Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Bogdan

w KRS

Bogdan Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogdan
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:38 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chołuj Bożena Anna, Dobrzański Andrzej, Matuszek Tadeusz, Rybczyński Mirosław, Woźniak Grzegorz Bogdan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Horologium Zegary Astronomiczne i Monumentalne, Gdańsk − KRS 0000033475
 2. Teccom Przedsiębiorstwo Projektowo-wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000019191
 3. Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział W Gdańsku, Gdańsk − KRS 0000307452

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - Ośka, Warszawa − KRS 0000088511

Powiązane przetargi (38 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej Przybudówki do budynku nr 2 z jednoczesną przebudową części pomieszczeń ww. budynku w celu poprawienia funkcjonalności całego układu
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, Grudziądz
  Wykonanie dokumentacji projektowej Przybudówki do budynku nr 2 z jednoczesną przebudową części pomieszczeń ww. budynku w celu poprawienia funkcjonalności całego układu
 2. Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 6 na kancelarię wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg – postępowanie nr 66/U
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 6 na kancelarię wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg – postępowanie nr 66/U. W ramach usługi należy wykonać program inwestycji oraz dokumentację projektowo – kosztorysową w stadium budowlano – wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych; program inwestycji należy wykonać w oparciu o decyzję nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa; dokumentacja techniczna powinna zawierać: projekt zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE dla terenu zamkniętego (w razie potrzeb), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, inwentaryzację stanu istniejącego do celów projektowych, projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb), informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, stanowiącą podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wytyczne do opracowania instrukcji obsługi dla urządzeń, które wymagają instrukcji obsługi, wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla przebudowywanych pomieszczeń, pozyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w razie potrzeb decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją oraz w razie potrzeb wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie planowanej przebudowy pomieszczeń w budynku nr 6; projekt budowlany zawierający opracowania: projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny, konstrukcyjny, technologiczny, branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej; przedmiary, kosztorys inwestorski szczegółowy, ZKZ. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5 i 6 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg. Teren administrowany przez 21 WOG Elbląg; 3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlano-montażowych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji; 4. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych o klauzuli ZASTRZEŻONE, które pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów.
 3. Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na dostosowanie pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby kancelarii kryptograficznej - zadania 11744 - Kutno 3 RBLog
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 4. Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku nr 7 dla potrzeb WSzW w Łodzi
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku nr 7 dla potrzeb WSzW w Łodzi
 5. Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę części pomieszczeń bud. 2 celem utworzenia Lokalnego Centrum Nadzoru na terenie kompleksu wojskowego w Kutnie
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę części pomieszczeń bud. 2 celem utworzenia Lokalnego Centrum Nadzoru na terenie kompleksu wojskowego w Kutnie
 6. PI i DPK wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa budynku warsztatowo- naprawczego w Nowym Dworze Mazowieckim Sprawa 101/2015
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie dokumentacyjne zadania: tj. opracowanie Programu Inwestycji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa budynku warsztatowo- naprawczego w Nowym Dworze Mazowieckim Sprawa 101/2015
 7. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie budynku magazynowego z przeznaczeniem w budownictwie militarnym i obrony cywilnej zabezpieczonego systemem alarmowym w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 13756
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie budynku magazynowego z przeznaczeniem w budownictwie militarnym i obrony cywilnej zabezpieczonego systemem alarmowym w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 13756
 8. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (część I) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (część II) dla zadania inwestycyjnego nr 13401 - Dostosowanie budynku nr 1 do obowiązujących przepisów ppoż. w kompleksie wojskowym w Gdyni (zadanie 13401).
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (część I) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (część II) dla zadania inwestycyjnego nr 13401 - Dostosowanie budynku nr 1 do obowiązujących przepisów ppoż. w kompleksie wojskowym w Gdyni
  (zadanie 13401).
 9. Dostosowanie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej do nowej lokalizacji budynku dla zadania nr 13531 - Przebudowa budynku magazynowego nr 124 na sztabowo - szkoleniowy w Porcie Wojennym w Gdyni.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Dostosowanie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej do nowej lokalizacji budynku dla zadania nr 13531 - Przebudowa budynku magazynowego nr 124 na sztabowo - szkoleniowy w Porcie Wojennym w Gdyni.
 10. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowo - kosztorysowej (Część I) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania (Część II) na przebudowę budynku warsztatowego nr 7 dla potrzeb infrastruktury i magazynu żywnościowego - Wejherowo (realizacja przedmiotu zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego nr 13770
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowo - kosztorysowej (Część I) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania (Część II) na przebudowę budynku warsztatowego nr 7 dla potrzeb infrastruktury
  i magazynu żywnościowego - Wejherowo (realizacja przedmiotu zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego nr 13770
 11. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z innymi opracowaniami przedprojektowymi dla zadania : Przebudowa systemu ochrony PB Hel, w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia i wyspecyfikowanych danych dla zadania 13698.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
  z innymi opracowaniami przedprojektowymi dla zadania :
  Przebudowa systemu ochrony PB Hel, w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia i wyspecyfikowanych danych dla zadania 13698.
 12. Część I - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku nr 312 w PW Gdynia - zadanie 13691, Część II - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dotyczącej remontu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jednostce Wojskowej w Wejherowie - zadanie 12812.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Część I - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku nr 312 w PW Gdynia - zadanie 13691,
  Część II - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dotyczącej remontu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jednostce Wojskowej w Wejherowie - zadanie 12812
 13. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Olsztyńskiego, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie w ramach projektu inwestycyjnego Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Pl. Bema 5 w Olsztynie
  2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, wymaganiami SIWZ Nr IR-I.272.60.1.2014 z dnia 14.02.2014r., zawartą umową, warunkami wynikającymi z obowiązujących dyrektyw UE, Prawa budowlanego, norm, przepisów technicznych, zasadami wiedzy technicznej oraz w sposób należyty. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
  3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) wykonanie dokumentacji projektowej :
  a) modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej
  b) modernizacji instalacji odgromowej
  c) wykonanie ogrzewania rynien
  Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o Protokół z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ ( z wyłączeniem pkt.16 Protokołu z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego ).
  2) uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę/zmianę decyzji pozwolenie na budowę
  3) Wykonawca sporządzi:
  a) Projekt budowlany modernizacji wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie - 5 egz. wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej(PDF)
  b) Projekty wykonawcze (uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez przyszłego wykonawcę robót budowlanych)- 5 egz. wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej(PDF)
  c) Przedmiar robót - 2 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej(PDF)
  d) Kosztorys inwestorski- 2 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej(PDF)
  e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 1 egz wersji papierowej, 2egz. wersji elektronicznej (PDF)
  f) STWIOR- 1 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej ( PDF)
  4. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1) dołączenia oświadczenia o kompletności dokumentacji. Jednocześnie Wykonawca oświadczy, że dokumentacja została opracowana w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
  2) przedłożenia do odbioru Zamawiającemu dokumentacji projektowej, opracowanej z należytą starannością, wg. obowiązujących przepisów prawnych i Polskich Norm, zasadami wiedzy technicznej, w sposób zgodny z ustaleniami z Zamawiającym,
  3) zobowiązania pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
  4) przekazania wraz z kompletną dokumentacją projektową dotyczącą realizacji inwestycji, oświadczenia o przekazaniu Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wszystkich opracowań ,
  5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość wykonania przedmiotu zamówienia, a w przypadku popełnienia błędów, ponosi koszty ewentualnych poprawek i następstw wynikłych z nieprawidłowości,
  2) w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu, w formie zapytania lub wyjaśnienia, o którym mowa w SIWZ, rozdział VII ust.6.
  3) wymagany okres udzielenia gwarancji- 36 miesięcy liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
 14. Opracowanie Programu Inwestycji (PI) odrębnie dla każdej części zamówienia w oparciu o zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe (MWWOU) dla następujących zadań: A. 54402 Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-obsługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej na lotnisku w Siemirowicach; B. 54403 Budowa budynku socjalno-bytowego dla personelu technicznego i latającego - Domek pilota na lotnisku w Siemirowicach
  Zamawiający: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie Programu Inwestycji (PI) odrębnie dla każdej części zamówienia w oparciu o zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe (MWWOU) dla następujących zadań: A. 54402 Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-obsługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej na lotnisku w Siemirowicach; B. 54403 Budowa budynku socjalno-bytowego dla personelu technicznego i latającego - Domek pilota na lotnisku w Siemirowicach. 2.Zamówienie podzielono na 2 części : Cześć 1 - opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadania 54402 Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-obsługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej. Część 2 - opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadania 54403 Budowa budynku socjalno-bytowego dla personelu technicznego i latającego - Domek pilota. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na wszystkie części (dwie części). Każda część oceniana będzie odrębnie i może stanowić przedmiot odrębnej umowy. 3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności (dotyczy zarówno części 1 i 2 zamówienia): Wykonanie Programu Inwestycji (PI) 3 egz. w formie wydruku i 1 egz. w wersji elektronicznej na CD (pliki w formacie PDF oraz w formie edytowalnej) dla w/w zadań zgodnie z zakresem określonym w MWWOU - ze szczególnym uwzględnieniem poniższych wytycznych: 1)Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa PI winien zawierać co najmniej: a)Dane o planowanym: - zakresie rzeczowym inwestycji; - okresie realizacji inwestycji. b)Ocenę efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności; c)Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji; d)Harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji, e)Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji; f)Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie; g)Analizę celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami; 2)W opracowaniu PI należy dokonać analizy i uzgodnienia szczegółowej lokalizacji projektowanych obiektów i ich umiejscowienie, zgodnie z wymaganiami technicznymi, przeszkodowymi, oraz bezpieczeństwa użytkowania i oddziaływania. 3)W opracowaniu PI należy dokonać analizy technicznej i ekonomicznej proponowanych rozwiązań w zakresie dostaw ciepła, energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków i wód opadowych. 4)PI należy opracować w formie zgodnej ze wzorem Programu Organizacyjno-użytkowego zawartym w decyzji nr 7/MON z dnia 14 stycznia 2008 roku ( Dz. Urz. MON 2008 nr 1 poz. 6 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 3 pkt. 3 ppkt.1) SIWZ. 4.W opracowaniach PI należy uzyskać uzgodnienia z: - Użytkownikiem - 44 Bazą Lotniczą w Siemirowicach (w tym uzgodnienie z Szefem Ruchu Lotniczego w Siemirowicach); - Zarządem Planowania Obronnego Rozwoju N-5 Sztabu Marynarki Wojennej; - CWTiD MW - węzeł teletechniczny oraz sekcja infrastruktury lotniskowej; - Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni; - Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni; - Wojskową Inspekcją Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy; - 17 Terenowym Oddziałem Lotniskowym w Gdańsku - jako Zamawiającym - po uzyskaniu wszystkich pozostałych wymaganych uzgodnień. Uzyskanie uzgodnień powinno zostać rozpoczęte najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu przekazania PI dla Zamawiającego
 15. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na budowę myjni samochodowej w kompleksie wojskowym w Siemirowicach
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na budowę myjni samochodowej w kompleksie wojskowym w Siemirowicach
 16. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku magazynowego nr 124 na sztabowo - szkoleniowy w Porcie Wojennym w Gdyni na podstawie opracowanego Programu Inwestycji.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku magazynowego nr 124
  na sztabowo - szkoleniowy w Porcie Wojennym w Gdyni na podstawie opracowanego Programu Inwestycji.
 17. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikownią - 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (40/2013)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania nr 91134 Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikownią - 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (40/2013). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 - 6 do SIWZ
 18. CRZP/50/2013/AEZ/ Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę bezprzewodowej oraz kablowej sieci komputerowej w obiektach Akademii Morskiej w Gdyni (3)
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  zgodnie ze SIWZ;
 19. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku garażowym nr 34 Czarne
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku garażowym nr 34 Czarne
 20. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej (Programu Inwestycji) dla zadania dotyczącego przebudowy i modernizacji systemu alarmowego oraz systemu kontroli dostępu w obiektach I i II kategorii w Jednostce Wojskowej w Lęborku.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji przedprojektowej (Programu Inwestycji) dla zadania dotyczącego przebudowy i modernizacji systemu alarmowego oraz systemu kontroli dostępu w obiektach I i II kategorii w Jednostce Wojskowej w Lęborku.
 21. Sprawa 64/2013 Opracowanie prac przedprojektowych, PI oraz DP-K dla zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku nr 30 dla potrzeb Grupy Reagowania Kryzysowego i utworzenie Centrum Operacyjnego Żandarmerii Wojskowej oraz przebudowa Sali Wideokonferencyjnej wraz z salą tłumaczeń symultanicznych w kompleksie przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 22. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo-kosztorysowej dla zadania-przebudowa budynku koszarowego nr 172 na biurowo administracyjny dla potrzeb Wojskowego Oddziału Gospodarczego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 23. Opracowanie ekspertyzy technicznej, programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa i zmiana sposobu przeznaczenia budynku nr 3 dla potrzeb biurowo - sztabowych w kompleksie wojskowym przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie.
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 24. Sprawa 17/2013
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 25. Wykonanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa kancelarii tajnej i punktu obsługi dokumentów zagranicznych w budynku nr 2 oraz przebudowa systemu alarmowego pododdziałowych magazynów broni budynku nr 18 w kompleksie wojskowym w Mińsku Mazowieckim.
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 26. Sprawa 42/2012
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 27. Sprawa 34/2012 Wykonanie PI, ekspertyzy ppoż. i DP-K Przebudowa budynku nr 33 w Warszawie - Wesoła.
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 28. Sprawa 27/2012 PI, koncepcja programowo - przestrzenna i DPK Budowa hali sportowej w Warszawie
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 29. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku wielofunkcyjnego nr 6 w kompleksie wojskowym w Wejherowie
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 30. Wykonanie dokumentacji projejktowej dotyczącej części teletechnicznej dla zadania polegającego na przebudowie ośmiu schronohangarów w kompleksie Siemirowice
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 31. Wykonanie dokumentacji budowlanych
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 32. PN-91/40/2010/Projekt - p.poż.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
 33. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej przebudowy budynków nr 1-2,61,66,68,403 dla potrzeb Morskiej Jednostki Specjalnej JW 4026 Gdynia
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 34. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego z dokumentacją na kompleksową modernizację instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z automatyką i sterowaniem w budynku A kancelarii Senatu.
  Zamawiający: Kancelaria Senatu, Warszawa
 35. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie zadania nr 91133 Modernizacja sieci energetycznych (30/2010)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ, Gdańsk
 36. Usługa polegająca na wykonaniu Programu organizacyjno-użytkowego i Dokumentacji Projektowej w oparciu miedzy innymi o Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe z dnia 14.05.2009 r., wizję lokalną i potrzeby wynikające z tej wizji (np. wykonanie przyłączy itp.), które są niezbędne do zapewnienia kompletności opracowania z punku widzenia celu, któremu ma służyć przedmiotowa dokumentacja.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
 37. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie nr 34509 - koncepcja zagospodarowania kompleksu nr 715 Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie nr 33/RB
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 38. Opracowanie dokumentacji projektowej i programu organizatorsko - użytkowego na remont i przystosowanie pomieszczeń w bud. 2 i 9 w kompleksie 1164 dla Jednostki Wojskowej 3561 w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz