Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Sylwester Jan

w KRS

Sylwester Jan Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sylwester
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Tomaszów Lubelski (Lubelskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Basak Antoni Krzysztof, Brodowski Stanisław, Kudełka Krzysztof, Mikuła Bogdan, Pliżga Zdzisław Apoloniusz, Przybyła Marian Adam, Raczkiewicz Ryszard Antoni, Rechul Leszek Czesław, Rudy Ryszard, Smoląg Stanisław, Torbiczuk Antoni Waldemar

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójtowicz Stefan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kółko Rolnicze W Przeorsku, Przeorsk − KRS 0000093639
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Hucie Dzierążyńskiej, Huta Dzierążyńska − KRS 0000058032
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Łazowej, Łazowa − KRS 0000038152
 4. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Wysokie Mazowieckie − KRS 0000074309
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wieprzowa, Wieprzów Ordynacki − KRS 0000175284
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stanisławów Serce Roztocza, Stanisławów − KRS 0000337567
 7. Tompol Ryszard Raczkiewicz, Urszula Myszkowska Sp. J., Tomaszów Lubelski − KRS 0000076447

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Anas Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000152945
 2. Handlowa Korporacja Mleczarska Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000060431
 3. Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich W Lublinie, Lublin − KRS 0000168568
 4. Roztoczańska Spółdzielnia Mleczarska W Łaszczowie, Łaszczów − KRS 0000117813
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Ulhówku, Ulhówek − KRS 0000242174
 6. Tomaszowska Spółdzielnia Mleczarska W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000024843
 7. Tomrol Sp. Z O.O., Tomaszów Lubelski − KRS 0000156064

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, Biłgoraj
  Dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II
 2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 Euro na dostawę atrykułów spożywczych na zaopatrzenie stołówki szkolnej
  Zamawiający: Zespół Szkół im.Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lub., Tomaszów Lubelski
  Dostawa artykułów spożywczych na zaopatrzenie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim przez okres 10 miesięcy z podziałem na części.
  Szczegółowy opis zawierają zadania od nr 1 do nr 13.
 3. sukcesywna dostawa artykułow spożywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim ul. Hallera 5
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 3 im. Macieja Rataja, Tomaszów Lubelski
  sukcesywna dostawa artykułów spozywczych takich jak : pieczywo, nabiał i jego przetwory, mieso jadalnei surowce rzeźne , wyroby wędliniarskie , różne produkty spozywcze , ryby przetworzone i konserwowane , drób. mrozonki, owoce świeże , warzywa, jaja kurze, produkty mączne gotowe, makarony, ziemniaki do stołowki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Hallera 5
 4. sukcesywna dostawa artykułów spozywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie lubelskim przy ul. Wyspiańskiego 8
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1, Tomaszów Lubelski
  dostawa artykułów spożywczych do stołowki szkolnej takich jak : pieczywo, mleko i jego przetwory, mięso i produkty wędliniarskie , artykuły spożywcze , ryby przetworzone i konserwowane , drób, mrożonki , owoce świeże , warzywa, jaja, produkty mączne gotowe, ziemniaki.
 5. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej internatu przy Zespole Szkół Nr 5 w Tyszowcach, ul. Kościelna 25, w roku szkolnym 2009/2010
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach, Tyszowce
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 w Tyszowcach, ul. Kościelna 25.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na XII zadań od nr I do XII.
  Zadanie I PIECZYWO Kod CPV 15811000-6
  Zadanie II MLEKO I JEGO PRZETWORY kod CPV 15400000-15500000-3
  Zadanie III MIĘSO JADALNE I SUROWCE RZEŹNE Kod CPV 15100000-9
  Zadanie IV WYROBY WĘDLINIARSKIE Kod CPV 15131100-6
  Zadanie V ARTYKUŁY SPOZYWCZE Kod CPV 15000000-8
  Zadanie VI RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE Kod CPV 15200000-0
  Zadanie VII DRÓB Kod CPV 15112000-6
  Zadanie VIII MROŻONKI Kod CPV 15331170-9
  Zadanie IX OWOCE ŚWIEŻE Kod CPV 15300000-0
  Zadanie X WARZYWA Kod CPV 15300000-0
  Zadanie XI JAJA Kod CPV 03142500-3
  Zadanie XII LODY kod CPV 15555100-4

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poszczególne zadania, stanowiące załączniki niniejszej specyfikacji nr : 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11, 2-12.
  Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna w zakresie każdej części zamówienia.
  Dostarczane sukcesywnie towary muszą spełniać następujące warunki:
  - każdy oferowany produkt musi być odpowiednio opakowany i oznakowany, najwyższej jakości i świeżości z ważnym terminem przydatności do spożycia.
  - towary z importu muszą posiadać atest o dopuszczalności do sprzedaży na terenie RP
  - spełniać wymagania PN

  Zamawiający nie dopuszcza:
  . składania ofert wariantowych,
  . zawarcia umowy ramowej,
  . ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
  . wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
  . zamówień uzupełniających,
  .zamówień dodatkowych
  oraz dopuszcza składanie ofert częściowych i równoważnych
  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część (zadanie ) lub więcej części (zadań) przedmiotu zamówienia .
  Każda część /zadanie / przedmiotu zamówienia oceniana będzie odrębnie

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w Formularzu cenowym, różniących się od nich nazwą i producentem -opisuje się te produkty w formularzu ofertowym, w kolumnie 3 Nazwa towaru oferowanego przez wykonawcę lub równoważnego.
  W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował asortyment wskazany przez Zamawiającego, Wykonawca może pozostawić puste miejsce w tej kolumnie.

  Ze względu na często zmieniające się nazwy produktów Zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza także możliwość dokonywania zakupów artykułów równoważnych takich, które nie zostaną wymienione w formularzu ofertowym, a odpowiadają właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu, różnią się od nich nazwą i producentem.

  Decyzję o uznaniu towaru za równoważny podejmuje Zamawiający.

  2.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

  1)Dostawy artykułów spożywczych w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, na podstawie telefonicznego lub fax-em zamówienia w godz. od 8.00 do 15.00 z minimalnie dziennym wyprzedzeniem do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach, Kościelna 25 A .
  2) Dostawę przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca , ponosząc koszty i ryzyko transportu.
  3) Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze nie są przeterminowane i posiadają termin ważności nie krótszy niż połowa okresu przydatności do spożycia określonego przez producenta.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji wartości zamówienia.
  W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według
  bieżących potrzeb i celowości ich zakupu w ramach kwoty określonej w umowie i nie przekraczającej
  tej kwoty.

  Wykonawca wyraża zgodę na 21-dniowy termin płatności.