Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Władysław

w KRS

Władysław Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Władysław
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Biezdziedza (Podkarpackie), Kołaczyce (Podkarpackie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banach Michał, Bartula Jan Stanisław, Czech Maria, Fundakowska Elżbieta, Gustek Irena Teresa, Gustek Jan Józef, Gustek Renata Maria, Kaleta Tomasz Władysław, Kolbusz Barbara, Koś Teresa Małgorzata, Lenartowicz Józef, Madej Łukasz Tomasz, Niemiec Ewa Renata, Niezgoda Bronisław, Ptaszek Stanisław, Stasiak Józefa Janina, Wójcik Cecylia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wolak Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banach Maria, Bartula Jan Stanisław, Dybaś Stanisław, Fundakowski Mieczysław, Jachym Anna, Jamróg Jan, Jędrzejczyk Ryszarda Zofia, Jedziniak Jadwiga, Krzyszczuk Cecylia, Kurowska Janina Honorata, Kutyna Irena, Musiał Krystyna Teresa, Ptaszek Stanisław, Rusztowicz Krystyna, Skicki Czesław Antoni, Szeląg Bronisław Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kołaczycach, Kołaczyce − KRS 0000124786
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Brzostku, Brzostek − KRS 0000182161
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Osieku Jasielskim Likwidacyjnej, Osiek Jasielski − KRS 0000211953
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Lipnicy Dolnej, Lipnica Dolna − KRS 0000120903
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Ujeździe, Ujazd − KRS 0000112220
 6. Stowarzyszenie - Gminny Chór - Zorza W Kołaczycach, Kołaczyce − KRS 0000036827
 7. Stowarzyszenie Forum Jasielskie, Jasło − KRS 0000265704
 8. Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc, Kołaczyce − KRS 0000215399
 9. Zakład Gospodarki Komunalnej W Kołaczycach Sp. Z O.O., Kołaczyce − KRS 0000106007

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Nowy Żmigród − KRS 0000137559
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kołaczycach, Kołaczyce − KRS 0000131411
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Nozdrzcu, Nozdrzec − KRS 0000114388
 4. Podkarpacka Izba Gospodarcza, Krosno − KRS 0000052505
 5. Spółdzielnia Produkcji Rolnej Handlu i Usług, Dąbrówka − KRS 0000179454

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 770 000,00 zł, przeznaczonego na: - finansowanie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE z otrzymanej refundacji środków pochodzących z budżetu UE - 470 000,00; - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy tj. sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach - 300 000,00
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 770 000,00 zł przeznaczonego na: - finansowanie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE z otrzymanej refundacji środków pochodzących z budżetu UE - 470 000,00; - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy tj. sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach - 300 000,00 Szczegółowy opis zamówienia: a) Rozliczenie kredytu nastąpi w złotych polskich. b) Termin spłaty kredytu: do 31.12.2020 r. c) Karencja w spłacie rat kredytu - 14 m-cy od podpisania umowy kredytowej - pierwsza spłata raty kredytu - 31.12.2015 r. - ostatnia spłata raty kredytu - 31.12.2020 r. Do wyceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie udzielony w całości w dniu 03.11.2014 r. Jako terminy spłat rat kredytu i odsetek należy podać ostatni dzień danego m-ca bez względu na to, czy będzie to niedziela lub święto. d) Spłata odsetek - co kwartał, pierwsza spłata - 31.12.2014 r. - ostatnia spłata - 31.12.2020 r. e) Spłata rat kapitałowych - co kwartał, ilość rat kapitałowych kwartalnych: 21; wysokość rat: - rok 2015 (31.12.) - 1 x 15 160,00 zł; - rok 2016 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4 x 37 740,00 zł; - rok 2017 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4 x 37 740,00 zł; - rok 2018 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4 x 37 740,00 zł; - rok 2019 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4x 37 740,00 zł; - rok 2020 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 3x 37 740,00 zł; 1x 37 780,00 zł. f) Rok odsetkowy: równy 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu spłat kredytu - malejące saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy. i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M + stała marża banku. Zamawiający przyjmuje, że stawka WIBOR 1M będzie mieć wartość z dnia podpisania umowy i będzie ulegać zmianie co jeden miesiąc, począwszy od dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy zmiana stawki wypadnie w sobotę, niedzielę lub święto - przyjmuje się stawkę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym jest ustalana). Zmieniona stawka bazowa będzie przez kolejny miesiąc równa stawce z dnia zmiany oprocentowania. Do ustalonej stawki WIBOR 1M doliczana będzie wartość stałej marży zaoferowanej przez Wykonawcę, która nie będzie ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Do wyceny oferty należy przyjąć stałą stawkę WIBOR 1M z dnia:7 października 2014r. (strona:www.money.plpieniądze depozyty złotowe...)
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez Gminę Kołaczyce kredytu długoterminowego w kwocie 2.100.000,00 zł /słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych groszy 00/100/, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 954 424,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 145 576,00 zł.
  2. Warunki zamówienia:
  a) Kredyt w PLN,
  b) Środki pieniężne w kwocie 2.100.000,00 zł udostępnione będą przez bank w transzach ustalonych w umowie na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego w formie bezgotówkowej, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2014 r., bez dodatkowych opłat od wykorzystanej transzy kredytu,
  c) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stopę WIBOR M1 (średnio miesięczny) z miesiąca poprzedzającego i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej.
  d) Odsetki płatne miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca za dany okres.
  e) Termin płatności pierwszych odsetek do 31.12.2014 r.
  f) okres kredytowania i data spłaty całości kredytu - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.
  g) Spłata kredytu w ratach miesięcznych,
  h) okres karencji przy spłacie kredytu do 31.01.2015 r.
  i) Ilość rat kapitałowych -120- ( raty w pełnych złotych);
  j) Sposób ściągania odsetek - według salda kredytu (formuła 365/365) - (ilość dni w miesiącu = realna ilość dni w danym okresie obrachunkowym, ilość dni w roku -365).
  k) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową,
  l) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez Gminę Kołaczyce kredytu długoterminowego w kwocie 1.926.000,00 zł /słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych groszy 00/100/, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 2. Warunki zamówienia: a) Kredyt w PLN, b) Środki pieniężne w kwocie 1.926.000,00 zł udostępnione będą przez bank w transzach ustalonych w umowie na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego w formie bezgotówkowej, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2013 r., bez dodatkowych opłat od wykorzystanej transzy kredytu, c) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stopę WIBOR M1 (średnio miesięczny) z miesiąca poprzedzającego i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. d) Odsetki płatne miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca za dany okres. e) Termin płatności pierwszych odsetek do 31.01.2014 r. f) okres kredytowania i data spłaty całości kredytu - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2026 r. g) Spłata kredytu w ratach miesięcznych, h) okres karencji przy spłacie kredytu do 31.01.2015 r. i) Ilość rat kapitałowych -144- ( raty w pełnych złotych); j) Sposób ściągania odsetek - według salda kredytu (formuła 365/365) - (ilość dni w miesiącu = realna ilość dni w danym okresie obrachunkowym, ilość dni w roku -365). k) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  . Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Gminę Kołaczyce kredytu długoterminowego w kwocie 1.777.000,00 zł /słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych groszy 00/100/ z okresem spłaty w latach 2013 - 2022, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach: a) Kredyt w PLN, b) Środki pieniężne w kwocie 1.777.000,00 zł udostępnione będą przez bank w transzach ustalonych w umowie, w okresie od dnia podpisania umowy do 29 grudnia 2012 r, bez dodatkowych opłat od wykorzystanej transzy kredytu, c) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stopę WIBOR M1 (średnio miesięczny) z miesiąca poprzedzającego i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. d) Odsetki płatne miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca za dany okres. e) Termin płatności pierwszych odsetek do 31.01.2013 r. f) Spłata kredytu w ratach miesięcznych, pierwsza rata do 31.01.2013 r., ostatnia rata do 31.12.2022 r. g) Uruchomienie kredytu - przelewem, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy, h) Ilość rat kapitałowych - 120- ( raty w pełnych złotych); i) Sposób ściągania odsetek - według salda kredytu (formuła 365/365) - (ilość dni w miesiącu = realna ilość dni w danym okresie obrachunkowym, ilość dni w roku -365). j) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową, k) Kredytodawca nie będzie pobierał prowizji od niewykorzystanych środków, l) Kredytodawca nie będzie pobierał prowizji od wcześniejszej spłaty, 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 66113000-5 - usługi udzielenia kredytu.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości do 1 000.000,00zł przewidywany okres spłaty 8 lat
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez gminę Brzyska kredytu długoterminowego w wysokości do 1 000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  3.2. Kredyt spłacany będzie w terminie do 31.12.2020 r. Pierwsza rata płatna do 31.01.2013 r., następne płatne będą w okresach miesięcznym w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
  3.3 Wysokość poszczególnych rat uzależniona będzie od kwoty wykorzystanego kredytu przyjmując wysokość każdej raty 1/96 raty wykorzystanego kredytu.
  3.4 Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 1M. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M, ustalaną jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez bank.
  3.5 Odsetki płatne miesięcznie. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca)
  3.6 Pierwszym okresem rozliczeniowym odsetek jest miesiąc w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy.
  3.7 Marża Wykonawcy stała przez cały okres kredytowania.
  3.8 Uruchamianie kolejnych transz kredytu następować będzie w następujących terminach i kwotach maksymalnych:
  - do dnia 31.07.2012r. - do kwoty 600.000,00zł;
  - do dnia 31.08.2012r. - do kwoty 200.000,00zł
  - do dnia 28.12.2012r. - do kwoty 200.000,00zł

  PRZY CZYM Zamawiający określi oczekiwaną kwotę transzy drugiej i kolejnych nie później niż 7 dni przed terminem płatności.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu w zależności od własnych potrzeb finansowych w drodze aneksu do umowy z Kredytodawcą (art. 144 ust. 1 PZP)
  3.9 Możliwość przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.
  3.10 Jeżeli zamawiający dokona spłaty części lub całej kwoty kredytu przed terminem ustalonym w umowie, Wykonawca pobierze odsetki za okres faktycznego korzystania przez Zamawiającego z kredytu.
  3.11 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu za wyjątkiem jednorazowej prowizji naliczanej od wysokości rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu.
  3.12 Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu (w tym m.in. opinie bankowe, aneksy) o które będzie występował Zamawiający były wydawane bezpłatnie.
  3.13 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Gminę Kołaczyce kredytu długoterminowego w kwocie 2 608 888,00 zł /słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 00/100/ z okresem spłaty w latach 2012 - 2026, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach: a) Kredyt w PLN, b) Środki pieniężne udostępnione będą przez bank w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy w kwocie 2 608 888,00 zł bez dodatkowych opłat, c) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stopę WIBOR M1 (średnio miesięczny) z miesiąca poprzedzającego i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. d) Odsetki płatne miesięcznie, e) Spłata kredytu w ratach miesięcznych, pierwsza rata do 31.01.2012 r., ostatnia rata do 31.12.2026 r. f) Uruchomienie kredytu - przelewem, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy, g) Ilość rat kapitałowych - 180 - ( raty w pełnych złotych); h) Sposób ściągania odsetek - według salda kredytu (formuła 365/365) - (ilość dni w miesiącu = realna ilość dni w danym okresie obrachunkowym, ilość dni w roku -365). i) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową, j) Kredytodawca nie będzie pobierał prowizji od niewykorzystanych środków, k) Kredytodawca nie będzie pobierał prowizji od wcześniejszej spłaty
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w 2011r. na lata 2012 - 2020 na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez gminę Brzyska kredytu długoterminowego w wysokości do 900.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

  3.2. Kredyt spłacany będzie w terminie do 31.12.2020 r. Pierwsza rata płatna będzie do 31.01.2012 r., następne płatne będą w okresach miesięcznym w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

  3.3 Wysokość poszczególnych rat uzależniona będzie od kwoty wykorzystanego kredytu przyjmując wysokość każdej raty 1/108 raty wykorzystanego kredytu.

  3.4 Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 1M. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M, ustalaną jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez bank.

  3.5 Odsetki płatne miesięcznie. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca)

  3.6 Pierwszym okresem rozliczeniowym odsetek jest miesiąc w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy.

  3.7 Marża Wykonawcy stała przez cały okres kredytowania.

  3.8 Uruchamianie kolejnych transz kredytu następować będzie w następujących terminach i kwotach maksymalnych:
  - do dnia 30.09.2011r. - do kwoty 700.000,00zł;
  - do dnia 31.12.2011r. - do kwoty 200.000,00zł

  PRZY CZYM Zamawiający określi oczekiwaną kwotę transzy drugiej i kolejnych nie później niż 7 dni przed terminem płatności.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu w zależności od własnych potrzeb finansowych w drodze aneksu do umowy z Kredytodawcą (art. 144 ust. 1 PZP)

  3.9 Możliwość przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

  3.10 Jeżeli zamawiający dokona spłaty części lub całej kwoty kredytu przed terminem ustalonym w umowie, Wykonawca pobierze odsetki za okres faktycznego korzystania przez Zamawiającego z kredytu.
  3.11 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu za wyjątkiem jednorazowej prowizji naliczanej od wysokości rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu.

  3.12 Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu (w tym m.in. opinie bankowe, aneksy) o które będzie występował Zamawiający były wydawane bezpłatnie.

  3.13 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w 2010r. na lata 2011 - 2020 na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
  1 Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez gminę Brzyska kredytu długoterminowego w wysokości do 2 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

  2.Kredyt spłacany będzie w terminie do 31.12.2020 r. Pierwsza rata płatna będzie do 31.01.2011 r., następne płatne będą w okresach miesięcznym w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

  3. Wysokość poszczególnych rat uzależniona będzie od kwoty wykorzystanego kredytu przyjmując wysokość każdej raty 1/120 raty wykorzystanego kredytu.

  4 Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 1M. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M, ustalaną jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez bank.

  5 Odsetki płatne miesięcznie. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca) .

  6 Pierwszym okresem rozliczeniowym odsetek jest miesiąc w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy.

  7 Marża Wykonawcy stała przez cały okres kredytowania.

  8 Uruchamianie kolejnych transz kredytu następować będzie w następujących terminach i kwotach maksymalnych:
  - do dnia 28.09.2010r. - do kwoty 1 000.000,00zł;
  - do dnia 22.10.2010r. - do kwoty 500.000,00 zł
  - do dnia 22.11.2010r. - do kwoty 500.000,00zł
  - do dnia 28.12.2010r. - do kwoty 700.000,00zł
  PRZY CZYM Zamawiający określi oczekiwaną kwotę transzy drugiej i kolejnych nie później niż 7 dni przed terminem płatności.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu w zależności od własnych potrzeb finansowych w drodze aneksu do umowy z Kredytodawcą (art. 144 ust. 1 PZP)
  9 Możliwość przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

  10 Jeżeli zamawiający dokona spłaty części lub całej kwoty kredytu przed terminem ustalonym w umowie, Wykonawca pobierze odsetki za okres faktycznego korzystania przez Zamawiającego z kredytu .

  11 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu za wyjątkiem jednorazowej prowizji naliczanej od wysokości rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu.

  12 Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu (w tym m.in. opinie bankowe, aneksy) o które będzie występował Zamawiający były wydawane bezpłatnie.

  13 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco na rzecz kredytobiorcy..

  Uwaga:
  Wszystkie w/w warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.
  W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeśli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nimi sprzeczny oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

Inne osoby dla Wójtowicz (855 osób):