluch Adam, Smaluch Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hch Deweloper Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000605524
 2. Hkw Kurant Sp. J., Poznań − KRS 0000309549
 3. Hsb Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000296191
 4. Tikon Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000348599

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Abakus Hr Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000389063
 2. Abakus Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000132437
 3. Autogames Poland Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000013820
 4. Aventura Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000453948
 5. Castinni Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000586979
 6. Ji S.A., Nysa − KRS 0000645428
 7. Orion Sp. Z O.O., Bogucin − KRS 0000096723
 8. Solidaris Sp. Z O.O., Dzielawy − KRS 0000174118
 9. Sts-com Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000471980
 10. Tech-belt Tomasz Rybczyński, Robert Sławiński Spółka Komandytowa, Świdnica − KRS 0000294220

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
  Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie maksymalnie dla 91 osób (w tym 83 dzieci). Przewidywana ilość uczestników zielonej szkoły wynosi w sumie 79 osób. Przy czym, ostateczna ilość osób uczestniczących w zielonej szkole podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.
  Ilość uczestników. Przewidywana ilość uczestników zielonej szkoły w sumie 79, w tym: - 72 uczniów (osób płatnych) + 6 opiekunów + 1 kierownik zielonej szkoły (bez grupy). Maksymalna ilość uczestników zielonej szkoły w sumie 91, w tym - 83 uczniów (osób płatnych) + 7 opiekunów + 1 kierownik zielonej szkoły ( bez grupy).
  Uwaga:
  Koszt pobytu opiekunów i kierownika zielonej szkoły, winien być wliczony w cenę za organizację wypoczynku dla jednego ucznia.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości uczestników zielonej szkoły po podpisaniu umowy w związku z różnicą liczby zgłoszeń - powstałą pomiędzy ilością zgłoszeń złożonych przez rodziców w dniu podpisania umowy, a liczbą faktycznych zgłoszeń i wpłat rodziców na 7 dni przed wyjazdem lub rezygnacji uczestników z udziału w wyjeździe z uzasadnionych przyczyn w późniejszym terminie, bez konieczności dokonywania zmian w umowie. Zamawiający przewiduje także pomniejszenie kosztów pobytu uczestnika o niewykorzystane dni pobytowe wynikające z konieczności skrócenia pobytu dziecka na zielonej szkole (np. choroba dziecka lub sytuacja losowa, uniemożliwiająca korzystanie z wypoczynku). W realizacji zamówienia zastosowanie znajdują stosowne przepisy- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.). - w zakresie zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczniom Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z 8 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 135 z 2001 r. p.1516) oraz przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 i Nr 102, poz. 1115 ze zm.) i ustawy o systemie oświaty. W zakresie zapewnienia opieki przez odpowiednio przygotowaną kadrę, wymagania Zamawiający określa wykorzystując zapisy § 12 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U z 1997 r. Nr 12, poz.67z późn. zm.). Czas trwania zadania. Termin realizacji usługi: Termin rozpoczęcia: najwcześniej 21 maja 2014 r. Termin zakończenia : najpóźniej 18 czerwca 2014 r. Długość trwania zielonej szkoły to w sumie 16 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 13 noclegów, 14 pełnych dni pobytowych (bez dnia wyjazdu i przyjazdu), w miesiącach: maj-czerwiec 2014 r.
 2. Organizacja kolonii letnich i zielonej szkoły dla dzieci Gminy Warta Bolesławiecka w roku 2014 w miejscowościach nadmorskich na terenie Polski, województwo Zachodniopomorskie
  Zamawiający: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne
  Organizacja kolonii letnich i zielonej szkoły dla dzieci Gminy Warta Bolesławiecka w roku 2014 w miejscowościach nadmorskich na terenie Polski, województwo Zachodniopomorskie
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Organizacja kolonii letnich i zielonej szkoły dla dzieci gminy Warta Bolesławiecka w roku 2014 w miejscowościach nadmorskich na terenie Polski ,województwo Zachodniopomorskie w tym:
  Zakwaterowanie
  1.Zagwarantowanie zakwaterowania około 130 różnica -15, + 15 dzieci w wieku 7- 15 lat oraz kadry w ilości ok.10 osób w jednym czternastodniowym turnusie oraz zagwarantowanie zakwaterowania ok. 90 różnica -10; + 10 dzieci klas V szkół podstawowych oraz kadry w ilości ok.8 osób na zieloną szkołę;
  2.Nie dopuszcza się zakwaterowania w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku;
  3.Minimalne wymogi w zakresie budynków , w których zakwaterowani będą uczestnicy kolonii i zielonej szkoły:
  a)uczestnicy kolonii i zielonej szkoły muszą być zakwaterowani w budynkach murowanych - w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane - położonych na terenie uporządkowanym , zagospodarowanym i pozbawionym jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu oraz ogrodzony; Obiekt kolonijny i zielonej szkoły nie może być oddalony od morza o więcej niż 1000m licząc od bramy wejściowej ośrodka i musi być położony na terenie jednego ośrodka.W dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dysponować czynnym basenem murowanym, o wymiarach nie mniejszych niż 70m2 będącym każdego dnia pobytu do dyspozycji uczestników kolonii i zielonej szkoły przez okres wskazany w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaproponowany w
  ofercie basen znajdował się poza terenem ośrodka wskazanego w ofercie.
  b) uczestnicy kolonii letnich i zielonej szkoły powinny być zakwaterowani w jednym budynku; zamawiający dopuszcza wskazania przez wykonawcę kilku budynków z zastrzeżeniem, iż będą to budynki usytuowane na terenie proponowanego ośrodka. Ostatni remont proponowanego-ych obiektu-ów powinien być przeprowadzony co najmniej 5 lat przed datą ogłoszenia postępowania;
  c)uczestnicy kolonii i zielonej szkoły muszą być zakwaterowani w pokojach maksimum czteroosobowych z pełnym węzłem sanitarnym -natrysk, WC- w każdym pokoju , z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, bez ograniczeń. Nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych. Przy każdym łóżku - tapczaniku wymagana jest szafka nocna. W pokoju powinny znajdować się szafa ,stół oraz krzesła w liczbie
  odpowiadającej liczbie dzieci w pokoju oraz 1 lampa sufitowa i kosz na śmieci
  d)wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ogrzewania budynku w przypadku niskich temperatur
  e) wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania korzystania przez dzieci z obiektów sportowych ,kulturalnych , rekreacyjnych znajdujących się na terenie ośrodka ; wymagane aby proponowane obiekty sportowe i kulturalne były o powierzchni gwarantującej organizowanie meczów i imprez grupowych ; obiekty muszą wyposażone w urządzenia niezbędne do przeprowadzania rozgrywek sportowych np. przy propozycji boiska do gry w koszykówką oferowane boisko musi posiadać dwa kosze i powierzchnię niezbędną dla dwóch drużyn ,itp.; Wykonawca jest zobowiązany udostępnić drobny sprzęt sportowy np. piłki do gier zespołowych, stół z rakietkami do tenisa stołowego.
  Wyżywienie
  Posiłki dla uczestników kolonii i zielonej szkoły powinny być zróżnicowane i uwzględniać sezonowość występowania produktów oraz zapewnić pokrycie zapotrzebowania wypoczywających dzieci kolonii i zielonej szkoły na niezbędne składniki odżywcze. Posiłki powinny być urozmaicone i odpowiadać normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości , jak i jakości oraz wartości odżywczych , a także bogate w witaminy , owoce i warzywa. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1.zapewnienia całodniowego wyżywienia - 4 posiłki dziennie: śniadania; obiad; kolacja; drugie śniadanie lub podwieczorek-; dzienna stawka żywieniowa na jedno dziecko nie może być niższa niż 20 zł;
  2.zapewnienia , iż pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu; ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu a na drogę powrotną uczestnicy kolonii i zielonej szkoły otrzymają suchy prowiant ,w tym napoje;
  3.zagwarantowania uczestnikom kolonii i zielonej szkoły stałego dostępu do napoi -zimne napoje, kompot lub herbata - w stołówce lub na korytarzu .
  Opieka
  Wykonawca zobowiązany jest do :
  1.zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej ;
  2.zapewnienia nadzoru przez ratowników nad dziećmi korzystającymi z kąpieli na w morzu i basenie;
  3.zagwarantowania pokoi dla wychowawców; pokoje wychowawców dzieci kolonii i zielonej szkoły powinny znajdować się w bliskości pokoi dzieci kolonii i zielonej szkoły..
  4. Kadra - Zamawiający zapewnia kadrę nad dziećmi we własnym zakresie

Inne osoby dla Wojtowicz (226 osób):