Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Stanisław

w KRS

Stanisław Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Rabka-zdrój (Małopolskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Korwel Teresa, Korwel Łukasz, Panek Marek, Ponicka Maria, Ptak Piotr, Woszczyna Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Źrubek Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000144235
 2. Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000716493
 3. Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Inicjatywa, Mszana Dolna − KRS 0000242886
 4. Gorczańskie Wody Termalne Sp. Z O.O., Poręba Wielka − KRS 0000293046
 5. Górna Raba Sp. Z O.O., Mszana Dolna − KRS 0000212716
 6. Human/technology Institute Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000480814
 7. Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Zielona Góra − KRS 0000026436
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Skawie, Skawa − KRS 0000011501
 9. Polski Związek Wspierania Biznesu, Rabka-zdrój − KRS 0000556589
 10. Rabczańskie Stowarzyszenie Turystyczne W Rabce, Rabka-zdrój − KRS 0000052171
 11. Sanatorium Cegielski Sp. Z O.O., Rabka-zdrój − KRS 0000579883
 12. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja, Rabka-zdrój − KRS 0000031852
 13. Uzdrowisko Rabka S.A., Rabka Zdrój − KRS 0000068470
 14. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Rabka-zdrój − KRS 0000170072
 15. Zakłady Komunalne Sp. Z O.O., Rabka-zdrój − KRS 0000156990

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Assurance Service For Management Systems Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000403114
 2. Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Trojanowice − KRS 0000309875
 3. Enea Wytwarzanie S.A., Świerże Górne − KRS 0000060541
 4. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Mszana Dolna − KRS 0000077620
 5. Nova Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000078915
 6. Pg Auditors Sp. Z O.O., Rabka-zdrój − KRS 0000482890
 7. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej - Sp. Z O.O. W Muszynie, Muszyna − KRS 0000028842
 8. Turbo Myjnie Sp. Z O.O., Rabka-zdrój − KRS 0000383545

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie miasta Rabka-Zdrój
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania, pn.: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie miasta Rabka-Zdrój”.

  Szczegółowy zakres prac zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz z Załącznikami do niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: IWZ).
 2. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2015 - 2016
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka - Zdrój w sezonie zimowym 2015 - 2016. Zimowe utrzymanie dróg (dalej: ZUD) obejmuje wykonanie czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Zamówienie podzielone jest na Części. Zakres prac jest opisany dla poszczególnych Części. Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązuje się do 24 - ro godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania robót objętych umową. Wykonawca musi zapewnić ciągły kontakt telefoniczny z Zamawiającym. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Miejskiego w Rabce - Zdroju - Koordynatora ZUD lub jego zastępcę, z kierowcami pracującymi w terenie. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości mogą być stosowane wyłącznie maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. 3.2. Wykaz zadań dla poszczególnych Części stanowiących przedmiot zamówienia: 3.2.1. Część I: Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta Rabka-Zdrój. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie: a) dróg wraz z drogami bocznymi, b) poboczy, c) osiedli: Orkana, Chopina, Szebesty, Traczykówka, Słoneczna Skarpa, Słoneczne, Zagroda w Chabówce (za tunelem PKP) - boczna ul. Za Rabą, d) zatok parkingowych: przy ul. Parkowej łącznie z parkingiem przy Kościele Św. Teresy, koło Poczty przy ul. Orkana, plac BUS ul. Jana Pawła II, przy Szkole Muzycznej - przy ul. Jana Pawła II, przy ul. Zakopiańskiej, przy ul. Orkana, osiedla Słoneczna Skarpa, przy ul. Słonecznej, przy Cmentarzu Komunalnym Zabornia, parkingi przy ul. Piłsudskiego; a) zatok BUS: przy ul. Jana Pawła II, przed dworcem PKP w Chabówce, b) postoju TAXI, c) terenów gminnych, d) placu targowego Rynek, Wykaz ulic oraz terenów zimowego utrzymania wg Załącznika do SIWZ Wykaz ulic - dla Części I 2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1 przygotowanie materiałów i sprzętu, 2 odśnieżanie, 3 zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych, 4 monitorowanie i kontrolowanie stanu nawierzchni jezdni ulic na obsługiwanych trasach i przekazywanie bieżących informacji Zamawiającemu o występujących zjawiskach, 5 prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. 3. Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części I: 1 piaskarka z pługiem - min. 2 szt. 2 koparko-ładowarka - min. 1 szt. 3 ciągnik z pługiem oraz rozsypywacz - min. 2 szt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca. Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie! 3.2.2. Część II: Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, na terenie miasta Rabka-Zdrój. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część II 2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych oraz pozostałych terenów, na terenie miasta Rabka-Zdrój zgodnie z Załącznikiem do SIWZ - Wykaz chodników oraz ciągów pieszych. Wykaz chodników, ciągów pieszych wg Załącznika do SIWZ Wykaz chodników i ciągów pieszych - dla Części II 3. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1 przygotowanie materiałów i sprzętu, 2 odśnieżanie, 3 zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych, 4 monitorowanie i kontrolowanie stanu nawierzchni na obsługiwanych trasach i przekazywanie bieżących informacji Zamawiającemu o występujących zjawiskach, 5 prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. 4.Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części II: 1 pługopiaskarka przeznaczona do utrzymania chodników - min. 2 szt. 2 ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania chodników) z pługiem wraz z rozsypywaczem - min. 2 szt. Dopuszczalna masa całkowita sprzętu przewidzianego dla części II nie może przekroczyć 5 ton. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie! Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca. 5. Standardy utrzymania chodników oraz ciągów pieszych: Chodniki oraz ciągi piesze powinny być odśnieżone do 3 godzin po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (opady śniegu, gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość pośniegowa) w taki sposób aby zapewnić ciągłą komunikację pieszą. Dodatkowo w ramach niniejszego postępowania (do 3 godz.) należy oczyścić z zalegającego śniegu (między chodnikiem, a jezdnią) wszystkie dojścia do przejść dla pieszych. Odśnieżanie miejsc trudno dostępnych, np.: przy barierach, zatokach autobusowych, parkingach, zejściach, schodach, itp. należy prowadzić ręcznie. Śnieg zalegający na zatoce autobusowej powinien być w całości wywieziony lub zepchnięty w miejsce nie utrudniające ruchu pieszym i zmotoryzowanym. Wejścia na przejścia dla pieszych należy utrzymać na szerokości min. przejścia dla pieszych. Zamawiający zabrania składowania śniegu i lodu na terenach zieleni miejskiej. Odstąpienie od standardu utrzymania chodników oraz ciągów pieszych może nastąpić w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania alejek i chodników) po uzgodnieniu z Zamawiającym. 3.2.3. Część III: Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie DZIELNICY SŁONE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg bocznych, dojazdowych do osiedli na terenie Dzielnicy Słone: a) ul. Poniatowskiego od mostu na potoku Słonka przy wyciągu Maciejowa, łącznie z mostem; b) boczna ul. Poniatowskiego - do DW Wiosna; c) do Mlekodaja; do Domagały; d) ul. Zgody; e) Aleja Tysiąclecia od Beskidu w górę; f) ul. Gorczańska; g) ul. Gorczańska - Bydłoniówka; h) ul. Gorczańska pozostałe rozwidlenia drogi; i) ul. Wójtowiczowa; j) Miśkowcówka do ostatnich zabudowań; k) ul. Rabskich; l) rola Ogielówka, Sołtysówka, Zającówka, Jurcowa, Krężelówka; ł) Plaskówka, Ślusarczykowa, Filasówka, do Rogowca; m) ul. Polna od skrzyżowania z Gorczańską; n) Osiedle Luberdówka I, Luberdówka II; o) boczna ul. Poniatowskiego: do nr 76 a, do nr 90 a, do nr 268; p) boczna ul. Wójtowiczowej; r) Szkoła Podstawowa nr 3 - dojazd od ulicy Poniatowskiego; s) boczna Poniatowskiego do Dewajtisu w górę koło Słonki; t) boczna ul. Poniatowskiego do nr 259 a; Zakres prac obejmuje w szczególności: 1 przygotowanie materiałów i sprzętu, 2 odśnieżanie, 3 zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych, 4 prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca. Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części III: 1 ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz - min. 1 szt. 2 koparko-ładowarka - min. 1 szt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie! 3.2.4. Część IV: Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie DZIELNICY ZARYTE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część IV Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie chodnika oraz drogi boczne, dojazdowe do osiedli: a) droga do Oczyszczalni Ścieków i Sortowni Surowców Wtórnych (podjazd od przejazdu kolejowego do drogi krajowej Nr 28 utrzymanie na czarno); b) Michałówka; c) Rapaczówka Górna i Rapaczówka Dolna I, Rapaczówka Dolna II; Rapaczówka (szlak niebieski); d) Janowa, Janowa II, Panoskowa; e) Śmietanowa; f) Folwark (do Łopatowskiego); g) Osiedle Morgi; h) droga do Kościoła oraz Za Torem do mostu włącznie; i) droga do Cmentarza Parafialnego wraz z parkingiem; j) Osiedle Gackówka; k) Osiedle Biernatówka do ostatnich zabudowań, l) chodnik wraz z poboczem wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator - Jasło; ł) do potoku Lubońskiego; m) Ferdułówka, Dział, n) do Polczakówki; o) Królówka - od mostu w kierunku Królówki do granic lasu; p) teren wokół Szkoły Podstawowej nr 4; Zakres prac obejmuje w szczególności: 1 przygotowanie materiałów i sprzętu, 2 odśnieżanie, 3 zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych, 4 prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca. Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części IV: 1 ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz - min. 1 szt. 2 koparko-ładowarka - min. 1 szt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie! 3.2.5. Część V: Zimowe utrzymanie na terenie SOŁECTWA PONICE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część V Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Sołectwa Ponice: a) Pod Polanę (od pętli autobusowej); b) Pankówka; Gładyszówka; Pstrągówka; Leśniówka; c) Gawłówka, Gwiżdzówka, Krupówka; d) Bacówka, Madejówka, Gajdówka; e) Spyrkówka, Ryplówka; Liskówka, Świdrówka; f) Mardłówka, Kapłonówka, Miśkowcówka; g) Skawskówka; Dulańskówka, Filasówka, h) Bąckówka, Worówwka; i) Worwowo koło szkoły łącznie z placem i parkingiem; Worwowo do budynku nr 101 C; j) Sempówka, Bydłoniówka do p. Augustynów, Katrynówka; k) Sołtysówka (Górna) koło Plebanii, Sołtysówka; l) droga do cmentarza, Czuptówka wraz z bocznymi, Luberdówka, Twarogówka; ł) parking przy Kościele, Rola Na potok do nr 218; m) dojazd do garażu OSP Ponice; n) chodniki na terenie Sołectwa Ponice; o) Teren koło kapliczki na Sołtysówce od strony wjazdu do P. Chudej; p) Szkoła Podstawowa w Ponicach dojazd od drogi powiatowej; r) Kuśmierka do granic administracyjnych Ponic w kierunku Traczykówki wraz z bocznymi; Zakres prac obejmuje w szczególności: 1 przygotowanie materiałów i sprzętu, 2 odśnieżanie, 3 zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych, 4 prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca. Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części V: 1 ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz - min. 1 szt. 2 koparko-ładowarka - min. 1 szt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie! 3.2.6. Część VI: Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie SOŁECTWA RDZAWKA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część VI Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Sołectwa Rdzawka: a) Sołtysia Dolina do zakopianki, boczne Sołtysiej Doliny (do Czupty, do Wróbli, do Filasów), Magierówka; b) Stachnikówka, Srokówka, Srokówka boczna do Kubińskiego Józefa, Cieślówka; c) Zającówka, Dudkówka; d) Rusnakówka; Papieżówka; e) Loskówka, Polakówka, Nogówka; f) Kościelniakówka, Kubanówka, Cieligówka, Starmachówka, Leśniakówka; g) Kowalczykówka, Zygadówka, Piłatówka, Lutwinówka, Ziembówka, Piątkówka, Kowalówka; h) droga Rdzawka Polakówka - Obidowa (stacja paliw przy zakopiance); i) boczne drogi do Obidowej; j) do Twaroga, Buloskówka wraz z bocznymi, Szczerbówka, Zarembek, Rolówka; k) chodniki na terenie Sołectwa Rdzawka; l) plac przy OSP Rdzawka, ł) droga do cmentarza wraz z parkingiem; m) parking przy Kościele; n) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce - dojazd od drogi powiatowej. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1 przygotowanie materiałów i sprzętu, 2 odśnieżanie, 3 zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych, 4 prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca. Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części VI: 1 ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz - min. 1 szt. 2 koparko-ładowarka - min. 1 szt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie! 3.2.7. Część VII: Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych oraz chodników na terenie SOŁECTWA CHABÓWKA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część VII Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg gminnych oraz chodników na terenie Sołectwa Chabówka i Role: a) Możdżeniówka, Wydrowa, Głowaczowa; b) Zagrody, Kroczkowa; c) Kaczmarczykowa, Lachówka; d) Jędrochowa, Worwowa, Łęgi; e) Zembalowa, Palarzowa I i Palarzowa II, Buksowa od wiaduktu do tunelu; f) droga do Skawy (do granicy Gminy Rabka-Zdrój); g) osiedle za ekranami przy Zakopiance - Rola Kaczmarczykowa do p. Krauzowiczów; h) droga do Kościoła wraz z parkingiem; i) droga do p. Musiał wzdłuż Skansenu; j) wjazd do Przedszkola wraz z parkingiem; k) Łęgi od wiaduktu do p. Pniaczków (za Skansenem); l) osiedle Kilińskiego (za ekranami wzdłuż Zakopianki); ł) wjazd do OSP Chabówka; m) utrzymanie wszystkich przejazdów kolejowych w ciągach dróg gminnych na terenie Sołectwa polegające na odśnieżeniu oraz posypaniu środkami uszorstniającymi (tzw. utrzymanie na czarno) na odcinku ok. 10,0 m od osi przejazdu w obydwu kierunkach - nie dotyczy przejazdu kolejowego w ciągu DW 958 Chabówka - Czarny Dunajec; n) chodniki na terenie Sołectwa Chabówka; o) chodnik wzdłuż budynku nr 256 koło Przedszkola (za barierkami), chodnik wzdłuż Szkoły Podstawowej - odśnieżanie ręczne! Zakres prac obejmuje w szczególności: 1 przygotowanie materiałów i sprzętu, 2 odśnieżanie, 3 zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych, 4 prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca. Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części VII: 1 ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz - min. 1 szt. 2 koparko-ładowarka - min. 1 szt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie! 3.2.8. Część VIII: Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rabka-Zdrój - ul. Bystra, ul. Gilówka, Kapicówka, Garncarska, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część VIII Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności następujących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój: - ul. Bystra; - osiedle przy ul. Bystra dojazd od ul. Kilińskiego; - ul. Gilówka wraz z wszystkimi ulicami bocznymi; - ul. Kapicówka; - ul. Garncarska wraz z bocznymi; - chodnik przy ul. Kilińskiego (DK 47 - zakopianka) Zabornia - wiadukt Chabówka. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1 przygotowanie materiałów i sprzętu, 2 odśnieżanie, 3 zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych, 4 prowadzenie dyżurów dyspozytorskich, Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca. Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części VIII: 1 ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz - min. 1 szt. 2 koparko - ładowarka - min. 1 szt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!
 3. Odbiór odpadów komunalnych z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych mokrych /za 1 m3/ z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój. Oferta powinna uwzględniać następujące warunki: odbiór odpadów komunalnych mokrych /za 1 m3/ przez okres 12 miesięcy przy założeniu, że ilość odpadów wytwarzanych to 623 m3 /średnia roczna/, nieodpłatne udostępnianie pojemników: 240 l ok. 14 szt., 1100 l ok. 14 szt., odbiór odpadów - raz w tygodniu, okres trwania umowy - 12 miesięcy
 4. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2014 - 2015 - II postępowanie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka - Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2014 - 2015.
  Zimowe utrzymanie dróg (dalej: ZUD) obejmuje wykonanie czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni.
  Zamówienie podzielone jest na Części.
  Zakres prac jest opisany dla poszczególnych Części.
  Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązuje się do 24 - ro godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania robót objętych umową.
  Wykonawca musi zapewnić ciągły kontakt telefoniczny z Zamawiającym.
  Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Miejskiego w Rabce - Zdroju - Koordynatora ZUD lub jego zastępcę, z kierowcami pracującymi w terenie.
  Do odśnieżania oraz usuwania śliskości mogą być stosowane wyłącznie maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zmian.), zapisami uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/398/12 z dnia
  2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz uchwałami w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój - Uchwała nr LV/369/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014 r. oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała nr LV/370/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014 r.
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego na: odbiór
  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój - zamówienie uzupełniające.
  - odpady segregowane (plastik, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe) - 34 Mg,
  - zmieszane odpady komunalne i pozostałe - 65 Mg.
 7. Odbiór odpadów komunalnych z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych mokrych /za 1 m3/ z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój. Oferta powinna uwzględniać następujące warunki: odbiór odpadów komunalnych mokrych /za 1 m3/ przez okres 12 miesięcy przy założeniu, że ilość odpadów wytwarzanych to 760 m3 /średnia roczna/, nieodpłatne udostępnianie pojemników: 240 l ok. 14 szt., 1100 l ok. 14 szt., odbiór odpadów - raz w tygodniu, okres trwania umowy - 12 miesięcy
 8. Opróżnianie koszy i wywóz śmieci na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2014 roku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
  Opróżnianiu koszy ulicznych typu Retro na śmieci o poj. 35 l, w ilości ok. 340 szt. zlokalizowanych na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz w Sołectwach: Ponice, Rdzawka i Chabówka, wywozu śmieci wraz z uporządkowaniem i utrzymaniem czystości wokół koszy.
  Przedmiot zamówienia obejmuje tereny położone na obszarze miasta i gminy Rabka-Zdrój z wyłączeniem Parku Zdrojowego przy ul. Orkana.
  Do zakresu prac wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia wchodzić będą następujące czynności:
  -opróżnianie koszy ulicznych,
  -zbiórka porzuconych śmieci wokół koszy (luzem lub w workach),
  -zbiórka i wywóz worków z odpadami komunalnymi zebranymi przez pracowników do prac interwencyjnych skierowanych przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju,
  -bieżący drobny remont koszy na śmieci (przykręcenie wiaderka, prostowanie konstrukcji),
  -montaż koszy w miejscu uszkodzonych (kosze dostarcza Zamawiający wg potrzeb).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
 9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój - 3 postępowanie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmian.), zapisami uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r. - Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz uchwałami w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój - Uchwała nr XXXIII/198/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 28 lutego 2013 r. oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała nr XXXIII/199/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013 r.

Inne osoby dla Wójtowicz Stanisław (38 osób):