Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Piotr Wojciech

w KRS

Piotr Wojciech Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bulińska Anna Maria, Gondek Kałużny Urszula Stanisława, Książek Paweł Karol, Wójtowicz Andrzej Zdzisław, Wójtowicz Zbigniew Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adept S.A., − KRS 0000118957
 2. Apartamenty Reformacka Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000368983
 3. Biuro Projektowo - Usługowe Inpro Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000114507
 4. Orti Byliński Spółka Komandytowa, Lublin − KRS 0000325175
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Montex Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000169614
 6. Wzmms Sp. Z O.O. Układowej, Kraków − KRS 0000186504

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Info-coop S.A., Katowice − KRS 0000075448
 2. Koncept Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000453206
 3. Zakłady Usług Elektrycznych Kapre Spółka Z O.o., Kraków − KRS 0000030785

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Modernizacja centrum danych dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w czterech zadaniach: Zadanie 1– urządzenia sieciowe Zadanie 2 – serwery blade Zadanie 3 –macierz dyskowa Zadanie 4 – licencje dostępowe na oprogramowanie komputerowe
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację centrum danych dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w czterech zadaniach: Zadanie 1 – urządzenia sieciowe Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2 sztuk szuflad światłowodowych, 24 sztuk wkładek światłowodowych oraz 10 sztuk punktów dostępowych AP. Dostarczane urządzenia powinny być fabrycznie nowe Dostarczane urządzenia powinny być kompatybilne z posiadanymi już przez zamawiającego urządzeniami sieciowymi. Zadanie 2 – serwery blade. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 3 sztuk serwerów blade Dostarczane urządzenia powinny być fabrycznie nowe Dostarczane urządzenia powinny być kompatybilne z posiadaną już przez zamawiającego obudową HP blade C3000. Zadanie 3 – macierz dyskowa. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki macierzy dyskowej wraz z dyskami. Dostarczane urządzenia powinny być fabrycznie nowe. Zadanie 4 – licencje dostępowe na oprogramowanie komputerowe. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie licencji dostępowych na oprogramowanie komputerowe. Typ licencji: 1. Pakiet biurowy: sztuk 40 2. Licencja dostępowa (terminalowa)do używanego przez zamawiającego systemu Windows Server 2012R2: sztuk 40 3. Licencja dostępowa na użytkownika do używanego przez zamawiającego systemu Windows Server 2012R2: sztuk 40 Każde dostarczone urządzenie powinno być wyposażone w każdą z 3 wymienionych powyżej licencji dostępowych. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji tj. opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do specyfikacji. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne
 2. Modernizacja systemów zabezpieczeń w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie w 6 zadaniach
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Zamówienie obejmuje 6 zadań Zadanie 1: modernizacja systemów telewizji użytkowej CCTV. Zakres rzeczowy obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu telewizji użytkowej. Zakres prac obejmuje roboty między innymi w obiektach zabytkowych. Obiekty są historyczne i widnieją w rejestrze zabytków, dlatego też wszelkie prace remontowe należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, tak aby nie uszkodzić zabytkowych elementów architektury. Wykonawca uruchomi urządzenie/system w miejscu instalacji. Wykonawca zapewni również zdalną bezpłatną pomoc serwisową w czasie obowiązywania gwarancji. Zaproponowany system musi być kompatybilny z urządzeniami marki Bosch już zainstalowanymi w budynkach MNK. Wykaz tych budynków znajduje się w siedzibie MNK Zadanie 2: modernizacja systemów ochrony dzieł sztuki. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu ochrony dzieł sztuki. Zakres prac obejmuje roboty między innymi w obiektach zabytkowych. Obiekty są historyczne i widnieją w rejestrze zabytków, dlatego też wszelkie prace remontowe należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, tak aby nie uszkodzić zabytkowych elementów architektury. Wykonawca uruchomi urządzenie/system w miejscu instalacji. Wykonawca zapewni również zdalną bezpłatną pomoc serwisową w czasie obowiązywania gwarancji. Zaproponowany system musi być kompatybilny z urządzeniami marki Profort już zainstalowanymi w innych budynkach MNK. Wykaz tych budynków znajduje się w siedzibie MNK. Zadanie 3: modernizacja systemu zasilania awaryjnego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodu i uruchomienie kolejnego obwodu w istniejącym UPS. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji niezbędnej do poprawnej pracy systemu zasilania awaryjnego, podłączenie wskazanych obwodów do UPS. Zadanie 4: modernizacja systemu dostępu do kluczy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie depozytariuszy. Zakres prac obejmuje roboty między innymi w obiektach zabytkowych. Obiekty są historyczne i widnieją w rejestrze zabytków, dlatego też wszelkie prace remontowe należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, tak aby nie uszkodzić zabytkowych elementów architektury. Wykonawca uruchomi urządzenie/system w miejscu instalacji. Wykonawca zapewni również zdalną bezpłatną pomoc serwisową w czasie obowiązywania gwarancji. Zaproponowany system musi być kompatybilny z urządzeniami już zainstalowanymi w innych budynkach MNK opartych o rozwiązanie SAIK edytor. Wykaz tych budynków znajduje się w siedzibie MNK. Zadanie 5: modernizacja systemu antykradzieżowego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu antykradzieżowego. Wykonawca uruchomi urządzenie/system w miejscu instalacji. Wykonawca zapewni również zdalną bezpłatną pomoc serwisową w czasie obowiązywania gwarancji. Zaproponowany system musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sposobem zabezpiecznia księgozbioru w oparciu o system Dialoc i rozwiązaniem już zainstalowanym w budynku MNK. Zadanie 6: modernizacja okablowania do systemu telewizji obserwacyjnej CCTV. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie okablowania do systemu telewizji obserwacyjnej CCTV. Wykonawca uruchomi urządzenie/system w miejscu instalacji. Wykonawca zapewni również zdalną bezpłatną pomoc serwisową w czasie obowiązywania gwarancji. Zaproponowany system musi być kompatybilny z urządzeniami Cisco już zainstalowanymi w budynku MNK. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - załącznik nr 2 (lit. a-f) – opis zadania – dla każdego zadania osobno (wraz z opisem technicznym urządzeń – gdzie wymagane) - załącznik nr 3 (lit. a-f) – przedmiary – dla każdego zadania osobno. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do specyfikacji
 3. Rozbudowa centrum danych MNK w pięciu zadaniach: Zadanie 1 - Oprogramowanie serwerowe +licencje dostępowe + rozbudowa serwera NAS.Zadanie 2 Switch FC +karty FC+kable.Zadanie 3 - Switch Ethernet.Zadanie 4 - Router.Zadanie 5 - okablowanie
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Zadanie 1 - Oprogramowanie serwerowe +licencje dostępowe + rozbudowa serwera NAS 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dostawę systemu operacyjnego Windows Server Standard 2012 64 bit lub równoważny w zakresie usług - kontroler domeny, serwer aplikacji, serwer dhcp/dns, serwer wydruku, serwer aktualizacji stacji roboczych z system windows, serwer zdalnego dostępu. Ilość licencji serwera: 2 sztuki Licencje dostępowe,na użytkownika, serwera w ilości 200 szt. b) Dostawę półki dyskowej jako rozszerzenie do posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania serwerowego typu NAS: actiNAS 424 4U w obudowie typu rack pozwalającego na osiągnięcie surowej pojemności min. 64 TB. Zadanie 2 - Switch FC +karty FC+kable Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełącznika FC wraz z okablowaniem. Ilość sztuk: switch sztuk - 2, karta FC sztuk - 8, kabel FC sztuk - 8. Zadanie 3 - Switch ethernet Przedmiotem zamówienia jest dostawa Switcha ethernet do przesyłania danych Ilość sztuk: 1 Zadanie 4 - Router Przedmiotem zamówienia jest dostawa routera sieciowego ethernet. Ilość szuk: 1 Zadanie 5 - okablowanie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów okablowania sieciowego wraz z ich montażem w czynnej (pracującej w trybie 24/7) serwerowni zamawiającego. 2. Wymagania szczegółowe a) Zastosowanie: rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej b) Opis: Dostawa materiałów oraz połączenie istniejących 4 szaf rackowych według schematu znajdującego się w załączniku nr 1.1 do specyfikacji. Materiały potrzebne do wykonania połączenia szaf to: 10 patchpaneli 24 portowych kat. 6a wg normy PN-EN 50173 w najnowszej obowiązującej wersji oraz 19 organizerów kabli 1U kabel SFTP kat.7, Szafy znajdują się w jednym pomieszczeniu o wymiarach rzędu 4x4 m., Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć także okablowanie patchcord cat 6a. Identyfikacja kabla na podstawie koloru osłony RJ45 lub koloru otuliny kablowej : Długość 2m - 150 sztuk (kolor niebieski 50szt, kolor zielony 50szt, kolor czerwony 50szt), Długość 1m - 150 sztuk (kolor niebieski 50szt, kolor zielony 50szt, kolor czerwony 50szt) Wszystkie elementy okablowania i materiały dostarczane w ramach niniejszego zadania muszą być fabrycznie nowe
 4. Wymiana instalacji elektrycznej (budynek 10-25) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie- instalacja strukturalna
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej (budynek 10-25) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie- instalacja strukturalna. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w zakresie :-tras kablowych szkieletu sieci strukturalnej, -szaf dystrybucyjnych oraz z wyposażeniem, -instalacji zasilania szaf dystrybucyjnych, -robót towarzyszących, pomiarów. Łącza i elementy wykonanej instalacji muszą posiadać parametry elektryczne i transmisyjne określone w obowiązujących normach ISO/IEC 11801 ed2.2 dla kategorii 6A. Wymagane warunki gwarancji i serwisu: 1)okres gwarancji: na roboty budowlane na okres minimum 3 lat licząc od daty odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że na instalację strukturalną minimum 5 lat od daty odbioru końcowego. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego dostarczy Zamawiającemu certyfikat autoryzacji wydany przez dostawcę systemu okablowania strukturalnego wraz z oprzyrządowaniem, na zamontowane urządzenia - minimum gwarancji producenta licząc od daty odbioru końcowego , 2)warunku serwisu: Wykonawca zapewni nieodpłatny autoryzowany serwis zgodnie z warunkami gwarancji producenta urządzeń, Wykonawca będzie wykonywać nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkie przeglądy serwisowe (gwarancyjne) wymagane przez producenta zainstalowanych urządzeń, czas reakcji serwisu - 24 godziny , czas naprawy Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 3)okres rękojmi: na roboty budowlane 5 lat licząc od daty odbioru końcowego, na instalację strukturalną równy okresowi gwarancji nie mniej jednak niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego , na zamontowane urządzenia równy okresowi gwarancji licząc od daty odbioru końcowego. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1 do SIWZ składająca się z opisu technicznego, przedmiaru, rzutów i STWiOR będąca integralną częścią SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte również w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 5. Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zabytkowym budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Długiej 38 w Krakowie
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zabytkowym budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Długiej 38 w Krakowie.
 6. Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Oficyny Kamienicy Łozińskich
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Oficyny Kamienicy Łozińskich. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 Części, tj.: Część 1: Urządzenia aktywne dla sieci komputerowej. Rozbudowa kontrolera WLAN - Cisco Wireless Controller model 5508 Licencja na dodatkowe 5 punktów dostępowych WLAN- 1 szt. Punkty dostępowe WLAN Punkt dostępowy WLAN- 5 szt. Zasilacz PoE do punktu dostępowego WLAN (z pozycji powyżej)- 5 szt. Przełączniki Przełącznik warstwy trzeciej - 12 portowy- 1 szt., Przełącznik dostępowy sieci LAN - 24 portowy- 1 szt., Przełącznik dostępowy sieci LAN - 48 portowy- 1 szt., Moduły SFP dla światłowodu- 12 szt., Moduły SFP dla skrętki miedzianej- 12 szt. Część 2: Sprzęt komputerowy. Komputer stacjonarny 2 szt., Monitor LCD- 2 szt., Komputer przenośny typ I- 1 szt., Komputer przenośny typ II- 1 szt., Komputer przenośny typ III- 2 szt. Zasilacze awaryjne UPS- 5 szt., Urządzenie wielofunkcyjne A4- 2 szt. Elementy dostawy w zakresie obu części zamówienia muszą być fabrycznie nowe, muszą być wolne od wad, pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji i mają być objęte gwarancją producenta. Szczegółowy opis parametrów urządzeń i sprzętu w zakresie obu części zawiera opis przedmiotu zamówienia- załącznik 1 specyfikacji. Szczegółowe warunki gwarancji dla poszczególnych urządzeń i sprzętu w zakresie obu części, określone są w pkt 15 B4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 7. dostawa urządzeń aktywnych dla sieci komputerowej, sprzętu komputerowego, wyposażenia punktu sprzedaży, stanowisk multimedialnych do oddziału o nazwie Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM w zabytkowym Spichlerzu mieszczącym się przy Placu Sikorskiego 6 w Krakowie
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  dostawa urządzeń aktywnych dla sieci komputerowej, sprzętu komputerowego, wyposażenia punktu sprzedaży, stanowisk multimedialnych do oddziału o nazwie Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM w zabytkowym Spichlerzu mieszczącym się przy Placu Sikorskiego 6 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 zadania(części); Zadanie nr 1 - urządzenia aktywne dla sieci komputerowej: 1) rozbudowa kontrolera WLAN - Cisco Wireless Controller model 5508 - licencja na dodatkowe 25 punktów dostępowych WLAN - 1 szt., 2) punkty dostępowe WLAN: - punkt dostępowy WLAN - 6 szt., - zasilacz PoE do punktu dostępowego WLAN - 6 szt.; 3) router, przełączniki, UPS: - router - 1 szt., - przełącznik dostępowy sieci LAN - 48 portowy - 2 szt., - zasilacz UPS Rack 3000VA - 2 szt., - bateria do zasilacza - 1 szt. Zadanie nr 2 - sprzęt komputerowy: 1) komputer stacjonarny - 3 szt., 2) monitor LCD - 3 szt., 3) komputer przenośny - 2 szt., 4) tablet - 1 szt., 5) przenośny projektor typu pico - 1 szt., 6) urządzenie wielofunkcyjne A4 - 1 szt. Zadanie nr 3 - wyposażenie punktów sprzedaży: 1) terminal komputerowy - 1 szt., 2) drukarka fiskalna - 1 szt. Zadanie nr 4 - stanowiska multimedialne: wykonanie zgodnie z projektem wewnętrznej komunikacji wizualnej Ośrodka Kultury Europejskiej Europeum: 1) stanowiska multimedialne dla zwiedzających - 4 szt. dostawa wraz z uruchomieniem; 2) tablica terminalowa - 1 szt. dostawa wraz z uruchomieniem; Elementy składające się na dostawę w zakresie wszystkich czterech zadań (części) muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie dawniej niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem oraz nie były używane) a oprogramowanie pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji, wolne od wad, objęte gwarancją producenta. Wszystkie urządzenia zaproponowane przez Wykonawców powinny być przystosowane do pracy w sieci elektrycznej działającej na terenie Polski o parametrach tj. napięcie zasilania U=230V, częstotliwość f=50Hz, dotyczy urządzeń zasilanych bezpośrednio z sieci elektrycznej. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn.: EUROPEUM. Stworzenie Ośrodka Kultury Europejskiej w zabytkowym Spichlerzu jako nowego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie - Etap III
 8. dostawa elementów do budowy sieci komputerowej dla WEAIiIB - ZP/0919/2012
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Zadanie częściowe nr: 1 - dostawa elementy pasywne sieci komputerowej
  Zadanie częściowe nr: 2 - dostawa 18 szt. SWITCH.
  Zadanie częściowe nr: 3 - dostawa macierzy dyskowej -2szt. i zasilacza awaryjnego- 1szt.
 9. Budowa dodatkowej linii kablowej niskiego napięcia do istniejącego budynku Ustronie
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
  Budowa dodatkowej linii kablowej niskiego napięcia do istniejącego budynku Ustronie zgodnie z załącznikiem nr 1 (Specyfikacja Techniczna Zamówienia), załącznikiem nr 2 (przedmiar robót) oraz załącznikiem nr 10 (projekty, rysunki i mapy).
 10. Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: instalacja okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego w wybranych oddziałach MNK oraz rozbudowa sieci dla potrzeb urządzeń WiFi w Gmachu Głównym MNK - 2 zadania. 1) Zadanie nr 1 - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego w Domu Jana Matejki. 2) Zadanie nr 2 - rozbudowa sieci dla potrzeb urządzeń WiFi w Gmachu Głównym MNK
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 specyfikacji tj.: - projekt wykonawczy, opis (dla każdego zadania oddzielnie) i schematy ideowe; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zwana dalej STWiOR (dla każdego zadania oddzielnie); - przedmiary (jw.). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+, Priorytet Digitalizacja
 11. wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją zasilania elektrycznego w budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/82/2012
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją zasilania elektrycznego w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie.
  1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR), a obejmują realizację robót budowlanych, dostaw i usług, a w szczególności:.
  1.1.1 Przystosowanie istniejących szaf szynowych piętrowych w segmentach 2, 3, i 4 budynku WBBiB, w celu ich wykorzystania do rozdziału zasilania dla nowych rozdzielni siły technologicznej.
  1.1.2 Uzupełnienie okablowania pionowego siły technologicznej dla istniejących szaf szynowych w segmentach 3 i 4.
  1.1.3 Wykonania nowych rozdzielni siły technologicznej dla budynku WBBiB.
  1.1.4 Zainstalowania nowych rozdzielni piętrowych siły technologicznej RS.A segmentach 2, 3 i 4 w budynku WBBiB, w pomieszczeniach RTE i ich okablowania.
  1.1.5 Dokonania prób pomontażowych i rozruchu zainstalowanego wyposażenia.
  1.1.6 Wykonania kompletnych pomiarów odbiorczych.
  1.1.7 Wykonania i przekazania dokumentacji powykonawczej.
  1.1.8 Przekazania do eksploatacji.
  1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), jak i dokumentacja projektowa oraz przedmiar, stanowiące załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie PDF zawierający 113 stron).
  1.3 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
  1.4 Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest projekt wykonawczy oraz STWiOR.
  1.5 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji prac oraz projekt organizacji robót.
  1.6 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zasilanie tymczasowe siły technologicznej na okres wyłączenia zasilania podstawowego związanego z prowadzeniem robót elektromontażowych.
  1.7 Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.
  2. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty, liczony od daty odbioru zamówienia oraz zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
  3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 3 miesięcy liczonych od dnia udzielenia zamówienia.
  4. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot zamówienia wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ z załącznikami oraz doświadczenia zawodowego. Ponadto Wykonawca w ofercie zobowiązany jest przedstawić także cenę za wykonanie technologicznej drogi dojazdowej do remontowanego obiektu oraz wykonanie mostu przejazdowego nad kanałem wg rysunku zawartego w załączniku A do SIWZ oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z tym związanych.
  5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy SIWZ a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ.
  6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
  7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
  8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 12. Dostawa wraz z montażem urządzenia do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych do projektu Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Dostawa wraz z montażem urządzenia do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych do projektu Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu (wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego) oraz jego instalacją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego. W ramach uruchomienia należy wycenić szkolenie obejmujące obsługę urządzenia dla dwóch pracowników MNK oraz asystę przy instalacji i konfiguracji oprogramowania zarządzająco-monitorującego wraz z instruktażem w zakresie funkcji oprogramowania. Wszystkie urządzenia zaproponowane przez Wykonawców powinny być przystosowane do pracy w sieci elektrycznej działającej na terenie Polski o parametrach tj. napięcie zasilania U=230V, częstotliwość f=50Hz, dotyczy urządzeń zasilanych bezpośrednio z sieci elektrycznej. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+ Priorytet Digitalizacja
 13. Dostawa urządzeń sieciowych do projektu Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Dostawa urządzeń sieciowych do projektu Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu (wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego). Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, a całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania ma pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. Wszystkie urządzenia zaproponowane przez Wykonawców powinny być przystosowane do pracy w sieci elektrycznej działającej na terenie Polski o parametrach tj. napięcie zasilania U=230V, częstotliwość f=50Hz, dotyczy urządzeń zasilanych bezpośrednio z sieci elektrycznej. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. Dostarczone urządzenia mają być nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu realizacji procedur opisanych w zakresie Zamówienia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu). Urządzenia z punktów: B, D, E1, E2, E3, E5 załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ. Gwarancja na urządzenia UPS - wg opisu w p. E4 załącznika nr 1 do specyfikacji. Niniejsze zadanie stanowić będzie rozbudowę infrastruktury sieciowej Zamawiającego opartej o następujące urządzenia: przełącznik rdzeniowy - Cisco Catalyst 4506 E-Series; kontroler WLAN - Cisco Wireless Controller model 5508; punkty dostępowe Cisco Aironet 1142; router Cisco 1941; router Cisco 7201; przełączniki Cisco Catalyst 2960S; przełączniki Cisco Catalyst 3560E Ze względu na wymaganą konieczność zachowania nieprzerwanego działania infrastruktury sieciowej Zamawiającego oferowane urządzenia muszą posiadać pełną kompatybilność, ze sprzętem pozostającym w dyspozycji Zamawiającego. Urządzenia równoważne oferowane przez Wykonawcę muszą współpracować z urządzeniami pozostającymi w dyspozycji Zamawiającego pod względem min. : zarządzania za pomocą oprogramowania zakupionego w ramach niniejszego postępowania (pkt G opisu przedmiotu zamówienia); tworzenia kanałów VPN w technologii IPSec pomiędzy routerami; obsługi protokołów routingu: RIPv2, OSPF, EIGRP zgodnych z posiadanym routerem Cisco 7201 przez routery zakupione w ramach niniejszego postępowania (pkt E1 OPZ); tworzenia grup roamingowych w ramach punktów dostępowych WLAN (posiadanych przez Zamawiającego i zakupionych w ramach niniejszego postępowania (pkt D OPZ) Specyfikacja ilościowa: A Rozbudowa przełącznika rdzeniowego - Cisco Catalyst 4506-E 1 Karta liniowa 6 portów 10GbE X2 1 szt. 2 Moduł światłowodowy 10Gb Ethernet do przełącznika rdzeniowego sieci LAN 4 szt. 3 Karta liniowa 48 portów 10/100/1000 1 szt. B Przełączniki PoE 1 Przełącznik dostępowy sieci LAN - 24 portowy PoE 4 szt. 2 Moduł światłowodowy 10 Gb Ethernet do przełącznika dostępowego sieci LAN 4 szt. 3 Zewnętrzny redundantny system zasilania z zasilaczem 4 szt. C Rozbudowa kontrolera WLAN - Cisco Wireless Controller model 5508 1 Licencja na dodatkowe 25 punktów dostępowych WLAN 1 szt. 2 Moduł miedziany 1 Gb Ethernet do przełącznika kontrolera WLAN 3 szt. D Punkty dostępowe WLAN 1 Punkt dostępowy WLAN 40 szt. 2 Zasilacz PoE do punktu dostępowego WLAN (D1) 8 szt. E Urządzenia dla oddziałów MNK 1 Router 5 szt. 2 Przełącznik dostępowy sieci LAN - 24 portowy 5 szt. 3 Przełącznik dostępowy sieci LAN - 48 portowy 1 szt. 4 Zasilacz UPS Rack 2U 1000VA 5 szt. 5 Moduł światłowodowy 1 Gb Ethernet do przełącznika dostępowego E2 2 szt. F Akcesoria dodatkowe Kable krosowe łączące Moduły światłowodowe 10Gb Ethernet z panelami krosowymi wyposażonymi w gniazda typu MT-RJ typu OM3 o długości 2m 8 szt. G Oprogramowanie zarządzające do sieci LAN
 14. Wykonanie elektrycznego przyłącza wewnętrznego w obiekcie KWP przy ul. Mogilskiej 109
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrycznego przyłącza wewnętrznego pomiędzy stacją transformatorową nr 1049 a budynkiem 3 (D) wraz z przygotowaniem stanowisk dla agregatu prądotwórczego i chillerów klimatyzacji, w ramach zadania p.n. Remont systemu zasilania elektrycznego serwerowni w bud. D w obiekcie KWP przy ul. Mogilskiej 109. UWAGA: Z uwagi na to, że planowane roboty prowadzone będą w czynnych obiektach należy w trakcie ich wykonywania dołożyć staranności aby nie zakłócać ich normalnego funkcjonowania, zachować szczególny porządek w rejonie wykonywanych prac oraz warunki bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa projekt techniczny - załącznik nr 4 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie: a) urządzeń dla których wskazano w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nazwy producentów oraz b) techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki urządzeń oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), w tym okresem gwarancyjnym, jakie zakładano w projekcie (przedmiarze). Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana urządzeń lub rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada projekt (przedmiar), może nieść za sobą potrzebę dostosowania projektu do nowych rozwiązań w niezbędnym zakresie, wymaganym prawem budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań, niż przyjęte w projekcie. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca udzieli gwarancji: 1) na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, 2) na urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia obowiązuje gwarancja w okresie nie krótszym niż gwarancja producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót
 15. Wymiana wyłączników siłowych NN w stacji transformatorowej nr 1643 przy ul. Kopernika 19 oraz w rozdzielni głównej NN zamontowanej w budynku przy ul. Kopernika 17 pracujących w układzie SZR-ów
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyłączników siłowych NN w stacji transformatorowej nr 1643 przy ul. Kopernika 19 oraz w rozdzielni głównej NN zamontowanej w budynku przy ul. Kopernika 17 pracujących w układzie SZR-ów. Zakres robót obejmuje: a) Demontaż wyłączników APU, montaż w ich miejsce wyłączników mocy o prądzie znamionowym 400A i 1600A, b) Zamontowanie modułów automatyki SZR (2 komplety) do sterowania wyłącznikami mocy, c) Montaż urządzeń do podtrzymywania zasilania (UPS) dla zapewnienia prawidłowej pracy wyłączników mocy na okres 1 godziny, d) Uruchomienie systemów i przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi automatyki
 16. modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej
  Zamawiający: Teatr Ludowy, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do specyfikacji.
  2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w wykonać prace w zakresie pierwszego etapu inwestycji, którego zakres został określony w dokumencie przedmiar robót - etap 1
 17. wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących instalacji elektrycznych w rozdzielnicy NN stacji transformatorowej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ przy al.Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/149/2011
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących instalacji elektrycznych w rozdzielnicy NN stacji transformatorowej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, położonym przy al.Mickiewicza 22 w Krakowie.
  1.1 Zakres prac polega w szczególności na wymianie aparatów zabezpieczających w rozdzielnicy NN stacji transformatorowej nr 4596 w budynku Biblioteki Jagiellońskiej, położonym przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie, wraz z wymianą wyłączników odpływowych oraz wyłączników na zasilaniach z poszczególnych transformatorów oraz montażem dwóch sztuk wentylatorów i wykonaniem ich zasilania z pomieszczeń rozdzielni elektrycznej. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i przedmiar, stanowiące załącznik A do SIWZ (1 plik w formacie PDF zawierający 21 stron). Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  3. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty, liczony od daty odbioru zamówienia oraz zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
  4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie jednego miesiąca przy założeniu, iż rozpoczęcie prac nastąpi dnia 01.08.2011r., a ich zakończenie nie później niż dnia 31.08.2011r.
  5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot zamówienia wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ z załącznikami oraz doświadczenia zawodowego.
  6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy specyfikacją techniczną a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne z SIWZ i jej załącznikami. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ i jej załączników w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ.
  7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
  8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
  9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 18. Wykonanie rozdzielni głównej dla budynku WIL 10-20 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłącza elektrycznego do budynku 10-20 (główna rozdzielnia budynku) ul. Warszawska 24 Kraków
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest: -dostawa i montaż konstrukcji wraz z rozdzielnicą RG -jako trójsekcyjną z wydzieloną sekcją do zasilania urządzeń pożarowych do pomieszczenia 07A w piwnicy -zasilanie nowej rozdzielnicy głównej za pomocą istniejących kabli - wprowadzenie nowych kabli do istniejących przepustów rurowych -pomiary instalacji elektrycznej -dodatkowe roboty budowlane związane z wymianą drzwi na drzwi techniczne EI-60 ,remontem posadzek ,uzupełnieniem tynków na ścianach i stropach oraz malowanie - przesunięcie kanału wentylacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary, dokumentacja techniczna, STWiOR stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ
 19. wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją zasilania elektrycznego w budynku WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2011
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją zasilania elektrycznego w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.
  1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR), a obejmują w szczególności:
  1.1.1 Modernizację rozdzielni R2 - przebudowę i rozbudowę rozdzielni R2 łącznie z układami pomiaru i dobudowaniem aparatury w rozdzielniach R1 i R2.
  1.1.2 Wykonanie układu wyłączenia przeciwpożarowego zasilania segmentu 2 z rozdzielni R2.
  1.1.3 Ułożenie kabli z rozdzielni R2 do pomieszczenia RTE 2.01 w segmencie 2, łącznie z dobudowaniem skrzynek łączeniowych SZW1, SZW 2.
  1.1.4 Przygotowanie rozdzielni R1 do przepięcia kabli zasilających dotychczas segmenty 2 i 1.
  1.1.5 Przygotowanie szaf szynowych w pomieszczeniach RTE w segmentach 2, 3, 4 na poziomie 01 do przyłączenia kabli dla dodatkowej siły technologicznej, łącznie zamontowaniem dodatkowych rozłączników.
  1.1.6 Przeróbka okablowania z rozdzielni R1 do szaf szynowych na poziomie 01 budynku WBBiB.
  1.1.7 Ułożenie kabli od rozdzielni R2 do szafy szynowej SS2.01.
  1.1.8 Przełączenie zasilania segmentu 2 z rozdzielni R1 na zasilanie z rozdzielni R2.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, stanowiące załącznik A do SIWZ (1 plik w formacie PDF zawierający 80 stron).
  3. Wykonawca musi zaoferować na wykonane roboty co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
  4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 3 miesięcy liczonych od dnia udzielenia zamówienia.
  5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. Cena ryczałtowa musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru oraz doświadczenia zawodowego.
  6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy załącznikiem A do SIWZ a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne załącznikiem A do SIWZ. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ i jej załączników w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ.
  7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
  8. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
  9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 20. Wymiana rozdzielni ZK1 i ZK2 wraz z modernizacją pomieszczeń w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Wymiana rozdzielni ZK1 i ZK2 wraz z modernizacją pomieszczeń w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 specyfikacji
 21. Modernizacja rozdzielni nN w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
 22. Dostawa urządzeń komputerowych dla O/Sukiennice - Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach.
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
 23. Remont instalacji elektrycznych i słaboprądowych wewnętrznych dla niskiego parteru budynku pawilonu B-6 na terenie AGH w Krakowie - ZP/0308/2010
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 24. Modernizacja oswietlenia na korytarzach II,III.IV piętra w budynku 10-20 oraz wymiana tablicy elektrycznej w sali nr 305 w budynku 10-25 dla Wydziału Inzynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul.Warszawska 24 w Krakowie
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
 25. Pomiary instalacji elektrycznej w placówkach Dzielnic XIV-XVIII Miasta Krakowa obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 26. remont instalacji elektrycznej, etap IV w budynku A-4 na terenie AGH w Krakowie - ZP/0134/2009
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Inne osoby dla Wójtowicz Piotr Wojciech (59 osób):