Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Stefan

w KRS

Stefan Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stefan
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Tomaszów Lubelski (Lubelskie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Basak Antoni Krzysztof, Bender Teresa Zofia, Cisło Robert, Jasiński Krzysztof Adam, Kamiński Zbigniew Piotr, Kudełka Krzysztof, Malinowski Waldemar, Mikuła Bogdan, Przybyła Marian Adam, Raczkiewicz Ryszard Antoni, Rechul Leszek Czesław, Rudy Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójtowicz Sylwester Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kółko Rolnicze W Przeorsku, Przeorsk − KRS 0000093639
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Hucie Dzierążyńskiej, Huta Dzierążyńska − KRS 0000058032
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Łazowej, Łazowa − KRS 0000038152
 4. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Wysokie Mazowieckie − KRS 0000074309
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wieprzowa, Wieprzów Ordynacki − KRS 0000175284
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stanisławów Serce Roztocza, Stanisławów − KRS 0000337567
 7. Tompol Ryszard Raczkiewicz, Urszula Myszkowska Sp. J., Tomaszów Lubelski − KRS 0000076447

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Anas Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000152945
 2. Handlowa Korporacja Mleczarska Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000060431
 3. Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich W Lublinie, Lublin − KRS 0000168568
 4. Roztoczańska Spółdzielnia Mleczarska W Łaszczowie, Łaszczów − KRS 0000117813
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Ulhówku, Ulhówek − KRS 0000242174
 6. Tomaszowska Spółdzielnia Mleczarska W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000024843
 7. Tomrol Sp. Z O.O., Tomaszów Lubelski − KRS 0000156064

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Hallera 5
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 3 im. Macieja Rataja, Tomaszów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół nr 3 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Hallera 5.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 CZĘŚCI od nr I do XIV .
  Wspólny słownik kodów CPV: 15000000-8
  CZĘŚĆ I PIECZYWO Kod CPV 15612500-6
  CZĘŚĆ II MLEKO I JEGO PRZETWORY Kod CPV 15500000-3
  CZĘŚĆ III MIĘSO JADALNE I wyroby wędliniarskie Kod CPV 15100000-9,15131120-2
  CZĘŚĆ IV RÓŻNE PRODUKTY SPOZYWCZE Kod CPV 15800000-6
  CZĘŚĆ V RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE Kod CPV 15200000-0
  CZĘŚĆ VI DRÓB Kod CPV 15112000- 6
  CZĘŚĆ VII MROŻONKI Kod CPV 15331100-8
  CZĘŚĆ VIII OWOCE ŚWIEŻE Kod CPV 03121000-5
  CZĘŚĆ IX WARZYWA Kod CPV 15300000-1
  CZĘŚĆ X JAJA KURZE Kod CPV 03142500-3
  CZĘŚĆ XI PRODUKTY MĄCZNE GOTOWE Kod CPV 15851000-8
  CZĘŚĆ XII MAKARONY Kod CPV 15850000-1
  CZĘŚC XIII ZIEMNIAKI Kod CPV 03212100-1
  CZĘŚĆ XIV WARZYWA SEZONOWE świeże Kod CPV 0322000-9

  2/Szczegółowy opis każdej części zawierają Arkusze kalkulacyjne oferty jako wykazy asortymentowo - ilościowe na poszczególne części , które stanowią załączniki niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia od nr 2.1. do 2.14.
 2. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim
  Zamawiający: Przedszkole Samorządowe Nr 1, Tomaszów Lubelski
  1. Szczegółowe wykazy produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2.Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych w zależności od potrzeb zamawiającego na podstawie telefonicznego zamówienia w godzinach 7:00-15:00 z dziennym wyprzedzeniem intendenta przedszkola. 3.Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy 4.Dostarczany towar winien odpowiadać Polskim Normom, 5.Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6.Wykonawca na wyżej wymienione towary winien posiadać atesty, certyfikaty itp. dopuszczające powyższe artykuły do spożycia. 7.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe ( w asortymencie i w ilości wynikających z zamówień ) zarówno pod względem norm jakościowych jak i odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych produktów. 8.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 części/zadań: 9.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części/zadania: Zadanie 1: Artykuły ogólnospożywcze /zał. 4a/ Zadanie 2: Jajka /zał. 4b/ Zadanie 3: Świeże mięso, wędliny /zał. 4c/ Zadanie 4: Świeży drób i podroby /zał. 4d/ Zadanie 5: Nabiał /zał. 4e/ Zadanie 6: Pieczywo i artykuły piekarnicze / zał. 4f/ Zadanie 7: Mrożonki /zał. 4g/ Zadanie 8: Ryby i przetwory rybne /zał. 4h/ Zadanie 9: Warzywa i owoce /zał. 4i/ Zadanie 10: Owoce cytrusowe, warzywa, susz /zał. 4j/ 10.Określone ilości produktów żywnościowych w poszczególnych zadaniach zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych artykułów żywnościowych z zachowaniem cen jednostkowych i z tego powodu Dostawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 3. Dostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie w okresie od 03.09.2013 roku do 27.06.2014 roku
  Zamawiający: Gmina Komarów-Osada, Komarów-Osada
  Dostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie w okresie od 03.09.2013 roku do 27.06.2014 roku
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie w okresie od 02.09.2013 roku do 27.06.2014 roku określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  - Zadanie Nr II 15800000-6 różne produkty spożywcze zał. nr 2 do oferty
  - Zadanie Nr I 15500000-3 produkty mleczarskie zał. nr 1 do oferty
  Każda ze wskazanych powyżej części zamówienia będzie określana mianem zadania
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do oferty od nr 1 do nr 2
 4. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Hallera 5.
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 3 im. Macieja Rataja, Tomaszów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół nr 3 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Hallera 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 CZĘŚCI od nr I do XIII . Wspólny słownik kodów CPV: 15000000-8 CZĘŚĆ I PIECZYWO Kod CPV 15612500-6 CZĘŚĆ II MLEKO I JEGO PRZETWORY kod CPV 15500000-3 CZĘŚĆ III MIĘSO JADALNE I wyroby wędliniarskie Kod CPV 15100000-9,15131120-2 CZĘŚĆ IV RÓŻNE PRODUKTY SPOZYWCZE Kod CPV 15800000-6 CZĘŚĆ V RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE Kod CPV 15200000-0 CZĘŚĆ VI DRÓB Kod CPV 15112000- 6 CZĘŚĆ VII MROŻONKI Kod CPV 15331100-8 CZĘŚĆ VIII OWOCE ŚWIEŻE Kod CPV 03121000-5 CZĘŚĆ IX WARZYWA Kod CPV 15300000-1 CZĘŚĆ X JAJA KURZE Kod CPV 03142500-3 CZĘŚĆ XI PRODUKTY MĄCZNE GOTOWE Kod CPV 15851000-8 CZĘŚĆ XII MAKARONY Kod CPV 15850000-1 CZĘŚC XIII ZIEMNIAKI Kod CPV 03212100-1 Szczegółowy opis każdej części zawierają Arkusze kalkulacyjne oferty jako wykazy asortymentowo - ilościowe na poszczególne części , które stanowią załączniki niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia od nr 2.1. do 2.13.
 5. Skcesywna dostawa produktów żwnościowych do stołówki Internatu przy Zspole Szkół nr 5 w Tyszowcach
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach, Tyszowce
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 w Tyszowcach.
  2.Szczegółowe wykazy produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

  KOD CPV
  Pieczywo i artykuły piekarnicze-15811000-6
  Mleko i jego przetwory- 1550000-3
  Mięso jadalne i surowce rzeźne- 15100000-9
  Wyroby wędliniarskie - 15131100-6
  Artykuły ogólnospożywcze - 15800000-6
  Ryby przetworzone i konserwowe - 15221000-3
  Drób - 15112000-6
  Mrożonki -15331170-9
  Owoce świeże- 15300000-1
  Warzywa -15300000-1
  Jaja kurze - 03142500- 3

  3.Zamówienie obejmuje dostarczanie produktów wymienionych w zadaniach od 1 do 11, do stołówki Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 w Tyszowcach, na koszt Wykonawcy zadania w terminach i ilościach określonych przez Zamawiającego.
  4.Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych w zależności od potrzeb zamawiającego na podstawie telefonicznego zamówienia w godzinach 08.00 - 14.00, z dziennym wyprzedzeniem intendenta internatu.
  5.Dostawy muszą być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
  6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  7.Dostarczony towar winien odpowiadać Polskim Normom.
  8.Wyroby muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9.Wykonawca na wyżej wymienione towary powinien posiadać atesty, certyfikaty itp., dopuszczające powyższe artykuły do spożycia.
  10.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe (asortymencie i ilości wynikających z zamówień) zarówno pod względem norm jakościowych jak i odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych produktów.
  11.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 części (zadań).
  12.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części / zadania:

  Zadanie 1 :Pieczywo i artykuły piekarnicze-15811000-6
  Zadanie2: Mleko i jego przetwory- 1550000-3
  Zadanie 3: Mięso jadalne i surowce rzeźne- 15100000-9
  Zadanie 4: Wyroby wędliniarskie - 15131100-6
  Zadanie 5: Artykuły ogólnospożywcze - 15800000-6
  Zadanie 6: Ryby przetworzone i konserwowe - 15221000-3
  Zadanie 7 :Drób - 15112000-6
  Zadanie 8: Mrożonki -15331170-9
  Zadanie 9:Owoce świeże- 15300000-1
  Zadanie 10: Warzywa -15300000-1
  Zadanie 11: Jaja kurze- 03142500-3

  13.Określone ilości produktów żywnościowych w poszczególnych zadaniach zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych artykułów żywnościowych z zachowaniem cen jednostkowych i z tego powodu Dostawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
  14.Zamawiający wymaga aby każda pozycja w Formularzu cenowym była wypełniona, nie wypełnienie przez wykonawcę jakiejkolwiek z pozycji zadania spowoduje odrzucenie oferty tego Wykonawcy.
 6. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki SOSW w Tomaszowie Lubelskim
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelski, Tomaszów Lubelski
  Dostawa artykułów spożywczyc do stołówki szkolnej przy SOSW w Taomszowie Lub.
 7. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki SOSw w Tomaszowie Lubelskim
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelski, Tomaszów Lubelski
  Sukcesywna dostawa artykułów spozywczych do stołowki szkolnej przy SOSW w Tomaszowie Lubelskim
 8. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 7.
  Zamawiający: Zespół Szkół im.Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lub., Tomaszów Lubelski
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 5 w następujących asortymentach: Część 1 - Pieczywo i wyroby ciastkarskie - kod cpv 15612500- 6 Część 2 - Mleko i wyroby mleczne - kod cpv 15500000- 3 Część 3 - Owoce i warzywa świeże - kod cpv, 03121000-5, 15300000-1 Część 4 - Mięso jadalne i wyroby wędliniarskie - kod cpv 15100000- 9, 15131120-2 Część 5 - Drób i przetwory drobiarskie - kod cpv 15112000-6 Część 6- Ryby i przetwory rybne - kod cpv 15200000-0 Część 7 - Artykuły ogólnospożywcze - kod cpv 15800000- 6 Część 8 - Wyroby garmażeryjne schłodzone gotowe - kod cpv 15851000-8 Część 9 - Mrożonki - kod cpv 15331100-8 Część 10 - Ziemniaki - kod cpv 03212100-1 Część 11 - Zupy i sosy - kod cpv 15891000-0, 15871260-4 Część 12 - Jaja kurze - kod cpv 03142500-3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poszczgólne części, które stanowią formularze cenowe jako załączniki do oferty nr 1.1-1.12..
 9. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lub. ul. Wyspiańskiego 8
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1, Tomaszów Lubelski
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówień publicznych są Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Wyspiańskiego 8,
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 CZĘŚCI od nr I do XII .

  Wspólny słownik kodów CPV: 15000000-8

  CZĘŚĆ I PIECZYWO Kod CPV 15612500-6
  CZĘŚĆ II MLEKO I JEGO PRZETWORY kod CPV 15500000-3
  CZĘŚĆ III MIĘSO JADALNE I wyroby wędliniarskie Kod CPV 15100000-9,15131120-2
  CZĘŚĆ IV RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Kod CPV 15800000-6
  CZĘŚĆ V RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE Kod CPV 15200000-0
  CZĘŚĆ VI DRÓB Kod CPV 15112000- 6
  CZĘŚĆ VII MROŻONKI Kod CPV 15331100-8
  CZĘŚĆ VIII OWOCE ŚWIEŻE Kod CPV 03121000-5
  CZĘŚĆ IX WARZYWA Kod CPV 15300000-1
  CZĘŚĆ X JAJA KURZE Kod CPV 03142500-3
  CZĘŚĆ XI PRODUKTY MĄCZNE GOTOWE Kod CPV 15851000-8
  CZĘŚĆ XII ZIEMNIAKI Kod CPV 03212100-1
 10. Dostawa artykułów spożywczych do stiłówki szkolnej przy SOSW w Tomaszowie Lubelskim, l. Wesoła1
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelski, Tomaszów Lubelski
  Dostawa artukułów do stołówki szkolnej przy SOSW w Tomaszowie Lubelskim,
  ul, Wesoła 1
 11. Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół nr 3 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Hallera 5
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 3 im. Macieja Rataja, Tomaszów Lubelski
  CZĘŚĆ I PIECZYWO Kod CPV 15612500-6
  CZĘŚĆ II MLEKO I JEGO PRZETWORY kod CPV 15500000-3
  CZĘŚĆ III MIĘSO JADALNE I wyroby wędliniarskie Kod CPV 15100000-9,15131120-2
  CZĘŚĆ IV RÓŻNE PRODUKTY SPOZYWCZE Kod CPV 15800000-6
  CZĘŚĆ V RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE Kod CPV 15200000-0
  CZĘŚĆ VI DRÓB Kod CPV 15112000- 6
  CZĘŚĆ VII MROŻONKI Kod CPV 15331100-8
  CZĘŚĆ VIII OWOCE ŚWIEŻE Kod CPV 03121000-5
  CZĘŚĆ IX WARZYWA Kod CPV 15300000-1
  CZĘŚĆ X JAJA KURZE Kod CPV 03142500-3
  CZĘŚĆ XI PRODUKTY MĄCZNE GOTOWE Kod CPV 15851000-8
  CZĘŚĆ XII MAKARONY Kod CPV 15850000-1
  CZĘŚC XIII ZIEMNIAKI Kod CPV 03212100-1
 12. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 w Tyszowcach
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach, Tyszowce
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 w Tyszowcach, ul. Kościelna 25.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na XII zadań od nr I do XII.
  Zadanie I PIECZYWO Kod CPV 15811000-6
  Zadanie II MLEKO I JEGO PRZETWORY kod CPV 15400000-15500000-3
  Zadanie III MIĘSO JADALNE I SUROWCE RZEŹNE Kod CPV 15100000-9
  Zadanie IV WYROBY WĘDLINIARSKIE Kod CPV 15131100-6
  Zadanie V ARTYKUŁY SPOZYWCZE Kod CPV 15000000-8
  Zadanie VI RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE Kod CPV 15200000-0
  Zadanie VII DRÓB Kod CPV 15112000-6
  Zadanie VIII MROŻONKI Kod CPV 15331170-9
  Zadanie IX OWOCE ŚWIEŻE Kod CPV 15300000-0
  Zadanie X WARZYWA Kod CPV 15300000-0
  Zadanie XI JAJA Kod CPV 03142500-3
  Zadanie XII LODY kod CPV 15555100-4

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poszczególne zadania, stanowiące załączniki niniejszej specyfikacji nr : 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11, 2-12.
  Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna w zakresie tych części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę.
  Dostarczane sukcesywnie towary muszą spełniać następujące warunki:
  - każdy oferowany produkt musi być odpowiednio opakowany i oznakowany, najwyższej jakości i świeżości z ważnym terminem przydatności do spożycia,
  - towary z importu muszą posiadać atest o dopuszczalności do sprzedaży na terenie RP,
  - spełniać wymagania PN

  Zamawiający:
  - nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  - nie przewiduje zamówień uzupełniających
  - nie wymaga złożenia wadium,
  - nie przewiduje zawierania umowy ramowej
  - nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
  - nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
  oraz dopuszcza składanie ofert częściowych i równoważnych.
 13. Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i Filii w Długim Kącie.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, Biłgoraj
  Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce na 12 miesięcy wg załącznika nr 2a- część I i dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Filii w Długim Kącie na 12 miesięcy wg załącznika nr 2b- część II.
 14. Dostawę artykułów spożywczych na zaopatrzenie stołówki przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim.
  Zamawiający: Zespół Szkół im.Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lub., Tomaszów Lubelski
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na 13 pakietów dla potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim
  w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załącznikach nr 1.1 do 1.13 do SIWZ przez okres 10 miesięcy .
 15. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołowki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Wyspiańskiego 8
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1, Tomaszów Lubelski
  CZĘŚĆ I PIECZYWO Kod CPV- 15612500-6
  CZĘŚĆ II MLEKO I JEGO PRZETWORY kod CPV -15500000-3
  CZĘŚĆ III MIĘSO i PRODUKTY WĘDLINIARSKIEKod CPV 15100000-9 , CPV 15131120-2
  CZĘŚĆ IV RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Kod CPV 15800000-6
  CZĘŚĆ V RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE Kod CPV 15200000-0
  CZĘŚĆ VI DRÓB Kod CPV 15112000-6
  CZĘŚĆ VII MROŻONKI Kod CPV 15331100-8
  CZĘŚĆ VIII OWOCE ŚWIEŻE Kod CPV 03121000-5
  CZĘŚĆ IX WARZYWA Kod CPV 15300000-1
  CZĘŚĆ X JAJA KURZE Kod CPV03142500-3
  CZĘŚĆ XI PRODUKTY MĄCZNE GOTOWE Kod CPV 15851000-8
  CZĘŚĆ XII ZIEMNIAKI kod CPV 03212100-1
 16. SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3W TOMASZOWIE LUBELSKIM, UL. HALLERA 5
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 3 im. Macieja Rataja, Tomaszów Lubelski
  CZĘŚĆ I PIECZYWO, CZĘŚĆ II MLEKO I JEGO PRZETWORY , CZĘŚĆ III MIĘSO JADALNE I SUROWCE RZEŹNE,CZĘŚĆ IV WYROBY WĘDLINIARSKIE ,
  CZĘŚĆ V RÓŻNE PRODUKTY SPOZYWCZE, CZĘŚĆ VI RYBY RZETWORZONE I KONSERWOWANE ,CZĘŚĆ VII DRÓB, CZĘŚĆ VIII MROŻONKI ,CZĘŚĆ IX OWOCE ŚWIEŻE,CZĘŚĆ X WARZYWA,
  CZĘŚĆ XI JAJA KURZE,CZĘŚĆ XII PRODUKTY MĄCZNE GOTOWE CZĘŚĆ XIII MAKARONY,CZĘŚC XIV ZIEMNIAKI .
 17. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 w Tyszowcach, ul. Kościelna 25.
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach, Tyszowce
  Przedmiot zamówienia został podzielony na XII zadań od nr I do XII.
  Zadanie I PIECZYWO Kod CPV 15811000-6
  Zadanie II MLEKO I JEGO PRZETWORY kod CPV 15400000-15500000-3
  Zadanie III MIĘSO JADALNE I SUROWCE RZEŹNE Kod CPV 15100000-9
  Zadanie IV WYROBY WĘDLINIARSKIE Kod CPV 15131100-6
  Zadanie V ARTYKUŁY SPOZYWCZE Kod CPV 15000000-8
  Zadanie VI RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANEKod CPV 15200000-0
  Zadanie VII DRÓB Kod CPV 15112000-6
  Zadanie VIII MROŻONKI Kod CPV 15331170-9
  Zadanie IX OWOCE ŚWIEŻE Kod CPV 15300000-0
  Zadanie X WARZYWA Kod CPV 15300000-0
  Zadanie XI JAJA Kod CPV 03142500-3
  Zadanie XII LODY kod CPV 15555100-4

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poszczególne zadania, stanowiące załączniki niniejszej specyfikacji nr : 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11, 2-12.
  Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna w zakresie tych części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę.
  Dostarczane sukcesywnie towary muszą spełniać następujące warunki:
  - każdy oferowany produkt musi być odpowiednio opakowany i oznakowany, najwyższej jakości i świeżości z ważnym terminem przydatności do spożycia,
  - towary z importu muszą posiadać atest o dopuszczalności do sprzedaży na terenie RP,
  - spełniać wymagania PN

  Zamawiający:
  - nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  - nie przewiduje zamówień uzupełniających
  - nie wymaga złożenia wadium,
  - nie przewiduje zawierania umowy ramowej
  - nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
  - nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
  oraz dopuszcza składanie ofert częściowych i równoważnych.
  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część(zadanie) lub więcej części (zadań )przedmiotu zamówienia .
  Każda część (zadanie ) przedmiotu zamówienia oceniana będzie odrębnie.

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w Formularzu cenowym, różniących się od nich nazwą i producentem -opisuje się te produkty w formularzu ofertowym, w kolumnie 3 -Nazwa towaru równoważnego oferowanego przez wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował asortyment wskazany przez Zamawiającego, Wykonawca może pozostawić puste miejsce w tej kolumnie.

  Ze względu na często zmieniające się nazwy produktów Zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza także możliwość dokonywania zakupów artykułów równoważnych takich, które nie zostaną wymienione w formularzu ofertowym, a odpowiadają właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu, różnią się od nich nazwą i producentem.

  Decyzję o uznaniu towaru za równoważny podejmuje Zamawiający.

  2.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

  1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia telefonicznego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
  2) Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności oraz cechami podanymi w SIWZ.
  3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
  4)Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu w ramach kwoty określonej w umowie i nie przekraczającej tej kwoty.
  5.) Termin płatności wynosi 30 dni licząc od dnia dostawy i wystawienia faktury.

Inne osoby dla Wójtowicz (833 osoby):