Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Tomasz Krzysztof

w KRS

Tomasz Krzysztof Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzeziński Remigiusz Piotr, Chudzik Noemi Joanna, Grabuś Agnieszka, Korfel Rafał, Miler Mirosław Czesław, Mróz Michał, Pastusiak Krzysztof, Pastusiak Witold, Pastusiak Brzezińska Sylwia Katarzyna, Sroczyński Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Supera Honorata Maria

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fijałkowska Katarzyna Anna, Paduszyński Piotr Przemysław, Tomczyk Justyna Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fijałkowski Bartłomiej Emil

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Łódź − KRS 0000385644
 2. Derywat Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000662991
 3. E-wierzyciel.pl Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000422889
 4. Fijałkowscy Spółka Partnerska Adwokatów i Rzeczników Patentowych, Łódź − KRS 0000250392
 5. Fundacja Cieślik Art, Łódź − KRS 0000811015
 6. Fundacja Dream Givers, Łódź − KRS 0000265542
 7. Hskonto Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000681795
 8. Kancelaria Biegłych Rewidentów Wec Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000689605
 9. Kancelaria Prawna Wec Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000511584
 10. Kancelaria Prawna-inkaso Wec S.A., Łódź − KRS 0000381779
 11. Lentex-marketing Sp. Z O.O., Lubliniec − KRS 0000369314
 12. Tomczyk i Dziedzic Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Łódź − KRS 0000782768
 13. Wec Finanse Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000354013
 14. Żegluga Ostródzko-elbląska Sp. Z O.O. W Ostródzie, Ostróda − KRS 0000375998

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 3b Poland Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000260568
 2. Adatex Deweloper S.A., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000451245
 3. Angeleo S.A., Łódź − KRS 0000659474
 4. Arh Euro-capital Sp. Z O.O., Lubliniec − KRS 0000364952
 5. Baltic Wood S.A., Jasło − KRS 0000081947
 6. Complex Finance Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000342967
 7. Dsbj Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000389940
 8. Europejski Fundusz Sportowy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000469698
 9. Gamrat Energia Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000622168
 10. Gamrat S.A., Jasło − KRS 0000091367
 11. Gaudium Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000659742
 12. Gaudium Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000661247
 13. Historia Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000149844
 14. Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji Wec Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304459
 15. Lentex S.A., Lubliniec − KRS 0000077520
 16. Mex Polska S.A., Łódź − KRS 0000299283
 17. Novita S.A., Zielona Góra − KRS 0000013306
 18. Pd Profil Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000659202
 19. Polski Lek S.A., Wadowice − KRS 0000121905
 20. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Łodzi Radio Łódź - S.A., Łódź − KRS 0000144209
 21. Polwell Polska Sp. Z O.O., Myślenice − KRS 0000170836
 22. Quentus Group Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000659804
 23. Quentus Group Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000661197
 24. Rainbow Tours S.A., Łódź − KRS 0000178650
 25. Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi, Łódź − KRS 0000451325
 26. Startit Corporate Finance Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000598993
 27. Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź, Łódź − KRS 0000565812
 28. Widzew Łódź S.A., Łódź − KRS 0000680270

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Nr sprawy 185/11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania kompleksowej obsługi prawnej o wartości nie przekraczającej 193 000 EURO dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
 2. Obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 obejmująca w szczególności zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 obejmująca w szczególności zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. usługi określone kategorią: 21, kodem CPV: 79110000-8, kodem CPC: 861. Termin realizacji: 24 m-ce, tj. od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2013 roku. Realizacja usługi przez minimum trzy osoby, przynajmniej jedna osoba w każdy dzień roboczy (poniedziałek - piatek) stosownie do potrzeb Zamawiającego oraz w szczególnych sytuacjach (np. strajk, akcja protestacyjna itd) także poza wyznaczonymi dniami
 3. Obsługa prawna Gminy Miasto Zgierz i Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Gminy Miasto Zgierz i Urzędu Miasta Zgierza. Zakres obsługi prawnej obejmuje w szczególności: a) opracowywanie i uzgadnianie aktów prawnych dla potrzeb Prezydenta Miasta Zgierza, Rady Miasta Zgierza oraz opiniowanie ich pod względem formalno-prawnym, b) udzielanie porad prawnych, konsultacji i opinii prawnych dla Prezydenta Miasta Zgierza, Zastępców Prezydenta Miasta Zgierza, Skarbnika Miasta Zgierza, Sekretarza Miasta, Wydziałów Urzędu Miasta i samodzielnych stanowisk pracy w sprawach związanych z działalnością organów miasta oraz Urzędu Miasta, c) opiniowanie projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń, umów, decyzji itp.), d) współdziałanie w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa, w tym występowanie z wnioskami do sądu, e) zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, organami administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami, f) udział w sesjach Rady Miasta Zgierza, w posiedzeniach Komisji Statutowo Prawnej Rady Miasta Zgierza, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza, w konsultacjach Prezydenta Miasta, postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, rozprawach administracyjnych oraz w innych spotkaniach na polecenie Prezydenta Miasta Zgierza, g) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę Miasto Zgierz, opiniowanie projektów tych umów i porozumień, h) opiniowanie korespondencji wychodzącej od Prezydenta Miasta i jego Zastępców, i) wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta i jego Zastępców oraz Sekretarza Miasta. 2) W celu wypełnienia powyższych obowiązków, Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy: a) obecność dwóch, wskazanych i uzgodnionych z Zamawiającym adwokatów lub radców prawnych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności któregokolwiek z nich, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędu oraz prowadzenia jego spraw poza Urzędem, wymaga się wyznaczenia jego imiennego zastępstwa, za każdorazową zgodą Zamawiającego, b) wyznaczeni adwokaci lub radcy prawni, o których mowa w ust. 3, pkt 2, lit. a opisu przedmiotu zamówienia, będą pełnili dyżury w siedzibie Zamawiającego 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku), 4 godziny dziennie oraz na każde wezwanie Prezydenta Miasta w ramach wskazanego powyżej limitu czasu. Wykonawca na potrzeby pełnienia dyżuru w siedzibie Zamawiającego zapewni obecność co najmniej jednego adwokata, o którym mowa w ust. 3, pkt 2, lit. a opisu przedmiotu zamówienia, c) obecność co najmniej jednego adwokata lub radcy prawnego w trakcie sesji Rady Miasta Zgierza, posiedzeń Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Zgierza i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza niezależnie od wskazanego limitu czasu wyznaczonego na pełnienie dyżuru. 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz świadczenia usług osobiście w siedzibie Zamawiającego w miejscu i czasie określonym w niniejszym opisie przedmiotu, Wykonawca zapewni bieżący kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu. 4) Swoje obowiązki Wykonawca wykonywać będzie w formie: a) pisemnych opinii prawnych (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) sporządzonych na pisemne wnioski Przewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczących Komisji Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i samodzielnych stanowisk pracy. Opinie będą sporządzane w terminie 48 godzin od złożenia wniosku. b) konsultacji w siedzibie Urzędu Miasta w trakcie pełnienia dyżuru, c) obsługi prawnej sesji Rady Miasta Zgierza, Komisji Rady Miasta Zgierza, d) negocjacji i konsultacji poza siedzibą Zamawiającego w terminie ustalonym z Prezydentem Miasta, e) reprezentowania Gminy Miasto Zgierz przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zastępstwa procesowego
 4. Kompleksowa obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu ul. Parzęczewska 35 obejmującą w szczególności zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Kompleksowa obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu ul. Parzęczewska 35 obejmującą w szczególności zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi. Określone kategorią: 21, kodem CPV: 79100000-5, kodem CPC: 861
 5. Kompleksowa obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Kompleksowa obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, poniżej 206 tysięcy euro

Inne osoby dla Wójtowicz Tomasz Krzysztof (49 osób):