Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Andrzej Kazimierz

w KRS

Andrzej Kazimierz Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gąsior Danuta Zofia, Szymański Roland Edmund

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Prolan Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000152627

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obejmującej moduły: umowy i wnioski, kadry, płace, kancelaria, archiwum, budżetowanie, finansowo-księgowy, zamówienia publiczne, human resources, środki trwałe, administrator, aplikacje portal beneficjenta oraz generator raportów.
 2. Dostawa systemu informatycznego, jego dostosowanie w celu uzyskania Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz jego wdrożenie, świadczenie usług utrzymania w oparciu o infrastrukturę Zamawiającego, wraz z udzieleniem licencji i przeszkoleniem pracowników, oraz dokonaniem niezbędnej integracji z aktualnie eksploatowanym oprogramowaniem wspierającym zarządzanie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego, jego dostosowanie w celu uzyskania Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz jego wdrożenie, świadczenie usług utrzymania w oparciu o infrastrukturę Zamawiającego, wraz z udzieleniem licencji i przeszkoleniem pracowników, oraz dokonaniem niezbędnej integracji z aktualnie eksploatowanym oprogramowaniem wspierającym zarządzanie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Dostawa, dostosowanie i wdrożenie oprogramowania ZSI oznacza całokształt prac podjętych przez WYKONAWCĘ w celu doprowadzenia do samodzielnej eksploatacji ZSI przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO; czynności mające na celu wdrożenie ZSI, wykonanie analizy przedwdrożeniowej, dokumentacji, dostarczenie instrukcji użytkownika, dopisanie niezbędnych programów, wykonanie implementacji i modyfikacji oprogramowania ZSI i przetestowanie oprogramowania ZSI.
  Licencje na oprogramowanie będą bezterminowe.
  Minimalna ilość dostarczonych licencji dla ZSI to 60. Obecna ilość użytkowników to 56, spośród których zostanie wybranych 4 administratorów. Szacowany roczny przyrost około 1-3 użytkowników.
  ZAMAWIAJĄCY musi być uprawniony do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. w zakresie funkcjonalnym ustalonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
  Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) składać się będzie z następujących modułów, do których wymagania zostały opisane w punkcie drugim - specyfikacja wymagań funkcjonalnych:
  Moduł Dofinansowania
  Moduł Pożyczki
  Moduł Zarząd i Rada Nadzorcza
  Moduł Analizy i Raporty
  Moduł Sekretariat
  WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej funkcjonalności dla każdego modułu
  WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonywania prac wdrożeniowych zgodnie z harmonogramem opisanym w Załączniku 2 do Projektu umowy
 3. Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obejmującej moduły: umowy i wnioski, kadry, płace, kancelaria, archiwum, budżetowanie, finansowo-księgowy, zamówienia publiczne, human resources, środki trwałe, administrator, aplikacje portal beneficjenta oraz generator raportów, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ.
  Charakterystyka systemu została zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ.
 4. Nadzór serwisowy nad oprogramowaniem autorskim wchodzącym w zakres Systemu Zarządzania PROLAN_iASF.
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest nadzór serwisowy nad oprogramowaniem autorskim wchodzącym w zakres Systemu Zarządzania Prolan_iASF obejmującym następujące moduły: Umowy/Wnioski, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Finansowo - Księgowy, Środki Trwałe, Kadry/Płace, Archiwum, Kancelaria, Sprawozdawczość Finansowo - Księgowa, Zestawienia z umów i wniosków, Portal Beneficjenta, Zamówienia Publiczne i Integracja z Urzędem Skarbowym (e - deklaracje), polegający na:

  1)modyfikacji oprogramowania wynikającej ze zmian przepisów prawa polskiego i UE;
  2) modyfikacji oprogramowania do nowej wersji przeglądarki internetowej;
  3) aktualizacji biblioteki podpisu elektronicznego do zmian prawnych i nowych pojawiających się na rynku zastosowań podpisu wraz z instalacją zmian e - podpisu;
  4) aktualizacji dokumentacji użytkowej (instrukcji obsługi), jeżeli zmiany przepisów prawnych wpływają na zmianę interfejsu programu;
  5) bieżących konsultacjach telefonicznych w zakresie eksploatowanego oprogramowania;
  6) modyfikacji wzorców wydruków i zestawień, nie wymagających zmiany struktury bazy danych i kodu źródłowego programu;
  7) świadczeniu usług przez Internet (serwis internetowy), w tym:
  a) kontrola danych i uzgodnienie danych,
  b) usuwanie błędów ujawnionych po okresie gwarancji udzielonej na dostarczone oprogramowanie,
  c) serwis oprogramowania drogą internetową;
  8) pracach wdrożeniowo - konsultacyjnych, rozliczanych rocznie w ilości min. 200 rbg, w tym min. 12 dojazdów pracownika firmy Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Niewykorzystane godziny
  w danym roku przechodzą na kolejny rok. Roczny limit min. 200 rbg może być również wykorzystany na inne usługi informatyczne, które nie będą objęte przedmiotem umowy, a będą znajdowały się w ofercie Wykonawcy w ramach przedmiotu jego działalności. Wykonawca przesyłał będzie Zamawiającemu raport monitorujący wykorzystane godziny w ramach limitu najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.
  9) utrzymaniu ciągłości pracy systemów informatycznych zainstalowanych u Zamawiającego, w razie wystąpienia katastroficznego uszkodzenia programu (uszkodzenia uniemożliwiającego pracę) lub baz danych, Wykonawca zobowiązany będzie do jego usunięcia w czasie do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia w postaci pisemnej/e-maila/telefonicznie;
  10) bieżącym serwisie bazy danych;
  11) aktualizacji i dostarczeniu w postaci elektronicznej i papierowej 1 egzemplarza dokumentacji informatycznego systemu przetwarzania danych odpowiadającej warunkom określonym w Ustawie
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późń. zm.).
 5. Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, instalacją, konfiguracją systemów, migracją systemu ERP i migracją danych oraz zakup i dostawa kserokopiarki z usługą serwisową w podziale na części
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej wraz
  z oprogramowaniem, instalacją, konfiguracją systemów, migracją systemu ERP i migracją danych oraz zakup i dostawa kserokopiarki z usługą serwisową w podziale na poniższe części: Część I zmówienia: Dostawa fabrycznie nowych, dwóch serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem Część II zmówienia: Dostawa, instalacja, konfiguracja systemów i migracja systemu ERP Część III zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki wraz z usługą serwisową
 6. Zakup i usługa wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Zarządzania dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.
  Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i usługa wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Zarządzania dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. składający się z następujących modułów: Finanse - Księgowość Środki Trwałe Kadry i Płace Zarządzanie Projektami Zarządzanie Nieruchomościami Obieg dokumentów - Workflow Raporty i Rachunkowość Zarządcza Moduły wchodzące w skład systemu mają być zintegrowane. Ich integralność oznacza płynną, automatyczną, elektroniczną wymianę informacji oraz danych pomiędzy modułami wchodzącymi w skład systemu bez konieczności wielokrotnego wprowadzania danych manualnie. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ, warunki realizacji zamówienia określone zostały w Załączniku nr 9 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).
 7. Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz instalacja, konfiguracja systemów i migracja danych ze starego środowiska serwerowego na nowe
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz instalacja, konfiguracja systemów i migracja danych ze starego środowiska serwerowego na nowe
 8. Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
  Umowa serwisowa obejmuje :
  1) Modyfikację oprogramowania wynikającą ze zmian przepisów prawa polskiego i UE wraz z instalacją, wdrożeniem i modyfikację wzorców wydruku.
  2) Aktualizację dokumentacji użytkowej (instrukcji obsługi), jeżeli zmiany przepisów prawnych wpływają na zmianę interfejsu programu.
  3) Bieżące konsultacje telefoniczne w zakresie eksploatowanego oprogramowania.
  4) Modyfikację w zakresie zmian formatu eksportu do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.
 9. Serwis, modyfikacje i rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru serwisowego, modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie obejmującego moduły:
  1) Umowy/Wnioski,
  2) Obsługa Zarządu i RN,
  3) Finanse i Księgowość,
  4) Płatności masowe,
  5) Środki Trwałe,
  6) Płace i Kadry,
  7) Generator Raportów,
  8) Portal Beneficjenta,
  9) Kancelaria-Komunikacja Wewnętrzna.
 10. Dostawa i instalacja środowiska serwerowego, macierzy dyskowej i oprogramowania do wirtualizacji wraz z instalacją, migracją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego oraz obsługą serwisową
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Sokołów Podlaski
  Dostawa i instalacja środowiska serwerowego, macierzy dyskowej i oprogramowania do wirtualizacji wraz z instalacją, migracją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego oraz obsługą serwisową
 11. Dostawa 2 serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, macierzy oraz 19 szt. komputerów osobistych i 4 szt. komputerów przenośnych typu notebook
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Katowice
  Zadanie nr 1 stanowiące część I zamówienia.

  1.Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa fabrycznie nowych 2 serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, macierzy dysków.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem specyfikacji technicznej urządzeń, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
  3.Zakres zamówienia w zakresie zadania nr 1 obejmie w szczególności następujące czynności:
  a)dostawa serwerów wraz z macierzą i oprogramowaniem,
  b) czynności wdrożeniowe i wirtualizacja serwerów.
  Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia u Zamawiającego jest sprawdzenie prawidłowości jego działania i zgodności z umową.
  Zadanie nr 2 stanowiące część II zamówienia.
  1.Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa fabrycznie nowych 19 szt. komputerów osobistych typu AllInOne i 4 szt. komputerów przenośnych typu notebook.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem specyfikacji technicznej urządzeń, został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji.
  3.Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia w zadaniu nr 2:
  a)wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą zamawiającego, wykonawca zapewni odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt. Dostawa naprawionego sprzętu odbywać się będzie na koszt wykonawcy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis.
  b)wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
  c)wykonawca zapewni 24-godzinny dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.
  d)wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
  e)w razie zaistnienia takiej potrzeby, wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do sterowników za pośrednictwem serwisu Internetowego.
  4.Na dostarczony sprzęt wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego
 12. Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie
 13. Serwis, modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
  Świadczenie usług polegających na pełnieniu nadzoru serwisowego, modyfikacji i rozszerzenia o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie. W ramach modyfikacji ZSI, wykonawca będzie zobowiązany do jego modyfikacji, rozszerzenia o nowe funkcje, zmiany wzorców wydruku oraz innych prac wdrożeniowych zleconych przez Zamawiającego w łącznych limicie 300 roboczogodzin
 14. Modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na modyfikacji oraz rozszerzeniu o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie. W ramach modyfikacji Systemu, wykonawca zobowiązany będzie do jego modyfikacji, rozszerzenia o nowe funkcje, zmiany wzorców wydruku oraz innych prac wdrożeniowych zleconych przez Fundusz w łącznym limicie do 300 roboczogodzin do 31.12.2013 roku
 15. Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie do 31.12.2013 roku
 16. Wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 2. Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać System zawarte są w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 17. Świadczenie usługi konserwacji i napraw Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Katowice
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji i napraw Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  2.Zamówienie może być współfinansowane ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ.
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
  4.Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania z należytą starannością, przy pomocy pracowników dających rękojmię należytego wykonania usług konserwacji i napraw objętych zamówieniem.
  5.W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii i usterek ZSI przez 24 godziny na dobę.
  6.Świadczenie usług konserwacji i napraw Zintegrowanego Systemu Informatycznego wykonywane będzie w miejscu użytkowania systemu-
  w siedzibie Zamawiającego. Strony dopuszczają, po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu, możliwość wykonywania usług z zakresu przedmiotu zamówienia poprzez połączenie zdalne. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych zgromadzonych
  w systemie na swój koszt i odpowiedzialność.
  7.Zamawiający jest w posiadaniu kodów źródłowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w zakresie:
  a.kody źródłowe bazy danych (warstwa biznesowa- PL/SQL) w formacie txt,
  b.kody źródłowe warstwy transportowej (PERL) w formacie txt,
  c.definicje wizualizacji Prolan TV w formacie dmp
 18. Modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na modyfikacji oraz rozszerzeniu o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie. W ramach modyfikacji Systemu, wykonawca zobowiązany będzie do jego modyfikacji, rozszerzenia o nowe funkcje, zmiany wzorców wydruku oraz innych prac wdrożeniowych zleconych przez Fundusz w łącznym limicie do 150 roboczogodzin
 19. Nadzór serwisowy nad oprogramowaniem autorskim wchodzącym w zakres Systemu Zarządzania PROLAN_iASF.
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest nadzór serwisowy nad oprogramowaniem autorskim wchodzącym w zakres Systemu Zarządzania Prolan_iASF obejmującym programy: F-K, Umowy/Wnioski, Sprawozdawczość, Środki Trwałe, Kancelarię, Kadry - Płace, Portal Beneficjenta, Archiwum oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko polegający na:

  1) modyfikacji oprogramowania wynikającego ze zmian przepisów prawa polskiego i UE;
  2) aktualizacji dokumentacji użytkowej (instrukcji obsługi) jeżeli zmiany przepisów prawnych wpływają na zmianę interfejsu programu;
  3) bieżących konsultacjach telefonicznych w zakresie eksploatowanego oprogramowania;
  4) modyfikacjach wzorców wydruków i zestawień nie wymagających zmiany struktury bazy danych oraz modyfikacjach związanych z dostosowaniem do nowej wersji przeglądarki Internet Explorer wraz z ich instalacją;
  5) świadczeniu usług przez Internet (serwis internetowy) w tym:
  a) instalacji modyfikacji określonych w pkt 1 i 4,
  b) kontroli danych,
  c) konsultacji drogą internetową,
  6) przyjazdach wdrożeniowo - konsultacyjnych rozliczanych rocznie w ilości 200 rbg w tym 12 dojazdach pracownika Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Termin wykorzystania limitu godzin zostanie zaproponowany przez Zamawiającego
  z trzydniowym wyprzedzeniem. Niewykorzystane godziny w danym roku przechodzą na kolejny rok. Roczny limit 200 rbg może być również wykorzystany na inne prace
  np. dodatkowe modyfikacje nie objęte zakresem umowy serwisowej;
  7) utrzymaniu ciągłości pracy systemów informatycznych zainstalowanych
  u Zamawiającego w razie wystąpienia katastroficznego uszkodzenia programu (uszkodzenia uniemożliwiającego pracę), Wykonawca zobowiązany będzie do jego usunięcia w czasie do 24 godzin od przyjęcia pisemnego zgłoszenia (faks/list/e-mail);
  8) bieżącym serwisie Bazy Danych.
 20. Zakup kodów źródłowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Prolan
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Katowice
  Zakup kodów źródłowych umożliwiających skompilowanie w bazie danych:
  a) kody źródłowe do bazy danych,
  b) kody źródłowe warstwy transportowej,
  c) definicje wizualizacji Prolan,
  d) dokumentacja bazy danych ( opis struktur tabel )
 21. Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
 22. Nadzór serwisowy nad Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
 23. Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
 24. Nadzór serwisowy nad Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
 25. Usługa dostawy, wdrożenia, przeszkolenia oraz zakup oprogramowania dotyczącego zintegrowanego systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
 26. Świadczenie usługi serwisowej nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Katowice

Inne osoby dla Woźniak Andrzej Kazimierz (156 osób):