Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Błażej Jerzy

w KRS

Błażej Jerzy Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Błażej
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Słupsk (Pomorskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bucka Jolanta Henryka, Kilichowska Ewa Beata, Person Artur, Szcześniak Sabina Stanisława, Szymiechowska Beata Katarzyna, Ziegert Ryszard Marek, Łysakowski Józef Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żuber Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abakus Europe Buchwald, Szczecina Sp. J. Likwidacyjnej, Lębork − KRS 0000237316
 2. Amaco Sp. Z O.O., Tczew − KRS 0000004876
 3. B-perfekt Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000210616
 4. Basket Lublin Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000419188
 5. Bauterm Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000361074
 6. Bioen Sp. Z O.O., Szczypkowice − KRS 0000363534
 7. Drogi i Mosty Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Słupsk − KRS 0000058156
 8. Łeba Hotel Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łeba − KRS 0000267973
 9. Miejskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu, Słupsk − KRS 0000053705
 10. Mtm - Brukbet Sp. Z O.O., Pszczółki − KRS 0000056395
 11. North Farm Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lębork − KRS 0000379188
 12. Primbr Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000039200
 13. Primbr-trade Bilko. Dyśko. Korotki - Sp. J., Słupsk − KRS 0000086794
 14. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Słupsk − KRS 0000073608
 15. Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu Korab S.A. Likwidacyjnej, Gdynia − KRS 0000069330
 16. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Danlid Sp. J. Krzysztof Świątek-brzeziński Likwidacyjnej, Węgorzynko − KRS 0000317367
 17. Remix Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łebieniec − KRS 0000180650
 18. Seeger-dach Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łebieniec − KRS 0000182873
 19. Towarzystwo Leasingowe Quantum S.A., Słupsk − KRS 0000097643
 20. Vasco Investment Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000406568
 21. Wing Polska Gleńska-terlecka Person Sp. J., Gdynia − KRS 0000409446

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000068883
 2. Baltimer Sp. Z O.O., Sławno − KRS 0000098650
 3. Bartomet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe R. Bartosiak; K. Szperkowska; M. Pytko Sp. J., Słupsk − KRS 0000021739
 4. Blugard Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000214726
 5. Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk − KRS 0000056842
 6. Czapiewscy Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000060878
 7. Dp Logistics Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000213883
 8. Drew Dekor Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łodzierz − KRS 0000079145
 9. Drew-par Sp. Z O.O. Układowej, Żelice − KRS 0000098572
 10. Elerjot Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000138564
 11. Eventus Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000059753
 12. Granada Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000061044
 13. Kaizen Polska Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Miastko − KRS 0000253700
 14. Kmm Plus Sp. Z O.O., Jedlińsk − KRS 0000156693
 15. Kmm Sp. Z O.O., Głobino − KRS 0000013315
 16. Perfect-service-Sp. Z O.O.. Likwidacyjnej, Słupsk − KRS 0000165807
 17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. Z O.O., Stare Bielice − KRS 0000285874
 18. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Flupal Sp. Z O.O., Główczyce − KRS 0000041529
 19. Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji Instalex Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000340766
 20. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Słupsku S.A., Smołdzino − KRS 0000294453
 21. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Amg Sp. Z O.O., Lębork − KRS 0000050700
 22. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Morfish Sp. Z O.O., Ustka − KRS 0000107911
 23. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Bitum Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000012872
 24. Przedsiębiorstwo Usługowe Windykacja Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000161460
 25. Red Transport i Spedycja Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000060628
 26. Stagro Sp. Z O.O., Starogard Gdański − KRS 0000074235
 27. Stolarka S.A., Łebieniec − KRS 0000181964
 28. Władysław Grzech Asfalt Sp. J., Gdynia − KRS 0000009156
 29. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Nauczyciela, Słupsk − KRS 0000174907
 30. Wmb-prd Koszalin Sp. Z O.O., Stare Bielice − KRS 0000262943

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Pełna aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem dróg wewnętrznych KZ1, KL1, KD5 na terenie inwestycyjnym objętym statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Redzikowo - Wieszyno - Gmina Słupsk
  Zamawiający: Wójt Gminy Słupsk, Słupsk
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełną aktualizację dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem dróg wewnętrznych KZ1, KL1, KD5 na terenie inwestycyjnym objętym statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Redzikowo - Wieszyno - Gmina Słupsk: 1) droga zbiorcza KZ1 - o długości - 70 m oraz chodniki o długości - 140 m, 2) droga lokalna KL1 - o długości - 1385,61 m oraz chodniki o długości - 1385,61 m, 3) droga dojazdowa KD5 - o długości - 167,98 m oraz chodniki o długości - 167,98 m, 4) W celu realizacji zakresu robót istnieje potrzeba zaktualizowania i dostosowania dla wybranego zakresu posiadanej dokumentacji projektowej będącej załącznikiem SIWZ w celu ponownego uzyskania pozwolenia na budowę, 5) Koniecznym jest także przeprowadzenie nowej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko spełniającego wymagania określone prawem, 6) Dokumentacje techniczną przed złożeniem o wydanie pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym, 7) Zamawiający informuje, że jednocześnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy do realizacji kanalizacji wodociągowej i deszczowej (oraz hydroforni), stanowiącej element odwodnienia planowanych dróg. W momencie wyboru Wykonawcy na sieci Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich i przekaże jego dane kontaktowe oraz planowany harmonogram prac
 2. Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Remont ul. Westerplatte w Słupsku
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku, Słupsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty dodatkowe branży drogowej oraz przestawienie słupów oświetleniowych kolidujących z budowaną ścieżką rowerową.
 3. Remont ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku.
  Łączna długość planowanego remontu ulicy wynosi ok. 2,5 km.
  Zestawienie powierzchni objętych remontem ulicy:
  1) jezdnie bitumiczne - 22.068 m2,
  2) chodniki - 5.450 m2,
  3) chodniki i ścieżki rowerowe - 1.589 m2,
  4) inne nawierzchnie utwardzone (pobocza jezdni, parkingi, zjazdy itp.) - 4.248 m2,
  5) tereny zieleni, w tym trawniki - 2.542 m2.
  Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
  45.23.31.40-2 Roboty drogowe
  2.Zakres remontu ulicy:
  2.1.branża drogowa, obejmująca remont nawierzchni wszystkich elementów zagospodarowania pasa drogowego, w tym:
  1) remont jezdni oraz zatok autobusowych poprzez frezowanie, a następnie wbudowanie warstw bitumicznych z betonów asfaltowych z warstwą geotekstykalną na połączeniach konstrukcji,
  2) wykonanie lokalnych poszerzeń o pełnej nowej konstrukcji wynikających z korekty usytuowania krawężników w obrębie łuków poziomych oraz powiększenia powierzchni zatok autobusowych,
  3) remont nawierzchni chodników z organizacją ścieżki rowerowej, wysp kanalizujących na skrzyżowaniach, zatok parkingowych, zjazdów do posesji,
  4) remont istniejącej sygnalizacji świetlnej,
  5) wykonanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu;
  2.2.branża sanitarna, obejmująca:
  1) wykonanie nowych przyłączy do nowych wpustów w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wód opadowych z jezdni,
  2) wykonanie wypustów do granic posesji w celu przyszłościowego odwodnienia posesji bez naruszania nowo wyremontowanych nawierzchni,
  3) wykonanie odbudowy konstrukcji jezdni po przekopach sanitarnych;
  2.3.branża zieleni, obejmująca:
  1) wykonanie wycinki drzew i krzewów po przekazaniu przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni,
  2) przesadzenia drzew i krzewów po przekazaniu przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na przesadzenie zieleni,
  3) wykonanie zabezpieczenia drzew na placu budowy,
  4) wykonanie trawników,
  5) wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów,
  6) zakup i montaż urządzeń małej architektury (kosze na śmieci, ławki oraz kraty osłonowe na pnie drzew).
  3.Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Usługi Inwestycyjne KNITTER Grzegorz Knitter, Karnieszewice 45 b, 76-004 Sianów. Dokumenty powyższe stanowią integralną część SIWZ i szczegółowo opisane zostały na str. nr 2 SIWZ.
  4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją budowlaną, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi przepisami. W szczególności roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący spełnienie warunków i wymagań określonych w dokumentacji wykonawczej i SIWZ.
  5.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt czasowej organizacji ruchu w oparciu o kolejność robót i technologię określoną w dokumentacji projektowej. Projekt czasowej organizacji ruchu musi być uzgodniony przez Zamawiającego, Komendę Miejską Policji i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Słupska.
  6.Zamawiający nie wymaga przedstawienia na piśmie Programu zapewnienia jakości (PZJ). Zagadnienia tj. sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi zostaną omówione w trakcie przekazania terenu budowy.
  7.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
  8.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.
  9.Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
  10.Nazwy własne, które występują w SIWZ określają wymagany minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń równoważnych.
  11.Wymagana gwarancja jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 3 lata, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.
  12.Remont będzie finansowany z dwóch źródeł tj. ze środków własnych Zamawiającego i dotacji celowej z budżetu państwa.
  13.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót w przypadku, gdy cena oferty przekroczy kwotę planowanych przez Zamawiającego środków finansowych na realizację zadania, do wysokości tych środków.
  14.Zamawiający przewiduje możliwość kontynuowania robót w następnym roku budżetowym, jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w pkt 13, przewidując jednocześnie możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zadania.
  15.Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom
 4. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi ul. Armii Krajowej, ul. Grota Roweckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem i przebudową kolizji na działce nr 117, 416, 408/2, 467, 472, 479, 488, 486, 497/2, 24/2, 716, 14/2, 714, 660, 13/2, 499/5 w miejscowości Przewłoka Gmina Ustka.
  Zamawiający: Wójt Gminy Ustka, Ustka
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dot.
  wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi ul. Armii Krajowej, ul. Grota Roweckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem i przebudową kolizji na działce nr 117, 416, 408/2, 467, 472, 479, 488, 486, 497/2, 24/2, 716, 14/2, 714, 660, 13/2, 499/5 w miejscowości Przewłoka Gmina Ustka.
  PARAMETRY TECHNICZNE
  Na podstawie podjętych uzgodnień z Zamawiającym oraz przepisów i normatywów projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:
  ulica Armii Krajowej (od skrzyżowania ; w późniejszym okresie ronda-w projekcie koncepcja -z ul. Ustecką do ronda i dalej od km 0+000 do km 0+700) i Grota Roweckiego (cała długość):
  - Klasa drogi -L
  - Prędkość projektowa na terenie zabudowanym -40km/h
  - Prędkość miarodajna na terenie zabudowanym -40km/h+10km/h=50km/h
  - Obciążenie obliczeniowe -nacisk na oś 100kN
  - Szerokość jezdni -5,0-6,0 m
  - Szerokość chodnika -1,5-2,0 m
  - Szerokość ciągu pieszo-rowerowego -2,5-3,0m (przy jezdni)
  - Szerokość zatok postojowych wzdłuż jezdni - 2,5m
  - Szerokość parkingów prostopadłych -5,0m
  - Szerokość pasa zieleni -1,5-2,0m
  Ulica Armii Krajowej (od km 0+700 do km końcowego) i droga do wsi Przewłoka (cała długość):
  - Klasa drogi -L
  - Prędkość projektowa na terenie zabudowanym -40km/h
  - Prędkość miarodajna na terenie zabudowanym -40km/h+10km/h=50km/h
  - Obciążenie obliczeniowe -nacisk na oś 100kN
  - Szerokość jezdni -5,0 m

  Kanalizację deszczową projektuje się w zakresie przebudowanych dróg .

  Przewiduje się budowę oświetlenia drogowego ulicy Armii Krajowej i Grota Roweckiego oraz drogi do wsi Przewłoka. Również wykonać należy oświetlenie projektowanego samodzielnego ciągu pieszorowerowego.
  Linię kablową oświetleniową proponuje się wykonać kablem YAKY4x35mm2 ze złącza licznikowego.
  Słupy stalowe ocynkowane instalowane na fundamentach prefabrykowanych.
 5. Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2009/2010
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2009/2010. Szczegółowy wykaz nawierzchni mostowych: Lp.Wyszczególnienie Powierzchnia jezdni w m2 Powierzchnia chodników w m2 1.Most Zamkowy - ul. Garncarska (obiekt w ciągu drogi krajowej nr 6)557,3; 426,1 2.Most Bonawentury Jezierskiego - ul. Zamkowa (obiekt w ciągu drogi krajowej nr 6)144,0;158,4 3.Kładka ul. Mostnika (obiekt w ciągu drogi gminnej)----; 112,0 4.Most Kowalski - ul. Kowalska (obiekt w ciągu drogi powiatowej) 249,1;288,8 5.Most Kaszubski - ul. Kilińskiego (obiekt w ciągu drogi gminnej)265,7;251,3 6.Most Dziewic - ul. Kościuszki (obiekt w ciągu drogi powiatowej) 236,3;208,0 7.Most Łabędzi - ul. Orzeszkowej (obiekt w ciągu drogi gminnej)-----;152,10 8.Wiadukt - ul. 3 Maja (obiekt w ciągu drogi powiatowej) 1296,0; 346,5 9.Kładka na rzece Słupi w PKiW (obiekt w ciągu drogi gminnej)----- ;135,3 10.Kładka na Kanale Młyńskim w PKiW (obiekt w ciągu drogi gminnej)-----; 97,4 11.Most Czołgowy - ul. Rybacka (obiekt w ciągu drogi gminnej)174,2;---- UWAGA: Most Łabędzi - jezdnię i chodniki należy odśnieżać i usuwać skutki śliskości wyłącznie ręcznie. Zabrania się używania sprzętu mechanicznego. Powierzchnia jezdni 83,6 m2 uwzględniona jest w powierzchni chodników. Most Czołgowy należy odśnieżać i usuwać skutki śliskości wyłącznie ręcznie bez używania sprzętu mechanicznego. Most Zamkowy - w powierzchni chodników uwzględniona jest powierzchnia wysepki. 2.Zakres prac w ramach zimowego utrzymania obiektów mostowych obejmuje: 1)odśnieżanie i usuwanie śliskości jezdni na całej szerokości, 2)odśnieżanie i usuwanie śliskości chodników na całej powierzchni, 3)posypywanie jezdni i chodników wyłącznie piaskiem, 4)rozpoczęcie odśnieżania niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu, 5)usuwanie ślizgawicy niezwłocznie po wystąpieniu zjawisk pogodowych powodujących ślizgawicę, 6)zakończenie odśnieżania lub usuwania śliskości w ciągu 1 godziny po ustąpieniu opadów 7)wywóz nadmiaru śniegu z obiektów objętych zamówieniem, 8)ustawienie pojemnika z piaskiem ( pojemniki z piaskiem muszą być estetyczne) przy każdym obiekcie określonym w tabeli zawartej w pkt 1, 9)odśnieżanie musi być wykonywane na chodnikach ręcznie, na jezdniach dopuszcza się możliwość odśnieżania mechanicznego (z wyjątkiem obiektów: Most Łabędzi i Most Czołgowy), 10)usuwanie gołoledzi wyłącznie poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym. 3.W przypadku intensywności opadów śniegu i wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków pogodowych w pierwszej kolejności należy zachować przejezdność na obiektach mostowych położonych w ciągu dróg krajowych, następnie wojewódzkich i pozostałych. 4.W przypadku nie występowania opadów śniegu i ślizgawicy powierzchnie należy utrzymywać w zakresie obejmującym mechaniczne lub ręczne usuwanie nieczystości (m.in. papiery, piasek, szkło i inne przeszkody, które występują na obiektach objętych przedmiotem zamówienia). 5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia lokalizacji bazy zaplecza technicznego w granicach administracyjnych miasta Słupska lub w najbliższej okolicy, umożliwiającą na jej terenie stacjonowanie i przechowywanie wymaganych w SIWZ samochodów, sprzętu, piasku i wyposażoną w środki łączności. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stanowisko dyspozytorskie czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu z bezpośrednim kontaktem telefonicznym z Zamawiającym oraz Strażą Miejską i Policją - telefon alarmowy. 6.W dniu 30 kwietnia 2010r. nie użyte materiały uszorstniające i piasek wraz z pojemnikami winny zostać sprzątnięte, a teren uporządkowany. Zalegający na terenie objętym zamówieniem materiał uszorstniający oraz piasek po sezonie musi być uprzątnięty. 7.Kontrolowanie wykonania przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na bieżąco przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych w SIWZ i umowie, Zamawiający powiadomi w formie ustnej bądź pisemnej (dopuszczalny fax) o powyższym Wykonawcę, o ile nie brał on udziału w kontroli. 8.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy. 9.Całość prac należy wykonać we własnym zakresie, Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 10.Prace związane z zimowym utrzymaniem obiektów mostowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonania prac określonymi w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, a w szczególności D-10.10.01b Odśnieżanie drogi i D-10.10.01c Zwalczanie śliskości zimowej na drodze. 11.Wykonawca obowiązany jest do zgłaszania wykonania prac osobom wyznaczonym przez Zamawiającego. 12.Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia
 6. Budowa wjazdu z ulicy Uzdrowiskowej na posesję położoną na działce nr 151/17 w miejscowości Jarosławiec
  Zamawiający: Urząd Gminy Postomino, Postomino
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wjazdu z ulicy Uzdrowiskowej na posesję położoną na działce nr 151/17 w miejscowości Jarosławiec.
  2. Kody CPV
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
  3. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie 45 - metrowego odcinka drogi dojazdowej o szerokości 3,5m z kostki betonowej o gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15cm i warstwy odcinającej z pospółki o gr. 15cm. Wjazd od strony skarpy zabezpieczony jest prefabrykowana ścianka oporową w kształcie litery L zabezpieczony stalową barierką ochronną.
  4. Przedmiot zamówienia określony został w projekcie wykonawczym:
  1) rys. nr 1 - przekrój konstrukcyjny wjazdu,
  2) rys. nr 2 - zagospodarowanie terenu,
  3) w przedmiarze robót.
 7. Budowa lokalnej drogi (ulica Uzdrowiskowa - dawnaOsiedlowa)w miejscowości Jarosławiec
  Zamawiający: Urząd Gminy Postomino, Postomino
  I. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej drogi
  w miejscowości Jarosławiec łączącej dwie drogi powiatowe nr 0532Z Jarosławiec - Rusinowo i nr 0526Z Naćmierz - Rusinowo - Darłowo. II. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje wykonanie 596 mb odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z odwodnieniem, ścieżki rowerowej i chodników z kostki betonowej z oznakowaniem pionowym i poziomym wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Budowa ulicy Uzdrowiskowej (dawna Osiedlowa)
  1. Roboty przygotowawcze:
  - roboty pomiarowe,
  - wycinka krzaków i drzew z karczowaniem pni na powierzchni - 0,02 ha,
  - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych typu JUMBO - 100 m2,
  - rozbiórka nawierzchni z kostki polbruk gr 8 cm na powierzchni 30 m2 z rozbiórką krawężników betonowych na długości - 67 m,
  - frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia gr. 9 cm na powierzchni - 288,0 m2,
  - usunięcie humusu na powierzchni - 2712,37 m3,
  2. Roboty ziemne
  3. Odwodnienie korpusu drogowego z rur PCV perforowanych w obsypce z kruszywa naturalnego o ø 20 - 40 mm i w otulinie z geowłókniny o średnicy 50 i 110 mm o łącznej długości 270,48 m,
  4. Podbudowy:
  - roboty drogowe odcinek jezdni o długości 596 mb,
  5. Warstwy wyrównawcze
  6. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych
  7. Nawierzchnie
  - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 4380,50 m2, warstwa wiążąca gr. 6 cm i ścieralna gr. 5 cm,
  - ścieżka rowerowa z kostki betonowej (szara) gr. 8 cm - 964,67 m2,
  - chodniki, progi zwalniające, ciąg pieszo - jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm (kolorowa) 2746,9 m2,
  - nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 8 cm - 496,0 m2,
  8. Elementy ulic
  - ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej
  - ułożenie obrzeży betonowych gr. 8x30 cm - 1131,00 m
  - ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej B - 15 - 840,94 m,
  9. Roboty wykończeniowe
  - humusowanie skarp, poboczy - 1001,7 m2,
  10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  - barierki łańcuchowe zabezpieczające ruch pieszy - 60,00 m,
  - oznakowanie pionowe - 35 szt
  - oznakowanie poziome - 94,4 m2,
  11. Roboty inne
  - ułożenie rur ochronnych typu Arot z wykopem i zasypaniem - 262,9 m,
  - usunięcie kolizji - przełożenie kabla podziemnego - 63,9 m,
  - regulacja pionowa włazów kanałowych i zasów wodociągowych - 19 + 5 szt.,
  - murki ogrodowe z kamienia łamanego - 7,2 m3,
  Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczającym
  1. Roboty pomiarowe
  2. Roboty ziemne
  3. Roboty montażowe
  - kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 315 mm łączona na wcisk - 400,5 m,
  - kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm - 94,5 m,
  - przykanaliki z rur PVC ø 200 mm - 134,5 m,
  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200 mm - 17 szt,
  - studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa ø 500 mm z osadnikiem - 15 szt.,
  4. Wylot do odbiornika
  5. Układ podczyszczajacy
  - osadnik ø 1500 mm - 1 szt.,
  - separator lamelowy ø 1200 mm - 1 szt.
  III. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w rozdziale II w szczególności koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, zajęcia pasa drogowego, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji projektowej powykonawczej itp. IV. Przedmiot zamówienia określony został w:
  1. dokumentacji projektowej, składającej się z:
  - projektu budowlanego Etap I - budowa dróg osiedlowych wraz z ich odwodnieniem
  w obrębie ulicy Uzdrowiskowej (dawna Osiedlowa),
  - projektu budowlanego - budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe z układem podczyszczającym,
  - projektu Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - usunięcie kolizji
  ul. Chabrowej i ul. Osiedlowej,
  - projektu docelowej organizacji ruchu,
  2. przedmiarach robót stanowiących element pomocniczy przy sporządzaniu oferty,
  3. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania oceny prawidłowości realizacji poszczególnych robót,
  UWAGA!
  1. Szczegóły połączeń skrzyżowań (progi płytowe) budowanej ulicy Uzdrowiskowej (Osiedlowej) z ulicami: Krokusową, Konwaliową, Chabrową, Makową (Wrzosową), Obwodnicą ujęte są na rysunkach nr 24, 25, 26, 27, 28 projektu budowlanego budowy dróg osiedlowych.
  2. Znaki towarowe materiałów budowlanych występujące w opisach technicznych i przedmiarach robót wszystkich branż stanowią jedynie przykłady pożądanego standardu i mogą być zastąpione innymi równoważnymi i porównywalnymi wyrobami innych producentów.

Inne osoby dla Woźniak Błażej Jerzy (79 osób):