Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Mieczysław Franciszek

w KRS

Mieczysław Franciszek Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysław
Drugie imię:Franciszek
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Sosnowiec (Śląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majewski Roman Zdzisław, Pietranek Grzegorz Jarosław, Szczepka Adam Stanisław, Urantówka Małgorzata Beata, Urantówka Robert Alfred, Urantówka Weronika Alfreda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Urantówka Stefan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-handlowe Nowa Sp. Z O.O., Zakład Pracy Chronionej, Sosnowiec − KRS 0000063311
 2. Second Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000757519
 3. Stowarzyszenie Ruch Społeczny Inicjatyw Lokalnych i Walki Z Bezprawiem, Sosnowiec − KRS 0000470529
 4. Zakład Usługowo Handlowy Kontrakt Security Sp. Z O.O. Zakład Pracy Chronionej, Sosnowiec − KRS 0000396569
 5. Zakład Usługowo-handlowy Kontrakt Sp. Z O.O. Zakład Pracy Chronionej, Sosnowiec − KRS 0000062692

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gromex Centrum Odszkodowań i Windykacji Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000060177
 2. Hero Security And Cleaning Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000344824
 3. Second Security Zakład Pracy Chronionej Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000397467

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. „Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”,Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem grupy interwencyjnej oraz monitorowanie systemów alarmowych
  Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii, Katowice
  Ochrona obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem grupy interwencyjnej oraz monitorowanie systemów alarmowych.
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie.
  Opis przedmiotu zamówienia
  A. Pod pojęciem grupy interwencyjnej należy rozumieć patrol interwencyjny składający się z pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego.
  Czas przyjazdu grupy interwencyjnej maksymalnie do 10 minut od wezwania dokonanego przez pracownika ochrony lub pracownika izby przyjęć KCO.
  Wykonawca ma obowiązek wyposażyć stanowisko rejestracyjne izby przyjęć i pokój badań w środki łączności ( przyciski ) do wezwania grupy interwencyjnej.
  B. Szczegółowe czynności dotyczące prac w zakresie zapewnienia ochrony, tj. zabezpieczenia mienia i osób w obiektach, wg poniższych lokalizacji, znajdujących się na terenach Katowickiego Centrum Onkologii są następujące:
  1. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27
  a) całodobowy służba w pomieszczeniu ochrony w budynku Centralnej Izby Przyjęć;
  b) czas służby od godziny 1500 do 800 dnia następnego w pomieszczeniu w Pawilonie operacyjnym;
  pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
  - zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów;
  - szczególne zapewnienie ochrony personelu w miejscu pracy w pomieszczeniach izby
  przyjęć i sąsiadujących w CIP;
  - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
  - nadzór nad porządkiem na terenie Centrum;
  - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje ) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum, a w szczególności w okolicach recepcji izby przyjęć, w godzinach późnopopołudniowych i nocnych;
  - szczególny nadzór nad obiektami i terenem od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej ogrodzenia terenu;
  - szczególna ochrona rzeźby „ Wiktoria Rzucająca Wieniec”;
  - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
  - informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach;
  - w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Zamawiającego,
  niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia;
  - uzbrajanie i wyłączanie alarmów oraz zamykanie i otwieranie poradni specjalistycznej i pracowni mammografii;
  - regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany) - patrolowanie chronionego terenu i sprawdzanie ustalonego stanu zabezpieczeń obiektów, potwierdzone wprowadzonym przez Wykonawcę systemem kontroli – zgłaszania patrolu w punktach kontroli;
  - wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych pomieszczeń i obiektów osobom upoważnionym, prowadzenie stosownej ewidencji;
  - obsługa i obserwacja wjazdu dla karetek, korytarzy parteru Centralnej Izby Przyjęć przy pomocy monitoringu cctv, central ochrony p.poż., gazów medycznych i sieci elektroenergetycznej;
  - prowadzenie „Książki raportów dziennych służby”;
  - niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku;
  c) całodobowe pełnienie służby na terenie Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem okolicy bram wjazdowych;
  pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
  - szczególny nadzór nad pojazdami wjeżdżającymi (rozumiany przez Zamawiającego jako dopuszczenie do wjazdu wyłącznie pojazdów uprawnionych) i wyjeżdżającymi, miejscami
  postojowymi, parkowaniem pojazdów na terenie Centrum,
  - utrzymanie porządku parkujących pojazdów, tak aby drogi wewnętrzne były całkowicie przejezdne i nie nastąpiły przypadki niszczenia zieleni na terenie Centrum,
  d) czas służby od godziny 1600 do 800 dnia następnego w Zakładzie Radioterapii i w Pracowni rezonansu magnetycznego;
  pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
  - zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów;
  - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
  - nadzór nad porządkiem na terenie obiektu;
  - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej(-cych) na terenie obiektu;
  - prowadzenie kontroli wydawania i zdawania kluczy od poszczególnych pomieszczeń;
  - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
  - informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach;
  - w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia;
  - uzbrajanie i wyłączanie alarmów oraz zamykanie i otwieranie Pracowni rezonansu magnetycznego;
  - regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany), sprawdzanie stanu jego zabezpieczeń oraz obsługa i obserwacja otoczenia wejścia i Pracowni rezonansu magnetycznego przy pomocy monitoringu cctv i systemu alarmowego;
  - prowadzenie „Książki raportów dziennych służby”.
  - niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku.
  2. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 26 i 28
  a) nadzór i ochrona w dni powszednie od godziny 15.00 do 8.00 dnia następnego,a w dni wolne, świąteczne – całodobowe w pomieszczeniu portierni budynku Dyrekcji szpitala
  pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
  - zapewnienie ochrony personelu Centrum, osób trzecich przebywających w obiektach;
  - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
  - nadzór nad porządkiem na terenie przyległym do budynków;
  - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje ) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie obiektów;
  - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
  - informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej, odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach;
  - w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia;
  - uzbrajanie i wyłączanie alarmów oraz zamykanie i otwieranie budynków zarządu Centrum i poradni;
  - pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika Centrum obsługującego połączenia telefoniczne
  - regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany), sprawdzanie stanu zabezpieczeń obiektów;
  - niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku.
  b) dodatkowo w dni powszednie od godziny 15.00 do 7.00 dnia następnego, a w dni wolne, świąteczne całodobowe, pełnienie służby w pomieszczeniu portierni:
  - wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych obiektów osobom upoważnionym;
  - prowadzenie stosownej ewidencji;
  - obsługa połączeń telefonicznych
  - prowadzenie „Książki raportów dziennych służby”.
  3. w Katowicach, przy ul. Józefowskiej 119
  a) całodobowy służba w portierni przy bramie wjazdowej i na terenie KCO;
  pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
  - zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów;
  - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
  - nadzór nad porządkiem na terenie Centrum;
  - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum;
  - szczególny nadzór nad obiektami i terenem od strony za budynkiem administracji Z-2;
  - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
  - informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach;
  - w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez nie dopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia;
  - uzbrajanie i wyłączanie alarmu oraz zamykanie i otwieranie budynku administracji Z-2;
  - regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany ) - patrolowanie chronionego terenu i sprawdzanie ustalonego stanu zabezpieczeń obiektów, potwierdzone wprowadzonym przez Wykonawcę systemem kontroli – zgłaszania patrolu w punktach kontroli;
  - niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku.
  - wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych obiektów osobom upoważnionym, prowadzenie stosownej ewidencji;
  - obsługa całodobowo połączeń telefonicznych;
  - prowadzenie „Książki raportów dziennych służby”.
  4. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 i ul. Józefowskiej 119
  α) patrolowanie terenu i obiektów Centrum przez kwalifikowanych pracowników ochrony od 15.00 do 7.00 dnia następnego w każdy dzień;
  pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
  - zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów
  - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
  - nadzór nad porządkiem na terenie Centrum;
  - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum;
  - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
  - bieżąca współpraca z pozostałymi pracownikami ochrony, będącymi na służbie w obiektach i terenie KCO;
  β) wykwalifikowani pracownicy ochrony to pracownicy w pełni sprawni fizycznie i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego;
  γ) obsada patrolu przy ul. Raciborskiej 27 – min. 1 pracownik.
  C. Wymogi dotyczące pracowników ochrony fizycznej Wykonawcy.
  Wykonawca zapewni pracowników ochrony fizycznej, posiadających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła, a także posiadających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Ponadto, pracownicy ochrony fizycznej będą spełniać wymogi zawarte w art. 20, 21, 21a, a także w Rozdziale 5 (dot. osób wpisanych na listę pracowników ochrony) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 ).
  Pracownik ochrony fizycznej ma:
  - pełnić służbę ochrony w przyjętym przez Wykonawcę wzorze umundurowania i z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu;
  - używać środków i technik interwencyjnych adekwatnie do zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych ( w tym współdziałać z grupą interwencyjną);
  - posiadać środek łączności do kontaktów z upoważnionymi pracownikami Centrum, służbami, grupą interwencyjną, a także Active Guard;
  - być komunikatywnym, taktownym i grzecznym, a zarazem zdecydowanym w działaniu;
  - zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaną służbą, a w szczególności dane dot. zabezpieczeń, systemu łączności, kodów, danych osobowych, osób oraz inne, których ujawnienie może narazić kogokolwiek na szkodę lub naruszyć jego dobra osobiste;/ Załącznik do Umowy – Oświadczenie o poufności /
  - znać i stosować wszystkie wprowadzone w życie przez Zamawiającego instrukcje i procedury dotyczące bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, wypływające z normy ISO 27001:2013, a w szczególności Regulaminu ochrony danych osobowych Centrum,
  rozmieszczenia systemów alarmowych, systemów powiadamiania osób i właściwych instytucji,
  lokalizacji głównych zaworów i wyłączników, planów ewakuacji w obliczu zagrożeń – ( wykaz z dokumentami będą dostarczone Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania dozoru i ochrony; wykaz przekazanych dokumentów będzie stanowić załącznik do Umowy );
  - udzielać informacji osobom pytającym przebywającym na terenie Centrum w dopuszczalnym zakresie i w miarę posiadanej wiedzy;
  - znać i stosować przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.