Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Wojciech Jerzy

w KRS

Wojciech Jerzy Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie), Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Modernizacja - przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II: a) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych dla bud. nr 1 wraz z kaplicą. b) Wykonanie robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, Iwonicz
  Modernizacja - przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II:
  a) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych dla bud. nr 1 wraz
  z kaplicą.
  b) Wykonanie robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej.
  Zakres robót obejmujący etap II:
  a) wykonanie izolacji pionowej i poziomej:
  - Odkopanie odcinkami murów zewnętrznych i osuszenie
  - Naprawa muru - uzupełnienie spoin, np. przy zastosowaniu specjalistycznych zapraw
  - Wykonanie izolacji poziomej muru metodami iniekcji niskociśnieniowej
  - Wykonanie izolacji pionowej przy zastosowaniu szlamu izolacyjnego i powłoki polimerowej, zabezpieczenie izolacji folią kubełkową
  - Ułożenie drenażu przy budynku nr 1 i kaplicy z odprowadzeniem drenażu do studzienek kanalizacyjnych
  - Zasypanie drenażu warstwą żwiru, zasypanie pozostałej części wykopów ziemią
  - Wykonanie opaski odwadniającej przy ścianach budynku.
  b) Przebudowa kanalizacji deszczowej:
  - wymiana kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żeliwnych na kanalizację z rur PVC- w
  rejonie budynku nr 1 i kaplicy
  - przebudowa studni kanalizacyjnych betonowych
  - wykonanie wpustów deszczowych.
  Szczegółowy zakres robót remontowych został przedstawiony w :
  1. Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5 do SIWZ,
  2. Przedmiarach robót - załącznik nr 6 do SIWZ

Inne osoby dla Wójtowicz Wojciech Jerzy (36 osób):