Kogo reprezentuje osoba

Woropaj Maciej Jerzy

w KRS

Maciej Jerzy Woropaj

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Woropaj
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grabarczyk Jarosław, Grabarczyk Kinga, Woropaj Izabela

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Aby Nikt Nie Zginął, Łódź − KRS 0000254176

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów (szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, konsultacje) w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania dla uczestników projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, Polkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów (szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, konsultacje) w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania dla uczestników projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 2. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół/przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania. 3. W projekcie uczestniczy 40 szkół/przedszkoli z terenu powiatu polkowickiego. 4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 5 czerwca 2015 r. 5. Szacunkowa liczba godzin realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania wynosi: 1) 480 godzin dydaktycznych - szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów (160 form doskonalenia: 80 w okresie od listopada do grudnia 2014r., 80 w okresie od stycznia do maja 2015r.), 2) 550 godzin dydaktycznych - konsultacji indywidualnych lub grupowych (220 godzin w okresie od listopada do grudnia 2014r., 330 godzin w okresie od stycznia do maja 2015r.). Wskazana ilość godzin konsultacji jest prognozowana. Ostateczna ilość godzin konsultacji zostanie określona przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia na podstawie faktycznego zapotrzebowania zgłoszonego przez szkoły/ przedszkola. 6. Jedna forma doskonalenia trwać będzie: 1) Szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria - 3 godziny dydaktyczne. 2) Konsultacje indywidualne lub grupowe - minimalnie 1 godzina dydaktyczna w dniu szkolenia, warsztatu, wykładu, seminaria lub minimalnie 3 godziny dydaktyczne w innym dniu niż dzień szkolenia, warsztatu, wykładu, seminaria. Formy doskonalenia odbywać się będą głównie w godzinach popołudniowych w dniach od poniedziałku do piątku, natomiast w soboty albo dni wolne od pracy (np. ferie, rekolekcje itp.) również w godzinach przedpołudniowych. 7. Liczba uczestników/uczestniczek w każdej grupie, dla której prowadzona będzie określona forma doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, wyniesie około 25 osób (lub więcej po ustaleniu z Wykonawcą). 8. Formy doskonalenia realizowane będą na terenie szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie. 2.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na 40 części: Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących ofertach i w następujących szkołach/przedszkolach: CZĘŚĆ 1: Przedszkole Miejskie nr 2 w Polkowicach, ul. 11-tego Lutego 18, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 2: Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet. CZĘŚĆ 3: Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach, ul. Lipowa 11, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 4: Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach, ul. Kolejowa 14, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 5: Przedszkole Publiczne w Grębocicach, ul. Kościelna 18a, 59-150 Grębocice Oferta doskonalenia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? CZĘŚĆ 6: Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Rzeczyca 1, 59-150 Grębocice Oferta doskonalenia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. CZĘŚĆ 7: Przedszkole Miejskie w Chocianowie, ul. Wesoła 14, 59-140 Chocianów Oferta doskonalenia: Praca z uczniem młodszym. CZĘŚĆ 8: Szkoła Podstawowa w Parchowie, Parchów 29, 59-140 Chocianów Oferta doskonalenia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? CZĘŚĆ 9: Szkoła Podstawowa w Chocianowie, ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów Oferta doskonalenia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? CZĘŚĆ 10: Szkoła Podstawowa w Trzebnicach, Trzebnice 113a, 59-140 Chocianów Oferta doskonalenia: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się. CZĘŚĆ 11: Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48, 59-140 Chocianów Oferta doskonalenia: Rodzice są partnerami szkoły. CZĘŚĆ 12: Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. CZĘŚĆ 13: Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 14: Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach, ul. K.B. Kominka 1, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Rodzice są partnerami szkoły. CZĘŚĆ 15: Szkoła Podstawowa w Buczynie, Buczyna 17, 59-160 Radwanice Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 16: Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole w Radwanicach, ul. Sportowa 6, 59-160 Radwanice Oferta doskonalenia: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. CZĘŚĆ 17: Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa w Radwanicach, ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice Oferta doskonalenia: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. CZĘŚĆ 18: Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie, ul. Kościuszki 6b, 59-170 Przemków Oferta doskonalenia: Ocenianie kształtujące. CZĘŚĆ 19: Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie, ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków Oferta doskonalenia: Rodzice są partnerami szkoły. CZĘŚĆ 20: Szkoła Podstawowa w Wysokiej, Wysoka 16a, 59-170 Przemków Oferta doskonalenia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? CZĘŚĆ 21: Publiczne Przedszkole nr 1 w Przemkowie, ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków Oferta doskonalenia: Rodzice są partnerami szkoły. CZĘŚĆ 22: Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie, ul. Szkolna 6, 59-170 Przemków Oferta doskonalenia: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. CZĘŚĆ 23: Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach, ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym CZĘŚĆ 24: Szkoła Podstawowa w Gaworzycach, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce Oferta doskonalenia: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. CZĘŚĆ 25: Gimnazjum w Gaworzycach, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce Oferta doskonalenia: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. CZĘŚĆ 26: Gimnazjum w Radwanicach, ul. Sportowa 10, 59-160 Radwanice Oferta doskonalenia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. CZĘŚĆ 27: Gimnazjum w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice Oferta doskonalenia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. CZĘŚĆ 28: Szkoła Podstawowa w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice Oferta doskonalenia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. CZĘŚĆ 29: Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się. CZĘŚĆ 30: Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 31: Zespół Szkół w Przemkowie - Publiczne Gimnazjum w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków Oferta doskonalenia: Ocenianie kształtujące. CZĘŚĆ 32: Zespół Szkół w Przemkowie - Liceum Ogólnokształcące w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków Oferta doskonalenia: Ocenianie kształtujące. CZĘŚĆ 33: Zespół Szkół w Przemkowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków Oferta doskonalenia: Ocenianie kształtujące. CZĘŚĆ 34: Gimnazjum w Chocianowie, ul. Szkolna 1, 59-140 Chocianów Oferta doskonalenia: Ocenianie kształtujące CZĘŚĆ 35: Zespół Szkół w Polkowicach - Liceum Ogólnokształcące w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 36: Zespół Szkół w Polkowicach - Technikum w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Szkoła promuje wartość edukacji. CZĘŚĆ 37: Zespół Szkół w Polkowicach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Szkoła promuje wartość edukacji. CZĘŚĆ 38: Zespół Szkół w Chocianowie - Technikum w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 39: Zespół Szkół w Chocianowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów Oferta doskonalenia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ 40: Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie, Jędrzychów 24a, 59-100 Polkowice Oferta doskonalenia: Rodzice są partnerami szkoły. Szczegółowy opis zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów. 11. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy poprzez osoby wskazane w ofercie. 12. Obowiązki Wykonawcy (dotyczy wszystkich części zamówienia): 1) Zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów w danych dziedzinach do przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, 2) Opracowanie programów form doskonalenia (szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria) dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkoły/ przedszkola oraz ich modyfikacja w przypadku zaistnienia takiej potrzeby i przestawienie ich Zamawiającemu, 3) Opracowanie materiałów szkoleniowych (na szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria) oraz wprowadzenie ewentualnej korekty w przypadku modyfikacji programu, 4) Przesyłanie Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE), nie później niż na 14 dni przed dniem przeprowadzenia danej formy doskonalenia wersji elektronicznych propozycji programów wraz z załącznikami (materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne itp.) wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów. W przypadku ewentualnych poprawek do przesłanych programów wraz z załącznikami, ostateczna wersja powinna zostać przesłana SORE, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia danej formy doskonalenia (z wyłączeniem października i listopada 2014 r.), 5) Przekazanie Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE) dokumentacji projektowej bezpośrednio po zrealizowaniu danej formy doskonalenia, 6) Zapewnienie, że trenerzy, szkoleniowcy, wykładowcy, konsultanci będą posiadali laptopy, 7) Stała współpraca ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji (SORE) m.in. w zakresie prawidłowej realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, dokumentowania wykonanych usług, sporządzania programów i materiałów szkoleniowych (i ich modyfikacji) itp., 8) Kontakt z Biurem Projektu, 9) Prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie, 10) Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia. 13. Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczny harmonogram realizacji form doskonalenia z miesięcznym wyprzedzeniem (z wyłączeniem października i listopada 2014 r.). 14. Szczegółowy harmonogram zajęć na październik i listopad 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 15. Zamawiający zastrzega w umowie z Wykonawcą prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 16. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 17. Dodatkowe informacje: 1) Stawka obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania (np. koszty zakwaterowania, wyżywienia, telefonów, dojazdów, kosztów opracowania materiałów szkoleniowych, wszystkie koszty związane z formą zatrudnienia leżące po strony pracownika i pracodawcy, itp.). 2) Czas dojazdu do szkoły/ przedszkola, siedziby Zamawiającego i inne nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy. 3) Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, łączne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie (dot. osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , umowy cywilnoprawnej czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). 4) Wykonawca wykonujący zadania w więcej niż jednym projekcie NSRO prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO oraz przekazuje ewidencję Zamawiającemu. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwacji realizowanych form doskonalenia przez SORE lub innych pracowników projektu. 18. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 40 części zgodnie z pkt 2.9 SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, z zastrzeżeniem, że jeden ekspert może realizować maksymalnie 2 części. Z uwagi na pokrywające się, prognozowane terminy i godziny szkoleń dla każdego typu szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Polkowicach (część 35, 36, 37), szkolenia muszą być przeprowadzone przez 3 różnych ekspertów. Analogiczna sytuacja dot. Zespołu Szkół w Przemkowie (część 31, 32, 33 - 3 ekspertów) i Zespołu Szkół w Chocianowie (część 38, 39 - 2 ekspertów)
 2. Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych podczas realizacji projektu pn. Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji.
  Zamawiający: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest
  prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i
  konsultacji grupowych podczas realizacji projektu pn. Kompleksowe wsparcie szkół - sukces
  edukacji .Zamówienie dzieli się na 16 części (według bloków tematycznych) Część I - Jak pomóc uczniowi
  osiągnąć sukces edukacyjny? Część II - Ocenianie kształtujące Część III - Techniki uczenia się i metody
  motywujące do nauki Część IV - Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Część V - Oferta
  edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej Część VI - Wspieranie pracy
  wychowawców klas - bezpieczna szkoła Część VII - Budowa koncepcji pracy szkoły Część VIII- Praca z
  uczniem młodszym Część IX - Praca z uczniem zdolnym Część X - Praca z uczniem ze specjalnymi
  potrzebami edukacyjnymi Część XI - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet
  Część XII - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Część XIII - Rodzice są partnerami szkoły Część XIV - Nauczyciel 45+ Część XV - Szkoła promuje wartość edukacji Część XVI - Efektywna organizacja
  pracy zespołów nauczycielskich Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do
  SIWZ..
 3. Prowadzenie przez ekspertów w 2013 roku warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych podczas realizacji projektu pn. Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji.
  Zamawiający: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest
  prowadzenie przez ekspertów w 2013 roku warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych
  podczas realizacji projektu pn. Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji.Zamówienie dzieli się na 2
  części (według bloków tematycznych) Część XII - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Część XVI
  - Jak efektywnie wykorzystać wyposaŜenie i warunki lokalowe szkoły Szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ