Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Barbara

w KRS

Barbara Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1944 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Jaworze (Śląskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dzienyńska Anna Jolanta, Frydel Marcin, Krawczyk Marian Julian, Krutnik Lucyna, Niedzielska Barbara, Wierzbicki Czesław Jerzy, Woźniak Marcin Paweł, Woźniak Ryszard, Woźniak Łukasz Szymon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Inplast - Plus Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000089977
 2. Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych - Polish Toy Association, Warszawa − KRS 0000116105
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Wader-woźniak Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000119923
 4. Wellmed Zdrowie i Uroda Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000665009

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fregata Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000049843
 2. Villa Barbara - Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Sp. Z O.O., Jaworze − KRS 0000203314

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia terapeutyczno - integracyjnego w ramach projektu systemowego Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Sosnowiec
  1. Adresaci zadania: 1.1. Adresatami zadania są osoby w wieku 15-25 lat, nieaktywne zawodowo - ucząca się, (w tym wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, wywodzących się z rodzin, gdzie dominującym problemem było lub jest uzależnienie od alkoholu), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym. 1.2.Liczba uczestników do 8 osób. 2. Miejsce i czas realizacji zadania: 2.1. Wyjazd integracyjno-terapeutyczny powinien być zrealizowany od 09.09.2011r. do 11.09.2011r. obejmujący 2 noclegi. 2.2. Wyjazd dnia 09.09.2011r. o godz. 15.00. Powrót dnia 11.09.2011r. o godz. 18.00. 2.2.1. Zbiórka w miejscu siedziby Zamawiającego tj. Sosnowiec, ul. Mościckiego14. 2.3. Zadanie winno być zrealizowane w promieniu do 150 km od siedziby Zamawiającego, w miejscowości atrakcyjnej turystycznie. 3. Szkolenie terapeutyczno-integracyjne powinno obejmować: zajęcia w formie warsztatów terapeutycznych opartych, o metody psychoterapii grupowej i treningu umiejętności społecznych - łącznie: 17 godzin zegarowych, a w szczególności: 3.1. Pierwszy dzień tj. piątek: gry i zabawy integracyjne w tym np. ognisko z pieczeniem kiełbasek - łącznie 3 godziny zegarowe. Zajęcia powinny mieć na celu tworzenie atmosfery zaufania, poczucia bezpieczeństwa w grupie. 3.2. Drugi dzień tj. sobota - warsztaty terapeutyczne oparte o metody psychoterapii grupowej - łącznie 9 godzin zegarowych. Zajęcia powinny mieć na celu poprawę funkcjonowania uczestników szkolenia w sferze życia społecznego, emocjonalnego poprzez specjalistyczne wsparcie psychoterapeutyczne. 3.2.1. zajęcia powinny odbywać się od śniadania do obiadu np. od 9.00 do 14.00 i zawierać następującą tematykę: a) tożsamość dorosłych dzieci alkoholików (DDA) - kim jestem, co to dla mnie znaczy, że wychowywałem/am się w rodzinie z problemem alkoholowym. b) syndrom DDA - jakie mam trudności w związku z tym, że jestem dzieckiem pijącego rodzica, opiekuna; co czuję, czego się boję, jakie mam relacje z ludźmi. c) odpowiedzialność za swoje decyzje - co mogę zrobić dla siebie, jak sobie radzić w życiu, co chcę zmienić, jak to zrobić. 3.2.2. Zajęcia popołudniowe - 4 godziny zegarowe powinny odbywać się np. od 15.00 do 19.00: a) integracja grupowa z wykorzystaniem atrakcji turystycznych danej miejscowości b) zajęcia w terenie, odreagowanie napięcia emocjonalnego itp. c) zajęcia wieczorne - np. dyskoteka, wieczorek. 3.3. Trzeci dzień tj. niedziela - łącznie 5 godzin zegarowych np. od 9.00 do 14.00. Zajęcia powinny zawierać: a) elementy treningu komunikacji interpersonalnej - nauka wyrażania własnych uczuć, potrzeb, aktywne słuchanie, b) elementy treningu asertywności, c) nauka radzenia sobie ze stresem, d) elementy relaksacji i wizualizacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do SIWZ..
 2. Usługa restauracyjna w dniu 10 grudnia 2010 r
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa restauracyjna podczas jednodniowego spotkania roboczego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich, które odbędzie się w Bielsku-Białej w dniu 10 grudnia 2010 r. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia sali szkoleniowej/konferencyjnej w godzinach od 9:30 do 15:30 bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. Sala musi pomieścić 20 osób i zapewnić warunki do podania poczęstunku podczas przerwy kawowej. Sala musi być wyposażona w komputer (laptop), ekran, rzutnik multimedialny z możliwością podłączenia do notebooka, flipchart oraz w odpowiednią liczbę miejsc siedzących dla uczestników spotkania (krzesła, ławki, stoły). Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy podane godziny udostępnienia sali szkoleniowej/konferencyjnej mogą ulec przesunięciu; miejsce zorganizowania w/w spotkania musi być położone w promieniu 9 km od Dworca PKP w Bielsku-Białej. 2) przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków dla 20 osób do miejsca, w którym będzie odbywało się spotkanie, 3) świadczenia usług restauracyjnych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 4) świadczenia usług restauracyjnych na zastawie ceramicznej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych, szklanek do napojów, będących własnością Wykonawcy, 5) estetycznego podawania posiłków, 6) na 3 dni przed realizacją zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wskaże w dniu zawarcia umowy osobę upoważnioną do akceptacji opisu realizacji zamówienia i potwierdzenia prawidłowej realizacji zamówienia. Przez świadczenie usług restauracyjnych Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia i podania cateringu zgodnie z menu podanym w SIWZ
 3. Kompleksowa obsługa hotelowo - gastronomiczno - rekreacyjna uczestników projektu 18+ nowe szanse i możliwości
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Strzelce Opolskie
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie kompleksowej obsługi hotelowo - gastronomiczno - rekreacyjnej uczestników w trzech grupach odbywających się wg następującego harmonogramu: 11-21 lipiec 2010 r. Grupa I - osoby niepełnosprawne 1-3 październik 2010 r. Grupa II - wychowankowie 27 czerwiec - 7 lipiec 2010 r. Grupa III - uczestnicy WTZ Podczas każdego pobytu danej grupy Wykonawca: 1)zapewnienia całodzienne wyżywienie dla uczestników grup I, II, III wykazanych w załączniku Nr 2 do SIWZ (do oferty prosimy dołączyć propozycje jadłospisu), Wykonawca w ramach wyżywanie zapewniać musi: Śniadanie: minimum dwa dania ciepłe do wyboru, przekąski zimne, pieczywo: jasne, ciemne, napoje gorące, soki, owoce. Obiad dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum dwa dania ciepłe do wyboru, przekąski zimne, pieczywo: jasne ciemne, napoje gorące, soki, owoce. przerwy kawowe: kawa, herbata, woda, soki, ciasto pieczone, owoce. 2)Zapewni bazę lokalową wg poniżej określonych wymagań: minimum 4 pokoje przystosowane do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, basen o wymiarach min. 6 x 10 (mb) z temperaturą wody minimum 28 st. C i chlorem minimum 0,6 (mg/l), sala gimnastyczna o wymiarach minimum 6 x 10 (mb), minimum 8 pomieszczeń do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych (fizjoterapeutycznych), teren zielony będący własnością zakładu o powierzchni minimum 1(ha), dla potrzeb organizacji spotkań integracyjnych (spotkań biesiadnych) uzbrojony w namiot biesiadny do 50 osób, teren powinien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dla realizacji ćwiczeń na wolnym powietrzu, dysponowanie autobusem przystosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadanie boiska do gry w koszykówkę i siatkówki, sala konferencyjna wyposażoną w klimatyzację, rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika, flipchart, zaciemnienie, nagłośnienie, 3)Zapewni wykonanie dziennie dla każdego uczestnika: 1-go masażu klasycznego-całościowego-45min. 1 gimnastyki indywidualnej w basenie 30 minut 1 gimnastyki indywidualnej w sali gimnastycznej 30 min. Łączna wartość zabiegów nie może być niższa od kwoty 99,oo PLN NA DZIEŃ dla każdego uczestnika. 4)zapewnieni kadrę rehabilitacyjną o minimalnych kwalifikacjach określonych poniżej : mgr rehabilitacji z II stopniem specjalizacji - 1 osoba mgr fizjoterapii - 1 osoba licencjonowany fizjoterapeuta - 2 osoby mgr turystyki i rekreacji - 1 osoba 5)Zapewni całodobowa opiekę pielęgniarką i lekarską dla uczestników grup I, II, III 6)Zadanie wykona na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących przepisów. UWAGI KOŃCOWE: Odległość miejsca pobytu uczestników nie może przekraczać 150 km od Strzelec Opolskich. Wykonawca w ramach wyjazdu zorganizuje trzy wyjazdy krajoznawcze (wycieczki) dla grupy III, dwa wyjazdy krajoznawcze (wycieczki) dla grupy I i jeden wyjazd krajoznawczy (wycieczka) dla grupy II.
 4. Usługa hotelarska dla 90 osób uczestniczących w 86 Mistrzostwach Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce w dniach 7-10 lipca 2010r
  Zamawiający: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
  Usługa hotelarska dla 90 osób uczestniczących w 86 Mistrzostwach Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce w dniach 7-10 lipca 2010r

Inne osoby dla Woźniak Barbara (50 osób):