Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Michał Wiesław

w KRS

Michał Wiesław Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Wiesław
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bobrowicz Jan, Kaproń Marek, Krzemińska Joanna Magdalena, Pałyska Grażyna Justyna, Wierzbicki Stanisław Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Panek Anna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Budowanie Bez Granic -, Warszawa − KRS 0000207903
 2. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa − KRS 0000158785
 3. Isaca - Stowarzyszenie Do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych, Warszawa − KRS 0000239393

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Audyt i Bezpieczeństwo Systemów Informacji-Sp. Z O.O.., Piaseczno − KRS 0000212819
 2. Isaca Katowice - Stowarzyszenie Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych, Katowice − KRS 0000396589
 3. M.a.a.s. Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000148249
 4. Mazars Audyt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000086577
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Altus, Warszawa − KRS 0000053056
 6. Stowarzyszenie Sbr Polska, Warszawa − KRS 0000248935
 7. Thion Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000045480

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Geotechniczne zabezpieczenie skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- skarpa wzgórza harcerskiego od strony amfiteatru cz. I.
  Zamawiający: GEOPARK Kielce, Kielce
  a) Montaż kotew ze stali nierdzewnej o długości 2 m, przekroju 16 mm - sztuk 64
  b) Montaż kotew ze stali nierdzewnej o długości 1 m, przekroju 16 mm - sztuk 144
  c) Montaż wysokowytrzymałej siatki stalowej mogącej pochłonąć powyżej 30 kN/m
  o średnicy siatki min.3 mm -288 m2
  zgodnie z dokumentacją: Projekt zabezpieczenia skarpy - Dokumentacja projektowo kosztorysowa zabezpieczenia skarpy wzgórza Harcerskiego w Parku Kadzielnia w Kielcach od strony amfiteatru wykonaną przez Fundację Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinzynierii AGH w Krakowie w czerwcu 2014r
 2. Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratoria Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratoria Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące Części:
  Część 1:
  Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.
  Etap 1
  Łączna liczba sit do wzorcowania - 230 szt. tj. 15 zestawów
  Etap 2
  Łączna liczba sit do wzorcowania - 42 szt. tj. 6 zestawów

  Część 2:
  Usługa wzorcowania wag, wzorców masy z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  Część 3:
  Usługa wzorcowania masy młota Ubijaka Marshalla i masy ubijaka w Aparacie Proctora z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  Część 4:
  Usługa wzorcowania suszarek laboratoryjnych z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.
  Etap 1
  Łączna liczba suszarek do wzorcowania - 6 szt.
  Etap 2
  Łączna liczba suszarek do wzorcowania - 22 szt.

  Część 5:
  Usługa wzorcowania łaźni wodnych z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  Część 6:
  Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę wraz z czujnikami przemieszczeń z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  Część 7:
  Usługa wzorcowania Aparatów VSS wraz z czujnikami przemieszczeń z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  Część 8:
  Usługa wzorcowania termometrów i termo-higrometrów z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.
  Etap 1
  Wzorcowanie 7 szt. termometrów z Tabeli 1 i wystawienie świadectw wzorcowania do każdego z urządzeń.
  Etap 2
  Wzorcowanie 6szt. termometrów z tab. 2 i 10 szt. termo higrometrów z tab. 3 wraz z wystawieniem świadectw wzorcowania do każdego z urządzeń.

  Część 9:
  Usługa wzorcowania stoperów z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.
  Etap 1
  Wzorcowanie i wystawienie świadectw wzorcowania 6 szt. stoperów z Tabeli 1
  Etap 2
  Wzorcowanie i wystawienie świadectw wzorcowania 1 szt. stopera z Tabeli 1

  Część 10:
  Usługa wzorcowania suwmiarek, suwmiarek Schultza i przymiaru liniowego z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  Część 11:
  Usługa wzorcowania zestawów próżniowych z Wydziału Technologii - Laboratorium
  Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  Część 12:
  Usługa wzorcowania lekkiej płyty dynamicznej z Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w niniejszym ogłoszeniu lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia.
 3. Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynków przy ul. Marszałkowskiej 136 i 138 oraz przy ul Świętokrzyskiej 20 w Warszawie oraz podanie sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
  Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa
  Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynków przy ul. Marszałkowskiej 136 i 138 oraz przy ul Świętokrzyskiej 20 w Warszawie oraz podanie sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 4. usunięcie awaryjnego stanu ściany oporowej od budynku Tamka 40 i kanału kablowego od strony ul. Tamka 38 stwarzających zagrożenie katastrofą budowlaną dla ściany oporowej od skweru przy ul. Konopczyńskiego (w tym wykonanie prac badawczych i projektowych)
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  1. uzupełnienie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej o rozwiązania konstrukcyjne związane z awaryjnym zabezpieczeniem elementów budowlanych sąsiadujących ze ścianą oporową
  2. podparcie i zakotwiczenie w podłożu fundamentów ściany oporowej na odcinku między jej wschodnim narożnikiem a ścianą oporową pod budynkiem Tamka 40 oraz Tamka 38
  3. podparcie i zakotwiczenie w podłożu fundamentów ściany oporowej na odcinku ściany oporowej Tamka 40 (budynek mieszkalny) między narożnikiem a szwem dylatacyjnym
  4. zszycie kotwami wklejanymi na żywicę pęknięć konstrukcyjnych)
  5. podbicie betonem torkretowym płyty fundamentowej kanału kablowego
  6. uszczelnienie przejścia kabli przez ścianę szybu kablowego oraz styku jego stropu ze wschodnim narożnikiem ściany oporowej
 5. wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyn powstania awarii na stacji metra C11 centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, propozycji metod ich usunięcia oraz oceny wpływu awarii na sąsiednią zabudowę
  Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje
  1) analizę przyczyn powstania awarii,
  2) określenie sposobu (technologii) usunięcia zaistniałej awarii,
  3) ocenę wpływu awarii na sąsiednią zabudowę,
  4) oceny wynikające z Postanowienia Nr 1975/2012 z dnia 08.10.2012r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczącego wstrzymania prowadzenia robót budowlanych związanych z budową stacji metra Świętokrzyska C11 (części stacji zawartej w osiach oznaczonych w zatwierdzonym projekcie budowlanym numerami od 9 do 19, realizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z ul. Szkolną w Warszawie), w zakresie:

  - oceny dotyczącej stanu technicznego części wykonanego korpusu stacji od osi 9 do 19, która w zależności od wyników zawierać będzie zakres robót budowlanych, niezbędnych do doprowadzenia tej części obiektu do stanu właściwego,
  - oceny odnoszącej się do technologii dalszej realizacji budowy stacji metra, tj. technologii opracowanej w oparciu o wyniki monitoringów, o których mowa w Postanowieniu Nr 1975/2012 oraz dokonanych juz ocen.
 6. Wykonanie dzieła pt. Określenie zakresu i sposobu wprowadzenia zmian w prawie budowlanym w związku z nową redakcją wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych oraz właściwości użytkowych wyrobów, zawartą w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
  Zamawiający: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa
  Wykonanie dzieła pt. Określenie zakresu i sposobu wprowadzenia zmian w prawie budowlanym w związku z nową redakcją wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych oraz właściwości użytkowych wyrobów, zawartą w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
 7. Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu ściany oporowej zlokalizowanej przy ulicy Tamka 40/Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu ściany oporowej zlokalizowanej przy ulicy Tamka 40/Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie
 8. Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 odc. ref 050 km 0+922 - 1+022 w m. Borzęta - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
  Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie odpowiednich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zrealizowania ww. zadania inwestycyjnego
 9. Przeprowadzenie szkoleń z zakresów: zarządzania produkcją, Kredytu Technologicznego (Działanie 4.3 PO IG) oraz zasad dopuszczania do obrotu i znakowania drewna konstrukcyjnego - oznakowanie CE - z branży budowlanej i pokrewnych, organizowanych dla przedsiębiorców Warmii i Mazur przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie na potrzeby projektu BISNEP Business and Innovation Supprot for North-East Poland w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013..
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem
  zamówienia został podzielony na 3 części: a) Część nr 1 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu
  zarządzania produkcją dla przedsiębiorców Warmii i Mazur, b) Część nr 2 - przeprowadzenie
  szkolenia z zakresu Kredytu Technologicznego (Działanie 4.3 PO IG) dla przedsiębiorców Warmii i
  Mazur, c) Część nr 3 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad dopuszczania do obrotu i
  znakowania drewna konstrukcyjnego - oznakowanie CE - z branży budowlanej i pokrewnych, dla
  przedsiębiorców Warmii i Mazur. 2. Szkolenia organizowane są przez Uniwersytet Warmińsko-
  Mazurski w Olsztynie na potrzeby projektu BISNEP Business and Innovation Supprot for North-East
  Poland w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. 3. 4.
  Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z opracowanym i przedstawionym w ofercie
  programem szkoleń, który powinien zawierać: a) nazwę i zakres szkolenia, b) plan szkolenia
  określający realizowaną tematykę oraz wymiar czasowy określony na realizację każdego z
  zagadnień omawianych w ramach szkolenia, c) formę realizacji szkolenia (wykład/warsztaty) z
  podziałem czasowym. 5. Godziną szkoleniową jest godzina dydaktyczna (45 minut). 6. Szkolenia
  odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy, na
  bazie materiałów przygotowanych przez Wykonawcę, oznaczonych odpowiednimi logotypami
  przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 7. Zamawiający przekaże
  Wykonawcy (którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) niezbędne do wykonania
  zamówienia materiały (wzory logotypów) w postaci elektronicznej, w formie JPG lub CDR. 8.
  Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wszystkich szkoleń na terenie miasta Olsztyn
  (Kortowo)
 10. Wzmocnienie zagrożonego w obrębie klatki schodowej fragmentu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 w Warszawie przy ul. Koźmińskiej 7
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących Nr 8, Warszawa
  - rozebranie konstrukcji elementów betonowych oraz z cegieł
  - wykonanie wykopów ok. 15 m3
  - wykonanie nisz w ścianach fundamentowych
  - wiercenie rdzeniowe otworów średnicą 162 mm w ławach fundamentowych
  - wywóz gruzu z rozbiórki do utylizacji ok. 6 m3
  - wciskanie mikrofali z prefabrykatów stalowych o długości do 6 mb
  - wykonanie iniekcji cementowej mikrofali w gruncie
  - uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego
  - wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwartości d 3 mm
  - wykonanie pasów tynku o szerokości do 30 cm z osiatkowaniem
  - wykonanie izolacji ścian i fundamentów
  - osadzenie ościeżnicy drewnianej w murze
 11. Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu realizacji budowy kompleksów Moje Boisko-Orlik 2012 w edycji 2009 skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się inwestycją procedura znak: 28/usł./2009
  Zamawiający: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa
  Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu realizacji budowy kompleksów Moje Boisko-Orlik 2012 w edycji 2009 skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się inwestycją

Inne osoby dla Wójtowicz Michał Wiesław (30 osób):