Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Rafał Krzysztof

w KRS

Rafał Krzysztof Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Młodzianowski Adam Maciej, Tomana Andrzej Franciszek, Wojtasiewicz Maciej Paweł
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Młodzianowski Adam Maciej, Tomana Andrzej Franciszek, Wojtasiewicz Maciej Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Datacomp Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000193067
 2. Fundacja Nowodworska, Kraków − KRS 0000140394
 3. Isaco Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000406295
 4. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa − KRS 0000153963
 5. Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych W Budownictwie, Kraków − KRS 0000448750

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski W Krakowie, Kraków − KRS 0000135387
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zagórze, Kraków − KRS 0000200883

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Doposażenie i aktualizacja oprogramowania wyposażenia skanera 3D rozszerzające możliwość urządzenia do skanowania detali o małych gabarytach oraz skrócenia czasu operacji ZP/04/15
  Zamawiający: Instytut Odlewnictwa, Kraków
  Doposażenie i aktualizacja oprogramowania wyposażenia skanera 3D rozszerzające możliwość urządzenia do skanowania detali o małych gabarytach oraz skrócenia czasu operacji.
  2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
  - dostawę i instalację w miejscu użytkowania w siedzibie Zamawiającego:
  - zaktualizowanego oprogramowania Geomagic Studio 2011,
  - stacji graficznej,
  - monitora dla stanowiska do projektowania 3D,
  - manipulatora 3D typ 1,
  - manipulatora 3D typ 2,
  - systemu CAM,
  - instruktaż stanowiskowy pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonowania i obsługi przedmiotu umowy.
 2. Dostawa programu do projektowania zamawianego na potrzeby laboratorium mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn składającego się na realizowany przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projekt pn. Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Dostawa programu do projektowania zamawianego na potrzeby laboratorium mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn składającego się na realizowany przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projekt pn. Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH
 3. Dostawa oprogramowania CAD lub równoważnego do modelowania układów mechanicznych z dodatkiem do symulowania dynamiki układów i modułem CAM lub równoważnym - specjalistyczne oraz na dostawa oprogramowania CAE lub równoważnego do symulacji właściwości mechanicznych - specjalistyczne KC-zp.272-53/14
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Dostawa oprogramowania CAD lub równoważnego do modelowania układów mechanicznych z dodatkiem do symulowania dynamiki układów i modułem CAM lub równoważnym - specjalistyczne oraz na dostawa oprogramowania CAE lub równoważnego do symulacji właściwości mechanicznych - specjalistyczne KC-zp.272-53/14, opis zgodnie z punktem 3.2. SIWZ odpowiednio dla zadania częściowego nr 1 i 2.
 4. Zakup licencji na programy w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Część 1 zamówienia. Zakup licencji na program komputerowy do zamówień publicznych dla Gminy Fajsławice.
  Część 2 zamówienia. Zakup licencji na program do obsługi stypendiów dla Gminy Zakrzew.
  Część 3 zamówienia. Zakup licencji na program do ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Zakrzew.
  Część 4 zamówienia. Zakup licencji na oprogramowanie do audytu oprogramowania i monitorowania stacji roboczych dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.
  Część 5 zamówienia. Zakup licencji na edytor prawa lokalnego dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.
 5. Dostawa oprogramowania do kompleksowej obsługi zamówień publicznych.
  Zamawiający: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, Krotoszyn
  Dostawa oprogramowania do kompleksowej obsługi zamówień publicznych - 1 stanowisko
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest zakup dwustanowiskowego systemu bazodanowego wspomagającego proces udzielania Zamówień Publicznych. Cechy podstawowe: Zgodność ze standardem SQL-99 Pełna obsługa transakcji ACID Obsługa procedur wbudowanych, wyzwalaczy oraz kursorów Referencyjna integralność danych Obsługa tabel tymczasowych Obsługa wielu wersji tego samego rekordu Brak ograniczenia na wielkość bazy danych lub ograniczenie nieistotne (np. do 1TB) Możliwość korzystania z zewnętrznych bibliotek funkcji Możliwość tworzenia skompresowanych kopii danych Kontrola i zarządzanie dostępem do baz poprzez konta użytkowników i uprawnienia oraz możliwość szyfrowania połączeń Dostępność na platformę zgodną z RDBMS dla podstawowego systemu zamówienia 32 i/lub 64 bitową lub Linux Możliwość połączenia z innymi bazami (w tym RDBMS dla podstawowego systemu zamówienia) poprzez sterowniki ODBC, OLEDB, JDBC, .NET, API wersja dwustanowiskowa -Aplikacje klienckie zgodne z systemami Windows XP, Windows Vista i Windows 7 32, 64 bit, pracujące stabilnie na sprzęcie: częstotliwość procesora - 1 GHz lub więcej; pamięć ram - 1 GB lub więcej. -Moduł serwerowy musi pracować na systemie Windows i na równoważnym systemie bazodanowym ( np. Postgre SQL, MySQL) -System winien zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa realizowany na poziomie dostępu do bazy danych. Autoryzacja użytkowników powinna odbywać się przez podanie loginu i hasła. Możliwość określania poziomu uprawnień w programie przez administratora programu. -Definiowanie różnych rodzajów użytkowników. Autoryzacja użytkowników w systemie powinna odbywać się również na poziomie dostępu do bazy danych. -Wspomaganie prowadzenia i monitorowania zamówienia od jego rozpoczęcia do zawarcia umowy oraz kontrola jej realizacji na podstawie spływających faktur (przygotowanie dokumentacji; obsługa korespondencji dodatkowej tj. np.: zapytania, zmiany specyfikacji, przekazanie informacji z otwarcia ofert, wyjaśnienia oferty, uzupełnienia oferty, poprawa omyłek, powiadomienie o wyborze; utworzenie komisji przetargowej; upublicznienie postępowania; przedłużenia terminów; rejestracja informacji o wadium; ewidencja ofert od Wykonawców; możliwość przeprowadzenia oceny ofert; automatyczne tworzenie protokołu postępowania; ewidencja umów, rejestracja informacji o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, ewidencja środków ochrony prawnej, możliwość unieważnienia postępowania). -Współpraca z pakietem Microsoft Office przy tworzeniu dokumentów. -Możliwość automatycznego tworzenie dokumentów na podstawie informacji z bazy danych. -Możliwość tworzenia statystyk oraz zestawień raportowych z przeprowadzonych postępowań na podstawie wprowadzonych do systemu danych. -Dostępność narzędzia do definiowania warunków, dokumentów i kryteriów oceny ofert. -Możliwość tworzenia dokumentacji seryjnej w oparciu o informacje zawarte w danym postępowaniu. -Możliwość generowania i przesyłania ogłoszeń bezpośrednio do Biuletynu Zamówień Publicznych. -Automatyczna publikacja dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego. -Możliwość sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych i przesyłania bezpośrednio do Urzędu Zamówień Publicznych. -Obsługa postępowań we wszystkich trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości do 14 000 euro. -Ewidencja wniosków. -Wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV). Wykonawca zapewni pełne wsparcie techniczne i serwisowe w okresie 12 miesięcy od dnia ostatecznego wdrożenia systemu bazodanowego na komputerach zamawiającego. Cena oferty obejmuje instalację i konfigurację oprogramowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zdalnej instalacji i konfiguracji oprogramowania. Czas wykonania - 7 dni od podpisania umowy
 7. Aktualizacja + Subskrypcja: system ALGOR Multiphysisc NLM - (licencja komercyjna) - system MES do obliczeń inżynierskich dla Politechniki Krakowskiej w Krakowie
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Aktualizacja + Subskrypcja: system ALGOR Multiphysisc NLM - (licencja komercyjna) - system MES do obliczeń inżynierskich dla Politechniki Krakowskiej w Krakowie
 8. Program komputerowy Altium Design Expert
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
  Alibre Design Expert 2011 64bit w polskiej wersji językowej
 9. dostawa oprogramowania do kosztorysowania Zuzia z informatorem cenowym - 30 licencji jednostanowiskowych
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  dostawa oprogramowania do kosztorysowania Zuzia z informatorem cenowym - 30 licencji jednostanowiskowych

Inne osoby dla Wójtowicz Rafał Krzysztof (33 osoby):